Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı
Telefon 0 484 223 12 24 / 2806
Kurumsal E-Posta seyfettinatli  siirt.edu.tr
E-Posta hsatli  yahoo.com
Açıklama
Güncelleme7.06.2022 21:47:03

Dr. Öğr. Üyesi HALİT SEYFETTİN ATLI

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU

 

 

1.       Adı Soyadı:         Halit Seyfettin ATLI

2.       Doğum Tarihi:   16.07.1962

3.       Unvan:                Dr. Öğr. Üyesi

4.       Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Bahçe Bitkileri

Ankara Üniversitesi

1985

Yüksek Lisans

Bahçe Bitkileri

Çukurova Üniversitesi

1995

Doktora

Bahçe Bitkileri

Çukurova Üniversitesi

2001

5.       Akademik Unvanlar:

Dr. Öğr. Üyesi

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1. Melez Badem ve Şeftali Anaçlarının Çelikle Çoğaltılması (Tamamlandı)

2. Siirt/Eruh’ta antepfıstığı bahçelerinin gelişme, verim, fenolojik ve pomolojik özelliklerinin araştırılması ve üreticilerin sosyo-ekonomik koşullarının değerlendirilmesi (Tamamlandı)

3. Horoz Karası Üzüm Çeşidinde, Bilezik Alma ve Gibberellik Asit Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri (Tamamlandı)

4. Uzun ve Siirt Antepfıstığı Çeşitlerinde Hasat Öncesi Ethophone Uygulamasının Hasat Mekanizasyonuna Etkisi (Tamamlandı)

5. Siirt İlinde Yetişen Amygdalus arabica Oliver Badem Türünün Çoğaltım Durumunun Belirlenmesi (Tamamlandı)

6. Siirt Yöresinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Göz Verimliliklerinin Belirlenmesi ve Farklı Göz Şarjı Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi (Tamamlandı)

 

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

Atlı, H.S., 2020. Adaptation Study of Medium and Late Blooming Almond Varieties for Gaziantep Ecological Condition in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 29(06/2020): 4209-4216.

 Atlı, H.S., Can, C., Baş, M., Sarpkaya, K., Fidancı,A., İlikçioğlu, E., Çoban, N., Bay Türkoğlu, S., 2019. Nematode-Resistant, Clonal Almond Rootstock Breeding by Crossing in Turkey. Turk J. Agric. For. (2019) 43: 389-394.

 Kayra, R., Atlı, H. S.,Yaviç, A., 2018.  Determination of Propagation Statue of Amygdalus arabica Oliv. Almond Species Grown in Siirt Province.  Fresenius Environmental Bulletin, 27(12A/2018): 9345-9351.

 Pınar, H., Ercisli, S., Unlu, M., Bircan, M., Uzun, A., Keles, D., Baysal, F.,  Atlı, H. S., Yılmaz, K. U., 2015. Determınatıon of Genetıc Diversıty Among Some Almond Accessıons. Genetika, Vol. 47, No1, 13-22, 2015.

 Türkoğlu, S. B., Çoban, N., Özkan, A., Atlı, H. S., Can, C., 2015. Investigation of Root-knot Nematode (Meloidogyne spp.) Resistance in Almond Rootstocks with DNA Markers. Turk J. Agric. For. (2015) 39: 563-571.

 H. Yıldız, Atlı, H. S., Tosun, M., Ercisli, S., Pınar, H., 2014. Antioxidant Activity, Total Phenolic and Flavonoid Content of Some Local and Cultivated Almonds (Prunus dulcis L.). Oxidation Communications 37, No 3, 733–740 (2014).

 Kafkas, S., Ozkan, H., Ak, B. E.,Acar, I., Atlı, H.S., Koyuncu, S., 2006. Detecting DNA Polymorphism and Genetic Diversity in a Wide Pistachio Germplasm : Comparison of EFLP and RAPD Markers. J. Amer. Soc. Hort.Sci. 131 (4):522-529.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Tatlı, A., Atlı, H.S.* Şensoy, R.İ.G., 2021. Melez Badem ve Şeftali Anaçlarının Çelikle Çoğaltılması. MAS Journal of Applied Sciences 6(Özel Sayı): 1196–1216, 2021.

İlikçioğlu, E., Atlı, H.S., Çelik, F., 2021. Uzun ve Siirt Antepfıstığı Çeşitlerinde Hasat Öncesi Ethephon Uygulamasının Hasat Mekanizasyonuna Etkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(1): 10-22.

Pakyürek, M., Erez, M.E., Özrenk, K., Atlı, H.S., Gezer, R., Şahin, M., Ertaş, A., 2020. Zivzik Narında Klon Seleksiyonu. Euroasia Journal of Mathematics Engineerıng Natural & Medical Sciences. 8(1): 160-169.

Acar, I., Uzun, M., Atlı, H.S., Eti, S., 2010.  Analysis of pollen germination performance of pistachio hybrids and their male parents. Journal of Food Agrıculture & Envıronment, Volume: 8,  Issue: 2 , Pages: 796-800  Part: 2.

Yapar, H., Can, C., Özaslan, M., Aytekin, T., Atlı, H. S., 2006. Application of In Vitro Tissue Culture Techniques for Propagation of Amygdalus comminus L. Cultivars, Garrigues and Yaltinski. Biotechnology 5 (1): 49-52, 2006, ISSN 1682-296X.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Gündüz, H.İ., Atlı, H.S., Kazankaya, A., 2020. Horoz Karası Üzüm Çeşidinde, Bilezik Alma ve Gibberellik Asit Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi. Bildiriler Kitabı, S.156-171. Tunceli.

