Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3168
Kurumsal E-Posta erguncelik  siirt.edu.tr
E-Posta cergun98321  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme4.04.2022 08:23:49

Dr. Öğr. Üyesi CEMAL ERGUN ÇELİK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

  

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: Cemal Ergun ÇELİK

Doğum Tarihi: 05/ 06/ 1952 as. 05/ 06/ 1948 düz.

Öğrenim Durumu: Lisansüstü

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Türkoloji

İstanbul Üniversitesi

1975-1976

Y. Lisans

MUAF

MUAF

MUAF

DOKTORA

Yeni Türk Dili Bilim Dalı

İstanbul Üniv. Sosyal Bilimler Enst. “Şirvanlı Mahmud” Tarih-i İbn-i Kesir Tercümesi (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük-Kişi ve Yer Adları İndeksi.)

1998

Yrd.Doç. Dr.

İlköğretim Türkçe öğretimi Grubu

Dicle Üniversitesi

1998-2007

Yrd.Doç. Dr.

İlköğretim Türkçe öğretimi Grubu

Siirt Üniversitesi

2007-devam


Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: MUAF

Doktora Tezi: “Şirvanlı Mahmud” Tarih-i İbn-i Kesir Tercümesi (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük-Kişi ve Yer Adları İndeksi.)


İDARÎ GÖREVLER:

1. Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanlığı

2. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı

3. Eğitim Fakültesi Dekan Vekilliği

4. Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı

5. Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü ( İki Dönem)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : ----

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : ---

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER:

Çelik, C. Ergun, Güneydoğu Anadolu’da Yer Adları Siirt – Batman – Şırnak İllerine bağlı Yerleşim birimlerinin Eski ve Yeni Adları (1540)” 15 Nisan 2007 – 15 Eylül 2008 Tarihleri Arası, D.Ü. Bilim Kurulunda kabul görüp Hakemlere gönderilmiştir. Mart 2007. Hakemlerden Eylül 2007’de ONAY almıştır.

Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 18/04/2008 tarih ve I. oturumunda alınan 71 nolu karar ile DÜBAP 07-01-39 nolu projenin, Siirt Eğitim Fakültesinin Siirt Üniversitesine bağlanmasından dolayı desteklenmemesi kararı verilmiştir. Mayıs 2007’de Siirt Eğitim Fakültesi, Siirt Üniversitesine bağlandığı için, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü anılan projeyi desteklemekten vazgeçmiştir. 13.05.2008

Adı geçen proje TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı(1001)’e sunulmuştur.

Projemiz Siirt Üniversitesi bünyesinde TÜBİTAK’a iki kez sunulmuştur. İlk sunuşta ‘ÖZGÜN BİR PROJE’ olarak değerlendirilmiş, başvuruda proje özeti istenmiş ikinci başvuruda maddi kaynaklarının yeterli olmadığını belirterek proje kabul görmemiştir. TÜBİTAK yetkililerinin Siirt Üniversitesinde verdikleri Seminerde tekrar adı geçen projeyi göndermem istendi. Toparlayıp tekrar göndermek istiyorum. Bu çalışma 300- 350 sayfa arasında olacaktır. Adı geçen projenin 160 sayfası hazırlanmıştır.


İDARİ GÖREVLER:

Uşak Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü Müdür Yardımcılığı

Uşak Eğitim Enstitüsü

1977-1980

Siirt Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı

Siirt Eğitim Fakültesi

1998-2007

Siirt Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı Başkanlığı

Siirt Eğitim Fakültesi

26.12..2005

Siirt Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanlığına

Siirt Eğitim Fakültesi

26.12. 2005

Siirt Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne Yeniden atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

15.07.2005

Siirt Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı

Siirt Eğitim Fakültesi

03.10.2005

Siirt Eğitim Fakültesi, Dekan Vekilliğine Yeniden Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

06.09.2004

Siirt Eğitim Fakültesi, Dekan Vekilliğine Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

09.06.2004

Siirt Eğitim Fakültesi, Dekan Yardımcılığına Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

15.04.2004

Siirt Eğitim Fakültesi, Dekan Vekilliğine Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

19.09.2003

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Siirt İl Koordinatörlüğüne Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

25.09.2003

Siirt Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

09.08.2002

Siirt Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanlığına

Siirt Eğitim Fakültesi

13.03.2001

Siirt Eğitim Fakültesi, Dekan Yardımcılığına Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

12.09.2000

ÖSYS İl Koordinatör Yardımcılığına

Siirt Eğitim Fakültesi

08.09.2000

Siirt Eğitim Fakültesi, Dekan Yardımcılığı Görevine Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

07.09.1999

Siirt Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kuruluna Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

07.09.2004

Siirt Eğitim Fakültesi Fakülte Kuruluna Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

