İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2958
Kurumsal E-Posta esatozcan  siirt.edu.tr
E-Posta esatozcan75  gmail.com
Açıklama
Güncelleme4.03.2021 15:25:22

Dr. Öğr. Üyesi ESAT ÖZCAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

1. Adı Soyadı             :Esat ÖZCAN

2. Doğum Tarihi       :05/09/1978

3. Unvanı                   :Dr. Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu :Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat/Kamu Yönetimi

Anadolu

2003

Y. Lisans

Sosyal Bil. Ens. Temel İslam Bil./ Arap Dili ve Belagatı

Marmara

2013

Lisans

İlahiyat/İlahiyat

Sakarya

2015

Doktora

Sosyal Bil. Ens. Temel İslam Bil./Tefsir

İstanbul

2019

 

5. Akademik Unvanlar

Dr. Öğr. Üyeliği Tarihi          :21.01.2020

Doçentlik Tarihi                     :

Profesörlük Tarihi                  :

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.   …

2.   …

6.2. Doktora Tezleri

1.   …

2.   …

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.   …

2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Özcan, Esat. “Osmanlı Tefsir Geleneğinde Türkçe Tefsirlerin Yeri”. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BOZİFDER) 17 (2020), 161-187.

2. Özcan, Esat. “Molla Gürânî ve Nahçivânî’nin Tefsir İlmindeki Konumları ve Eserlerinde Yer Alan Belli Bazı Ayet Tefsirlerinin Mukayeseli İşlenmesi”. Tefsir Araştırmaları Dergisi (TADER) 4/2 (2020), 312-336.

3. Özcan, Esat. “Tefsir Tabakât Eserleri”. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 44 (2020), 66-87.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Özcan, Esat. “Hz. İbrahim’in Tahkîkî İmana Ulaşma Çabaları ve Tebliğ Metodu”. Uluslararası Hz. İbrahim ve Nübüvvet Sempozyumu. ed. Atilla Yargıcı, Mahmut Öztürk. 601-613. İstanbul: Nida Yayınları, 2019. ISBN: 978-625-7011-27-3.

2. Özcan, Esat. “Osmanlı Sonrası Bosna-Hersek’te Yapılan Bazı Boşnakça Kur’ân Çalışmaları”. II. Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu. ed. Eung Kyung Jeong, Osman Kubilay Gül. 349-357. Ankara, 2020. ISBN: 978-625-7279-12-3.

3. Özcan, Esat. “Osmanlı Sonrası Bulgaristan’da Yapılan Bazı Bulgarca Kur’ân Çalışmaları”. II. Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu. ed. Eung Kyung Jeong, Osman Kubilay Gül. 358-371. Ankara, 2020. ISBN: 978-625-7279-12-3.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Özcan, Esat. Eyyûbî-Memlûk Döneminde Tefsir (Ezdî Örneği). İstanbul: Kitap Dünyası Yayınları, 2019. ISBN: 978-605-351-308-3.

2. Özcan, Esat. “Molla Halil es-Si‘irdî ve Kur’an’ı Kur’an ile Tefsir Metodu (Bakara Suresi Bağlamında)”. Molla Halil es-Si‘irdî: Hayatı, Eserleri ve Kişiliği. ed. M. Macit Sevgili vd. 1/307-321. İstanbul: Beyan Yayınları, 2019. ISBN: 978-975-473-896-4.

3. Özcan, Esat. “Eyyûbî Döneminin Müfessirlerinden Hıdır b. Abdurrahman el-Ezdî ve et-Tibyân fî tefsîri’l-Kur’an Adlı Tefsiri”. Eyyûbîler’de İlim, Kültür ve Sanat. ed. Abdulhalim Oflaz vd. 411-424. İstanbul: Hiper Yayınları, 2020. ISBN: 978-605-281-773-3.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Özcan, Esat - Aydar, Hidayet. “Hıdır b. Abdirrahman el-Ezdî ve et-Tibyân fî tefsîri’l-Kur’ân Adlı Tefsirinin Tanıtım ve Tahlili”. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/12 (2018), 251-271.

2. Özcan, Esat. “Hıdır b. Abdurrahman el-Ezdî’nin Kur’an’ı Kur’an’la Tefsir Anlayışı”. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6/2 (2019), 379-402.

3. Özcan, Esat. “Kutrub’un ‘Me‘âni’l-Kur’ân ve tefsîru müşkili i‘râbih’ Adlı Eseri Bağlamında Kur’ân’daki Edatların Anlamı”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (dergiabant) 8/2 (2020), 379-400.

4. Özcan, Esat. “Tefsir İlminin Temel Kaynakları (IV-VI. Asırlar)”. Batman Akdemi Dergisi 4/1 (2020), 21-40.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.   …

2.   …

7.7. Diğer yayınlar

1.   …

2.   …

8.Projeler

1.   …

2.   …

9.İdari Görevler

1.   …

2.   …

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.  …

2.  …

11.Ödüller

1.   …

2.   …

12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2018-2019

Güz

Okuma-Anlama (Kıraa)

6

 

60

Arapça Cümle Bilgisi (Nahiv)

4

 

30

Arapça Kelime Bilgisi (Sarf)

6

 

30

Bahar

Okuma-Anlama (Kıraa)

6

 

60

Arapça Cümle Bilgisi (Nahiv)

6

 

30

Arapça Kelime Bilgisi (Sarf)

4

 

30

2019-2020

Güz

Okuma-Anlama (Kıraa)

6

 

90

Arapça Kelime Bilgisi (Sarf)

6

 

30

Bahar

Arapça Kelime Bilgisi (Sarf)

4

 

60

Tefsir IV

2

 

120

Kur’an-Sünnet İlişkisi (Yüksek Lisans)

3

 

3

Kur’an Kıssaları (Yüksek Lisans)

3

 

3

Ahkam Tefsiri (Doktora)

3

 

3

2020-2021

Güz

Tefsir Tarihi ve Usulü

4

 

103

Kur’an-Sünnet İlişkisi (Yüksek Lisans)

3

 

9

Kur’an Kıssaları (Yüksek Lisans)

3

 

4

Mukayeseli Tefsir Metinleri (Doktora)

3

 

1

Bahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 24.04.2021 03:47:21