Dölek, T., Atlı, H.S., Keskin, N., 2020. Siirt Yöresinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Göz Verimliliklerinin Belirlenmesi ve Farklı Göz Şarjı Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi. 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi. Bildiriler Kitabı, S.139-155. Tunceli.

 Atlı, H.S., İlikçioğlu, E., Sarpkaya, K., Baş, M., Bozkurt, H.,  2019. Türkiye’de Yetişen Yabani Kirazın (Cerasus microcarpa Boiss.) Tanımlanması ve Dağılımının Belirlenmesi. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi. Kongre Bildiriler Kitabı, S.235-242. Siirt.

 Atlı, H.S., Palaz, E.B., Uğur, R., 2019.  Prunus Cinsine Ait Bazı Melez Anaçların Çelikle Üretilebilme Olanaklarının Araştırılması. VII. UMTEB International Congress on Vocational & Technical Sciences. Kongre Bildiriler Kitabı, S.85-94. Batum, Gürcistan.

 Uğur, R., Palaz, E.B., Atlı, H.S., Sarı, S., 2019.  Türlerarası Melezleme ile Elde Edilen Prunus Cinsi Bazı Anaç Adaylarının In-vitro Koşullarda Üretimi. VII. UMTEB International Congress on Vocational & Technical Sciences. Kongre Bildiriler Kitabı, S.105-113. Batum, Gürcistan.

 Atlı, H.S., Sarpkaya, K., Bozkurt, H. and Ilikcioglu, E., 2014. Nursery Performance of GN22 and GF677 Almond Rootstocks. Acta Hort. (ISHS) 1028:285-288.

 Arpacı, S., Acar, I.,Karadag, S., Atlı, H.S., Ak, B.E., Sarpkaya, K., 2014. Comparison of Growing of Pistachio Rootstocks on Different Planting Intervals. Acta Hort., Volume: 1028,  Pages: 313-318.

 Acar, I., Arpacı, S.,  Yılmaz, A., Atlı, H.S., Kafkas, S., Eti, S., Caglar, S., 2013. A New Almond Breeding Program in Turkey. Acta Horticulturae, Volume: 976,  Pages: 63-68.

 Arpacı, S., Acar, I., Atlı, H.S.,  Uzun, M., 2011.  Improving the Pistachio Growing in Turkmenistan and Uzbekistan. Acta Horticulturae, Volume: 912 , P. 327-330.

 Uzun, M., Acar, I., Atlı, H.S., Arpacı, S., Sarpkaya, K., Gozel, H., 2011. Breeding of New Pistachio Cultivars by Hybridization in Turkey. Acta Horticulturae, Volume: 912, Pages: 321-325.

 Atlı, H.S, Aydın, Y., Arpacı, S. Acar, I, Karadag, S., Bilgel, L. Sarpkaya, K., Kaska, N., Kafkas, S., Ak, B.E., 2011.  Determination of Growth, Bearing, Yield and Some Quality Characteristics of Pistachio Cultivars Grafted on Different Rootstocks under Irrigated Conditions. Acta Horticulturae, Volume: 912  Pages: 289-294.

 Atlı, H.S., Aydın, Y., Arpacı, S., Acar, I., Akgun, A., Bilim, C., Sarpkaya, K., Caglar, S., Kaska, N., Rastgeldi, U., 2011. Determination of Growth, Fruit Set, Yield and Some Nut Quality Characteristics of Local and Foreign Almond Cultivars in the Irrigated Conditions in GAP Region. Acta Horticulturae, Volume: 912,  Pages: 493-499.

 Tahtacı, S.A., Arpacı, S., Gozel, H., Bilim, H.C., Atlı, H.S., Tekin, H., 2011. Breeding Selection on Pistachio.  Acta Horticulturae, Volume: 912,  Pages: 427-433.

 Arpacı, S., Atlı, H. S., Burak, M, Tekin, H., 2005. Studies on Spring Frost Resistance of Some Pistachio Cultivars. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Hort. (ISHS) 726:391-396

 Atlı, H. S., Arpacı, S., Uygur, N., 2005. Selection of Pistachio Pollinators. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Hort. (ISHS) 726:417-422

 Atlı, H. S., Acar, I., Arpacı, S., Bilim, C., Aydın, Y., Akgun, A., 2005. Comparison of Growth, Bearing, Yield and Some Quality Characteristics of Different Almond Cultivars Under Irrigated Conditions. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Hort. (ISHS) 726:139-142

 Atlı, H. S., Arpacı, S., Akgün, A., Açar, İ., 2003. Cultivar - Rootstock Combinations for Unirrigated Pistachio in Turkey. Acta hort. (ISHS) 622:567-571

 Atlı, H.S. and Kaska, N., 2001. Pistachio Rootstock Breeding by Crossing Pistacia vera L. And Pistacia khinjuk Stocks. III. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulturae Number 591 : 83 - 89.

 Atlı, H.S., Akgun, A., Arpacı, S., Acar, I., 2001. Pistachio Rootstock Breeding by Selection of Wild Pistacia Species in Turkey. III. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulturae Number 591 : 109 - 113.

 Atlı, H.S., Arpacı, S., Ayanoglu, H., 1999. Comparison of Seedling Characteristics of Pistacia Species. XI. GREMPA Seminar Pistachios and Almonds. Cahier Options Mediterraneennes Volume 56, P. 215-218.

 Atlı, H.S., Arpacı, S.,Tekin, H., Yaman, A., 1997. Determination of the Most Suitable Total Temperature and Harvest Time of Some Pistachio Cultivars. Proceedings of the Second International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Hort. Number 470. P.502-506.

