Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2862-3459
Kurumsal E-Posta harunbektas  siirt.edu.tr
E-Posta bektasharun  gmail.com
Açıklama https://publons.com/researcher/2188170/harun-bektas/
Güncelleme10.11.2020 12:49:21

Dr. Öğr. Üyesi HARUN BEKTAŞ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bölüm Başkan Yrd.
Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü Yardımcısı
Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: HARUN BEKTAŞ

2. Unvanı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

3.Öğrenim Durumu: Doktora (Ph.D.)

 

 Derece

Alan

 Üniversite 

Yıl

Lisans

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (5 YILLIK)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

2002-2007

Y. Lisans

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

2007-2009

Doktora

Bitki Biyolojisi- Genetik

University of California

2010-2015

 

4. Akademik Ünvanlar

 

Dr. Öğr. Üyeliği tarihi: 2018

Doçentlik tarihi          :

Profesörlük tarihi:

 

5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

5.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

POLAT KÜBRA, (2021). Fıstık Pictachio (Pistacia vera L.) Atıklarından Elde Edilen Biyoçarın Farklı Tekstüre Sahip Topraklarda Besin Elementi Yıkanmasına ve Bitki Kök Gelişimine Etkisi, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı

 

ÇAKAR TAYYİP, (2020). Mısır Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda Toprak Kalitesinin Belirlenmesi için Minimum Veri Setlerinin Oluşturulması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Alansal Dağılımlarının Haritalanması, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı

 

HANAZAY CEMAL, (2019). Yerel ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinin moleküler karekterizasyonu ve fenotipik özelliklerinin incelenmesi, Dicle Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

 

5.2. Doktora Tezleri

SANA JAMAL SALIH, Van Gölü Havzasında Yetiştirilen Yerel Ekmeklik Buğdaylardan (Triticum aestivum L.) Seçilen Hatların Azot Kullanım Etkinliğine İlişkin Fizyolojik Özelliklerin ve Kök Karakterlerinin Belirlenmesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı,, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı/ (Devam Ediyor)

                                                                                                                                             

BURAK ÖZDEMİR, Van Gölü Havzasında Yetiştirilen Yerel Ekmeklik Buğday Çeşitlerinden Seçilen Hatlarda (Triticum Aestivum L.) Kurağa Dayanımlarının Belirlenmesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı,,,,, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı/ (Devam Ediyor)

 

 6. Yayınlar

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 

1.      ALSALEH AHMAD, BEKTAŞ HARUN, Baloch Faheem Shehzad, Nadeem Muhammad Azhar, ÖZKAN HAKAN (2022).  Turkish durum wheat conserved ex-situ and in situ unveils a newhotspot of unexplored genetic diversity.  Crop Science, 1-13., Doi: 10.1002/csc2.20723 (Yayın No: 7621059)

2.      Sohail Quahir, Erginbas-Orakci Gul, Ozdemir Fatih, Jighly Abdulqader, Dreisigacker Susanne, BEKTAŞ HARUN, Birisik Nevzat, ÖZKAN HAKAN, Dababat Abdelfattah A. (2022).  Genome-Wide Association Study of Root-Lesion Nematodes Pratylenchus Species and Crown Rot Fusarium culmorum in Bread Wheat.  Life, 12(372), 1-15., Doi: 10.3390/life12030372 (Yayın No: 7621025)

3.      AÇIKBAŞ SEMİH, ÖZYAZICI MEHMET ARİF, BEKTAŞ HARUN (2022).  Root system architecture and seed weight relations in forage pea (Pisum sativum ssp. arvense L. Poir.).  Ciencia Rural, 52(6), 1-9., Doi: 10.1590/0103-8478cr20210032 (Yayın No: 7620930)

4.      BEKTAŞ HARUN (2021).  QTL mapping of seedling root traits in Synthetic W7984 × Opata M85 bread wheat  (Triticum aestivum L.) mapping population.  Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 45(5), 580-598., Doi: 10.3906/tar-2105-30 (Yayın No: 7250996)

