Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3242
Kurumsal E-Posta devran.coskun  siirt.edu.tr
E-Posta devrancoskun  gmail.com
Açıklama
Güncelleme27.02.2022 21:48:32

Dr. Öğr. Üyesi DEVRAN COŞKUN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Ana Bilim Dalı Başkanı
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Küçük Ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Uygulama Ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

 

Fakülte/Yüksekokul

Veteriner Fakültesi

Bölüm

Klinik Öncesi Bölümler

Anabilim Dalı

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji

Kadro Ünvanı 

Dr. Öğr. Üyesi

 

EĞİTİM ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR

Öğrenim Durumu

Okulun Adı

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi


Üniversite

Fırat Üniversitesi

2009

2014

Yüksek lisans

Fırat Üniversitesi

2014

 

DOKTORA EĞİTİMİ DURUMU

Doktora Eğitimi Aldığı Yıllar

2016

2020

Yüksek öğretim kurumu

Selçuk Üniversitesi

Fakülte/Yüksekokul

Veteriner Fakültesi

Anabilim ve Bilim Dalı

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Doktora Tez Başlığı

Endotoksemik Koyunlarda Marbofloksasinin Farmakokinetiğinin Belirlenmesi

 Çalıştığı Kurumlar

Görev Ünvanı

Görev yeri

Yılı

Arş. Gör.

Siirt Üniversitesi

2016-

Arş. Gör.

Selçuk Üniversitesi

2016-2020

Arş. Gör. Dr.

Siirt Üniversitesi

2020-2021

Dr. Öğr. Üyesi

Siirt Üniversitesi

2021- 

  

1-MAKELELER

1.A. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

1.A.1. Isik N, Ekici OD, Ilhan C, Coskun D. (2018). Safety of antitheilerial drug buparvaquone in rams. Acta Scientiae Veterinariae, 46(1), 7.

1.A.2. Corum O, Ozdemir O, Hitit M, Corum DD, Coskun D, Er A. (2018). Pentoxifylline May Restore Kanamycin-Induced Renal Damage in Rats. Acta Scientiae Veterinariae, 46(1), 7.

1.A.3. Dik B, Coskun D, Bahcivan E,  Er A. (2019). Doxycycline and meloxicam can treat neuroinflammation by increasing activity of antioxidant enzymes in rat brain. Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 32; 391-396.

1.A.4. Er A, Ozdemir O, Coskun D, Dik B, Bahcivan E, Faki HE, Yazar E. (2019). Effects of Tarantula cubensis alcoholic extract and Nerium oleander distillate on experimentally induced colon cancer. Revue de Médecine Vétérinaire, 170,1-3,15-21.

1.A.5. Er A, Coskun D, Bahcivan E, Dik B. (2020). Effect of doxycycline and meloxicam on cytokines, brain-derived neurotrophic factor, matrix metalloproteinase-3, tissue inhibitor of metalloproteinase-3 and cyclooxygenase-2 in brain. Iran J Basic Med Sci. 23,10;1328-1334.

1.A.6. Corum O, Uney K, Durna Corum D, Atik O, Coskun D, Zhunushova, A, Elmas M. (2021). Effect of ketoprofen on intravenous pharmacokinetics of ganciclovir in chukar partridges (Alectoris chukar). J Vet Pharmacol Therap. 2021; 00:1–7.

1.A.7. Dik B, Coskun D, Er A. (2021). Protective Effect of Nerium Oleander Distillate and Tarantula Cubensis Alcoholic Extract on Cancer Biomarkers on Colon and Liver Tissues of Rats with Experimental Colon Cancer. Anti-cancer Agents in Medicinal Chemistry.

1.A.8. Cetin G, Durna Corum D, Corum O, Atik O, Coskun D, Uney K. (2021). Effect of ketoprofen and tolfenamic acid on intravenous pharmacokinetics of ceftriaxone in sheep. J Vet Pharmacol Therap. 2021; 44:945–951.

1.A.9. Dik B, Coşkun D, Bahçivan E, Üney K. (2021). Potential Antidiabetic Activity of Benzimidazole Derivative Albendazole and Lansoprazole Drugs in Different Doses in Experimental Type 2 Diabetic Rats. Turk J Med Sci. 2021; 51(3): 1578–1585.

 1.A.10. Er, A., Dik, B., Coskun, D., Eser Faki, H., & Bahcivan, E. (2021). The impact of ambroxol on the anti-inflammatory effect of azithromycin in lung tissue. Veterinarski arhiv, 91(6), 665-671.

1.A.11. Corum, O., Uney, K., Durna Corum, D., Atik, O., Coskun, D., Zhunushova, A., & Elmas, M. (2022). Effect of ketoprofen on intravenous pharmacokinetics of ganciclovir in chukar partridges (Alectoris chukar). Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics.

1.A.12. Corum, O., Coskun, D., Durna Corum, D., Ider, M., Yildiz, R., Ok, M., & Uney, K. (2022). Pharmacokinetics of carprofen following single and repeated intravenous administrations of different doses in sheep. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics.