 Atlı, H.S, Kaşka, N. and Eti, S., 1994. Selection of Male Pistachio spp. Types Grown in Gaziantep. First International Symposium on Pistachio Nut. Acta Horticuturae. ISHS. Number 419, P. 319-322.

 Arpacı, S. and Atlı, H.S., 1994. The Effect of Different in-row Spacing on Yield, Growth and Some Qalifications Under Arid Conditions. First International Symposium on Pistachio Nut. Acta Horticuturae. ISHS. Number 419, P. 259-264.

 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 Nurbaki, M., Atlı, H.S.*, Uyak, C., 2021. Pistachio Production in Siirt/Eruh and The Socio-Economic Status of Producers. CURRENT STUDIES ON FRUIT SCIENCE. Editor Mine PAKYÜREK. Iksad Publications, Chepter 4: 95-129.

 Atlı, H.S., Pakyürek, M., Mikail, N., Bilgin, Ö.F., Şahin, M., 2020. Siirt Yöresinde Yetişen, Antepfıstığına Anaç Olabilecek Değişik Pistacia Türlerinin Fidanlık Performanslarının Belirlenmesi. ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ, Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler Kitabı, Editörler; Nalan TÜRKOĞLU ve Sevil CANTÜRK, Birinci Baskı, IVPE Yayınevi,  S. 31-52.

 Tekin,H., Arpacı,S., Atlı,H.S., Açar, İ., Karadağ, S., Yükçeken, Y., Yaman, A., 2001. Antepfıstığı Yetiştiriciliği (Kitap). Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Yayın No 13. 132 S. Gaziantep.

 Tekin,H., Arpacı,S., Atlı,H.S., Karaca, R., Turan,K., Mart, C., 1995. Antepfıstığı Yetiştirme Tekniği. Antepfıstığı Araştırma Enst.Yay.No 4. (Kitap) Gaziantep.

 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 Atlı, H.S., 2019. Bazı Badem Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(2): 222- 229.

 Aslan, K. A.,Yağcı, A., Sarpkaya, K., Atlı, H.S., 2018.  Horozkarası üzüm çeşidinde klon seleksiyonu (I. Aşama).  BAHÇE, 47(1), 343-354.

 Atlı, H. S., Bozkurt, H., Sarpkaya, K., 2014. Antepfıstığı Anaçlarının Antepfıstığı Çeşitlerinin Erken Çıtlamasına Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 30-36, 2014. ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X,

 Eti, S., Derin, K., Atlı, H. S., 2001. Bazı Seçilmiş Erkek Pistacia Tiplerinin Çiçek Tozu Kalite ve Miktarlarının Belirlenmesi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2001, 16 (2) : 25-32.

 Arpacı, S., Atlı, H.S., Tekin, H., Uygur, N., 2000. Kuru Koşullarda Antepfıstıklarında Değişik Sıra Üzeri Mesafeli Dikimlerde, Gelişme, Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi. Bahçe : 209 (1-2) : 3-12, 2000.

 7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 Atlı, H.S., Kaşka, N., 2005. Pistacia vera L. ve Pistacia khinjuk stocks’un karşılıklı melezlenmesi yoluyla antepfıstığı anacı ıslahı. GAP IV. Tarım Kongresi, 1. Cilt, S. 139;147.

 Atlı, H. S., Arpacı, S., Uygur, N., 2005. Antepfıstıklarında Tozlayıcı Tiplerin Seçimi. GAP IV. Tarım Kongresi, 1. Cilt, S. 1304;1309.

 Akgün, A., Atlı, H. S., Arpacı, S., Uzun, M., Karadağ, S., Aydın, Y., Yaman, A., Çalışkan, M., 2005. GAP Bölgesinde Yetiştirilen Mahalli Standart Üzüm Çeşitlerinin ve Islah Edilmiş Yeni Çeşitlerin Yoğun Yetiştiricilikteki Performanslarının Belirlenmesi. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildiri Kitabı S.54.

 Arpacı, S., Açar, İ., Atlı, H.S., Karadağ, S., 2005. Türkiye ve Dünyadaki Antepfıstığı Yetiştiriciliğinin Karşılaştırılması. GAP IV. Tarım Kongresi, 1. Cilt, S. 238;243.

 Yapar, H., Atlı, S. H., Aytekin, T., Can, C., Özaslan, M., 2004. Bademde (Prunus amgdalus L.) Doku Kültürü Çalışmaları. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana. Sayfa:49.

 Atlı, H. S., Arpacı S., Akgün A., Kaşka N., Eskalen A., Can C., Özgüven A. I., Küsek M., Karadağ S., Sarpkaya, K. 2002. Pistacia khinjuk Stocks'un Pistacia Cinsinin Değişik Türleri Arasında Kontrollü Melezleme Yolu İle Sulu Koşullarda Antepfıstıkları İçin Anaç Islahı. (TÜBİTAK Projesi). Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı S.123; 126.

 Atlı, H.S., Arpacı, S., Ayanoglu, H., 2001. Wild Pistacia species in Turkey. Project on Underutilized Mediterranean Species. Pistacia: Towards acomprehensitive documentation and use of Pistacia genetic diversity in Central and West Asia, North Africa and Europe. Report of IPGRI Workshop, P. 35 – 40.

 Atlı, H.S., Kaşka, N., Arpacı, S., Akgün, A., Açar, İ., Yükçeken, Y., Bilgel, L., Ak, B. E., 2001. Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Antepfıstığı Çeşitlerinin Sulu Koşullarda Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılmaları. GAP II. Tarım Kongresi. Bildiriler 1. Cilt. S. 107-112. Şanlıurfa.

 Atlı, H. S., Arpacı S., Akgün A., Özgüven A. I., Özgüven, F., 1999. Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinin Hasat Zamanının Saptanması ve Makineli Hasadın Uygulanabilme Durumunun Araştırılması. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bit. Kong. S.248 - 251. Ankara.

