Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (9048) 212-1111 / 3194
Kurumsal E-Posta coskunc  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 09:50:56

Doç.Dr HALİL COŞKUN ÇELİK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Halil Coşkun Çelik

2. Doğum Tarihi          : 24/10/1972

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    :

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Matematik  

Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

1990 - 1994

Y. Lisans

Uygulamalı Matematik

Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Matematik ABD

1995-1997

Doktora

Biyoistatistik

Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik ABD.

1999-2004

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 20/12/2007

Doçentlik Tarihi                        : -

Profesörlük Tarihi                    : -

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

           

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

           

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)

            1.   …

           

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.       İlhan, A., Çelik, H.C., & Faysal, A. M. (2017). Jo Niemeyer tarafından geliştirilmiş Naef Modulan Toy materyalinin görsel tasarım ilke ve öğelerine göre değerlendirilmesi ve bu konudaki öğrenci görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(32), 875-891. Doi: 10.14582/Duzgef.1867

2.       Çelik, H. C. (2017). Mamatical modelling research in Turkey: A content analysis study. Educational Research and Reviews, 12(1), 19-27. Doi: 10.5897

3.       Çelik, H.C., İlhan, A., & Samet, G. (2016). The evaluation of ses prepared on project based learning in Turkey: A content analysis study. Journal of Educational Sciences Research, 6(2), 61-74. Doi: 10.12973/Jesr.2016.62.4

4.       İlhan, A., Çelik, H. C. (2016). Development of visual mamatics literacy scale elementary education mamatics teacher candidates. Us-China Education Review, 6(7), 391-401. Doi: 10.17265/2161-623x/2016.07.001

5.       Saffet, K., & Çelik, H.C. (2016). A review of studies on academic success in blended learning approach in Turkey: A content analysis study. Global Journal Research Analysis 5(1), 345-349. Doi: 10.15373/22778160

6.       Çelik, H.C., & İlhan, A. (2016). Attitude scale of statistics development reliability and validity studies. International Journal of Current Research, 8(6), 32885-32891.

7.       İlhan, A., Çelik, H.C., & Alper, A. (2016). Üniversite öğrencilerinin bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 141-156. Doi: 10.17679/İuefd.17218132

8.       İlhan, A., Çelik, H.C., Gemci, M., & Ejder, Ç.M. (2016). Examination of relationship between internet attitudes and internet addictions of 13 18 year old students: The case of Kahramanmaraş. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 15(2), 73-77.

9.       Çelik, H. C., & Gündüz, S. (2016). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının akademik başarı ve matematiğe yönelik tutumlarının öğrenme stilleri açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(28), 278-278. Doi: 10.14582/Duzgef.730

10.   Çelik, H. C. (2015). Effects of computer course on computer self efficacy computer attitudes and achievements of young individuals in Siirt/Turkey. Educational Research and Reviews, 10(3), 249-258. Doi: 10.5897/Err2014.2037

11.   Gündüz, S., & Çelik, H. C.. (2015). Öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(25), 156-173. Doi: 10.14582/Duzgef.535

12.   Çelik, H. C., Gazioğlu, S., & Pesen, C. (2012). Development ofscale to measure teacher candidates attitudes toward research. Journal of Educational Sciences Research, 2(2), 105-121., Doi: 10.12973

13.   Ayşe, A., Çelik, H. C., Aypay, A., & Sever, M. (2012). Technology acceptance in educationstudy of preservice teachers in Turkey. TOJET: The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 11(4), 264-270.

14.   Kahyaoğlu, M., & Çelik, H. C..  (2012). Examining secondary and high school students attitudes towards internet use according to different variables. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(3), 869-876.

15.   Bindak, R., & Çelik, H. C. (2006). Study of reliability and validity of computer attitude scale teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 1(22), 38-47.

16.   Çelik, H. C., & Bindak, R. (2005). Investigation of primary school teacher students attitudes towards mamatics various variables. Kastamonu Education Journal,13(2), 427-436.