07.09.2004

Siirt Eğitim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kuruluna Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

15.04.2004

Siirt Eğitim Fakültesi, Fakülte Kuruluna Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

15.04.2004

Siirt Eğitim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Başkanlığına Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

19.09.2003

Siirt Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu Başkanlığına Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

19.09.2003

Siirt Eğitim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Başkanlığına Yeniden Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

06.09.2004

Siirt Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu Başkanlığına Yeniden Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

06.09.2004

Siirt eğitim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Başkanlığına Yeniden Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

09.06.2004

Siirt Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu Başkanlığına Yeniden Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

09.06.2004

Siirt Eğitim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kuruluna Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

18.09.2002

Siirt Eğitim Fakültesi, Fakülte Kuruluna Atanma

Siirt Eğitim Fakültesi

18.09.2002

 

 


BILIMSEL KURULUŞLARA ÜYELIKLER: ----    ÖDÜLLER: ---SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER

(Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

 

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2020- 2021

Güz

İlkokuma _ Yazma Öğretimi 3

0

 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

2

0

 Kültür ve Dil

2

0

 

Dil Eğitiminin Temel Kavramları

2

0

 

Öğretmenlik Uygulaması-1

2

6

Bahar

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı  

3

0

Türkçe Öğretimi

3

0

 

 

 Kültür ve Dil

2

0

 

 

Türk Dili Tarihi

3

0

 

 

Öğretmenlik Uygulaması-2

2

6

                                                                    

                                                                        2020 - 2021 GÜZ ve  BAHAR DÖNEMLERİNDE S0SYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNDE ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI:

                                                                       1. UZMANLIK ALAN DERSİ  - TEORİK 8 saat

                                                                       2. TEZ HAZIRLIK - UYGULAMA 1 saat

 

 

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2021- 2022

Güz

İlk Okuma Yazma Öğretimi

3

0

 Kelime Öğretimi

2

0

Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

2

0

 

 Kültür ve Dil

2

0

 

Öğretmenlik Uygulaması-1

2

6

Bahar

Öğretmenlik Uygulaması-2

2

6

Bahar

Türkçe Öğretimi

3

0

 Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim

2

0

 

 

Kültür ve Dil

 2

0


   2021 - 2022 GÜZ  DÖNEMİNDE S0S0YAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNDE ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI:

                                                                       1. UZMANLIK ALAN DERSİ  - TEORİK 8 saat

                                                                       2. TEZ HAZIRLIK - UYGULAMA 1 saat

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ---

  A1. ÇELİK, C. Ergun;  (Mart 2016) Ana Dil Ve Anne Dili Kavramları, Dergi Karadeniz, ÜÇ AYDA BİR YAYINLANAN ULUSLAR ARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Sayı: 29 Ardahan Üniversitesi  İSSN:1308-6200

A2. ÇELİK, C. Ergun; (Aralık 2019) İlköğretimde Türkçe ve Öğretimi Dersinde Sınıf İçi Okuma Çalışmaları ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, Cilt: 12 Sayı: 67 İSSN: 1307 - 9581

A3. ÇELİK, C. Ergun; (Aralık-2020) SIIRT'TE HALK BİLİMİNDE CİVANİKAN,  ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ,  Cilt: 13 Sayı: 74 ( Dil - Edebiyat)

İSSN: 1307- 9581

A4. ÇELİK, C. Ergun; (Kasım 2021) Uluslararası Siirt Üniversitesi 5 - 7 Kasım Kongreleri,  "İÇTEN OKUMA" Makale sunuldu.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: (Makaleler)  

B1. Çelik, C.Ergun Veysel Karanî Hazretleri, Uluslararası Siirt Sempozyumu. Eylül 2006 Siirt

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: ---


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

D1. Çelik, C. Ergun Sesli ve Sessiz Okuma ile İçten Okumanın Karşılaştırılması. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 7: 18 -30. 2006.

D2. Çelik, C.Ergun Yunus Emre’yle Ölümsüzleşen Türk Dili. D.Ü. İlahiyat Fakültesi Hakemli Dergisi IX. Cildinin I. Sayısı, 28.12. .2008

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

F. Diğer yayınlar: 

KİTAPLAR:

Çelik, C. Ergun "İLKOKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ” (TÜMDENGELİM YÖNTEMİ) -AYRIŞTIRMA- İSBN: 978- 605-4613-20-5 Sertifika No: 11413

DÖRDÜNCÜ BASKIYA HAZIRLANDI.  MAYIS 2020

Üçüncü Baskı: xii+202s, 13,5cm x 21cm Birinci Baskı: Kriter Yayınevi, No:101, Şubat 2012
Kitabın Türü: Eğitim
Basım Tarihi ve Yeri: Kriter, Şubat 2012 İstanbul
Kitap Boyutu: 13,5 cm x 21 cm
Sayfa Sayısı:202
Etiket Fiyatı: 12,50