5.      CERİTOĞLU MUSTAFA, ERMAN MURAT, YILDIZ FİGEN, BEKTAŞ HARUN (2021).  The Response of Grain Legumes to Vermicompost at Germination and Seedling Stages.  LEGUME RESEARCH - AN INTERNATIONAL JOURNAL, 44(8), 936-941., Doi: 10.18805/LR-610 (Yayın No: 7093124)

6.      Hohn Christopher E, BEKTAŞ HARUN (2021).  Preliminary tests indicate the absence of polymorphism among 1RS.1BL translocations in wheat for root biomass enhancement.  Euphytica, 217(4), 1-11., Doi: 10.1007/s10681-021-02812-0 (Yayın No: 7093137)

7.      AÇIKBAŞ SEMİH, ÖZYAZICI MEHMET ARİF, BEKTAŞ HARUN (2021).  The Effect of Salinity on Root Architecture in Forage Pea (Pisum sativum ssp. arvense L.).  Legume Research, 44(4), 407-412., Doi: 10.18805/LR-608 (Yayın No: 7093133)

8.      Hohn Christopher E,BEKTAŞ HARUN (2020).  Genetic Mapping of Quantitative Trait Loci (QTLs) Associated with Seminal Root Angle and Number in Three Populations of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) with Common Parents.  Plant Molecular Biology Reporter, 38(4), 572-585., Doi: 10.1007/s11105-020-01214-1 (Yayın No: 6740106)

9.      CERİTOĞLU MUSTAFA,YILDIZ FİGEN,ERMAN MURAT,BEKTAŞ HARUN (2020).  Root system variation of pulse crops at early vegetative stage.  Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 48(4), 2182-2197., Doi: 10.15835/nbha48412054 (Yayın No: 6740089)

10.  BEKTAŞ HARUN,Hohn Christopher E,Waines J. Giles (2020).  Dissection of quantitative trait loci for root characters and day length sensitivity in SynOpDH wheat (Triticum aestivum L.) bi-parental mapping population.  Plant Genetic Resources-Characterization and Utilization, 18(3), 130-142., Doi: 10.1017/S1479262120000192 (Yayın No: 6583448)

11.  BEKTAŞ HARUN,Waines J. Giles (2018).  Root and shoot traits in parental, early and late generation Green Revolution wheats (Triticum spp.) under glasshouse conditions.  Genetic Resources and Crop Evolution, 65(7), 2003-2012., Doi: 10.1007/s10722-018-0673-y (Yayın No: 4611445)

12.  BEKTAŞ HARUN, HOHN CHRISTOPHER, WAINES JOHN GILES (2017).  Characteristics of the root system in the diploid genome donors of hexaploid wheat (Triticum aestivum L.).  Genetic Resources and Crop Evolution, 64(7), 1641-1650., Doi: 10.1007/s10722-016-0462-4 (Yayın No: 2897683)

13.  BEKTAŞ HARUN,Hohn Christopher,Waines John Giles (2016).  Root and shoot traits of bread wheat  Triticum aestivum L   landraces and cultivars.  Euphytica, 212(2), 297-311., Doi: 10.1007/s10681-016-1770-7 (Yayın No: 2897554)

14.  EHDAIE BAHMAN,MOHAMMADI Seyed Abolghasem,MOJTABA Nouraein,BEKTAŞ HARUN,WAINES JOHN GILES (2016).  QTLs for root traits at mid tillering and for root and shoot traits at maturity in a RIL population of spring bread wheat grown under well watered conditions.  Euphytica, 211(1), 17-39., Doi: 10.1007/s10681-016-1736-9 (Yayın No: 2897670)

15.  Ehdaie Bahman,Maheepala Dinusha,BEKTAŞ HARUN,Waines John Giles (2014).  Phenotyping and Genetic Analysis of Root and Shoot Traits of Recombinant Inbred Lines of Bread Wheat Under Well Watered Conditions.  Journal of Crop Improvement, 28(6), 834-851., Doi: 10.1080/15427528.2014.948107 (Yayın No: 2897537)