1.A.13. Coskun, D., Corum, O., Durna Corum, D., Uney, K., & Elmas, M. (2022). Pharmacokinetics and bioavailability of carprofen in sheep. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics.

1.A.14. Durna Corum, D., Corum, O., Terzi, E., Coskun, D., Bilen, S., Cetin, G., & Uney, K. (2022). Pharmacokinetics of cefquinome in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) after intravascular, intraperitoneal, and oral administrations. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics

1.B. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1.B.1. Coskun D, Parlak K, Dik B, Faki HE, Bahcivan E, Yazar E, Er A. (2018). Effect of Enrofloxacin on the Joint Fluid/Blood Oxidative Status and Organ Damage Markers. Annual Research & Review in Biology, 25: 1-7.

1.B.2. Coşkun D, Canbar R, Korkmaz Y, Dik B, Er A, Yazar E. (2019). Danofloksasinin 8-hidroksi-2-deoksiguanozin düzeyine etkisinin belirlenmesi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 35,4; 224-229.

1.B.3. Coșkun D, Dik B, Korkmaz Y, Canbar R, Er A, Yazar E. (2019). Investigation of cardiotoxic effects of marbofloxacin. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 35(2), 56-61.

1.B.4. Coşkun D, Yazar E. (2020). Ruminantlarda Tildipirosin Kullanımı. Eurasian J. Bio. Chem. Sci., 3(1): 70-73.

1.B.5. Coşkun D, Ider M, Arslan MS, Canbar R, Yazar E. (2020). The effect of interferon alpha administration on cytokine levels in sheep. Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 36, 4, 324-330.

1.B.6. Coşkun, D., Çetin, G., & Çorum, O. (2022). Keçilere Artan Dozlarda Pentoksifilin Uygulamasının Biyokimyasal ve Hematolojik Parametrelere Etkisi. Kocatepe Veterinary Journal, 15(1), 63-68.

1.E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1.E.1. Coşkun D.(2017). N-asetil-L-Sisteinin Ekstramukolitik Etkileri. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 10(2), 154-162.

1.E.2. Coşkun D. (2017). Veteriner Destek Tedavi: Tarantula Cubensis Alkolik Ekstraktı, İnaktif Parapoxvirüs Ovis ve Corynebacterium Cutis Lizatı. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 10(1), 30-37.

2. LİSANSÜSTÜ TEZLERDEN ÜRETİLMİŞ YAYIN

2.A.1. Coskun D, Corum O, Yazar E. (2020). Effect of supportive therapy on the pharmacokinetics of intravenous marbofloxacin in endotoxemic sheep. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 43(3), 288-296.

2.C.1. Coskun D, Corum O, Yazar E. Determination of the pharmacokinetics of marbofloxacin in endotoxemic sheep. International VETEXPO Veterinary Sciences Congress, 20-22 September 2019, İstanbul, Turkey.

3. KİTAP

3.B. Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

3.B.1. Coskun D, Yazar E. (2020). Genel tedavi ve Anestezi, Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağası El Kitabı, Alatas MS, Ozdemir O. 153-186.

3.D. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

3.D.1. Coskun D, Yazar E. (2018). İlaç Uygulama Teknikleri ve Referans Değerleri, Yeşil İguana (Green Iguana) El kitabı. Dayan MO, Derinbay Ekici O, 179-196.

3.D.2. Yazar E, Coskun D. (2019). Cryptosprodiosis Tedavisine Genel Bir Bakış. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Farmakoloji ve Toksikoloji-Özel Konular, 5(1), 43-48.

3.D.3. Coskun D, Yazar E. (2019). Sığırlarda Monensin Kullanımı. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Farmakoloji ve Toksikoloji-Özel Konular, 5(2), 1-5.

3.D.4. Coskun D, Yazar E. (2019).  Kemoterapi, Manda El Kitabı. Dik B, Avcı O.211-261.

3.D.5. Coskun D, Yazar E. (2019).  İlaç uygulaması ve Referans Değerler, Manda El Kitabı, Dik B, Avcı O.267-289.

5. ATIFLAR

5.A. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

5.A.1.2.3. Dik B, Coskun D, Bahcivan E, Er A. (2019). Doxycycline and meloxicam can treat neuroinflammation by increasing activity of antioxidant enzymes in rat brain. Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 32.

(1) Paldino E, Balducci C, La Vitola P, Artioli L, D’Angelo V, Giampà C, ..., Fusco, FR. (2019). Neuroprotective effects of doxycycline in the R6/2 mouse model of Huntington’s disease. Molecular Neurobiology, 1-15.

(2) DeMarco GJ, Nunamaker EA. (2019). A Review of the Effects of Pain and Analgesia on Immune System Function and Inflammation: Relevance for Preclinical Studies. Comparative Medicine, 69(6), 520-534. 

(3) Garcia-Lino AM, Blanco-Paniagua E, Astorga-Simon EN, Alvarez-Fernandez L, Garcia-Mateos D, Alvarez-Fernandez I, ..., Merino G. (2020). Abcg2 transporter affects plasma, milk and tissue levels of meloxicam. Biochemical Pharmacology, 113924.