Çelik, C. Ergun "İLKOKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ” (TÜMDENGELİM YÖNTEMİ) -AYRIŞTIRMA- İSBN: 978- 605-4613-20-5 Sertifika No: 11413

Üçüncü Baskı: xii+202s, 13,5cm x 21cm Birinci Baskı: Kriter Yayınevi, No:101, Şubat 2012
Kitabın Türü: Eğitim
Basım Tarihi ve Yeri: Kriter, Şubat 2012 İstanbul
Kitap Boyutu: 13,5 cm x 21 cm
Sayfa Sayısı:202

 

Çelik, C. Ergun "TÜRKÇE ÖĞRETİMİ -  İSBN: 978-605-5863-84-5

ÜÇÜNCÜ BASKIYA HAZIRLANDI.  MAYIS  2020

İkinci Baskı
Kitabın Türü: Eğitim
Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol
Basım Tarihi ve Yeri: KRİTER YAYINEVİ, Ekim 2011 İstanbul Kitap Boyutu: 13,5 cm x 21 cm Sayfa Sayısı:190

Etiket Fiyatı: 12,50 

Çelik, C. Ergun "TÜRKÇE ÖĞRETİMİ -  İSBN: 978-605-5863-84-5

İkinci Baskı
Kitabın Türü: Eğitim
Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol
Basım Tarihi ve Yeri: KRİTER YAYINEVİ, Ekim 2011 İstanbul Kitap Boyutu: 13,5 cm x 21 cm Sayfa Sayısı:190

Çelik, C.Ergun “ İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ, Ses Temelli Cümle Yöntemi Ve Etkinlik Örnekleriyle ”

EDİTÖR: Rabiye BIÇAKÇI

BÖLÜM YAZARLIĞI: C. Ergun ÇELİK - Sema DURAN - Aysel FERAH - Nesrin KAYA - Rıfat OYMAK - Lütfi ÜREDİ

Kriter Yayın No:25, Eğitim Serisi:2, İSBN 978-605-5863-05-0 KRİTER YAYIN VE BASIMEVİ, İSTANBUL, EYLÜL 2008

Çelik, C. Ergun “TÜRKÇE ÖĞRETİMİ-I ” (İlkokuma- Yazma Öğretimi), s.158 Ders Kitabı, İSBN: 975 8309- 02- 1 Birlik Ofset / Eskişehir, 2000

 

  

PROJELER:

Çelik, C. Ergun, Güneydoğu Anadolu’da Yer Adları Siirt – Batman – Şırnak İllerine bağlı Yerleşim birimlerinin Eski ve Yeni Adları (1540)” 15 Nisan 2007 – 15 Eylül 2008 Tarihleri Arası, D.Ü. Bilim Kurulunda kabul görüp Hakemlere gönderilmiştir. Mart 2007. Hakemlerden Eylül 2007’de ONAY almıştır.

Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 18/04/2008 tarih ve I. oturumunda alınan 71 nolu karar ile DÜBAP 07-01-39 nolu projenin, Siirt Eğitim Fakültesinin Siirt Üniversitesine bağlanmasından dolayı desteklenmemesi kararı verilmiştir. Mayıs 2007’de Siirt Eğitim Fakültesi, Siirt Üniversitesine bağlandığı için, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü anılan projeyi desteklemekten vazgeçmiştir. 13.05.2008

Adı geçen proje TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı(1001)’e sunulmuştur.

 

KONFERANSLAR

Çelik, C. Ergun “ II. İnönü Zaferi”, 1990

Çelik, C. Ergun “Ulusal Eğemenlik Ve Çocuk bayramı, TBMM'nin Milli Mücadele İçindeki Yeri ve Önemi”, 1990

Çelik, C. Ergun “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Yer Adları, Siirt, Batman ve Şırnak” yerleşim birimleri. 1990

Çelik, C. Ergun “Yunus Emre Sevgi Yılı”, 1991

Çelik, C. Ergun “Nevruz”, 1996

Çelik, C. Ergun“Türk Tarihi - Türk Kültürü ve Türkçe”, 1997

Çelik, C. Ergun “Atatürkçü Düşünce Dizgesinde Türk Kadınının Yeri ve Önemi”, 1998


PANEL

Çelik, C. Ergun, “Polisimiz Nasıl Olmalı”, Siirt Halk Eğitimi Merkezi, (Panel Yöneticisi) 12.04.2001


DERLEME:

Çelik, C. Ergun. "ÇANAKKALE GEÇİLMEZ" (Oratoryo - Gösteri), 3. Komando Tugayı Komutanlığı ile Birlikte, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini ve Tüm Şehitlerimizi Anma Günü Olarak 1996- 2005 Yılları Arası, Siirt Valiliği Anma Komitesi Kararıyla Sahnelendi. 64 sayfa Siirt 2005.