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.       Çelik, H. C., Akın, M.F., & İlhan, A. (2017). Teaching identities of (ax+b)n with Jo Niemeyer Modeling (Naef Modulan Toy) according to visual design principles and electives. Proceedings of International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), 19-21 October 2017, (p. 115-116). Antalya: Turkey

2.       Akın, M. F., İlhan, A., & Çelik, H. C. (2017). The investigation of (ax+b)n identity through Join Niemeyer Modeling (Naef Modulan Toy) according to views of students. Proceedings of International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), 19-21 October 2017, (p.118-119). Antalya: Turkey

3.       İlhan, A., Çelik, H. C., & Haydar, E. (2017). The effectiveness of CAD programming education based on project based learning: An investigation of student views in this knowledge. Proceedings of International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), 19-21 October 2017, (p.147-148). Antalya: Turkey

4.       İlhan, A., & Çelik, H. C. (2017). Visual math literacy in lower dimensions what is strength to procedure of its success of geometry? Proceedings of International Conference on Mamatics and Mamatics Education (ICMME-2017), 11-13 May 2017, (p. 966-967). Harran University, Şanlıurfa: Turkey

5.       Mehmet, K., & Çelik, H. C. (2017). Examination of visual math literacy selfefficacy perceptions of middle school students in terms of various variables. Proceedings of International Conference on Mamatics and Mamatics Education(ICMME-2017), 11-13 May 2017, (p. 893-894). Harran University, Şanlıurfa: Turkey

6.       Arzu, C., & Çelik, H. C. (2017). Analysis of attitudes about mobile learning of prospective teacher of mamatics in terms of various variables. Proceedings of International Conference on Mamatics and Mamatics Education(ICMME-2017), 11-13 May 2017, (p. 849-850). Harran University, Şanlıurfa: Turkey

7.       İlhan, A., Çelik, H. C., & Erbaş, A. K. (2016). Geometric visualization of binomial expansions of algebraic expressions in m of (ax+b)n. Proceedings of International Engineering, Science and Education Conference(INESEC 2016), 1-3 December 2016, (p. 60-73). Diyarbakır: Turkey

8.       İlhan, A., Erbaş, A. K., & Çelik, H. C. (2016). The effects of using geometric figures in modelling identities in m of (ax+b)n on success and opinions of students of vocational schools of higher education. Proceedings of International Engineering, Science and Education Conference(INESEC 2016), 1-3 December 2016, (p. 74-88). Diyarbakır: Turkey

9.       Çelik, H. C., İlhan, A., Çelik, E., & İlhan, G. (2016). The effect ofblended learning method on academic success and problem solving skills. Proceedings of International Engineering, Science and Education Conference (INESEC 2016), 1-3 December 2016, (p. 35-43). Diyarbakır: Turkey

10.   Çelik, H. C., İlhan, A., & Poçan, S. (2016). The effect of constructivist learning approach in mamatics assessment field to academic achievement and academic self perception. Proceedings of International Engineering, Science and Education Conference(INESEC 2016), 1-3 December 2016, (p.44-59). Diyarbakır: Turkey

11.   Aslan, A., İlhan, A., Çelik, H. C., & Ömür, E. H. (2016). The investigation of university students epistemological belief subdimensions regarding to some variables. Proceedings of International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 14-16 October 2016, (p.843-856). Antalya: Turkey

12.   Çelik, H. C., İlhan, A., & Karayama, S. (2016). The content analysis method evaluation mamatical modelling area studies permed in Turkey. Proceedings of International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), 14-16 October 2016,  (p.817-827). Antalya: Turkey

13.   Çelik, H. C., İlhan, A., & Karayama, S. (2016). Tendency of studies in mamatics literacy field: A content analysis study. Proceedings of International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), 14-16 October 2016,  (p.829-841). Antalya: Turkey

14.   Çelik, H. C., & İlhan, A. (2016). Problem solving skills in mamatics attitude scale development study. Proceedings of International Conference on Mamatics and Mamatics Education (ICMME-2016), 12-14 May 2016,(p. 596-598), Fırat University, Elazığ: Turkey