 Atlı, H.S., Kaşka, N. ve Eti, S.,1995. Farklı Türlere Ait Tozlayıcı Tiplerin Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinde Meyve Tutumu ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. s. 413-417. Ç.Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bit. Böl. Adana.

 Atlı, H.S., Kaşka, N. ve Eti, S.,1995. Farklı Türlere Ait Tozlayıcı Tiplerin Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinde Meyve Tutumu ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. s. 413-417. Ç.Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bit. Böl. Adana.

 Atlı, H.S. ve Arpacı, S., 1995. Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş illeri standart üzüm çeşitlerinin tespiti. Türkiye II.Ulusal Bahçe Bit.Kong. Cilt 2. S.509-513. ADANA

 Atlı, H.S. ve Arpacı, S., 1995. Farklı Amerikan Asma Anaçlarının Dımışkı, Dökülgen ve Hönüsü Üzüm Çeşitleri ile Affinite ve Adaptasyonları. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bit.Kong. Cilt 2. S.514-518. Adana.

 Arpacı, S., Atlı, H. S., Öztürk, H., Aksu, Ö., 1995. Güneydoğu Anadolu Bağ Bölgeleri İçin Uygun Terbiye Şekillerinin Araştırılması. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bit. Kong. Cilt 2. S.485-489. Adana.

 Karaca, R., Akkök, F., Atlı, H. S., 1995. Vişne Çeşit Adaptasyon Denemesi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bit.Kong. Cilt1. S.243-247. Adana.

  

7.7. Diğer yayınlar

 7.7.1. Islah Ettikleri Tescil Edilmiş Meyve Çeşitleri

Antepfıstığı Çeşitleri: 

Atlı, Uygur, Öztürk, Kaşka (Tozlayıcılar)

Tekin, Barakyıldızı (Dişi çeşitler)


Badem Çeşitleri:

Halit Bey, Bozkurt


7.8. Uluslararası atıflar

157 adet

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

Proje lideri olarak sonuçlandırdığı projeler ;

·      Antepfıstıklarında Tozlayıcı Tiplerin Seçimi (TAGEM).

·      Standart Antepfıstığı Çeşitlerine Anaç Seçimi (TAGEM).

·      Türkiye’de Yetişen Pistacia Türleri İçerisinden Seleksiyon Yolu İle Antepfıstığı Anacı Islahı (TAGEM).

·      Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinin Hasat Zamanının Saptaması ve Makineli Hasadın Uygulanabilme Durumunun Araştırılması (TAGEM).

·      Önemli Bazı Antepfıstığı Çeşitleri İçin Gaziantep ve Çevresindeki Erkek Tiplerin Seçilmesi (TAGEM).

·      Pistacia vera L. ve Pistacia khinjuk stocks’un karşılıklı melezlenmesi yoluyla antepfıstığı anacı ıslahı (TAGEM).

·      Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş illeri standart üzüm çeşitlerinin tespiti (TAGEM).

·      Farklı Amerikan Asma Anaçlarının Dımışkı, Dökülgen ve Hönüsü Üzüm Çeşitleri ile Affinite ve Adaptasyonları (TAGEM).

·      Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Antepfıstığı Çeşitlerinin Sulu Koşullarda Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılmaları (TAGEM).

·      Pistacia khinjuk Stocks'un Pistacia Cinsinin Değişik Türleri Arasında Kontrollü Melezleme Yolu İle Sulu Koşullarda Antepfıstıkları İçin Anaç Islahı (TUBİTAK-TARP Projesi).

·      Amygdalus orientalis Mill. Badem Türünün farklı Tiplerinin Anaçlık Özelliklerinin Saptanması.

·      Yerli ve Yabancı Değişik Badem Çeşitlerinin GAP Bölgesi Sulu Koşullarında Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılması (TAGEM).

·      GN22 ve GF677 Badem Anaçlarının Fidanlık Performansları (TAGEM).

·      Melezleme Yolu İle Klonal Badem Anacı Islahı (TUBİTAK – 1001 Projesi).

·      Siirt Yöresi Fıstık ve Bağ Üretiminde Verim ve Kalitenin Artırılması (DİKA Projesi)

·    Siirt Yöresinde Yetişen, Antepfıstığına Anaç Olabilecek Değişik Pistacia Türlerinin Fidanlık Performanslarının Belirlenmesi (BAP Projesi)

·    Türler Arası Melezleme İle Elde Edilen Prunus Melezlerinin Şeftali Anacı Olarak Değerlendirilmesi (TUBİTAK – 1001 Projesi)

Devam Eden Projeler


Proje No

Proje Türü

Proje Ekibi/Görevi

Proje Adı

Başlama Yarihi

Bitiş Tarihi

Bütçesi

(TL)

217O024

TUBİTAK

1001

H.S. ATLI (Yürütücü), Canan CAN (Araştırmacı), Behçet İNAL (Araştırmacı), Nevzat ASLAN (Araştırmacı), Remzi UĞUR (Araştırmacı), Esra BULUNUZ PALAZ (Araştırmacı), Ertuğrul İLİKÇİOĞLU (Araştırmacı)

Türler Arası Melezleme İle Elde Edilen PrunusMelezlerinin Şeftali Anacı Olarak Değerlendirilmesi

2018

2021

304.000

 TAGEM/BBAD/

15/A10/P01/01

Diğer (TAGEM)

Ertuğrul İLİKÇİOĞLU (Yürütücü), Mehmet Fatih BATMAZ, Mehmet UZUN, Dr. Kamil SARPKAYA,  Dr. Halit Seyfettin ATLI (Araştırmacılar)

