Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-6634 / 3253
Kurumsal E-Posta ebilen  siirt.edu.tr
E-Posta vetebrukarakaya  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme25.02.2020 13:14:49

Doç.Dr EBRU BİLEN

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Hayvan Sağlığı Uygulama Ve Araştırma Merkezi Başhekim Yardımcısı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Ebru Bilen

2. Doğum Tarihi          :01.11.1984

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Y.Lisans

Veteriner Hekimlik

Uludağ Üniversitesi

2002-2007

Doktora

Veteriner Doğum ve Jinekoloji (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Gümen)

Doktora Tez Konusu: Cinsiyeti Belirlenmiş Spermanın Sütçü İneklerde Kullanımı

U.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2008-2014

Training visit

Klinik für Rinder (Danışman: Prof. Dr. med. vet. Heinrich Bollwein)

Leibniz Universitat Hannover/ Almanya

27.4.2011-13.5.2011

Visiting scholar

Department of Animal Sciences (Danışman: Prof. Dr. José Eduardo P. Santos)

University of Florida/U.S.A

2012-2013

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2017

Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                    :

 

Güncelleme : 19.10.2019 07:45:30
Akademik Faaliyetler

Projeler

1.      Sütçü Düvelerde Progesteron Tabanlı Co-synch Senkronizasyon Protokolünde Yapılacak Olan Modifikasyonun Reprodüktif Parametreler Üzerine Etkisi, TUBİTAK, TOVAG 1002, Yardımcı araştırmacı, 2015.

2.      Siyah Alaca Sığır Irkı Düvelerde Döl Verimi Üzerine Etkili bazı Gen Bölgelerinin DNA-Tabanlı Yöntemler Kullanılarak İncelenmesi. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, BAP, Yardımcı araştırmacı, 2013

3.      Sütçü İneklerde Sinkronizasyon Protokolleri İle Gebelik Oranının Artırılması. TUBİTAK, TOVAG 1001,Bursiyer, 2007-2010.

Kongre, Kurs, Sempozyum ve Seminer Katılımı

      - Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu, 6-9 Kasım 2014, Antalya.

      - Uygulamalı Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi-1, 20-22 Aralık 2013, Zonguldak.

      - V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya.

      - ADSA-ASAS Joint Annual Meeting, 8-12 Temmuz 2013, Indianapolis/ India/ USA.

      - Florida Ruminant Nutrition Symposium, 5-6 Şubat 2013, Gainesville/ Florida/ USA.

      - 49th Florida Dairy Production Conference, 10 Nisan 2013, Gainesville/ Florida/ USA.

      - 14 th Annual Conference of ESDAR, 17-18 Eylül 2010, Eger/ Macaristan.

      - IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, 4-7 Kasım 2010, Antalya.

      - 13 th Annual Conference of ESDAR, 9-12 Eylül 2009, Ghent/ Belçika.

      - Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Şubat 2008, Bursa.

      - Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 2009, Bursa.

      - Suni Tohumlama Sertifikası, 2007, Bursa.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

      Türk Veteriner Jinekoloji Derneği

      American Dairy Science Association (ADSA)

      European Society of Domestic Animal Reproduction (ESDAR)

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.      NAK D, CELIMLI N, KARAKAYA E, KURT H, SHAHZAD A.H., AKBALA M, GUNER B. Diaphragmatic hernia of gravid uterus and right sided displacement of heart in a domestic short-haired cat. The Journal of Animal & Plant Sciences, 26(2): 552-5, 2016.

 

2.      KESKİN A, MECİTOĞLU G, KARAKAYA E, GÜNER B, ORMAN A, OKUT H, GUMEN A.  The effect of ovulatory follicle size at the time of insemination on pregnancy rate in lactating dairy cows. Turk J Vet Anim Sci. 40, 2016.

 

3.      KESKİN A, GENÇOĞLU H, MECİTOĞLU G, ÇETİN I, KARA Ç, UDUM KÜÇÜKŞEN D, KARAKAYA E, GÜNER B, ORMAN A, GUMEN A. The effects of varying levels of dietary starch on reproductive traits in lactating dairy cows. Turk J Vet Anim Sci. 40, 2016.

