Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Telefon (0484) 411-4242 /
Kurumsal E-Posta
E-Posta caner.dsever  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme10.04.2017 13:49:25

Dr. Öğr. Üyesi CANER DOĞRUSEVER

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Caner DOĞRUSEVER

2. Unvanı                    : Dr. Öğretim Üyesi

3.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çukurova Üniversitesi

2008

Y. Lisans

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çukurova Üniversitesi

2015

Doktora

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Çukurova Üniversitesi

2020

 

Eğitim Bilgileri:


Yüksek Lisans Tezi:
Ön ergenlerin internet bağımlılığının yalnızlık, sosyal beceriler ve bazı sosyo demografik değişkenler açısından incelenmesi. (2015)


Doktora Tezi:

Ergenlerin internet bağımlılık, algılanan sosyal destek, yalnızlık ve psikolojik belirti düzeyleri: Farklı yapısal modellerin denenmesi üzerine bir araştırma. (2020)

 

Yayınlar

1.      Bilgin M., Doğrusever C., "Sosyal medya bağımlılığını yordayan bazı değişkenler", Erpa, İstanbul, Türkıye, 28 Haziran - 1 Temmuz 2018, pp.219-219.

2.      Doğrusever C., “Ergenlerin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin bazı sosyo demografik değişkenler açısından incelenmesi”, Ispec Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi Siirt, Türkiye, 10-12 Haziran 2019, pp.96-97.

3.      Doğrusever C., “Ön Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Yordayıcıları Olarak Yaşam Doyumu ve Psikolojik Sağlamlık”, Ispec Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi Siirt, Türkiye, 10-12 Haziran 2019, pp.98-100.

4.      Doğrusever C., “Benlik Saygısı ve Utangaçlığın İnternet Bağımlılığı Üzerindeki Yordayıcı Etkileri”, Uluslararası Göbeklitepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, 5-7 Haziran 2020.


Projeler

1.  Ergenlerin internet bağımlılık, algılanan sosyal destek, yalnızlık ve psikolojik belirti düzeyleri: Farklı yapısal modellerin denenmesi üzerine bir araştırma. (BAP Projesi)

 

Üyelikler

1.  Yeşilay Teknoloji Bağımlılığıyla Mücadelede Gönüllü Üyelik


Eğitimler

1. Çocuk ve Ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapi ( Doc. Dr. Mehmet BİLGİN- Çukurova Üniversitesi)

2. Eğitimde Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları ( Başkent Üniversitesi)

3. Sosyal Bilimlerde İleri Metedoloji Uygulamaları (Doc. Dr. Sedat ŞEN, Harran Üniversitesiİş Deneyimi

1. Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu - Psikolojik Danışman. 2008-2011

2. Fevzi Çakmak İlkokulu - Psikolojik Danışman. 2012-2013

3. Alparslan İlkokulu - Psikolojik Danışman. 2013-2016


 

Güncelleme : 17.06.2021 15:20:41