Mutasyon Islahı Yöntemi ile Yeni Antepfıstığı Çeşitlerinin Elde Edilmesi

2016

2022

55.000 

TAGEM/BBAD/

13/A10/P02/04

Diğer (TAGEM)

Ertuğrul İLİKÇİOĞLU (Yürütücü),  Mehmet Fatih BATMAZ, Cem BİLİM, Serkan KÖSETÜRKMEN, Dr. Nevzat ASLAN, Dr. Kamil SARPKAYA,  Dr. Halit Seyfettin ATLI, Prof. Dr. Bekir Erol AK  (Araştırmacılar)

Sulu Koşullarda Badem İçin Uygun Anaç ve Dikim Mesafelerinin Belirlenmesi

2016

2022 

33.705

TAGEM/BBAD/

11/A10/P02/02

Diğer (TAGEM)

Kenan ÇELİK (Yürütücü),  Murat KAYA, Mehmet ÇİÇEK, Doç. Dr. Hakan YILDIRIM, Dr. Halit Seyfettin ATLI, Şahımerdan TÜRKÖLMEZ (Araştırmacılar)

Bazı Badem Çeşit ve Tiplerinin Diyarbakır Ekolojisindeki Performanslarının Belirlenmesi

2016

2021

32.500

 

 

 

 

 

 

 

  Tamamlanan Projeler

Proje No

Proje Türü

Proje Ekibi/Görevi

Proje Adı

Başlama Yarihi

Bitiş Tarihi

Bütçesi

(TL)

TAGEM/BBAD

/13/A10/P02/02/

 

Diğer (TAGEM)

Ertuğrul İLİKÇİOĞLU (Yürütücü),  Mehmet Fatih BATMAZ, Cem BİLİM, Hakan USANMAZ, Serkan KÖSETÜRKMEN, Dr. Nevzat ASLAN, Dr. Kamil SARPKAYA,  Dr. Halit Seyfettin ATLI, Prof. Dr. Bekir Erol AK  

Sulu ve Kuru Koşullarda Badem Yetiştiriciliğine Uygun Anaçların Belirlenmesi

2014

2019

43.453

TAGEM/BBAD/

15/A10/P02/01

Diğer (TAGEM)

Ertuğrul İLİKÇİOĞLU (Yürütücü), Cem BİLİM, Hakan USANMAZ, Serkan KÖSETÜRKMEN, Dr. Nevzat ASLAN, Dr. Kamil SARPKAYA,  Dr. Halit Seyfettin ATLI, Prof. Dr. Veli ERDOĞAN (Araştırmacılar)

Yerli ve Yabancı Değişik Badem Çeşitlerinin Gaziantep İlindeki Performanslarının Belirlenmesi

2015

2019

42.775

2017-SİÜZİR-70

BAP

H.S. ATLI (Yürütücü) Mine PAKYÜREK (Araştırmacı),   Nazire MİKAİL (Araştırmacı), Ömer Faruk BİLGİN (Araştırmacı), Murat ŞAHİN (Araştırmacı) 

Siirt Yöresinde Yetişen, Antepfıstığına Anaç Olabilecek Değişik PistaciaTürlerinin Fidanlık Performanslarının Belirlenmesi

2017

2019

5.000

TAGEM/TA

/11/06/01/005

Diğer

(TAGEM)

Ertuğrul İLİKÇİOĞLU (Yürütücü),

Dr. Kamil SARPKAYA, Nergis ÇOBAN, Oğuz GÜNDOĞDU,

Dr. Halit Seyfettin ATLI, Dr. Mehmet BAŞ (Araştırmacılar)

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Yaban Kirazının (Cerasus microcarpa (C.A. Meyer) Boiss.) Tanımlanması, Yayılımının Saptanması ve Değişik Tiplerinin Korumaya (EX SİTU) Alınması

2011

2016

40.500

 

 

 

 

 

 

 

111O133

TUBİTAK 1001

Dr. Halit Seyfettin ATLI (Yürütücü), Prof. Dr. Canan CAN, Dr. Kamil SARPKAYA, Dr. Mehmet BAŞ, Ayşe FİDANCI, Nergis ÇOBAN, Ertuğrul İLİKÇİOĞLU (Araştırıcılar)

Melezleme Yolu İle Klonal Badem Anacı Islahı

2012

2015

116.712

111O643

TUBİTAK 1001

Kürşat Alp ASLAN (Yürütücü), Dr.AdemYAGCI,  Dr. H. Seyfettin ATLI, Selim ARPACI, Dr. Kamil SARPKAYA (Araştırmacılar)

Horoz Karası, Hatun Parmağı ve Besni Üzüm

Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu

2012

2015

122.931

DİKA-13-DFD/02

Diğer (DİKA)

Dr. Halit Seyfettin ATLI (Yürütücü)

Siirt Yöresi Fıstık ve Bağ Üretiminde Verim ve Kalitenin Artırılması

2013

2014

80.000

 

 

 

 

 

 

 

9. İdari Görevler

Bölüm Başkanlığı, Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü  2014 - 2016

Bağcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 2017 - 2020

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Ziraat Mühendisleri Birliği

11. Ödüller

12. Son İki Yılda Verdiği Lisans ve Lisans Üstü Dersler

2019-2020 ve 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 DERSLER

Lisans

 

 

Öğrenim       Dili

 

    Saati

 

 

ÜZÜMSÜ MEYVELER

Türkçe

4

 

 

SERT KABUKLU MEYVELER

Türkçe

5

 

 

BAHÇE BİTKİLERİ PRENSİPLERİ

Türkçe

3

 

 

 

 

BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Türkçe

2

 

 

