Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon / 3210
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme12.04.2018 10:31:34

Dr. Öğr. Üyesi DENİZ ÇAKAROĞLU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Deniz ÇAKAROĞLU

2. Doğum Tarihi          : 30.09.1982

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Antrenörlük Eğitimi

Dicle Üniversitesi

2000-2004

Y. Lisans

Beden Eğitimi ve Spor

Fırat Üniversitesi

2005-2008

Doktora

Beden Eğitimi ve Spor

Fırat Üniversitesi

2013-2017

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 12.2017

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1. Kamuda çalışan erkek ve kadınların fiziksel uygunluk, beslenme ve spor alışkanlıklarının değerlendirilmesi (Elazığ ili örneği). Yüksek lisans tezi.

6.2. Doktora Tezleri

            1. Sekiz haftalık egzersiz programının kadınlarda postür bozukluğu ile yaşam kalitesi ve vücut farkındalık durumu üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi.

            7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1. C Arslan, Y Savucu, D Ceviz. Evaluation of body composition, blood lipids and health life-style in employment and unemployment women. HealthMED J 2011; 5: 699 710.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. C Arslan, D Ceviz. Ev hanımı ve çalışan kadınların obezite prevalansı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 21 (5), 211-220.

            2. Çakaroğlu D, Arslan C, Sandikçi B.Investigation Of Healthy Life Style Behavior And Body Mass Index Of University Students. Sp Soc Int J Ph Ed Sp 2016 - Volume 16 – Issue 1.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. Çakaroğlu D, Arslan C. Evaluation of Effect of Eight-Week Exercise Program on Posture Disorder and Quality of Life In Women.6th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education. Prague-Czech Republic, 12-14 May 2017.

            2. Çakaroğlu D, Arslan C, Kaya A. Sekiz Haftalık Korse Yelek Kullanımının Postur Bozukluğu ve  Ağrı Durumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Antalya, 15-18 Kasım 2017.

3. Arslan C, Çakaroğlu D. Elazıg Şehir Popülsayonunda Obesite Prevelansı ve Fiziksel Aktivite Ve Sağlık Sorumluluğu Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Antalya, 15-18 Kasım 2017.

4. C Arslan, D Ceviz, A Küçükyağcı. Evaluation of body composition  blood lipids and health promoting life style behaviors of housewives and working women. The 9th International Sports Sciences Congress Bolu.

5. C Arslan, D Ceviz. Kamuda Çalışan Erkek ve Kadınların Vücut Komposizyonu ve Sağlıklı Yasam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. The 10th International Sports Sciences Congress. 2008.

6. C Arslan, D Ceviz, E Gür. Kamuda çalışan erkek ve kadınların egzersiz ve beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. 2. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu. 7-8 Mayıs, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

7. Sandikçi B, Önen C, Çakaroğlu D, Kizar O. Comparison of Physical Activity Levels and Healty Life Style Behaviors of University Students. ERPA International Congress and Education 2017.

8. Arslan C, Kizar O, Sandikçi B, Çakaroğlu D. Bingöl Üniversitesindeki Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi. 8. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi. 14-16 Mayıs,  Mersin Üniversitesi, Mersin.

9. Sandikçi MB, Arslan C, Kizar O, Çakaroğlu D,Atli M. Analysis of Physical Activity Levels of University Students. The 10th International Conference In Physical Education, Sports and Physical Therapy, November 18-20, 2016, Firat University, Elaziğ, Turkey.

10. Çakaroğlu D, Arslan C, Sandikçi B.Investigation Of Healthy Life Style Behavior And Body Mass Index Of University Students. The 9th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy 13-14 Nov. 2015, Iaşi, Romania.

8.Projeler

            1.   KAMUDA ÇALIŞAN ERKEK VE BAYANLARIN FİZİKSEL UYGUNLUK BESLENME VE SPOR ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri

 

9.İdari Görevler

            1.   Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı

10.Ödüller

            1. Best researcher award of 2017, Prague-Czech Republic

           

11.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Seçmeli Ders (Beden Eğitimi)

2

0

52

Güz

Seçmeli Ders (Beden Eğitimi)

2

0

50

Güz

Seçmeli Ders (Beden Eğitimi)

1

2

57

Güz

Beden Eğitimi-I

1

0

70

Güz

Beden Eğitimi ve Sporda İstatistik

2

2

12

İlkbahar

Yüzme

2

2

17

İlkbahar

Yüzme

2

2

23

İlkbahar

Yüzme

2

2

6

İlkbahar

Yüzme

2

2

7

İlkbahar

Okul Deneyimi

1

4

7

İlkbahar

Beden Eğitimi-II

1

0

66

 

2017-2018

Güz

Genel Cimnastik

1

2

17

Güz

Fizyoloji

3

0

55

Güz

Seçmeli Ders (Beden Eğitimi)

2

0

54

Güz

Seçmeli Ders (Beden Eğitimi)

2

0

51

Güz

Fiziksel Uygunluk

2

2

32

Güz

Fiziksel Uygunluk

2

2

32

Güz

Basketbol

2

2

24

Güz

Basketbol

2

2

23

Güz

Beden Eğitimi-I

1

0

76

İlkbahar

Yüzme

2

2

17

İlkbahar

Yüzme

2

2

30

İlkbahar

Yüzme

2

2

7

İlkbahar

Yüzme

2

2

25

İlkbahar

Egzersiz ve Beslenme

2

0

32

İlkbahar

Egzersiz Fizyolojisi

2

0

46

İlkbahar

Egzersiz ve Beslenme

2

0

30

İlkbahar

Egzersiz Fizyolojisi

2

0

14

İlkbahar

Beden Eğitimi-II

1

0

76

İlkbahar

Okul Deneyimi

1

4

6

İlkbahar

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

7

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45