6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      ÇIĞ FATİH, ERMAN MURAT, İNAL BEHCET, BEKTAŞ HARUN, SONKURT MEHMET, MIRZAPOUR MOHSEN, CERİTOĞLU MUSTAFA (2022).  Mitigation of Drought Stress in Wheat by Bio-priming by PGPB Containing ACC Deaminase Activity.  Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, 53(1), 51-57., Doi: 10.54614/AUAF.2022.972753 (Kontrol No: 7584508)

2.      BEKTAŞ HARUN, İNAL BEHCET, SONKURT MEHMET, ÇIĞ FATİH, BEKTAŞ YASEMİN (2021).  The Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Root Growth in Bread Wheat (Triticum aestivum L.).  Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 7(2), 239-246., Doi: 10.24180/ijaws.857195 (Kontrol No: 7341797)

3.      BEKTAŞ HARUN (2021).  The Effect of Salt Stress on Root Development and Architecture in Common Grasspea (Lathyrus sativus L.).  European Journal of Science and Technology(23), 793-799., Doi: 10.31590/ejosat.871122 (Kontrol No: 7093119)

4.      İNAL BEHCET, BEKTAŞ HARUN, MIRZAPOUR MOHSEN, ALTINTAŞ SERDAR, ÇIĞ FATİH, CENGİZ MUSTAFA, SONKURT MEHMET (2021).  Quantification of The Expression Level of Some Drought Stress-Related Genes in Wheat (Triticum aestivum L.) Treated With Plant Growth Promoting Rhizobacteria.  Journal of the Institute of Science and Technology, 11(3), 2357-2370., Doi: 10.21597/jist.890272 (Kontrol No: 7402882)

5.      AÇIKBAŞ SEMİH, ÖZYAZICI MEHMET ARİF, BEKTAŞ HARUN (2021).  Root System Interactions of Common Vetch (Vicia sativa L.) and Triticale (Xtriticosecale Wittmack) Under Intercropping Conditions.  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8(3), 857-865., Doi: 10.30910/turkjans.861756 (Kontrol No: 7341831)

6.      BEKTAŞ HARUN,Waines J. Giles (2020).  Effect of Grain Size on The Root System Architecture of Bread Wheat  (Triticum aestivum L.).  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 78-84., Doi: 10.19159/tutad.668185 (Kontrol No: 6288447)

6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      BEKTAŞ HARUN, BEKTAŞ YASEMİN (2021).  2,4-dichloro-6-{(E)-[(3-methoxyphenyl) imino] methyl} phenol (DPMP) as a seed priming agent in bread wheat (Triticum aestivum L.).  2nd International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7341904)

2.      BEKTAŞ HARUN (2021).  Crops under Salt Stress: Bread Wheat Vs Triticale.  ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE and RURAL DEVELOPMENT (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7341858)

3.      BEKTAŞ HARUN (2021).  Current Developments In The Genetics Of Root System Architecture.  ISPEC 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE AND RURAL DEVELOPMENT (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7341844)

4.      Hanazay Cemal, BEKTAŞ HARUN, ALBAYRAK ÖNDER, AKINCI CUMA, YILDIRIM MEHMET (2019).  Yerel ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinin fenotipik özelliklerinin incelenmesi..  MAS International european conference on mathematics, engineering, natural  medical sciences-VIII., 1(1), 236-246. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5632931)

5.      BEKTAŞ HARUN, Waines J. Giles (2018).  Genetic variation of root system architecture on Turkish and

6.      synthetic hexaploid wheats, and wheat wild relatives.  Türkiye Yerel Buğdaylar Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7637246)

7.      ŞAHİN MURAT, PIRLAK LÜTFİ, EŞİTKEN AHMET, BEKTAŞ HARUN, DEVECİ FATMA NUR (2018).  TOXICITY OF SOME ALUMINUM DOSES ON CAB-6P (Prunus cerasus L.)CLONAL ROOTSTOCK.  IX International Agricultural Symposium “Agrosym 2018”, 527-536. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4611709)

