Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3165
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 08:28:24

Dr. Öğr. Üyesi HAKAN ÇETİN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Hakan Çetin

2. Doğum Tarihi          : 05.02.1992

3. Unvanı                    : Araştırma Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

Yıl

Lisans

Sınıf Öğretmenliği

Afyon Kocatepe Üniversitesi

2008-2012

Y. Lisans

Sınıf Eğitimi

Çukurova Üniversitesi

2013-2016

Doktora

Sınıf Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2016-

 

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.  

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.  

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

                1.  İlk ve Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Mobbing Yaşama Düzeyleri ile İş Doyum ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Universal Journal of Educational Research, 5 , 148 - 161. doi: 10.13189.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

            1.   İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Değer Algılarının İncelenmesi.  European Scientific Journal, Vol.13, 88-96.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

            1.   İlk ve Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Mobbing Yaşama Düzeyleri ile İş Doyum ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. ICLEL  2015, CZECH REPUBLIC

 

            2.    İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Değer Algılarının İncelenmesi, PEDAGOGIA 2017, CUBA

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.  

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.  

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.  

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.  

 

8.Projeler

            1.  

            2.  

 

9.İdari Görevler

            1.  

            2.  

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1. 

            2. 

 

11.Ödüller

            1.  

            2.  

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45