 

4.       KESKİN A, ONER Y, YILMAZBAS-MECITOGLU G, GUNER B, KARAKAYA E, ELMACI C, GUMEN A. Distributions of CYP19, ERα and PGR Allele Frequencies between Fertile and Subfertile Holstein-Friesian Heifers. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 21 (6): 893-898, 2015

 

5.      LIMA FS, VIEIRA-NETO A, VASCONCELLOS GS, MINGOTI RD, KARAKAYA E, SOLE E, BISINOTTO RS, MARTINEZ N, RISCO CA, GALVAO KN, SANTOS JE. Efficacy of ampicillin trihydrate or ceftiofur hydrochloride for treatment of metritis and subsequent fertility in dairy cows. Journal of Dairy Sci. 97(9):5401-14, 2014.

 

6.      KARAKAYA E, YILMAZBAS-MECITOGLU G, KESKİN A, ALKAN A, TAŞDEMİR U, SANTOS JEP, GUMEN A. Fertility in Dairy Cows After Artificial Insemination Using Sex-Sorted Sperm or Conventional Semen. Reproduction in Domestic Animal, 49(2):333-7, 2014.

 

 1. KARAKAYA E, ALPAY G, YILMAZBAS-MECITOGLU G, ALASONYALILAR-DEMİRER A, AKGÜL B, İNAN-ÖZTÜRKOĞLU S, ÖZYİĞİT M.Ö., SEYREK-İNTAŞ D, SEYREK-İNTAŞ K, YEŞİLBAĞ K, GUMEN A, KESKİN A. Perosomus elumbis in a Holstein calf infected with bovine viral diarrhea virus. Tierarztl Prax Ausg G Grosstiere Nutztiere, 41(6):387-91, 2013.

 

 1. YILMAZBAS-MECITOGLU G, KARAKAYA E, KESKİN A, ALKAN A, GUMEN A. Reducing the Duration between GnRH and PGF2α in the Ovsynch Protocol to Six Days Improved Ovulation to Second GnRH However Inclined to Reduce Fertility, Journal of Dairy Science, 96(6):3817-24, 2013
 2. YILMAZBAS-MECITOGLU G, KARAKAYA E, KESKİN A, GUMEN A, KOC V, OKUT H. Comparison of Synchronization and Fertility after different Modifications of the Ovsynch Protocol in Cyclic Dairy Cows. Acta Veterinaria Hungarica, 62(1):64-73, 2013.
 3. YILMAZBAS-MECITOGLU G, GUMEN A, TASDEMIR U, KESKİN A, KARAKAYA E, ALKAN A, OKUT H. Improving Conception Rate in Lactating Dairy Cows by Using Modified Ovsynch Protocol during Summer. Journal of Biological and Enviromental Science 6(18), 207-212, 2012.
 4. YILMAZBAS-MECİTOGLU G., KARAKAYA E., KESKİN A., ALKAN A., OKUT H., GUMEN A. Effects of Presynchronizations with GnRH/PGF or Progesterone before Ovsynch in Noncyclic Dairy Cows. Journal of Dairy Science, 95:7186-7194, 2012
 5. GUMEN A., KESKİN A., YILMAZBAS-MECİTOĞLU G., KARAKAYA E., ALKAN A., OKUT H., WILTBANK MC. Effect of Presynchronization Strategy Prior to Ovsynch on Fertility at First Service in Lactating Dairy Cows. Theriogenology 78(8), 1830-1838, 2012
 6. GUMEN A, YILMAZBAS-MECITOGLU G, KESKİN A, KARAKAYA E, ALKAN A, TASDEMIR U, OKUT H. The effect of intrauterine cephapirin treatment after insemination on conception rate in repeat breeder dairy cows subjected to progesterone based Ovsynch protocol. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 36, 622-627, 2012
 7. GUMEN A, KESKİN A, YİLMAZBAS-MECİTOGLU G, KARAKAYA E, WILTBANK MC. Dry Period Management and Optimization of Post-Partum Reproductive Management in Dairy Cattle. Reproduction in Domestic Animals, 46(3), 11-17, 2011.
 8. GUMEN A, KESKİN A, YILMAZBAS-MECITOGLU G,  KARAKAYA E, CEVİK S, BALCI F. Effects of GnRH, PGF2α, and oxytocin treatments on conception rate at the time of artificial insemination in lactating dairy cows. Czech J. Anim. Sci. 56(6), 279-283, 2011
 9. KESKIN A, YILMAZBAS-MECITOGLU G,  GUMEN A, KARAKAYA E, CELIK Y, OKUT H, WILTBANK MC. Comparison of responses to Ovsynch between Holstein - Friesian and Swedish - Red Cow. Journal of Dairy Science 94(4), 1784-1789, 2011
 10. TASDEMIR U, YILMAZBAS-MECITOGLU G, KESKİN A, KARAKAYA E, CELIK Y, GUZELOGLU, GUMEN A. Conception Rate after Timed Artificial Insemination Protocols Using by PGF2α and GnRH in Dairy Heifers. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 58, 135-139, 2011
 11. KESKIN A, YILMAZBAS-MECITOGLU G, GUMEN A, KARAKAYA E, DARICI R, OKUT H. Effect of hCG vs. GnRH at the Beginning of the Ovsynch on First Ovulation Rate and Conception Rate in Cyclic Lactating Dairy Cows. Theriogenology 74(4), 602-607, 2010