5.A.4.5. Coskun D, Corum O, Yazar E. (2020). Effect of supportive therapy on the pharmacokinetics of intravenous marbofloxacin in endotoxemic sheep. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 43(3), 288-296.

(4) Seraji, R. E., Chalmeh, A., & Pourjafar, M. (2021). Low molecular weight heparin reduces acute phase response and multiple organ dysfunction following Ovine experimental endotoxemia model. Veterinary immunology and immunopathology, 110361.

(5) Szkutnik-Fiedler, D., Balcerkiewicz, M., Grabowski, T., & Grześkowıak, E. (2021). Pharmacokınetıcs Of Tramadol In Endotoxemıa Usıng An Anımal Model. Acta Poloniae Pharmaceutica, 78(2), 187-192.

5.A.6. Coşkun D. Veteriner Destek Tedavi: Tarantula Cubensis Alkolik Ekstraktı, İnaktif Parapoxvirüs Ovis ve Corynebacterium Cutis Lizatı. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 10(1), 30-37.

Akyüz, E., Makav, M., Mushap, K. U. R. U., & Bayram, P. (2021). The Effect Of Tarantula Cubensis Extract On Gentamicin-Induced Acute Kidney Injury İn Ovariectomized Rats. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 27(5).

5.A.7. Coşkun, D. (2017). N-asetil-L-sisteinin ekstramukolitik etkileri. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 10(2), 154-162.

Atamanalp, M., Parlak, V., Özgeriş, F. B., Çilingir Yeltekin, A., Ucar, A., Keleş, M. S., & Alak, G. (2021). Treatment of oxidative stress, apoptosis, and DNA injury with N-acetylcysteine at simulative pesticide toxicity in fish. Toxicology Mechanisms and Methods, 31(3), 224-234.

5.B. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaptalarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

5.B.1.2.3. Coskun D, Parlak K, Dik B, Faki HE, Bahcivan E, Yazar E, Er A. (2018). Effect of Enrofloxacin on the Joint Fluid/Blood Oxidative Status and Organ Damage Markers. Annual Research & Review in Biology, 1-7.

(1) Çorum DD, Özbek M, Çorum O. Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Enrofloksasinin Artan Dozlarda Uygulanmasının Biyokimyasal ve Histopatolojik Parametrelere Etkisi. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(2), 103-107.

(2) Güngör, H., Kumru, A. S., Yılmaz, G., & Coşkun, A. Koyunlarda Enrofloksasinin Farklı Dozlarda Tekrarlı Uygulamasının Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(3), 386-390.

(3) Kovalenko, І., & Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine. (2019). Effect of Fluoroquinolones on the Activity of the Glutathionе System in the Peripheral Blood Lymphocytes. Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry, 2019(3), 23-29.

5.B.4. Isik N, Ekici OD, Ilhan C, Coskun D. (2018). Safety of antitheilerial drug buparvaquone in rams. Acta Scientiae Veterinariae, 46(1), 7.

(4) İder M, Naseri A, Parlak TM, Zhunushova A, Yazar E.(2020). Safety of an antiprotozoal drug combination in sheep. Eurasian J Vet Sci, 36, 2, 115-120.

(5) Vasilkova, V. (2019). Avių teileriozė, diagnozavimas taikant mikroskopinį kraujo tepinėlio tyrimą, gydymas ir profilaktikos priemonės.

7. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ

BAP projesi çalışması (Yürütücü)

1. Siü-BAP “Koyunlarda kaprofenin farmakokinetiğinin ve biyoyararlanımın belirlenmesi”. Proje numarası: 2020-Siüvet-039, 2020-2021.

2. Siü-İhtisas “Deneysel Endotoksemik Hamdani Koyunlarında Marbofloksasin ve Meloksikamın Farmakokinetiği ve Yangısal Belirteçler Üzerine Etkisinin Belirlenmesi”. Proje numarası: 2021-SİÜİHT-VET-12; 2021- Devram ediyor.

3. Siü-İhtisas “Pnömonili kuzularda florfenikol'un tek ve meloksikam ile kombine kullanımı sonucu farmakokinetik ve farmakodinamik etkinliğinin belirlenmesi” Proje numarası: 2022-İHTVET-06, 2022- Devam ediyor.

BAP proje çalışması- (Araştırmacı)

1. SÜBAP “Enrofloksasinin eklem sıvısı oksidatif durum üzerine etkisi” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası:17401025, 2017-2018.

2. SÜBAP” Doksisiklin ve meloksikam uygulamalarının LPS-kaynaklı beyin inflamasyonuna etkisinin belirlenmesi” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası:17401057, 2017-2018.

3. SÜBAP “Tarantula cubensis alkolik ekstraktı ve Nerium olender distilatının deneysel kolon kanserinde etkinlikleri” Yardımcı Araştırmacı, Proje Nuümarası:17401073, 2017-2019.

4. SÜBAP” Deneysel Tip 2 diyabetik ratlarda benzimidazol türevi albendazol ve lansaoprazol ilaçlarının farklı dozlardaki etkilerinin belirlenmesi” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası:17401179, 2017-2019.

