Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 / 4053
Kurumsal E-Posta hasankaragecili  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme15.02.2017 15:02:33

Dr. Öğr. Üyesi HASAN KARAGEÇİLİ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Hasan KARAGEÇİLİ

2. Doğum Tarihi          :03.03.1971

3. Unvanı                    : Yrd.Doç.Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora                 

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Biyoloji Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

1996

Y. Lisans

Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Biyokimya

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2005

Doktora

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Tıbbi Biyokimya

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2012

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 04.07.2013

Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

            1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Karageçili H, Pasaoglu H, Sucak GT, Suyani E.AnalyzingCorrelation of Serum IronParameterswithParaoxanase, ArylesteraseandOxidativeStressMarkersin Stem Cell TransplantationPatients. BiochemPhysiol (2015) 4: 169. doi: 10.4172/2168-9652.1000169

2. Yerlikaya E, Karageçili H, Demirdağ R, Kaya M.O. PurificationandCharacterization of CarbonicAnyhdraseEnzymefromThe Siirt MohairGoatKidneyTissueandInvestigation of SomeBiochemicalProperties ErzincanUniv J SciTech 9 Special Issue I, 2016, 1-9.

3.Yerlikaya E, Karageçili H, Demirdağ R, Kaya M.O. CarbonicAnyhdraseEnzymeFromThe Siirt MohairGoatLiver : Purification, CharacterizationandAssessment of EnzymeKineticsAgainst Metal Toxicity Hacettepe J. Biol. &Chem., 2017, 45 (4), 629-634

 

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabındabasılan bildiriler

1. Karageçili H, Paşaoğlu H, Sucak G.T, Suyanı E. AnalyzıngTheCorrelatıonOf  SerumIronParametersWıthParaoxanase,  ArylesteraseAndOxıdatıve Stres MarkersInStem Cell TransplantatıonPatıents. Poster Abstracts – IFCC WorldLabIstanbul 2014 – Istanbul, 22-26 June2014 • DOI 10.1515/cclm-2014 4049 ClinChemLabMed 2014; 52, Special Suppl, pp S1 – S1760, June 2014.

 

2. Yerlikaya E, Karageçili H, Aydin R.Z. Theinvestigation of some body parameters of obeseand (obese+diabetes) patientswithusingbioelectricalimpedanceanalysistechniques AIP Conf. Proc. 1726, 020098 (2016); 10.1063/1.4945924

3.Karageçili H, Yerlikaya E, Ruken A.Z. Analyzingsomebiochemicalparameters of diabetesmellitusandobesepatientswhoappliedto Siirt StateHospitalendocrinepolyclinicandirprevalence AIP Conf. Proc. 1726, 020101 (2016); 10.1063/1.4945927

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Karageçili H, Kılınç K. Hemoglobin andNitriteDependentTyrosineNitration. Gümüşhane UniversityJournal Of HealthSciences. 2017; 6(1): 46 – 57.     2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Yerlikaya E, Karageçili H, Demirdağ R, Kaya M.O. Siirt Tiftik Keçisi Böbrek Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması Karakterizasyonu Ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması 27. Ulusal Kimya Kongresi 23-28 Ağustos 2015 ÇANAKKALE

2. Yerlikaya E, Karageçili H, Demirdağ R, Kaya M.O. Karbonik Anhidraz Enziminin Siirt Tiftik Keçisi Karaciğer Dokusundan Saflaştırılması Karakterizasyonu Ve İnhibisyon Çalışmaları 27. Ulusal Kimya Kongresi 23-28 Ağustos 2015 ÇANAKKALE

3. Kaya, M.O.,İrak, K., Yerlikaya, E, Karageçili, H., Mersin S. Romanov Irkı Koyunların Amniyotik Sıvısıyla Hyalüronidaz Aktivitesinin Araştırılması. 17. Ulusal KromatografiKongresi. 20-22 Eylül 2017. Çorum.

                   

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

 

1.Benign Neoplazm ve MalignNeoplazm Tanısı Alan Hastalarda NeoplazmPrevalansının Araştırılması ve Bazı Biyokimyasal Serum Seviyelerinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2017-SİÜSYO-66. Yürütücü. (Devam Ediyor)

2. Romanov Irkı Koyunların Amniyotik Sıvısındaki Hyalüronik Asit Düzeyinin Belirlenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2017-SİÜVET-41.Araştırmacı. (Sonuç Raporu Yazım Aşamasında)

3.Beta Talasemi Majör ve Beta Talasemi Minör Bireylerde Bazı Biyokimyasal ve Hormonal Serum Parametrelerinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2017-SİÜSYO-76. Araştırmacı.  (Devam Ediyor)