GENEL BAĞCILIK

Türkçe

4

 

 

BAHÇE BİTKİLERİ UYGULAMALARI

Türkçe

4

 

    Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAÇ KALEM İLİŞKİSİ

Türkçe

3

 

 

MEYVECİLİKTE SELEKSİYON

Türkçe

3

 

 

SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI

Türkçe

3

2020-2021

 

 

 

 

 

 

     Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL BAĞCILIK

Türkçe

4

 

 

ÜZÜMSÜ MEYVELER

Türkçe

4

 

 

BAHÇE BİTKİLERİ PİRENSİPLER

Türkçe

4

 

 

SERT KABUKLU MEYVELER

Türkçe

5

 

 

BAHÇE BİTKİLERİ PRENSİPLERİ

Türkçe

3

 

 

BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Türkçe

2

 

 

    Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI

Türkçe

3

 

 

ANAÇ KALEM İLİŞKİSİ

Türkçe

3

 

 

MEYVECİLİKTE SELEKSİYON

Türkçe

3


Güncelleme : 8.06.2022 10:28:29
Yayınlar ve kongreler

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

ATLI, H.S., 2020. Adaptation Study of Medium and Late Blooming Almond Varieties for Gaziantep Ecological Condition in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 29(06/2020): 4209-4216.


ATLI, H.S., CAN, C., BAŞ, M., SARPKAYA, K., FİDANCI,A., İLİKÇİOĞLU, E., ÇOBAN, N., BAY TÜRKOĞLU, S., 2019. Nematode-Resistant, Clonal Almond Rootstock Breeding by Crossing in Turkey. Turk J. Agric. For. (2019) 43: 389-394.


KAYRA, R., ATLI, H. S.,YAVİÇ, A., 2018.  Determination of Propagation Statue of Amygdalus arabica Oliv. Almond Species Grown in Siirt Province.  Fresenius Environmental Bulletin, 27(12A/2018): 9345-9351.

PINAR, H., ERCISLI, S., UNLU, M., BIRCAN, M., UZUN, A., KELES, D., BAYSAL, F.,  ATLI, H. S., YILMAZ, K. U., 2015. Determınatıon of Genetıc Diversıty Among Some Almond Accessıons. Genetika, Vol. 47, No1, 13-22, 2015.

TÜRKOĞLU, S. B., ÇOBAN, N., ÖZKAN, A., ATLI, H. S., CAN, C., 2015. Investigation of Root-knot Nematode (Meloidogyne spp.) Resistance in Almond Rootstocks with DNA Markers. Turk J. Agric. For. (2015) 39: 563-571.

H. YILDIZ, ATLI, H. S., TOSUN, M., ERCISLI, S., PINAR, H., 2014. Antioxidant Activity, Total Phenolic and Flavonoid Content of Some Local and Cultivated Almonds (Prunus dulcis L.). Oxidation Communications 37, No 3, 733–740 (2014).

KAFKAS, S., OZKAN, H., AK, B. E.,ACAR, I., ATLI, H.S., KOYUNCU, S., 2006. Detecting DNA Polymorphism and Genetic Diversity in a Wide Pistachio Germplasm : Comparison of EFLP and RAPD Markers. J. Amer. Soc. Hort.Sci. 131 (4):522-529. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ACAR, I., UZUN, M., ATLI, H.S., ETI, S., 2010.  Analysis of pollen germination performance of pistachio hybrids and their male parents. Journal of Food Agrıculture & Envıronment, Volume: 8,  Issue: 2 , Pages: 796-800  Part: 2.

YAPAR, H., CAN, C., ÖZASLAN, M., AYTEKİN, T., ATLI, H. S., 2006. Application of In Vitro Tissue Culture Techniques for Propagation of Amygdalus comminus L. Cultivars, Garrigues and Yaltinski. Biotechnology 5 (1): 49-52, 2006, ISSN 1682-296X.


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

GÜNDÜZ, H.İ., ATLI, H.S., KAZANKAYA, A., 2020. Horoz Karası Üzüm Çeşidinde, Bilezik Alma ve Gibberellik Asit Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi. Bildiriler Kitabı, S.156-171. Tunceli.


DÖLEK, T., ATLI, H.S., KESKİN, N., 2020. Siirt Yöresinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Göz Verimliliklerinin Belirlenmesi ve Farklı Göz Şarjı Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi. 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi. Bildiriler Kitabı, S.139-155. Tunceli.


ATLI, H.S., İLİKÇİOĞLU, E., SARPKAYA, K., BAŞ, M., BOZKURT, H.,  2019. Türkiye’de Yetişen Yabani Kirazın (Cerasus microcarpa Boiss.) Tanımlanması ve Dağılımının Belirlenmesi. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi. Kongre Bildiriler Kitabı, S.235-242. Siirt.


ATLI, H.S., PALAZ, E.B., UĞUR, R., 2019.  Prunus Cinsine Ait Bazı Melez Anaçların Çelikle Üretilebilme Olanaklarının Araştırılması. VII. UMTEB International Congress on Vocational & Technical Sciences. Kongre Bildiriler Kitabı, S.85-94. Batum, Gürcistan.

UĞUR, R., PALAZ, E.B., ATLI, H.S., SARI, S., 2019.  Türlerarası Melezleme ile Elde Edilen Prunus Cinsi Bazı Anaç Adaylarının In-vitro Koşullarda Üretimi. VII. UMTEB International Congress on Vocational & Technical Sciences. Kongre Bildiriler Kitabı, S.105-113. Batum, Gürcistan.


ATLI, H.S., SARPKAYA, K., BOZKURT, H. and ILIKCIOGLU, E., 2014. Nursery Performance of GN22 and GF677 Almond Rootstocks. Acta Hort. (ISHS) 1028:285-288.