15.   Çelik, H. C., & İlhan, A., & Aslan, A. (2015). Üniversite öğrencilerinin bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Proceedings of International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2015), 2-4 December 2015, (p.575-583). Sakarya University, Sakarya, Turkey

16.   Çelik, H. C. (2014). İstatistiğe yönelik tutum ölçeği: Geliştirme güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Proceedings of International Conference on Education Leadership in Light of Science, 22-24 May 2014, (p.87-88). Siirt University, Siirt: Turkey

17.   Çelik, H. C., & Gündüz, S. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin akademik başarı ve matematiğe yönelik tutumları açısından incelenmesi. Proceedings of International Conference on Education Leadership in Light of Science, 22-24 May 2014, (p.72-73). Siirt University, Siirt: Turkey

18.   Kahyaoğlu, M, & Çelik, H. C. (2011). Ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin internet kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Proceedings of 5th International Computer ve Instructional Technologies Symposium (ICITS 2011), 22-24 September 2011, (p.692-698). Fırat University, Elazığ, Turkey

19.   Çelik, H. C., & Çevik, M. N. (2011). İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin istatistik ve olasılık ünitesini öğrenmeleri üzerinde bilgisayar destekli öğretimin etkisi. Proceedings of 5th International Computer ve Instructional Technologies Symposium (ICITS 2011), 22-24 September 2011, (p.436-445). Fırat University, Elazığ, Turkey

20.   Çelik, H. C. (2010). Bilgisayar kursunun gençlerin bilgisayara yönelik tutumları öz-yeterlik algıları ve başarıları üzerindeki etkililiği. Proceedings of 4. International Computer and Instructional Technologies Symposium, 24-26 September 2010,  (p.285-291). Selçuk University, Konya: Türkiye

21.   Çelik, H. C., & Çevik, M. N. (2010). İşsiz gençlerin bilgisayar öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Proceedings of 4. International Computer and Instructional Technologies Symposium, 24-26 September 2010, (p. 344-349). Selçuk University, Konya: Türkiye

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

           

1.       Çelik, H. C. (2006). Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları. G. Ali (Editör). Bilgisayar-I temel bilgisayar becerileri içinde (s. 2-40). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

2.       Çelik, H. C. (2012). Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları. G. Ali (Editör). Bilgisayar I-II temel bilgisayar becerileri içinde (6.Baskı) (s. 1-43). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

3.       Tayfur, C., Pesen, C. & Çelik, H.C. (2000).Temel Matematik I (2.Basım). Editör: Tayfur, C., Sayfa Sayısı 148, Türkçe(Ders Kitabı), Birlik Ofset Matbaacılık, Eskişehir.

4.       Tayfur, C., Pesen, C. & Çelik, H.C. (2000).Temel Matematik II (2.Basım). Editör: Tayfur, C., Sayfa Sayısı 220, Türkçe(Ders Kitabı). Birlik Ofset Matbaacılık, Eskişehir.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

           

1.       Çelik, H. C. (2014). İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin olasılık ve istatistik ünitesini öğrenmeleri üzerinde bilgisayar destekli öğretimin etkisi. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 45-64.

2.       Çelik, H. C., & Çevik, M. N .(2010). İşsiz gençlerin bilgisayar öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 152-166.

3.       Çelik, H. C., & Ceylan, H. (2009). Lise öğrencilerinin matematik ve bilgisayar tutumlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(26), 92-101

4.       Özgen, N., & Çelik, H. C. (2008). Üniversite öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarının kümeleme analizi ile belirlenmesi: Siirt Eğitim Fakültesi Örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, 1(17), 67-78.

5.       Çelik, H. C., & Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586.

6.       Çelik, H. C., & Acar, T. (2007). Kronik hemodiyaliz hastalarının depresyon ve anksiyete düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Fırat Tıp Dergisi, 12(1), 23-27.