5. SÜBAP “Marbofloksasinin kardiyotoksik etkilerinin araştırılması” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası: 18401117, 2018-2019.

6. SÜBAP “Danofloksasinin 8-hidroksi-2-deoksiguanozin düzeyine etkisinin belirlenmesi” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası: 18401160, 2018-2020.

7. SÜBAP “Nerium oleander distilatı ve Tarantula cubensis alkolik ekstraktının deneysel kolon kanseri oluşturulmuş ratların kolon ve karaciğer dokularındaki kanser markırları üzerine etkisinin belirlenmesi” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası:18401174, 2018-2020.

8. SÜBAP “Deneysel endotoksemik koyunlarda seftriaksonun tek ve fluniksin meglumin ile eşzamanlı uygulamasını takiben farmakokinetiğinin belirlenmesi” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası:19401122, 2019-2020.

9. SÜBAP “Deneysel endotoksemik koyunlarda enrofloksasinin farmakokinetiği üzerine pentoksifilinin etkisinin belirlenmesi” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası:20401067, 2020-2021.

10. SÜBAP “Amiodaronun tilmikosin kardiyotoksisitesine ve hayatta kalma oranı üzerine etkisinin belirlenmesi” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası:20401008, 2020-2021.

11. SÜBAP “Koyunlara interferon alfa uygulamasının sitokinler üzerine etkisi” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası: 20401064, 2020-2021.

12. SÜBAP “Amiodaronun tilmikosin kardiyotoksisitesine ve hayatta kalma oranı üzerine etkisinin belirlenmesi”. Yardımcı araştırmacı, Proje Numarası: 20401008, 2020-2021.

13. SÜBAP “Koyunlarda tolfenamik asitin farklı dozlarda uygulamasını takiben plazma ve süt dağılımının belirlenmesi” Yardımcı araştırmacı; Proje Numarası: 22401010, 2022- Devam ediyor.


8. DERGİLERDE EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK

8.ii. A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Editörlük

8.ii. A. 1. Animal and Veterinary Sciences(AVS); ISSN Print: 2328-5842 ISSN Online: 2328-5850, http://www.sciencepublishinggroup.com/j/avs.

8.ii. A. 2. International Journal of Pharmacy and Chemistry; ISSN Print: 2575-5730 ISSN Online: 2575-5749, http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijpc.

8.ii. B. Uluslararası Hakemli Dergilerde Hakemlik

8.ii.B.1. Culture of Cyclops for use the first intermediate host in experimental life cycle of Spirometra species, Journal of Veterinary Healthcare.

8.ii.B.2. Investigation of neoplastic cells in the bone marrow of female dogs with mammary gland tumors, Journal of Veterinary Healthcare.

8.ii.B.3. Hormonal Metabolic Adaptation of Farm Animals, Journal of Veterinary Healthcare.

8.ii.B.4. Relationship between the immunodetection of alpha-smooth muscle actin and the aggressiveness of mammary papillar tumors in female dog, Journal of Veterinary Healthcare.

8.ii.B.5. Immunodetection of Leishmania infantum in the subungual area of dogs with Visceral leishmaniasis, Journal of Veterinary Healthcare.

8.ii.B.6. Hepatic metabolomics profiling of common carp after acute cypermethrin toxicity, Journal of Veterinary Healthcare.

8.ii.B.7. Effect of coinfectıon by fasciola hepatica and mycobacterium bovis on bovine tuberculosis immunodiagnosis in an enzootic area hidalgo state, Mexico, Journal of Veterinary Healthcare.

8.ii.B.8. Effect of graded levels of spirulina(Arthropsiraplatensis) on ingestion and in vivo digestibility of Trypsacumlaxum in guinea pig (Caviaporcellus L), Journal of Zoological Research.

8.ii.B.9. Investigation of Emerging Risk Factors and Isolation of Potential Pathogenic Bacteria from Domestic Dog Stool in Port Harcourt Metropolis, Niger Delta, Journal of Zoological Research.

8.ii.B.9. An efficacy of treatment methodologies of Bovine cutaneous Papillomatosis using combined therapy: a case report. Advances in Research.

9. BİLİMSEL TOPLANTI FAALİYETİ

9.A. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.  

9.A.1. Coskun D, Canbar R, Korkmaz Y, Dik B, Er A, Yazar E. Effect of danofloxacin on 8-hydroxy-2-deoxyguanosine level. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem2019). 28-29 June 2019, Ankara, Turkey

9.A.2. Coskun D, Parlak K, Dık B, Eser Fakı H, Bahcıvan E, Yazar E, Er A. Effect of enrofloxacın on the joint fluid/blood oxidative status and organ damage markers in rams. 1st International Veterinary and Clinical Biochemistry Congress, 12-15 April 2018, Hatay, Turkey.

9.A.3. Er A, Ozdemir O, Coskun D, Dik B, Bahcivan E, Eser Faki H, Yazar E. Effects of tarantula cubensis alcoholic extract and nerium oleander distillate on azoxymethane induced colon cancer.  International Conference on Veterinary, Agriculture and Life Sciences. 26-29 October 2018, Antalya, Turkey.