4. BAP:Siirt Devlet Hastanesi Endokrin Polikliniğine başvuran ve obezite tanısı alan hastalarda DiabetesMellitusprevalansının araştırılması ve bölgenin beslenme alışkanlıklarının saptanıp, biyokimyasal parametrelere etkisinin incelenmesi 2016

5. BAP:Siirt Tiftik Keçisinden Karbonik Anhidraz Enziminin AfiniteKromatografisiyle Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı  Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması 2016

6. -Kök Hücre Transplantasyonu Hastalarında Serum Demir Parametreleri ile Paraoksonaz, Arilesteraz ve Oksidatif Stres Belirteçlerinin İlişkisinin İncelenmesi (Araştırıcı) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010

 

9.İdari Görevler

1. Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı 2015-Halen 

2. Sağlık Yüksekokulu Mevlana Değişim Programı Kordinatörlüğü 2014-

3. Bologna Eşgüdüm Komisyon Üyeliği 2014- 

4. Sağlık Yüksekokul ErasmusKordinatörlüğü 20013- 

5. Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Biyokimya

Farmakoloji

Fizyoloji

2

2

4

0

0

0

30

110

30

İlkbahar

Mesleki İngilizce

Histoloji

Araştırma Teknikleri

 

3

 

2

 

3

0

 

0

 

0

110

 

120

 

60

 

2017-2018

Güz

Biyokimya

Farmakoloji

Fizyoloji

2

2

4

0

0

0

30

110

30

İlkbahar

Biyokimya

 

Histoloji

 

Çevre Sağlığı

 

2

 

2

 

2

0

0

0

30

 

180

 

60

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Görev Aldığı Bilimsel Araştırma Projeleri

1.Benign Neoplazm ve MalignNeoplazm Tanısı Alan Hastalarda NeoplazmPrevalansının Araştırılması ve Bazı Biyokimyasal Serum Seviyelerinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2017-SİÜSYO-66. Yürütücü. (Devam Ediyor)

2. Romanov Irkı Koyunların Amniyotik Sıvısındaki Hyalüronik Asit Düzeyinin Belirlenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2017-SİÜVET-41.Araştırmacı. (Sonuç Raporu Yazım Aşamasında)

3.Beta Talasemi Majör ve Beta Talasemi Minör Bireylerde Bazı Biyokimyasal ve Hormonal Serum Parametrelerinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2017-SİÜSYO-76. Araştırmacı.  (Devam Ediyor)

4. BAP:Siirt Devlet Hastanesi Endokrin Polikliniğine başvuran ve obezite tanısı alan hastalarda DiabetesMellitusprevalansının araştırılması ve bölgenin beslenme alışkanlıklarının saptanıp, biyokimyasal parametrelere etkisinin incelenmesi 2016

5. BAP:Siirt Tiftik Keçisinden Karbonik Anhidraz Enziminin AfiniteKromatografisiyle Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı  Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması 2016

6. -Kök Hücre Transplantasyonu Hastalarında Serum Demir Parametreleri ile Paraoksonaz, Arilesteraz ve Oksidatif Stres Belirteçlerinin İlişkisinin İncelenmesi (Araştırıcı) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010

İdari Görevler

1. Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı 2015-Halen 

2. Sağlık Yüksekokulu Mevlana Değişim Programı Kordinatörlüğü 2014-

3. Bologna Eşgüdüm Komisyon Üyeliği 2014- 

4. Sağlık Yüksekokulu Erasmus Kordinatörlüğü 20013- 

5. Sağlık Yüksekokulu Farabi Koordinatörlüğü 2013 -

6. Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı 2017- 

Yayınlar

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Karageçili H, Pasaoglu H, Sucak GT, Suyani E.Analyzing Correlation of Serum Iron Parameterswith Paraoxanase, Arylesterase and Oxidati ve Stress Markers in Stem Cell Transplantation Patients. Biochem Physiol (2015) 4: 169. doi: 10.4172/2168-9652.1000169

2. Yerlikaya E, Karageçili H, Demirdağ R, Kaya M.O. Purification and Characterization of Carbonic Anyhdrase Enzyme from The Siirt Mohair Goat Kidney Tissue and Investigation of Some Biochemical Properties Erzincan Univ J Sci Tech 9 Special Issue I, 2016, 1-9.

3.Yerlikaya E, Karageçili H, Demirdağ R, Kaya M.O. Carbonic Anyhdrase Enzyme From The Siirt Mohair Goat Liver: Purification, Characterization and Assessment of Enzyme Kinetics Against Metal Toxicity Hacettepe J. Biol. &Chem., 2017, 45 (4), 629-634

           

    Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Karageçili H, Kılınç K. Hemoglobin and Nitrite Dependent Tyrosine Nitration. Gümüşhane University Journal Of Health Sciences. 2017; 6(1): 46 – 57.