8.      MIRZAPOUR MOHSEN, BEKTAŞ HARUN (2018).  Studies on Zygotic Embryo Culture of Iranian Western Azerbaijan Local Unbalanced Stuffed Pepper under in vitro Conditions.  1. International Agricultural Science Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:7630281)

9.      BEKTAŞ HARUN, MIRZAPOUR MOHSEN, Hohn Christopher E, BEKTAŞ YASEMİN, Waines J. Giles (2018).  Genetics of Triticeae Root System, Lessons From Rice (Oryza sativa L.) and Maize (Zea mays L.).  1. International Agricultural Science Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7630263)

10.  BEKTAŞ YASEMİN, BEKTAŞ HARUN, EULGEM THOMAS (2018).  Transcriptomics of Synthetic Elicitor-Mediated Defense Activation: What We Have Learned so far?.  1. International Agricultural Science Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7630272)

11.  BEKTAŞ HARUN, HOHN CHRISTOPHER, WAINES J GILES (2017).  Dissection of Four QTLs on a Synthetic Hexaploid Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Mapping Population.  International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3668705)

12.  BEKTAŞ HARUN, BEKTAŞ YASEMİN (2017).  The Effect of Green Revolution on World Agriculture.  International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3668718)

13.  BEKTAŞ HARUN, Waines J. Giles (2016).  The Role of Rht "semi-dwarfing" genes on bread wheat (Triticum aestivum L.) root development.  INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES (ICBS) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7637279)

14.  WAINES JOHN GILES, EHDAIE BAHMAN, BEKTAŞ HARUN, HOHN CHRISTOPHER (2015).  Optimum Root Biomass for Maximum Grain Yield in Bread Wheat under Well watered and Drought Field Conditions    November 15 18  2015  Minneapolis  MN  USA.  CSSA Annual meeting (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:2895176)

15.  HOHN CHRISTOPHER, BEKTAŞ HARUN, LUKASZEWSKI ADAM J (2015).  Development and Characterization of Three Doubled Haploid Bread Wheat Mapping Populations.  NAPB annual meeting (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:2895158)

6.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler (Yeniden eskiye doğru sıralayınız)

1.      LEGUMES PROCESSING AND POTENTIAL, Bölüm adı:(Red Clover (Trifolium pratense L.)) (2021)., ÖZYAZICI MEHMET ARİF, BEKTAŞ HARUN, AÇIKBAŞ SEMİH,  Iksad Publications, Editör:Kağan KÖKTEN, Seyithan SEYDOŞOĞLU, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 269, ISBN:978-625-8423-42-6, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7380689)

2.      HULLED WHEAT, Bölüm adı:(CONCLUSION) (2020)., BEKTAŞ HARUN,QUALSET CALVIN,ZENCİRCİ NUSRET,ÖZKAN HAKAN,  INDEPENDENTLY PUBLISHED AT AMAZON, Editör:NUSRET ZENCIRCI HAKAN ULUKAN CALVIN QUALSET MARK NESBITT, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 198, ISBN:979-8651179961, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6740386)

6.5. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (Yeniden eskiye doğru sıralayınız)

 

6.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      BEKTAŞ HARUN, Waines J. Giles (2016).  Buğdaygillerde kök yapısı ve gelişimi.  23. Ulusal Biyoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7637301) 

 6.7. Diğer yayınlar

  

7.Projeler

1.      Bitki Gelişimini Tetikleyen Rizobakterilerin Uygulandığı Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Kuraklık Stresi ile İlişkili Bazı Genlerin İfade Seviyesinin q-RT-PCR ile Ölçülmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:MUSTAFA CENGİZ, Araştırmacı:FATİH ÇIĞ, Araştırmacı:MOHSEN MIRZAPOUR, Yürütücü:BEHCET İNAL, Araştırmacı:HARUN BEKTAŞ, Araştırmacı:MEHMET SONKURT, , 25/05/2017 - 03/12/2018 (ULUSAL)