9.A.4. Er A, Dik B, Coskun D, Eser Faki H, Bahcivan E. Ambroxol may potentiate the anti-inflammatory effect of azithromycin in lung. International Conference on Veterinary, Agriculture and Life Sciences. 26-29 October 2018, Antalya, Turkey.

9.A.5.  Coskun D, Er A, Bahcivan E, Dik B. determination of effect of doxycycline and meloxicam administrations in LPS-induced brain ınflammation. 4th International Congress on Veterinary and Animal Sciences. 12-15 July 2018, Nevsehir,Turkey.

9.A.6. Isik N, Derinbay Ekici Ö, İlhan C, Coskun D. Safety of buparvaquone in rams. VII. İnternational Conference on Enviromental, İndustrial and Applied Microbiology-BioMicroWorld2017. 18-20 October 2017, Madrid, Spain.

9.A.7. Coskun D, Yazar E. (2020). İvermektinin antiparaziter dışı etkileri. Congress on Scientific Researches and Recent Trends-6, 18-20 May 2020, Baku Euroasian University, Azerbaijan.

9.A.8. Coskun D, Yazar E. (2020). İvermectin toxicity. Congress on Scientific Researches and Recent Trends-6, 18-20 May 2020, Baku Euroasian University, Azerbaijan.

9.A.9. Coskun D, Dik B, Korkmaz Y, Canbar R, Er A, Yazar E. Cardiotoxic effects of marbofloxacin. International Science and Academic Congress’18, (INSAC18), 8-9 December 2018, Konya, Turkey

9.A.10. Dik B, Bahcivan E, Coskun D, Üney K. Potential antidiabetic activity of benzimidazole derivative albendazole and lansoprazole drugs in different doses in experimental type 2 diabetic rats. I. International VI. Veterinary Pharmacology and Toxicology Congress, 04-07 September 2019, Kayseri, Turkey.

9.A.11. Coskun D, Yazar E. Gangrenöz mastitis ve tedavisi: Mini derleme. International Conference on Applied Sciences, 21-22 July 2020, Almaty, Kazakhstan.

9.A.12. Coskun D, İder M, Arslan MS, Canbar R, Yazar E. Koyunlara interferon alfa uygulamasının fizyolojik parametrelere etkisi. International Conference on Applied Sciences, 21-22 July 2020, Almaty, Kazakhstan.

9.A.13. Uslu A, Coskun D, Dik B. Comparison of the effects of ceftiofur and marbofloxacin on some respiratory system bacteria. Ereğli International Science and Academic Congress, 9-10 March 2019, Konya, Turkey.

9.A.14. Çetin G, Durna Çorum D, Çorum O, Atik O, Coşkun D, Üney K. Koyunlarda Seftriaksonun Damar İçi Farmakokinetiği Üzerine Ketoprofen Ve Tolfenamik Asitin Etkisi. 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve İnovasyon Kongresi, 27-28 Eylül 2020, Ankara, Türkiye.

9. A. 15. Coskun D, Yazar E. Use Of Oclacitinib In The Treatment Of Atopic Dermatitis. Mas 13th Internatıonal European Conference On Mathematıcs, Engıneerıng, Natural & Medıcal ScıencesOctober 23-25, 2020, Afghanistan.

9. A. 16. Coskun D, Yazar E. Use Of Pradofloxacın In Cats And DogsMas 13th Internatıonal European Conference On Mathematıcs, Engıneerıng, Natural & Medıcal ScıencesOctober 23-25, 2020, Afghanistan.

9.B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan poster tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

9.B.1. Corum O, Özdemir Ö, Hitit M, Durna Corum D, Coşkun D, Er A. Pentoxifylline may restore kanamycin-induced renal damage irats. 1th. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress, 10-13 October 2017, Antalya, Turkey

Güncelleme : 27.04.2023 16:20:05
ATIFLAR
5.A. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

5.A.1. Dik B, Coskun D, Bahcivan E, Er A. (2019). Doxycycline and meloxicam can treat neuroinflammation by increasing activity of antioxidant enzymes in rat brain. Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 32.

Paldino E, Balducci C, La Vitola P, Artioli L, D’Angelo V, Giampà C, ..., Fusco, FR. (2019). Neuroprotective effects of doxycycline in the R6/2 mouse model of Huntington’s disease. Molecular Neurobiology, 1-15.

DeMarco GJ, Nunamaker EA. (2019). A Review of the Effects of Pain and Analgesia on Immune System Function and Inflammation: Relevance for Preclinical Studies. Comparative Medicine, 69(6), 520-534.

Garcia-Lino AM, Blanco-Paniagua E, Astorga-Simon EN, Alvarez-Fernandez L, Garcia-Mateos D, Alvarez-Fernandez I, ..., Merino G. (2020). Abcg2 transporter affects plasma, milk and tissue levels of meloxicam. Biochemical Pharmacology, 113924.

