Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3179
Kurumsal E-Posta delcin  siirt.edu.tr
E-Posta evin_deniz_1  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme7.01.2022 12:24:26

Dr. Öğr. Üyesi DENİZ ELÇİN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Ana Bilim Dalı Başkanı
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : DENİZ ELÇİN                               

2. Doğum Tarihi          : 22.11.1976

3. Unvanı                    : Dr. ÖĞRETİM ÜYESİ

4.Öğrenim Durumu    : Doktor

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

1999

Y. Lisans

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

2014

Doktora

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

2018

 

5. Akademik Unvanlar

 

DR.ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU       : OCAK/2020

Doçentlik Tarihi                          : ----------------------------------------------

Profesörlük Tarihi                    : ----------------------------------------------

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   "Investigating Metacognitive Awareness Level of EFL Students in Using Reading Strategies" Bilgin, Y. (2020), Cag University, ELT Department

            2.   …----------------------------------------------

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …----------------------------------------------

            2.   …----------------------------------------------

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. Gaziantep Üniversitesi IATEFL TTEd SIG Uluslararası Konferans 22-26 Nisan 2015

“İlgili yetkili birimler veya bu alanda uzman kişiler tarafından belirlenen dil standartlarından herkes yararlanabilir mi?” (Can everybody benefit from language standards set related authorities or professionals?)

            2.   Çağ Üniversitesi Dil Öğreniminde Öz Kavramı- Uluslararası Konferans- 17-19 Eylül 2015

“ Öğrenme Ortamında öğretmenlerin aracılık rolü ile ilgili öğrencilerin ve dil öğretmenlerinin algıları”

“Different perceptions of learners and language teachers about mediation role of teachers in learning environment.”


3. Sinop Üniversitesi Dil ve dil Eğitimi-2. Uluslararası Karadeniz Konferansı-21-22 Eylül 2018

"Okuma ve Kelime üzerine öğrencilerin kontrol mekanizmaları: farklı bağlamlarda öz düzenleme kavramı"

"Learners' control mechanisms in terms of reading and vocabulary: Self regulation in different contexts"

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.  Kitap Adı: Dil Öğreniminde Öz Kavramının Rolü ( The Role of Self in Language Learning)

Cambridge Scholars Publishing-2017 ISBN (10): 1-5275-0001-2 ISBN (13): 978-1-5275-0001-3

Bölüm Adı: “İngilizce Öğretmenlerinin aracı olması konusunda öğretmenlerin ve öğrencilerin algıları” (Sayfa 135)  (Teachers’ and Students’ Perceptions of English Teachers as Mediators Deniz Elcin- pp. 135) (http://www.cambridgescholars.com/download/sample/64127)

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …----------------------------------------------

            2.   …----------------------------------------------

 

9.İdari Görevler

            1.   …----------------------------------------------

            2.   …----------------------------------------------

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …----------------------------------------------

            2.  …----------------------------------------------

11.Ödüller

            1.   …----------------------------------------------

            2.   …----------------------------------------------

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Sözlü Çeviri I

3

 

30

 

İngilizce Kullanım ve Biçimi I

3

1

30

 

Sözlü Çeviride Temel Beceriler I

3

 

30

 

Yazma Becerileri

5

 

35

 

Gramer

3

 

15

İlkbahar

Sözlü Çeviri II

3

 

 

 

 

İngilizce Kullanım ve Biçimi II

3

1

30

 

 

Gramer (Önlisans)

8

 

15

 

 

Yazma Becerileri

5

 

35

 

 

Gramer

3

 

15

 

 

Seçmeli Kelime ve Kompozisyon

2

 

15

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

Karşılaştırmalı Dilbilgisi I

 

2

 

15

 

Karşılaştırmalı Yapı Analizi 1

2

 

15

 

Sözlü Çeviri I

3

 

15

 

Sözlü Çeviride Temel Beceriler

3

 

15

 

İngilizce Kullanım ve Biçimi I

3

1

25

İlkbahar

Karşılaştırmalı Dilbilgisi I

 

2

 

15

 

 

Karşılaştırmalı Yapı Analizi 1

2

 

15

 

 

İngilizce Kullanım ve Biçimi I

3

1

25

 

 

Sözlü Çeviri II

3

 

15

 

 

Simultane Çeviri

3

 

15

 

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 25.08.2020 14:44:53