2.      Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Rizobakterilerin (ACC deaminaz enziminin) Kök Gelişimine Etkisi Yardımcı araştırıcı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:HARUN BEKTAŞ, Araştırmacı:BEHCET İNAL, Araştırmacı:FATİH ÇIĞ, Araştırmacı:YASEMİN BEKTAŞ, Araştırmacı:MEHMET SONKURT, , 19/05/2017 - 03/12/2019 (ULUSAL)

3.      Buğdayda ACCD (1- amino-cyclopropone-1-carboxylic acid deaminase) Özelliği Gösteren Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri (PGPB) Uygulamalarının Kuraklık Stresi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:FATİH ÇIĞ, Araştırmacı:MURAT ERMAN, Araştırmacı:BEHCET İNAL, Araştırmacı:HARUN BEKTAŞ, Araştırmacı:MEHMET SONKURT, Araştırmacı:MOHSEN MIRZAPOUR, , 22/05/2017 - 15/03/2019 (ULUSAL)

4.      Bitki İmmün Sistemini Tetikleyen Sentetik Uyarıcıların Domates Bitkisinde Bazı Patojenlere Karşı Etkilerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:ONARAN ABDURRAHMAN,Araştırmacı:TOPKAYA ŞERİFE,Araştırmacı:BEKTAŞ YASEMİN,Araştırmacı:BEKTAŞ HARUN,Yürütücü:BELGÜZAR SABRİYE, , 02/05/2017 - 08/10/2020 (ULUSAL)

5.      Makarnalık buğdayda Koleoptil Uzunluğu ile ilişkili SNP Markörlerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:UĞUR SESİZ, Araştırmacı:HAKAN ÖZKAN, Araştırmacı:HARUN BEKTAŞ, , 01/07/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

6.      Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.), buğday ata türleri (Aegilops speltoides Aegilops tauschii Triticum urartu) ve sentetik ekmeklik buğdaylarda kök mimarisinin incelenmesi ve kuraklık toleransının moleküler mekanizmasının araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı;Yasemin BEKTAŞ, Yürütücü;Harun BEKTAŞ, , 06/01/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

7.      Doku Kültürü İle Klonal Fıstık Anacı Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü;Harun BEKTAŞ, Araştırmacı;Mohsen MIRZAPOUR, Araştırmacı;Behcet İNAL, Araştırmacı;Yasemin BEKTAŞ, Araştırmacı;Serdar ALTINTAŞ, Araştırmacı;Adem KABA, Araştırmacı;Sara YASEMİN, Araştırmacı;Murat ŞAHİN, Araştırmacı;Sedriye ÇATKIN, , 27/04/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

8.      Mısır Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda Toprak Kalitesinin Belirlenmesi için Minimum Veri Setlerinin Oluşturulması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Alansal Dağılımlarının Haritalanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:MESUT BUDAK, Araştırmacı:HARUN BEKTAŞ, Araştırmacı:TAYYİP ÇAKAR, , 08/01/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

9.      Fıstık Pictachio (Pistacia vera L.) Atıklarından Elde Edilen Biyoçarın Farklı Tekstüre Sahip Topraklarda Besin Elementi Yıkanmasına ve Bitki Kök Gelişimine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı;Harun BEKTAŞ, Araştırmacı;Kübra POLAT, Yürütücü;Mesut BUDAK, , 28/09/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

8. İdari Görevler

1.      SİİRT ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ-Enstitü Müdür Yardımcısı

2.      SİİRT ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ- Bölüm Başkan Yardımcısı

9.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

 10. Editörlük

1.      EUPHYTICA (SCI-Expanded), Dergi, Yrd. Editör, SPRINGER NATURE, 09.02.2022

2.      Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi-İngilizce Dil Editörü-2017-

3.      Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi- İngilizce Dil Editörü-2022-