5.B. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaptalarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

5.B.1. Coskun D, Parlak K, Dik B, Faki HE, Bahcivan E, Yazar E, Er A. (2018). Effect of Enrofloxacin on the Joint Fluid/Blood Oxidative Status and Organ Damage Markers. Annual Research & Review in Biology, 1-7.

Çorum DD, Özbek M, Çorum O. Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Enrofloksasinin Artan Dozlarda Uygulanmasının Biyokimyasal ve Histopatolojik Parametrelere Etkisi. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(2), 103-107.

5.B.2. Isik N, Ekici OD, Ilhan C, Coskun D. (2018). Safety of antitheilerial drug buparvaquone in rams. Acta Scientiae Veterinariae, 46(1), 7.

İder M, Naseri A, Parlak TM, Zhunushova A, Yazar E.(2020). Safety of an antiprotozoal drug combination in sheep. Eurasian J Vet Sci, 36, 2, 115-120.

Vasilkova, V. (2019). Avių teileriozė, diagnozavimas taikant mikroskopinį kraujo tepinėlio tyrimą, gydymas ir profilaktikos priemonės.


BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
BAP proje çalışması- (Yürütücü)
1.Siü-BAP “Koyunlarda kaprofenin farmakokinetiğinin ve biyoyararlanımın belirlenmesi” Proje numarası: 2020-Siüvet-039, 2020-Devam ediyor.
BAP proje çalışması- (Araştırmacı)
7.G.1. SUBAP “Danofloksasinin 8-hidroksi-2-deoksiguanozin düzeyine etkisinin belirlenmesi” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası: 18401160, 2018-2020.
7.G.2. SUBAP “Marbofloksasinin kardiyotoksik etkilerinin araştırılması” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası: 18401117, 2018-2019.
7.G.3. SUBAP “Enrofloksasinin eklem sıvısı oksidatif durum üzerine etkisi” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası:17401025, 2017-2018.
7.G.4. SUBAP “Tarantula cubensis alkolik ekstraktı ve Nerium olender distilatının deneysel kolon kanserinde etkinlikleri” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası:17401073, 2017-2019.
7.G.5. SUBAP ”Doksisiklin ve meloksikam uygulamalarının LPS-kaynaklı beyin inflamasyonuna etkisinin belirlenmesi” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası:17401057, 2017-2018.
7.G.6. SUBAP Deneysel Tip 2 diyabetik ratlarda benzimidazol türevi albendazol ve lansaoprazol ilaçlarının farklı dozlardaki etkilerinin belirlenmesi” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası:17401179, 2017-2019.
7.G.7. SUBAP “Nerium oleander distilatı ve Tarantula cubensis alkolik ekstraktının deneysel kolon kanseri oluşturulmuş ratların kolon ve karaciğer dokularındaki kanser markırları üzerine etkisinin belirlenmesi” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası:18401174, 2018-2020.
7.G.8. SUBAP “Deneysel endotoksemik koyunlarda seftriaksonun tek ve fluniksin meglumin ile eşzamanlı uygulamasını takiben farmakokinetiğinin belirlenmesi” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası:19401122, 2019-devam ediyor. 
7.G.9. SUBAP “Deneysel endotoksemik koyunlarda enrofloksasinin farmakokinetiği üzerine pentoksifilinin etkisinin belirlenmesi” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası:20401067, 2020-devam ediyor. 
7.G.10. SUBAP Amiodaronun tilmikosin kardiyotoksisitesine ve hayatta kalma oranı üzerine etkisinin belirlenmesi” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası:20401008, 2020-devam ediyor.
7.G.11. SUBAP Koyunlara interferon alfa uygulamasının sitokinler üzerine etkisi” Yardımcı Araştırmacı, Proje Numarası: 20401064, 2020-devam ediyor.
BİLİMSEL TOPLANTI FAALİYETİ

9.A. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar. 

9.A.1. Coskun D, Canbar R, Korkmaz Y, Dik B, Er A, Yazar E. Effect of danofloxacin on 8-hydroxy-2-deoxyguanosine level. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem2019). 28-29 June 2019, Ankara, Turkey.

9.A.2. Coskun D, Parlak K, Dık B, Eser Fakı H, Bahcıvan E, Yazar E, Er A. Effect of enrofloxacın on the joint fluid/blood oxidative status and organ damage markers in rams. 1st International Veterinary and Clinical Biochemistry Congress, 12-15 April 2018, Hatay, Turkey.

9.A.3. Er A, Ozdemir O, Coskun D, Dik B, Bahcivan E, Eser Faki H, Yazar E. Effects of tarantula cubensis alcoholic extract and nerium oleander distillate on azoxymethane induced colon cancer.  International Conference on Veterinary, Agriculture and Life Sciences. 26-29 October 2018, Antalya, Turkey.

9.A.4. Er A, Dik B, Coskun D, Eser Faki H, Bahcivan E. Ambroxol may potentiate the anti-inflammatory effect of azithromycin in lung. International Conference on Veterinary, Agriculture and Life Sciences. 26-29 October 2018, Antalya, Turkey.