7.       Özgen, N., Özbek, R., & Çelik, H. C. (2006). Coğrafya öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkisi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 261-270.

8.       Çelik, H. C., & Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38.

9.       Çelik, H. C., Satıcı, Ö, & Çelik, M. Y. (2005). Sağlık personellerinde kronik sigara içme alışkanlığı olanların tutumlarına ilişkin değişkenlerin kümeleme analizi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32(1), 20-25

10.   Çelik, H. C., Satıcı, Ö., & Çelik, M. Y. (2004). Kronik sigara içme alışkanlığı olan üniversite öğrencilerinin tutumlarına ilişkin değişkenlerin aşamalı kümeleme yöntemi çözümlemesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(4), 217-222

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.       Gündüz, S., & Çelik, H. C. (2014). Öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 9.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 8-10 Mayıs 2014, (s. 81-82). Siirt Üniversitesi, Türkiye.

2.       Çelik, H. C., & Gündüz, S. (2014). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımını temel alan çalışmaların değerlendirilmesi Türkiye örneği. 9.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 8-10 Mayıs 2014, (s. 83-84). Siirt Üniversitesi, Türkiye.

3.       Çelik, H. C., & Mercimek, B. (2013). Bilgisayar türü internet deneyimi ve kullanma sıklığına göre internet bağımlılık eğilimlerinin karşılaştırılması. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 5-7 Eylül 2013, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir: Türkiye

4.       Çelik, H. C., & Mercimek, B. (2013). BÖTE bölümü öğrencilerinin internet kullanma profilleri ve internete yönelik bağımlılık eğilimleri. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 5-7 Eylül 2013, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir: Türkiye

5.       Çelik, H. C., & Pesen, C. (2008). Araştırmaya yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 14-16 Mayıs 2008, (s.195-210). Ankara Üniversitesi, Türkiye

6.       Odabaş, A., Pesen, C., Çelik, H. C., & Epçaçan, C. (2007). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programının etkililiğine ilişkin görüşleri. I.Ulusal İlköğretim Kongresi, 15-17 Kasım 2007, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

7.       Daşdağ, M., Çelik, M. Y., Satıcı, Ö., Akkuş, Z., & Çelik, H. C. (2006). Hangi tür araştırmalarda path analizi kullanılmalıdır. IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 5-9 Eylül 2006, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak: Türkiye

8.       Özgen, N., & Çelik, H. C. (2006). Üniversite öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarının kümeleme analizi ile incelenmesi. 15. TUİK Araştırmaları Sempozyumu Veri Kalitesi ve Güvenirliği IAS’2006

9.       Kahyaoğlu, M., Çelik, H. C., & Yangın, S. (2006). İlköğretim fen bilgisi matematik ve sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumları. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 14-16 Nisan 2006, (s. 390-397). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

10.   Çelik, H. C., & Satıcı, Ö., Çelik, M. Y. (2004). Öğretmenlerden kronik sigara içme alışkanlığı olanların tutumlarına ilişkin değişkenlerin aşamalı kümeleme yöntemi çözümlemesi Hierarchical cluster analysis. VII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi 29 Eylül-2 Ekim 2004, Mersin Üniversitesi, Türkiye

11.   Çelik, H. C., & Tez, M. (2002). Hipertansif ve sağlıklı gebe kadınlarda yaş ortalama arteryel basınç değişkenlerinin kovaryans analizi yardımıyla değerlendirilmesi. VI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Tıpta Bilgisayar Uygulamaları, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye

12.   Çelik, M. Y., Satıcı, Ö., Akkuş, Z., Daşdağ, M., & Çelik, H. C. (2000). Kümeleme çözümlemesinde başarılı kümeler elde etmenin koşulları Akademik personelin interneti kullanmasıyla ilgili bir uygulama. 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 13-15 Eylül 2000, Eskişehir, Türkiye.