ARPACI, S., ACAR, I.,KARADAG, S., ATLI, H.S., AK, B.E., SARPKAYA, K., 2014. Comparison of Growing of Pistachio Rootstocks on Different Planting Intervals. Acta Hort., Volume: 1028,  Pages: 313-318.

ACAR, I., ARPACI, S.,  YILMAZ, A., ATLI, H.S., KAFKAS, S., ETI, S., CAGLAR, S., 2013. A New Almond Breeding Program in Turkey. Acta Horticulturae, Volume: 976,  Pages: 63-68.

ARPACI, S., ACAR, I., ATLI, H.S  UZUN, M., 2011.  Improving the Pistachio Growing in Turkmenistan and Uzbekistan. Acta Horticulturae, Volume: 912 , P. 327-330.

UZUN, M., ACAR, I. ATLI, H.S., ARPACI, S., SARPKAYA, K. GOZEL, H., 2011. Breeding of New Pistachio Cultivars by Hybridization in Turkey. Acta Horticulturae, Volume: 912, Pages: 321-325.

ATLI, H.S, AYDIN, Y., ARPACI, S. ACAR, I, KARADAG, S., BİLGEL, L. SARPKAYA, K., KASKA, N., KAFKAS, S., AK, B.E., 2011.  Determination of Growth, Bearing, Yield and Some Quality Characteristics of Pistachio Cultivars Grafted on Different Rootstocks under Irrigated Conditions. Acta Horticulturae, Volume: 912  Pages: 289-294.

ATLI, H.S., AYDIN, Y., ARPACI, S., ACAR, I., AKGUN, A., BILIM, C., SARPKAYA, K., CAGLAR, S., KASKA, N., RASTGELDI, U., 2011. Determination of Growth, Fruit Set, Yield and Some Nut Quality Characteristics of Local and Foreign Almond Cultivars in the Irrigated Conditions in GAP Region. Acta Horticulturae, Volume: 912,  Pages: 493-499.

TAHTACI, S.A., ARPACI, S., GOZEL, H., BILIM, H.C., ATLI, H.S., TEKIN, H., 2011. Breeding Selection on Pistachio.  Acta Horticulturae, Volume: 912,  Pages: 427-433.

ARPACI, S., ATLI, H. S., BURAK, M, TEKIN, H., 2005. Studies on Spring Frost Resistance of Some Pistachio Cultivars. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Hort. (ISHS) 726:391-396

ATLI, H. S., ARPACI, S., UYGUR, N., 2005. Selection of Pistachio Pollinators. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Hort. (ISHS) 726:417-422

ATLI, H. S., ACAR, I., ARPACI, S., BILIM, C., AYDIN, Y., AKGUN, A., 2005. Comparison of Growth, Bearing, Yield and Some Quality Characteristics of Different Almond Cultivars Under Irrigated Conditions. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Hort. (ISHS) 726:139-142

ATLI, H. S., ARPACI S., AKGÜN A., AÇAR İ., 2003. Cultivar - Rootstock Combinations for Unirrigated Pistachio in Turkey. Acta hort. (ISHS) 622:567-571

ATLI, H.S. and KASKA, N., 2001. Pistachio Rootstock Breeding by Crossing Pistacia vera L. And Pistacia khinjuk Stocks. III. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulturae Number 591 : 83 - 89.

ATLI, H.S., AKGUN, A., ARPACI, S., ACAR, I., 2001. Pistachio Rootstock Breeding by Selection of Wild Pistacia Species in Turkey. III. International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulturae Number 591 : 109 - 113.

ATLI, H.S., ARPACI, S., AYANOGLU, H., 1999. Comparison of Seedling Characteristics of Pistacia Species. XI. GREMPA Seminar Pistachios and Almonds. Cahier Options Mediterraneennes Volume 56, P. 215-218.

ATLI, H.S., ARPACI, S.,TEKİN, H., YAMAN, A., 1997. Determination of the Most Suitable Total Temperature and Harvest Time of Some Pistachio Cultivars. Proceedings of the Second International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Hort. Number 470. P.502-506.

ATLI, H.S, KAŞKA, N. and ETİ, S., 1994. Selection of Male Pistachio spp. Types Grown in Gaziantep. First International Symposium on Pistachio Nut. Acta Horticuturae. ISHS. Number 419, P. 319-322.

ARPACI, S. and ATLI, H.S., 1994. The Effect of Different in-row Spacing on Yield, Growth and Some Qalifications Under Arid Conditions. First International Symposium on Pistachio Nut. Acta Horticuturae. ISHS. Number 419, P. 259-264.


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

TEKİN,H., ARPACI,S., ATLI,H.S., AÇAR, İ., KARADAĞ, S., YÜKÇEKEN, Y., YAMAN, A., 2001. Antepsğı Yeşriciliği (Kitap). Antepsğı Araşrma Enstüsü Yayın No 13. 132 S. Gaziantep. 

TEKİN,H., ARPACI,S., ATLI,H.S., KARACA, R., TURAN,K., MART, C., 1995. Antepfıstığı Yetiştirme Tekniği. Antepfıstığı Araştırma Enst.Yay.No 4. (Kitap) Gaziantep.

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ATLI, H.S., 2019. Bazı Badem Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(2): 222- 229.

ASLAN, K. A.,YAĞCI, A., SARPKAYA, K., ATLI, H.S., 2018.  Horozkarası üzüm çeşidinde klon seleksiyonu (I. Aşama).  BAHÇE, 47(1), 343-354. 

