Dr. Öğr. Üyesi ÇİĞDEM GÜNGÖRMEZ
Telefon (0484) 212-1111 / 4105
Kurumsal E-Posta cigdem.gungormez  siirt.edu.tr
E-Posta gungormezcigdem  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme29.01.2020 21:57:59

Dr. Öğr. Üyesi ÇİĞDEM GÜNGÖRMEZ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Özgeçmiş

 

Kişisel Bilgiler

Adı, soyadı                 : Çiğdem GÜNGÖRMEZ

Doğum tarihi ve yeri  : 26.10.1988,   ELAZIĞ

E-posta                       :cigdem.gungormez@siirt.edu.tr,   gungormezcigdem@gmail.com

 

Eğitim

Üniversite

Bölüm/Anabilim Dalı

Derece

Mezuniyet Yılı

Harran Üniversitesi

Biyoloji/Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

Doktora

2018

Harran Üniversitesi

Biyoloji/Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans

2012

Fırat Üniversitesi

Fen- Fakültesi

Lisans

2009

Tezler

Derece

Tez Başlığı

Yüksek Lisans

Tavşanlarda oluşturulan Retinal İskemi-Reperfüzyon hasarına Resveratrol, Trimetazidin ve NADH maddelerinin etkilerinin incelenmesi (2012) Tez Danışmanı:(Prof.Dr. NİHAT DİLSİZ)

Doktora

Kolon Kanseri Evre II Dokularında mikroRNA Profilinin Belirlenmesi (2018) Tez Danışmanı:(Yrd.Doç.Dr. HATİCE AKTAŞ, Doç.Dr. ABDULLAH ASLAN)

 

Görevler:

2019-Halen: Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

2019-Halen: Dr. Öğretim Üyesi, Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi,2019-Halen: Dr. Öğretim Üyesi, Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

2012-2019: Öğretim Görevlisi. Harran Üniversitesi

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI,  SCI-Expanded, ESCI,SSCI, AHCI Taranan)

1-  GUNGORMEZ Cigdem, OZUDOGRU Osman and UYUKLU Mehmet Anti -Cytokine Treatment in COVID-19 Disease: Tocilizumab. J Basic Clin Health Sci 2021; S1:977-981(ESCI)

2- GUNGORMEZ Cigdem, TEKER Emine, ALTUNTAS Sema, BORAZAN Ersin. The miRNA Profile and Bioinformatic Analysis for Diagnosis in Patients with Stage IIIA Colon Cancer.Biochemical Genetics (Accept)(SCI)

3-  GUNGORMEZ Cigdem, ACAR Dilek (2019). Identification of miR-145-1, miR -21-2 and miR -92-1 Expression And Target Genes in Colon Cancer Stage IIIA Patients. Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi, 44(S2) (Yayın No: 5804963)(SCI-E)

4- GUNGORMEZ Cigdem, AKTAS Hatice,DILSIZ Nihat,BORAZAN Ersin (2019). Novel miRNAs as Potential Biomarkers in Stage II Colon Cancer: Microarray Analysis. Molecular Biology Reports, 46(4), 4175-4183., (Yayın No: 5804974)(SCI)

5- GUNGORMEZ Cigdem, (2018).  miR-378 Target Gene TGFB2 in the Stage II Colon Cancer Tissue.  International Journal of Advanced Research (IJAR), 6(6), 1183-1188.(Yayın No: 4318309).(ESCI)


Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Gungormez Cigdem, Aktaş Hatice, Borazan Ersin (2017).  Stage II Kolon kanseri dokularında Onkogenik microRNA olan miR-92, miR21,miR-155’in qRT-PCR’da Ekspresyonu.  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(3), 31-39. (Yayın No: 3916898).

2Gungormez Cigdem, Aktaş Hatice, Borazan Ersin (2017).  Expression of miR-143, miR-145, miR-192, Tumor Suppressor miRNAs using qPCR in Colon Cancer stage II.  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(3), 40-45. (Yayın No: 3917097).

 

Ulusal  ve Uluslar Arası Konferans ve Sempozyum Bildirileri

1-      Gungormez Cigdem (2019).  Determınatıon of miR-192-5p Expressıon Level in Colon Cancer Stage IIIA Patients. Eurasian Congress of Molecular Biotechnology (ECOMB 2019) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

2-      Gungormez Cigdem (2018).  miR-378 target gene TGFB2 in the Stage II colon cancer tissue.  7th Internatıonal molecular Bıology And Bıotechnologycongress, 103-103. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4318321

3-      Gungormez Cigdem, Aktaş Hatice,Borazan Ersin (2017).  Expression of miR-92, miR-121, miR-155, Oncogenic miRNAs using qPCR in Colon Cancer Tissues.  1. Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi, 91 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3917607)

4-      Gungormez Cigdem, Aktaş Hatice, Borazan Ersin (2017).  -Expression of miR-143, miR-145, miR-192, Tumor Suppressor miRNAs usingqPCR in Colon Cancer Tissues.  1. Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi, 40-40. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3917494)

5-      Çalışkan Nüket, Akan Hasan, Gungormez Cigdem (2017).  Examination Of Pseudogenes In Terms Of Evolution And Creation.  I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, 113-113. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3989819)