7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

 

1.       Projenin adı: Geometri Derslerinde STEM Eğitiminin Akademik Başarıya, Tutuma Etkisi ve Öğrenci Görüşleri.

Türü: BAP Projesi

Görev: Yürütücü

Tarih: 25.05.2017 - 26.12.2017

Bütçe: 4.956,00 TL

 

2.       Projenin adı: STEM Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi, Matematik, Mühendislik ve 21. Yüzyıl Tutumlarına Etkisi

Türü: BAP Projesi

Görev: Eğitmen

Tarih: 25.05.2017 - 26.12.2017

Bütçe: 4.982,34 TL

 

3.       Projenin adı: Ekolojik Ayak İzimizi Tanıyalım Bilim Okulu Projesi.

Türü: TÜBİTAK

Görev: Eğitmen

Tarih: 09.07.2012 – 09.09.2012

Bütçe: ..

 

4.       Projenin adı: Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması

Türü: TÜBİTAK

Görev: Hakem

Tarih: 22.03.2010 – 26.03.2010

 

5.       Projenin adı: Bilişim ve Gençlik Bütünleşiyor

Türü: SODES

Görev: Yürütücü

Tarih: 01.01.2010 - 30.10.2010

Bütçe: 150.000 TL

 

6.       Projenin adı: İlk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi

Türü: TÜBİTAK

Görev: Danışman

Tarih: 16.06.2008 – 27.06.2008

Bütçe: 79.865,00 TL

 

9.İdari Görevler

           

Görev adı

Üniversite/Fakülte

Bölüm

Baş-Bit

Dekan Yardımcılığı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

2009- 2010

Fakülte ve Yönetim Kurulu Üyeliği

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

2009-2011

Bölüm Başkanı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi

BÖTE

2007-2015

Anabilim Dalı Başkanı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

2007-2011

Erasmus Bölüm Koordinatörü

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi

BÖTE

2009-2016

Bologna Koordinatörü

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi

BÖTE

20014-2016

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

2015-2016

Etik Kurulu Üyeliği

Siirt Üniversitesi

Rektörlük

2017 dvm.

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   Yayın Teşvik Ödülü, SİİRT ÜNİVERSİTESİ, 2017

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

Lisans

2016-2017

Güz

İstatistik ve Olasılık I

2

2

38

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

38

İstatistik

2

0

47

Matematik Öğretimi Semineri

3

0

34

Teknoloji Destekli Matematik Öğr.

2

0

37

Bahar

İstatistik ve Olasılık II

2

2

36

Matematikte Proje Geliştirme ve Yönetimi

3

0

38

Yüksek Lisans

2016-2017

Güz

Temel İstatistik

3

0

3

Matematik Eğitim Araştırmaları I

3

0

3

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

1

0

1

Bahar

Veri Çözümleme Yöntemleri

3

0

3

Matematik Eğitim Araştırmaları II

3

0

3

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

1

Yüksek Lisans Semineri

1

0

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

1

0

1

Lisans

2017-2018

Güz

İstatistik ve Olasılık I

2

2

38

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

38

Matematik Öğretimi Semineri

3

0

34

Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi

2

0

37

Bahar

İstatistik ve Olasılık II

2

2

32

Matematikte Proje Geliştirme ve Yönetimi

3

0

35

Matematik Öğretim Program. İncelenmesi

3

0

42

Yüksek Lisans

2017-2018

Güz

Temel İstatistik

3

0

3

Veri Çözümleme Yöntemleri I

3

0

3

Matematik Eğitim Araştırmaları I

3

0

3

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

1

Yüksek Lisans Semineri

1

0

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

1

0

1

Bahar

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
STEM PROJECTS
Yürütücü    : Geometri Derslerinde STEM Egitiminin Akademik Basarıya, Tutuma Etkisi ve Ögrenci Görüsleri
Araştırmacı: STEM Etkinliklerinin Fen Bilgisi Ögretmen Adaylarının Fen Bilgisi, Matematik, Mühendislik ve 21. Yüzyıl Tutumlarına Etkisi