9.A.5.  Coskun D, Er A, Bahcivan E, Dik B. determination of effect of doxycycline and meloxicam administrations in LPS-induced brain ınflammation. 4th International Congress on Veterinary and Animal Sciences. 12-15 July 2018, Nevsehir,Turkey.

9.A.6. Isik N, Derinbay Ekici Ö, İlhan C, Coskun D. Safety of buparvaquone in rams. VII. İnternational Conference on Enviromental, İndustrial and Applied Microbiology-BioMicroWorld2017. 18-20 October 2017, Madrid, Spain.

9.A.7. Coskun D, Yazar E. (2020). İvermektinin antiparaziter dışı etkileri. Congress on Scientific Researches and Recent Trends-6, 18-20 May 2020, Baku Euroasian University, Azerbaijan.

9.A.8. Coskun D, Yazar E. (2020). İvermectin toxicity. Congress on Scientific Researches and Recent Trends-6, 18-20 May 2020, Baku Euroasian University, Azerbaijan.

9.A.9. Coskun D, Dik B, Korkmaz Y, Canbar R, Er A, Yazar E. Cardiotoxic effects of marbofloxacin. International Science and Academic Congress’18, (INSAC18), 8-9 December 2018, Konya, Turkey

9.A.10. Dik B, Bahcivan E, Coskun D, Üney K. Potential antidiabetic activity of benzimidazole derivative albendazole and lansoprazole drugs in different doses in experimental type 2 diabetic rats. I. International VI. Veterinary Pharmacology and Toxicology Congress, 04-07 September 2019, Kayseri, Turkey.

9.A.11. Coskun D, Yazar E. Gangrenöz mastitis ve tedavisi: Mini derleme.International Conference on Applied Sciences, 21-22 July 2020, Almaty, Kazakhstan.

9.A.12. Coşkun D, İder M, Arslan MS, Canbar R, Yazar E. Koyunlara interferon alfa uygulamasının fizyolojik parametrelere etkisi. International Conference on Applied Sciences, 21-22 July 2020, Almaty, Kazakhstan.

9.A.13. Uslu A, Coskun D, Dik B. Comparison of the effects of ceftiofur and marbofloxacin on some respiratory system bacteria. Ereğli International Science and Academic Congress, 9-10 March 2019, Konya, Turkey.

9. A. 14. Çetin G, Durna Çorum D, Çorum O, Atik O, Coşkun D, Üney K. Koyunlarda Seftriaksonun Damar İçi Farmakokinetiği Üzerine Ketoprofen Ve Tolfenamik Asitin Etkisi. 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve İnovasyon Kongresi, 27-28 Eylül 2020, Ankara, Türkiye.

9. A. 15. Coskun D, Yazar E. Use Of Oclacitinib In The Treatment Of Atopic DermatitisMas 13th Internatıonal European Conference On Mathematıcs, Engıneerıng, Natural & Medıcal ScıencesOctober 23-25, 2020, Afghanistan. 9. A. 16. Coskun D, Yazar E. Use Of Pradofloxacın In Cats And DogsMas 13th Internatıonal European Conference On Mathematıcs, Engıneerıng, Natural & Medıcal ScıencesOctober 23-25, 2020, Afghanistan.

9.B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan poster tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

9.B.1. Corum O, Özdemir Ö, Hitit M, Durna Corum D, Coşkun D, Er A. Pentoxifylline may restore kanamycin-induced renal damage in rats. 1th. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress, 10-13 October 2017, Antalya, Turkey