 

ETKİNLİKLER

"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ" ORATORYO-GÖSTERİ, 3. Komando Tugayı Komutanlığı ile birlikte 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü olarak, 1996/2005 yılları arası, Siirt Valiliği Anma Komitesi Kararıyla her yıl yenilenerek sahnelendi. Yöneten: Y. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK

DERLEME: 64 SAYFA "ÇANAKKALE GEÇİLMEZ" ORATORYO-GÖSTERİ, 3. Komando Tugayı Komutanlığı ile birlikte 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü olarak, 1996/2005 yılları arası, Siirt Valiliği Anma Komitesi Kararıyla her yıl yenilenerek, (10 yıl diyaloglar değiştirilerek, aynı ruh çerçevesinde sahnelendi). Derleyen ve Yöneten: Y. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK

YÖNETİLEN TİYATRO ETKİNLİKLERİ "AH ŞU GENÇLER" Turgut ÖZAKMAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ nedeniyle 1999- yılında Siirt Valiliği Kutlama Komitesi Onayı ile sahnelendi. Yöneten: Y. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK

YÖNETİLEN TİYATRO ETKİNLİKLERİ "AH ŞU GENÇLER" Turgut ÖZAKMAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ nedeniyle 2000- yılında Siirt Valiliği Kutlama Komitesi Onayı ile sahnelendi. Yöneten: Y. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK

YÖNETİLEN TİYATRO ETKİNLİKLERİ "AH ŞU GENÇLER" Turgut ÖZAKMAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ nedeniyle 2001- yılında Siirt Valiliği Kutlama Komitesi Onayı ile sahnelendi. Yöneten: Y. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK

YÖNETİLEN TİYATRO ETKİNLİKLERİ "AH ŞU GENÇLER" Turgut ÖZAKMAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ nedeniyle 2002-  yılında Siirt Valiliği Kutlama Komitesi Onayı ile sahnelendi. Yöneten: Y. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK

YÖNETİLEN TİYATRO ETKİNLİKLERİ "AH ŞU GENÇLER" Turgut ÖZAKMAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ nedeniyle 2003 yılında Siirt Valiliği Kutlama Komitesi Onayı ile sahnelendi. Yöneten: Y. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK

YÖNETİLEN TİYATRO ETKİNLİKLERİ "SÖYLEV" Özdemir NUTKU 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Nedeniyle 28.10.2004 tarihinde Siirt Valiliği Kutlama Komitesi Onayı ile sahnelendi.

Yöneten: Y. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK

YÖNETİLEN TİYATRO ETKİNLİKLERİ "ÇANAKKALE NE DİYOR" Zati ÜRER 18 MART 1998

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ nedeniyle Siirt Valiliği Kutlama Komitesi Onayı ile sahnelendi. Yöneten: Yrd. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK

YÖNETİLEN TİYATRO ETKİNLİKLERİ "SEFERİ RAMAZAN BEY'İN NAFİLE DÜNYASI" Oktay ARAYICI- Cumhuriyetimizin 75. Yıl Dönümü Nedeniyle 29 EKİM 1998 Siirt Valiliği Kutlama Komitesi Onayı ile sahnelendi.

Yöneten: Y.Doç. Dr. C.Ergun ÇELİK

AH ŞU GENÇLER (Turgut ÖZAKMAN) ve EŞEĞİN GÖLGESİ (Haldun TANER)" Adlı oyunlardan tablolar uyarlanarak, "PARODİLER" adı altında birleştirilip, 12 MAYIS 2003 Hemşireler Günü nedeniyle Siirt Valiliği Kutlama Komitesi Onayı ile sahnelendi. Yöneten: Y. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK

YÖNETİLEN TİYATRO ETKİNLİKLERİ "PAYDOS" Cevat Fehmi BAŞKUT-Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 EKİM 1982'DE sahnelendi. Yöneten: Y. Doç. Dr. C.Ergun ÇELİK

YÖNETİLEN TİYATRO ETKİNLİKLERİ "GÖÇ" Cevat Fehmi BAŞKUT– Gençlik Haftası nedeniyle, 19 MAYIS 1987'de sahnelendi.  Yöneten: Y. Doç. Dr. C. Ergun ÇELİK


YÖNETİLEN TİYATRO ETKİNLİKLERİ "ATATÜRK" Turan OFLAZOĞLU CUMHURİYETİMİZİN 80. YILI Nedeniyle 28.10.2003'te Siirt Valiliği onayı ile sahnelendi.     
Güncelleme : 30.09.2022 14:54:44