İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 223 12 24 / 2937
Kurumsal E-Posta fatiheroglan  siirt.edu.tr
E-Posta erfat56  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme5.02.2020 15:05:10

Dr. Öğr. Üyesi FATİH EROĞLAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı               : Fatih Eroğlan

2. Unvanı                     : Dr. Öğr. Üyesi

3. Yök Akademik Link: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp

4. Öğrenim

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

19 Mayıs Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri

19 Mayıs Üniversitesi

2004

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri

Hitit Üniversitesi

2019

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

       1. Eroğlan, Fatih. (2020)."Dini Ya Musambwa". Süleyman Turan, Emine Battal (Ed.) Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi (ss. 141-143). İstanbul: Okur Akademi Yayınları.

      2. Eroğlan, Fatih.  (2020)."Shinnyo-en". Süleyman Turan, Emine Battal (Ed.) Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi (ss. 479-481). İstanbul: Okur Akademi Yayınları.

3. Eroğlan, Fatih.  (2020)."İnanç Sözü". Süleyman Turan, Emine Battal (Ed.) Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi (ss. 253-256). İstanbul: Okur Akademi Yayınları.

         4. Eroğlan, Fatih. (2021). "Yahudi Kutsal Metinleri Çerçevesinde Kadın" Gülşen İstek (Ed.) Her Dem Kadın (ss. 15-53). İstanbul: Beyan Yayınları.


7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. "Dini bir fenomen olarak kutsalın bir araya getirici özelliği" Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt. 4, Sayı 2, 2017.

            2. "Karizmatik bir otorite olarak rahiplerin dinsel geleneklerdeki yeri", ASEAD, Cilt. 6, Sayı 1, 2019, s. 315-328.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Dinler Tarihi I

Dinler Tarihi Metinleri I

2

2

 

70

İlkbahar

Dinler Tarihi II

Çağdaş Mistik Akımlar

2

2

 

70

140

 

2017-2018

Güz

Dinler Tarihi I

Türkiye’de Dini Akımlar

Dinler Tarihi Metinleri I

2

2

2

 

115

140

35

İlkbahar

Dinler Tarihi II

Mukayeseli Dinler Tarihi

Çağdaş Mistik Akımlar

2

2

2

 

75

130

120

 

 

2018-2019

Güz

Dinler Tarihi I

Dinler Tarihi Metinleri I

2

 


İlkbahar

Dinler Tarihi II

Çağdaş Mistik Akımlar

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans Bitirme Ödevi

2

2


2
 

2019-2020

Güz

Dinler Tarihi I

2


 İlkbahar

Dinler Tarihi II

Çağdaş Mistik Akımlar

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans Bitirme Ödevi

İslam Medeniyeti Tarihi

2

2


2

2

 

2020-2021

Güz

Dinler Tarihi I

Eğitim Bilimine Giriş

2

2

 


İlkbahar

Dinler Tarihi II

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans Bitirme Ödevi

Dijital Okuryazarlık

Çağdaş Mistik Akımlar 

2


2

2

2Güncelleme : 1.06.2021 22:32:44