6-      Gover C., Yörükoğlu A., Dilsiz N., Tavşanlarda Oluşturulan Retinal İskemi Reperfüzyon (İ-R) Hasarına Resveratrol, Trimetazidin ve NADH Maddelerinin Etkilerinin İncelenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2014 Eskişehir/Türkiye

7-      Gover C., Dilsiz N., Differential Expression of miRNAs in colorectal cancer using RT-PCR. 3. Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi 02-06 Haziran 2014 Saraybosna/Bosna Hersek

8-      Dilsiz N., Gover C.,  Borazan E., Investigation of the transcriptomics alterations in human colon cancer development and progression. 3. Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi 02-06 Haziran 2014 Saraybosna/Bosna Hersek

9-      Önganer A, Ecevit P, Gover C., Pisum satvivum (Bezelye) ve Taraxacum officinale (Karahindiba) ‘nın Enterecoccus faecium türü üzerindeki yağ aside ve vitamin içerikleri ile antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi. 20. Ulusal Biyoloji kongresi 21-25 Haziran 2010 Denizli/Türkiye.

10-  Özşahin AD, Yılamz Ö, Baydaş Z, Güvenç M, Gençoğlu H, Gover C., Tuzcu M. Fenton reaktifi verilen ratların böbrek dokusunda bazı biyokimyasal parametreler üzerinde kayısı ve üzüm ekstraktlarının etkisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010 Denizli/Türkiye

11-  Yılmaz Ö, Gökçe Z, Özşahin AD, Gover C., Antioxidant capacity of the strawberry fruits in the fenton reagent environment and their protective effects on the unsaturated fatty acids. 20.Ulusal Biyoloji Konresi 21-25 Haziran 2010 Denizli/Türkiye

 

Projeler:

1-      GUNGORMEZ Cigdem, AKTAS Hatice . Bilimsel Araştırma Projesi,(SİUBAP), Çeşitli Hücre Hatlarında  mikroRNA’ların Ekspresyonlarının Karşılaştırılması ve Metaanalizi (2020-Devam Ediyor) (Yürütücü )

2-Meme Kanseri Modelinde Zeytin Yan Ürünlerinin Tedavi Edici ve Koruyucu Özellikleririri Araştırılarak Antikanser İlaç/Bitkisel Çay Üretilmesi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Proje No: 3PG5N 2020-Devam Ediyor (Yardımcı Araştırmacı)

3-Prostat Kanseri Metastazlarına Karşı Doğal Bileşikler: Voltaj Kapılı Sodyum Kanalları ve Hipoksi. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Proje No: 4612.2020-Devam Ediyor-(Yardımcı Araştırmacı)

4-AKAN H. , GUNGORMEZ C.(2017) Sporadik ve Ailesel Gelişen Kolon Kanseri Dokularında miRNA Profilinin Belirlenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi,(HÜBAK), Proje No:17093, Doktora tez projesi, (Yardımcı araştırmacı)

5-      KURT Y., GUNGORMEZ C.(2017 Farklı Saklama Koşullarının Bazı Ağaç Türlerinin DNA Miktar ve Kalitesine        Etkilerinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bilimsel Araştırma Projesi,(HÜBAK),  (Yardımcı araştırmacı)

6-      Biyoteknoloji laboratuvar alt yapısı, DİĞER, Bursiyer, 2009-2012

Sertifika ve Kurslar:

1-  Eğiticinin Eğitimi Sertifikası. Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2021/D57-0475

2Dijital Çağda Yüksek Öğretimde Öğretme ve Öğrenme,Anadolu Üniversitesi, 2020,

3-DTG/DTA/DSC KURSU, DTG/DTA/DSC ve FTIR Cihazlarının Kullanıcı Eğitimi Sertifikası, Harran Üniversitesi, Sertifika, 02.08.2017 -04.08.2017 (Ulusal)

4-      Affymetrix Microarray Sekans ve Genotiplendirme Çalışmaları Eğitimi, Affymetrix Microarray Sekans ve Genotiplendirme Çalışmaları Eğitimi, Harran Üniversitesi, Sertifika, 11.06.2012 -15.06.2012 (Ulusal)

5-      Waters HPLC Sistemleri ve Empower yazılım Kullanıcı Eğitimi, Waters HPLC Sistemleri ve Empower yazılım Kullanıcı Eğitimi, Li-Krom Analitik Çözümler Paz. San. ve Tic.Ltd. Şti., Sertifika, 04.04.2011 -05.04.2011 (Ulusal)

6-      GCMS-QP2020 Kursu, GCMS-QP2020GC-2030Prominence Dual Ion Cihazları kullanımı Eğitimi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Kurs, 08.01.2018 -12.01.2018 (Ulusal)

7-      RT-PCR Kursu, RT-PCR Sertifika Kursu, Harran Üni. Merkezi Laboratuvar Müdürlüğü, Kurs, 06.12.2017 -07.12.2017 (Ulusal)

8-      LCMS-8030 Cihaz Kullanım Eğitimi, LCMS-8030 Cihaz Kullanım Eğitimi, Harran Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Müdürlüğü, Kurs, 18.09.2017 -20.09.2017 (Ulusal)

9-      Strengthening Quality Infrastructure in Turkey, Laboratuvar Akredite Bilgilendirme Kursu, Harran Üniversitesi, Kurs, 24.10.2011 -28.10.2011 (Uluslararası)

Güncelleme : 21.05.2021 13:04:22