ATLI, H. S., BOZKURT, H., SARPKAYA, K., 2014. Antepfıstığı Anaçlarının Antepfıstığı Çeşitlerinin Erken Çıtlamasına Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 30-36, 2014. ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X,

ETİ, S., DERİN, K., ATLI, H. S., 2001. Bazı Seçilmiş Erkek Pistacia Tiplerinin Çiçek Tozu Kalite ve Miktarlarının Belirlenmesi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2001, 16 (2) : 25-32.

ARPACI, S., ATLI, H.S., TEKİN, H., UYGUR, N., 2000. Kuru Koşullarda Antepfıstıklarında Değişik Sıra Üzeri Mesafeli Dikimlerde, Gelişme, Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi. Bahçe : 209 (1-2) : 3-12, 2000.


7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

ATLI, H. S., ACAR, İ., ARPACI, S., BİLİM, C., AYDIN, Y., AKGÜN, A., 2005. Yerli ve Yabancı Değişik Badem Çeşitlerinin GAP Bölgesi Sulu Koşullarında Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılması. GAP IV. Tarım Kongresi, 1. Cilt, S. 1314;1317.

ATLI, H.S., KAŞKA, N., 2005. Pistacia vera L. ve Pistacia khinjuk stocks’un karşılıklı melezlenmesi yoluyla antepfıstığı anacı ıslahı. GAP IV. Tarım Kongresi, 1. Cilt, S. 139;147.

ATLI, H. S., ARPACI, S., UYGUR, N., 2005. Antepfıstıklarında Tozlayıcı Tiplerin Seçimi. GAP IV. Tarım Kongresi, 1. Cilt, S. 1304;1309.

AKGÜN, A., ATLI, H. S., ARPACI, S., UZUN, M., KARADAĞ, S., AYDIN, Y., YAMAN, A., ÇALIŞKAN, M., 2005. GAP Bölgesinde Yetiştirilen Mahalli Standart Üzüm Çeşitlerinin ve Islah Edilmiş Yeni Çeşitlerin Yoğun Yetiştiricilikteki Performanslarının Belirlenmesi. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildiri Kitabı S.54.

ARPACI, S., AÇAR, İ., ATLI, H.S., KARADAĞ, S., 2005. Türkiye ve Dünyadaki Antepfıstığı Yetiştiriciliğinin Karşılaştırılması. GAP IV. Tarım Kongresi, 1. Cilt, S. 238;243.

YAPAR, H., ATLI, S. H., AYTEKİN, T., CAN, C., ÖZASLAN, M., 2004. Bademde (Prunus amgdalus L.) Doku Kültürü Çalışmaları. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana. Sayfa:49.

ATLI, H. S., ARPACI S., AKGÜN A., KAŞKA N., ESKALEN A., CAN C., ÖZGÜVEN A. I., KÜSEK M., KARADAĞ S., SARPKAYA, K. 2002. Pistacia khinjuk Stocks'un Pistacia Cinsinin Değişik Türleri Arasında Kontrollü Melezleme Yolu İle Sulu Koşullarda Antepfıstıkları İçin Anaç Islahı. (TÜBİTAK Projesi). Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı S.123; 126.

ATLI, H.S., ARPACI, S., AYANOGLU, H., 2001. Wild Pistacia species in Turkey. Project on Underutilized Mediterranean Species. Pistacia: Towards acomprehensitive documentation and use of Pistacia genetic diversity in Central and West Asia, North Africa and Europe. Report of IPGRI Workshop, P. 35 – 40.


ATLI, H.S., KAŞKA, N., ARPACI, S., AKGÜN, A., AÇAR, İ., YÜKÇEKEN, Y., BİLGEL, L., AK, B. E., 2001. Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Antepfıstığı Çeşitlerinin Sulu Koşullarda Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılmaları. GAP II. Tarım Kongresi. Bildiriler 1. Cilt. S. 107-112. Şanlıurfa.

ATLI, H. S., ARPACI S., AKGÜN A., ÖZGÜVEN A. I., ÖZGÜVEN, F., 1999. Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinin Hasat Zamanının Saptanması ve Makineli Hasadın Uygulanabilme Durumunun Araştırılması. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bit. Kong. S.248 - 251. Ankara.

ATLI, H.S., KAŞKA, N. ve ETİ, S.,1995. Farklı Türlere Ait Tozlayıcı Tiplerin Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinde Meyve Tutumu ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. s. 413-417. Ç.Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bit. Böl. Adana.

ATLI, H.S., KAŞKA, N. ve ETİ, S.,1995. Farklı Türlere Ait Tozlayıcı Tiplerin Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinde Meyve Tutumu ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. s. 413-417. Ç.Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bit. Böl. Adana.

ATLI, H.S. ve ARPACI, S., 1995. Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş illeri standart üzüm çeşitlerinin tespiti. Türkiye II.Ulusal Bahçe Bit.Kong. Cilt 2. S.509-513. ADANA

ATLI, H.S. ve ARPACI, S., 1995. Farklı Amerikan Asma Anaçlarının Dımışkı, Dökülgen ve Hönüsü Üzüm Çeşitleri ile Affinite ve Adaptasyonları. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bit.Kong. Cilt 2. S.514-518. Adana.

ARPACI, S., ATLI, H. S., ÖZTÜRK, H., AKSU, Ö., 1995. Güneydoğu Anadolu Bağ Bölgeleri İçin Uygun Terbiye Şekillerinin Araştırılması. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bit. Kong. Cilt 2. S.485-489. Adana.

KARACA, R., AKKÖK, F., ATLI, H. S., 1995. Vişne Çeşit Adaptasyon Denemesi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bit.Kong. Cilt1. S.243-247. Adana.


7.7. Diğer yayınlar

 

7.8. Uluslararası atıflar

157 adet