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

1.      GUMEN A, KARAKAYA E, YILMAZBAS-MECITOGLU G, KESKİN A, ALKAN A, BISINOTTO RS.  Fertility of lactating dairy cows treated with different timed artificial insemination protocols before using of sex-sorted sperm vs. conventional semen. Reproduction in Domestic Animals · September 2014

 

 1. GOMES GC, ZUNIGA JE, KARAKAYA E, GRECO LF, SINEDINO LDP, MARTINEZ N, BISINOTTO RS, RIBEIRO ES, BRUINJE T, IVER JP, SANTOS JEP,  and STAPLES CR. Effects of prepartum evaporative cooling and vitamin E supplementation on adaptive and innate immunity of  Holstein cows during summer in Florida. Journal of Dairy Science. 2014

 

 1. GOMES GC, ZUNIGA JE, KARAKAYA E, GRECO LF, SINEDINO LDP, MARTINEZ N, BISINOTTO RS, RIBEIRO ES, LEOPOLDO PM, ENGSTROM MA, DRIVER JP, SANTOS JEP,  and STAPLES CR. Effects of prepartum evaporative cooling and vitamin E supplementation on immune function of  Holstein cows during summer in Florida. Journal of Dairy Science. 2014

 

 1. GOMES GC, ZUNIGA JE, GRECO LF, SINEDINO LDP,  RIBEIRO ES, MARTINEZ N, BISINOTTO RS, LIMA FS, KARAKAYA E, ENGSTROM MA, SANTOS JEP,  and STAPLES CR. Effects of evaporative cooling prepartum and vitamin E supplementation on performance of Holstein cows during summer in Florida. Journal of Dairy Science. 2013

 

 1. GENCOGLU H, YILMAZBAS-MECITOGLU G, KESKIN A, CETIN I, KARA C, ORMAN A, KARAKAYA E, DENIZ G, GUMEN A, TURKMEN I, SHAVER R.D. Effect of dietary starch concentration in primiparous dairy cows in early lactation. Journal of Dairy Science, 2013

 

 

 1. YILMAZBAS-MECITOGLU G, KARAKAYA E, CETIN I, KARA C, ORMAN A, GENCOGLU H, KESKIN A, GUMEN A, TURKMEN I. The effect of three different dietary starch concentrations on some reproductive parameters in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 2013

 

 1. KESKİN A, YİLMAZBAS-MECİTOGLU G, KARAKAYA E, ALKAN A, OKUT H,  GUMEN A, WILTBANK MC. Effect of presynchronization strategy prior to ovsynch on fertility at first service in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, Vol:94, E suppl. P: 191, 2011.

