İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2926
Kurumsal E-Posta siamndo1  hotmail.com
E-Posta haledmhaled  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme19.07.2019 17:13:06

Dr. Öğr. Üyesi HALİD HALİD

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Khaled KHALED

2. Doğum Tarihi          :23.03.1977

3. Unvanı                    : Dr.Öğr. Üyesi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Edebiyat Fakültesi

 Şam Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Edebiyat Fakültesi

Şam Üniversitesi

2012

Doktora

Temel İslam Bilimleri/Arap Dili ve Belagati

 Bingol Üniversitesi


2019 


5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   es San’a fi’ş-Şi’ri’l-Arabî’s-Sıkıllî,Daru'l-Muktebes, Şam , 2016.

 

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   Sicilyalı İbn Hamdis’in Şiirinde Tasvir/Betimleme Sanatının Yapısı, SİÜ İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Yıl: 2014.

            2.   Kadim Arap Şiirinde “Kurt” İmgesi: eş Şenfera ve Ferezdak Örneği, PROF. Dr Ousama EKHTIAR ile), Sayı: 7, Yıl: 2016

            3. İbn Bessâm eş-Şenterînî'nin "ez-Zehîre fî Mehâsini'l-Cezîre" Adlı Eserindeki Metodu,  PROF. Dr Ousama EKHTIAR ile,SİÜ İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt:4, Sayı: 2, Yıl: 2017.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

ARAP DİLİ FONETİĞİ (TASHİH-İ HURUF)

4

 

155

İlkbahar

SÖZLÜ ANLATIM (MUHADESE)

4

 

155

 

2017-2018

Güz

SÖZLÜ ANLATIM (MUHADESE)

4

 

165

İlkbahar

SÖZLÜ ANLATIM (MUHADESE)

4

 

165

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 8.05.2019 16:33:42
Bilimsel Çalışmalarım
  • Sicilyalı İbn Hamdis’in Şiirinde Tasvir/Betimleme Sanatını Yapısı, SİÜ İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Yıl: 2014.
  • Kadim Arap Şiirinde “Kurt” İmgesi: eş Şenfera ve Ferezdak Örneği, (PROF. Dr Ousama EKHTIAR ile)BingolÜ , Sayı: 7, Yıl: 2016.
  • es San’a fi’ş-Şi’ri’l-Arabî’s-Sıkıllî,Daru'l-Muktebes (Daru’n-Nevadiri) Lubnan, Beyrut, 2017.

 

Çalışmalarım