Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / 2694
Kurumsal E-Posta emrah.yilmaz  siirt.edu.tr
E-Posta emrahh.yilmaz09  gmail.com
Açıklama
Güncelleme8.10.2022 01:01:49

Dr. Öğr. Üyesi Emrah YILMAZ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı                :  Emrah YILMAZ

2. Unvanı                      :  Dr. Öğr. Üyesi

3.Öğrenim Durumu    :  Doktora

4. İlgi Alanları             :  19 - 20. Yüzyıl Osmanlı Sosyo - Ekonomik Tarihi, Kent Tarihi, Osmanlı İmalat Sektörü

5. Mesleki Deneyim    :  Siirt Üniversitesi Tarih Bölümü, Araştırma Görevlisi (2012),  

                                      Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü, Araştırma Görevlisi (2012 - 2020), 

                                      Siirt Üniversitesi Tarih Bölümü, Dr. (2020)

                                      Siirt Üniversitesi Tarih Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi, 2022 - ... 

                            

 

 

Derece


Üniversite 

 

 Alan/ Anabilim Dalı

 

 

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -  Coğrafya Fakültesi 

Tarih Bölümü

2005 - 2009

Y. Lisans

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi ABD

2010 - 2011 

Y. Lisans


Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Bilim Dalı

2012 - 2015 


Doktora

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüTarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Bilim Dalı2015 - 2020 

 

Güncelleme : 4.12.2022 22:26:19
Yayınlar

YAYINLAR

Yılmaz, Emrah. Demiryolları ve Tarımsal Gelişme: Konya Ovası Sulama Projesi Örneği. Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır Bildiri Kitabı.  06-08 Mayıs 2016. Konya: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, s. 471 – 500.

Yilmaz. E. (2016). Railways and Urban Transformation: The Case Of Konya. ATINER's Conference Paper Series TUR 2016 - 1947 (3rd International Conference On Turkey and Turkish Studies. 27 - 30 June 2016, Athens / Greece.

Yilmaz, Emrah. Development and Promotion of Carpet - Making in Konya: The First - Carpet - Rug Exhibition Dated 1901. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, September 1- 4, 2016, Rome / Italy.

Yilmaz, Emrah. Railways and Urban Transformation: The Case of Konya. Athens Journal of History, Vol 2, Issue 4, October 2016 pp. 263 - 277.

Yılmaz, Emrah (2018). Anadolu Demiryolları'nın Konya Ekonomik ve Sosyo -Kültürel Yapısına Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme. Konya Kitabı XVI - Konya Ticaret Tarihi-,Editörler: Abdulkadir BULUŞ, Caner ARABACI ve Şerife ÖZKAN NESİMİOĞLU, Konya: KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, s. 19 -36.


Yılmaz, Emrah (2020). Bir Zamanlar Anadolu'da Halı Dokumak: The Oriental Carpet Manufacturers Limited [Şark Halı Kumpanyası] ve Osmanlı Halıcılığındaki Önemi [1907 - 1914]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2020, 21(2), 291-333.

Yılmaz, Emrah (2021). Osmanlı İşçi Tarihine Bir Bakış: The Oriental Carpet Manufacturers Limited’in [Şark Halı Kumpanyası] Üretim Organizasyonu, İşçileri ve Ücret Politikası [1908 – 1914]. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 21, 2021 Bahar, s. 277 - 322. 

Yılmaz, Emrah  (2021). Osmanlı'nın Son Döneminde Konya'da Halıclık ve Konya Halı - Kilim Sergisi, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 27, s. 360 - 388. 
Yılmaz, Emrah (2021). Anadolu - Osmanlı Halılarının Yurt Dışına İhracatı Üzerine Bir Değerlendirme [1864 - 1908], Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  Sayı: 52, s. 69 - 92.