DERGİLERDE EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK
8.ii. A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Editörlük
Animal and Veterinary Sciences(AVS); ISSN Print: 2328-5842 ISSN Online: 2328-5850, http://www.sciencepublishinggroup.com/j/avs.
8.ii. B. Uluslararası Hakemli Dergilerde Hakemlik
8.ii.B.1. Culture of Cyclops for use the first intermediate host in experimental life cycle of Spirometra species, Journal of Veterinary Healthcare.8.ii.B.2. Investigation of neoplastic cells in the bone marrow of female dogs with mammary gland tumors, Journal of Veterinary Healthcare.
8.ii.B.3. Hormonal Metabolic Adaptation of Farm Animals, Journal of Veterinary Healthcare.
8.ii.B.4. Relationship between the immunodetection of alpha-smooth muscle actin and the aggressiveness of mammary papillar tumors in female dog, Journal of Veterinary Healthcare.
8.ii.B.5. Immunodetection of Leishmania infantum in the subungual area of dogs with Visceral leishmaniasis, Journal of Veterinary Healthcare.
8.ii.B.6. Hepatic metabolomics profiling of common carp after acute cypermethrin toxicity, Journal of Veterinary Healthcare.
8.ii.B.7. Effect of coinfectıon by fasciola hepatica and mycobacterium bovis on bovine tuberculosis immunodiagnosis in an enzootic area hidalgo state, Mexico, Journal of Veterinary Healthcare.
8.ii.B.8. Effect of graded levels of spirulina(Arthropsiraplatensis) on ingestion and in vivo digestibility of Trypsacumlaxum in guinea pig (Caviaporcellus L), Journal of Zoological Research.
8.ii.B.9. Investigation of Emerging Risk Factors and Isolation of Potential Pathogenic Bacteria from Domestic Dog Stool in Port Harcourt Metropolis, Niger Delta, Journal of Zoological Research. 
KİTAP
3.B. Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı 
3.B.1. Coskun D, Yazar E. (2020). Genel tedavi ve Anestezi, Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağası El Kitabı, Alatas MS, Ozdemir O. 153-186.
3.D. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı
3.D.1. Yazar E, Coskun D. (2019). Cryptosprodiosis Tedavisine Genel Bir Bakış. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Farmakoloji ve Toksikoloji-Özel Konular, 5(1), 43-48.
3.D.2. Coskun D, Yazar E. (2019). Sığırlarda Monensin Kullanımı. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Farmakoloji ve Toksikoloji-Özel Konular, 5(2), 1-5.
3.D.3. Coskun D, Yazar E. (2019).  Kemoterapi, Manda El Kitabı, Dik B, Avcı O.211-261.
3.D.4. Coskun D, Yazar E. (2018). İlaç Uygulama Teknikleri ve Referans Değerleri, Yeşil İguana(Green Iguana) El kitabı. Dayan MO, Derinbay Ekici O,  179-196.
3.D.5. Coskun D, Yazar E. (2019).  İlaç uygulaması ve Referans Değerler, Manda El Kitabı, Dik B, Avcı O.267-289. 
LİSANSÜSTÜ TEZLERDEN ÜRETİLMİŞ YAYIN
2.A.1. Coskun D, Corum O, Yazar E. (2020). Effect of supportive therapy on the pharmacokinetics of intravenous marbofloxacin in endotoxemic sheep. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 43(3), 288-296.
2.C.1. Coskun D, Corum O, Yazar E. Determination of the pharmacokinetics of marbofloxacin in endotoxemic sheep. International VETEXPO Veterinary Sciences Congress, 20-22 September 2019., İstanbul, Turkey.
MAKELELER
1-MAKELELER
1.A. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale
1.A.1. Dik B, Coskun D, Bahcivan E,  Er A. (2019). Doxycycline and meloxicam can treat neuroinflammation by increasing activity of antioxidant enzymes in rat brain. Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 32; 391-396. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30852475]
1.A.2. Isik N, Ekici OD, Ilhan C, Coskun D. (2018). Safety of antitheilerial drug buparvaquone in rams. Acta Scientiae Veterinariae, 46(1), 7.
1.A.3. Corum O, Ozdemir O, Hitit M, Corum DD, Coskun D, Er A. (2018). Pentoxifylline May Restore Kanamycin-Induced Renal Damage in Rats. Acta Scientiae Veterinariae, 46(1), 7.
1.A.4. Er A, Ozdemir O, Coskun D, Dik B, Bahcivan E, Faki HE, Yazar E. (2019). Effects of Tarantula cubensis alcoholic extract and Nerium oleander distillate on experimentally induced colon cancer. Revue de Médecine Vétérinaire, 170,1-3,15-21.
1.A.5. Er A, Coskun D, Bahcivan E, Dik B. (2020). Effect of doxycycline and meloxicam on cytokines, brain-derived neurotrophic factor, matrix metalloproteinase-3, tissue inhibitor of metalloproteinase-3 and cyclooxygenase-2 in brain. Iran J Basic Med Sci. 23,10;1328-1334.
1.B. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale
1.B.1. Coskun D, Parlak K, Dik B, Faki HE, Bahcivan E, Yazar E, Er A. (2018). Effect of Enrofloxacin on the Joint Fluid/Blood Oxidative Status and Organ Damage Markers. Annual Research & Review in Biology, 25: 1-7.
1.B.2. Coşkun D, Canbar R, Korkmaz Y, Dik B, Er A, Yazar E. (2019). Danofloksasinin 8-hidroksi-2-deoksiguanozin düzeyine etkisinin belirlenmesi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 35,4; 224-229.
1.B.3. Coșkun D, Dik B, Korkmaz Y, Canbar R, Er A, Yazar E. (2019). Investigation of cardiotoxic effects of marbofloxacin. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 35(2), 56-61.
1.B.4. Coşkun D, Yazar E. (2020). Ruminantlarda Tildipirosin Kullanımı. Eurasian J. Bio. Chem. Sci., 3(1): 70-73.
1.B.5. Coşkun D, Ider M, Arslan MS, Canbar R, Yazar E. (2020). The effect of interferon alpha administration on cytokine levels in sheep. Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 36, 4, 324-330.
1.E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale
1.E.1. Coşkun D. (2017). N-asetil-L-Sisteinin Ekstramukolitik Etkileri. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 10(2), 154-162.
1.E.2. Coşkun D. (2017). Veteriner Destek Tedavi: Tarantula Cubensis Alkolik Ekstraktı, İnaktif Parapoxvirüs Ovis ve Corynebacterium Cutis Lizatı. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 10(1), 30-37.