Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3169
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 09:49:17

Dr. Öğr. Üyesi EMRAH ÖZBUĞUTU

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Emrah ÖZBUĞUTU

2. Doğum Tarihi          :13/09/1981

3. Unvanı                    : Yrd.Doç.Dr

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Biyoloji Öğretmenliği

Atatürk Üniversitesi

2004

Y. Lisans

 

 

 

Doktora

Biyoloji Öğretmenliği

Atatürk Üniversitesi

2011

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2012

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1. 

            2. 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. Özbuğutu E, Hasanekoğlu, İ. (2013)Bitkisel dokular konusunun öğretilmesinde işbirliğine dayalı öğretimin öğrenci başarısı ve kalıcılığına etkisi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/8 p. 1013-1025, ANKARA-TURKEY

            2. Özbuğutu E, Hasanekoğlu, İ. (2013) Bitkisel dokular konusununda işbirliğine dayalı öğretim yönteminin etkililiğine yönelik öğrenci görüşleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/12 p. 963-977, ANKARA-TURKEY

                3. Özbuğutu, E., Karahan, S., Tan, Ç.(2014) Çevre eğitimi ve alternatif yöntemler – literatür taraması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 11 Sayı: 25, s. 393-408

                4. Özbuğutu, E.,(2018) Fen bilgisi öğretmen adaylarının gen kavramına yönelik metaik algılarının belirlenmesi. International Journal of Active Learning (IJAL). Sayı:3

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  

                2. 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  Gürbüzoğlu,Y,S., Özbuğutu, E.,(2016). Lise öğrencilerinin arkebakteri alemine yönelik bilgi düzeylerinin incelenmesi. I.Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi. (UBEK). Gazi Üniversitesi. Ankara.

            2.  Gürbüzoğlu,Y,S., Özbuğutu, E., Yalmancı,E. (2016). İlköğretim öğrencilerinde hücre organellerine yönelik analoji kullanımının incelenmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi.  Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fatih Eğitim Fakülktesi. Trabzon

 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

Genetik ve Biyoteknoloji

2

0

71

 

2017-2018

Güz

 

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

72

İlkbahar

 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

72

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45