 

 1. KARAKAYA E, KESKİN A, YİLMAZBAS-MECİTOGLU G, ALKAN A, DOGAN R, GUMEN A. Conception rate in lactating dairy cows after artificial insemination with sexed semen. Reproduction in Domestic Animals, 46(3), 39, 2011.

 

 1. KESKİN A, YİLMAZBAS-MECİTOGLU G, KARAKAYA E, CELİK Y, OKUT H, GUMEN A, WILTBANK MC. The effect of preovulatory follicle size at the time of insemination on pregnancy in lactating dairy cows. Reproduction in Domestic Animals, 46(3), 40, 2011.

 

10.  YILMAZBAS-MECITOGLU G, KESKIN A, KARAKAYA E, GUMEN A, ÇELİK Y, OKUT H. Effect of post-ai cephapirin on conception rate in repeat breeder cows Reproduction in Domestic Animals, 45(3): 112, 2010.

 

11.  GUMEN A, KESKIN A, YILMAZBAS-MECITOGLU G, KARAKAYA E, ALKAN E, GUZELOGLU A, OKUT H. Conception rate after timed artificial insemination protocols using by PGF2 alpha and GnRH in dairy heifers. Reproduction in Domestic Animals, 45(3):88, 2010.

 

12.  KESKIN A, YILMAZBAS-MECITOGLU G, GUMEN A, KARAKAYA E, CEVİK S, OKUT H. Comparing conception rate of the repeat breeder vs. normal dairy cows following a combined treatment protocol during the warm season. Reproduction In Domestic Animals, 45(3): 92, 2010.

 

13.  GUMEN A, YILMAZBAS-MECITOGLU G, KESKIN A, KARAKAYA E, CELIK Y, OKUT H. Effects of reducing interval from GnRH to PGF2α in Ovsynch protocol on pregnancy rate in cyclic lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, Vol:93, E suppl. P: 219, 2010.

 

14.  YILMAZBAS-MECITOGLU G, KESKIN A, GUMEN A, KARAKAYA E, DARICI R, OKUT H. Effects of presynchronizations with GnRH/PGF2α vs. progesterone before Ovsynch in noncyclic dairy cows. Journal of Dairy Science, Vol:93, E suppl. P: 218, 2010.

 

15.  KESKIN A, YILMAZBAS-MECITOGLU G, GUMEN A, KARAKAYA E, CELIK Y, OKUT H, WILTBANK MC. Comparison of responses to Ovsynch for Holstein–Friesian and Swedish–Red cows. Journal of Dairy Science, Vol:93, E suppl. P: 219, 2010.

 

 1. YILMAZBAŞ G, KESKİN A, KARAKAYA E, CEVİK S, GÜMEN A. Effects of GnRH, PGF and Oxytocin Treatments on Conception Rate at the Time of Artificial Insemination in Lactating Dairy Cows. Reproduction in Domestic Animals, Vol:44, Suppl 3, pp: 132, 2009.

 

17.  KESKIN A, YILMAZBAS-MECITOGLU G, , KARAKAYA E, DARICI R, GUMEN A. Effect of hCG vs. GnRH at the Beginning of the Ovsynch on First Ovulation Rate and Conception Rate in Cyclic Lactating Dairy Cows. Reproduction in Domestic Animals, Vol:44, Suppl 3, pp: 111, 2009.

 

18.  GÜMEN A, KESKİN A, YILMAZBAŞ G, KARAKAYA E, SEYREK-İNTAŞ K. Effects of reducing interval from GnRH to PGF in Ovsynch protocol on pregnancy rate in cyclic lactating dairy cows. Reproduction in Domestic Animals, Vol:44, Suppl 3, pp: 105, 2009.