11.Ödüller

1.      Tübitak Yayın Teşvik Ödülü-2019

2.      Tübitak Yayın Teşvik Ödülü-2022

Güncelleme : 2.06.2022 20:32:50
Yayınlar

A.    Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

Hohn Christopher E, Bektaş Harun (2020). Genetic Mapping of Quantitative Trait Loci (QTLs) Associated with Seminal Root Angle and Number in Three Populations of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) with Common Parents. Plant Molecular Biology Reporter, 38(4), 572-585., Doi: 10.1007/s11105-020-01214-1 (Yayın No: 6740106)

 

1.

 

 

 

Ceritoğlu Mustafa, Yıldız Figen,Erman Murat,Bektaş Harun (2020).  Root system variation of pulse crops at early vegetative stage.  Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 48(4), 2182-2197., Doi: 10.15835/nbha48412054 (Yayın No: 6740089)

 

2.

 

 

 

Bektaş Harun,Hohn Christopher E, Waines J. Giles (2020).  Dissection of quantitative trait loci for root characters and day length sensitivity in SynOpDH wheat (Triticum aestivum L.) bi-parental mapping population. Plant Genetic Resources-Characterization and Utilization, 18(3), 130-142., Doi: 10.1017/S1479262120000192 (Yayın No: 6583448)

 

3.

 

 

 

Bektaş Harun,Waines J. Giles (2020). Effect of Grain Size on The Root System Architecture of Bread Wheat  (Triticum aestivum L.). Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 78-84. (Yayın No: 6288447)

 

4.

 

 

 

Bektaş Harun,Waines J. Giles (2018). Root and shoot traits in parental, early and late generation Green Revolution wheats (Triticum spp.) under glasshouse conditions. Genetic Resources and Crop Evolution, 65(7), 2003-2012., Doi: 10.1007/s10722-018-0673-y (Yayın No: 4611445)

 

5.

 

 

 

Bektaş Harun, Hohn Christopher,Waines John Giles (2017). Characteristics of the root system in the diploid genome donors of hexaploid wheat (Triticum aestivum L.). Genetic Resources and Crop Evolution, 64(7), 1641-1650., Doi: 10.1007/s10722-016-0462-4 (Yayın No: 2897683)

 

6.

 

 

 

Bektaş Harun, Hohn Christopher, Waines John Giles (2016). Root and shoot traits of bread wheat (Triticum aestivum L) landraces and cultivars. Euphytica, 212(2), 297-311., Doi: 10.1007/s10681-016-1770-7 (Yayın No: 2897554)

 

7.

 

 

 

Ehdaie Bahman, Mohammadi Seyed Abolghasem, Mojtaba Nouraein, Bektaş Harun, Waines John Giles (2016). Erratum to QTLs for root traits at mid tillering and for root and shoot traits at maturity in a RIL population of spring bread wheat grown under well watered conditions.  Euphytica, 211(1), 39-39., Doi: 10.1007/s10681-016-1736-9 (Yayın No: 2897670)

 

8.

 

 

 

Ehdaie Bahman, Maheepala Dinusha, Bektaş Harun, Waines John Giles (2014). Phenotyping and Genetic Analysis of Root and Shoot Traits of Recombinant Inbred Lines of Bread Wheat Under Well Watered Conditions.  Journal of Crop Improvement, 28(6), 834-851., Doi: 10.1080/15427528.2014.948107 (Yayın No: 2897537)

 

9.

 

 

10

Ceritoglu Mustafa, Erman Murat, Ceritoglu Figen and Bektas Harun. The response of grain legumes to vermicompost at germination and seedling stages. Legume Research. (Yayın sürecinde).

 

11

Hohn Christopher E. and Bektas Harun. Preliminary tests indicate the absence of polymorphism among 1RS.1BL translocations in wheat for root biomass enhancement. Euphytica (Yayın sürecinde).