 

19.  KARAKAYA E, YILMAZBAŞ G, KESKİN A, MUTİS V, GÜMEN A. Comparing of Response to Ovsynch Protocol in Ovular and Anovular Lactating Dairy Cows. Reproduction in Domestic Animals, Vol:44, Suppl 3, pp: 87, 2009.

     

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      GUNER B, KARAKAYA E, KESKİN A. Koyunlarda Chlamydial Abortlar ve Korunma Yolları. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynecol-Special Topics 2016;2(1):48-55.

2.      KESKİN A, YILMAZBAŞ-MECİTOĞLU G, KARAKAYA E, TAŞDEMİR U, ALKAN A, OKUT H, GÜMEN A. Siklik ve Siklik olmayan Sütçü İneklerde Ovsynch Protokolüne Verilen Yanıtın Karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(2),27-34, 2010.

3.      KESKİN A, GÜMEN A, YILMAZBAŞ-MECİTOĞLU G, KARAKAYA E, TAŞDEMİR U, ÇELİK Y, OKUT H. The Effect of Progesterone Based Ovsynch Protocol and GnRH Treatments after Artificial Insemination on Conception Rate in Repeat Breeder Cows. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(2),65-70, 2010.

 

      Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. IPEK V, NAK D, KARAKAYA E, SHAHAZAD A. H. Bir kedi uterusunda adenokarsinom, fibrom ve pyometra olgusu. VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2014.

 

 1. KARAKAYA E, YILMAZBAS-MECITOGLU G, KESKIN A, ALKAN A, SANTOS JEP, GUMEN A. Farklı Senkronizasyon Protokolleri Uygulanan Sütçü İneklerin Cinsiyeti Belirlenmiş Sperma veya Normal Sperma ile Tohumlanmasından Elde Edilen Gebelik Oranlarının Karşılaştırılması. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2013.

 

 1. KARAKAYA E, ALPAY G, YILMAZBAS-MECITOGLU G, ALASONYALILAR-DEMIRER A, AKGUL B, INAN-OZTURKOGLU S, OZYIGIT M.O, SEYREK-INTAS D, SEYREK-INTAS K, YESILBAG K. Bovine Viral Diarrhea Virüsü ile Enfekte Doğan bir Holştayn Buzağıda Perosomus Elumbis Olgusu. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2013

 

 1. GUMEN A, KARAKAYA E, YILMAZBAS-MECITOGLU G, KESKIN A, ALKAN A, SANTOS JEP. Sütçü İneklerde Suni Tohumlamada Kullanılan Cinsiyeti Belirlenmiş Sperma ya da Normal Sperma ile Elde Edilen Gebelik Oranlarının Karşılaştırlması. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2013

 

 1. KESKİN A, YILMAZBAS-MECITOGLU G, KARAKAYA E, ÇETİN I, KARA Ç, GENÇOĞLU H, ORMAN A, TÜRKMEN I, GÜMEN A. Sagmal sut ineklerinde diyetteki üç farklı nişasta konsantrasyonun bazı reproduktif parametreler üzerine etkisi. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2013

 

 1. YILMAZBAS-MECITOGLU G, KARAKAYA E, ALKAN A, KESKİN A, GÜMEN A Repeat breeder ineklerde suni tohumlama sonrasi 4. Veya5. Gunde yapilan HCG uygulamasinin gebelik orani uzerine etkisi. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2013

 

 1. KESKİN A, AKKOÇ A, YILMAZBAS-MECITOGLU G, KARAKAYA E, GÜMEN A. İsveç kırmızısı bir inekte fötal displazik adrenal medullar hiperplazi ile ilişkili uzamış gebelik. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2013

 

8.      KARAKAYA E, YILMAZBAŞ-MECİTOĞLU G, KESKİN A, CEVİK S, TASDEMIR U, GUMEN A. Suni tohumlama anında yapılan GnRH, PGF2a ve Oksitosin Uygulamalarının Sütçü İneklerde Gebelik Oranına Etkisi, IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2010