 

12

Hohn Christopher E. and Bektas Harun. Trade-offs Between Shoot and Root Biomass in Wheat (Triticum aestivum L.) (Hakem değerlendirmesinde).

 

13

Bektas Harun, İnal Behcet, Sonkurt Mehmet, Çığ Fatih, Bektas Yasemin. The Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Root Growth in Bread Wheat (Triticum aestivum L.). International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS)- (Hakem değerlendirmesinde).

 

14

Bektas Harun. The Effect of Salt Stress on Root Development and Architecture in Common Grasspea (Lathyrus sativus L.). European Journal of Science and Technology. (Hakem değerlendirmesinde).

 

15

Acıkbas Semih, Özyazıcı M. Arif, Bektas Harun. The Effects of Legume-Wheat Intercropping Systems on Seedling Root Architecture. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. (Yayın sürecinde).

 

16

Acikbas Semih, Ozyazici Mehmet Arif, Bektas Harun. Root system architecture and endosperm relations in forage pea (Pisum sativum ssp. arvense L. Poir.)- Ciencia Rural. (Yayın sürecinde).

 

17

Acikbas Semih, Ozyazici Mehmet Arif, Bektas Harun. The effect of salt stress on root architecture

in forage pea (Pisum sativum ssp. arvense L.)- Legume Research. (Yayın sürecinde).

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

 

Hanazay cemal, Bektaş Harun, Albayrak Önder, Akıncı Cuma, Yıldırım Mehmet (2019). Yerel ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinin fenotipik özelliklerinin incelenmesi.. MAS International european conference on mathematics, engineering, natural  medical sciences-VIII., 1(1), 236-246. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5632931)

 

1.

 

 

 

Şahin Murat,Pırlak Lütfi,Eşitken Ahmet,Bektaş Harun,Deveci Fatma Nur (2018). Toxicity Of Some Aluminum Doses On Cab-6p (Prunus cerasus L.) Clonal Rootstock. IX International Agricultural Symposium “Agrosym 2018”, 527-536. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4611709)

 

2.

 

 

 

Bektaş Harun, Hohn Chrıstopher, Waınes J Gıles (2017).  Dissection of Three QTL on a Synthetic Hexaploid Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Mapping Population.  International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3668705)

 

3.

 

 

 

Bektaş Harun, Bektaş Yasemin (2017). The Effect of Green Revolution on World Agriculture.  International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3668718)

 

4.

 

 

 

Bektaş Harun, Waines John Giles (2016).  The Role of Rht semi dwarfing genes on bread wheat  Triticum aestivum L   root development.  International Conference on Biological Sciences (ICBS). Selcuk University (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2895117)

 

5.

 

 

 

Ehdaie Bahman, Bektaş Harun, Hohn Christopher, Waines John Giles (2015).  Optimum Root Biomass for Maximum Grain Yield in Bread Wheat under Well watered and Drought Field Conditions    November 15 18  2015  Minneapolis  MN  USA.  CSSA Annual meeting (/)(Yayın No:2895176)

 

6.

 

 

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:


1. Hulled Wheat,  (2020)., Bektaş Harun, Qualset Calvın,Zencirci Nusret, Özkan Hakan,  Published At Amazon.com, Editör: Nusret Zencirci Hakan Ulukan Calvin Qualset Mark Nesbitt, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 198, ISBN:979-8651179961, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6740386)

 

 

 

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

 

 

 

Bektaş Harun, Waınes John Giles (2016). Buğdaygillerde Kök Yapısı ve Gelişimi. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi Gaziantep Üniversitesi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2895122)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hohn Christopher, Bektaş Harun, Lukaszewski Adam J (2015). Development and Characterization of Three Doubled Haploid Bread Wheat Mapping Populations . NAPB annual meeting (/)(Yayın No:2895158)

 

2.

 

 

 

 

 

Bektaş Harun, Hohn Christopher, Waines John Giles (2015). Genetic Variation of Root Traits in Turkish Wheat Germplasm.  NAPB annual meeting (/)(Yayın No:2895153)