İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta
E-Posta h.anis80  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme23.10.2017 11:22:58

Dr. Öğr. Üyesi HUSAM ANIS

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : HUSAM ANIS

2. Doğum Tarihi          : 03.10.1980

3. Unvanı                    : Dr. Öğr. Üyesi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlahiyat 

Umdurman İslamiyet Üniversitesi

2004

Y. Lisans

Hadis

Umdurman İslamiyet Üniversitesi

2008

Doktora

Hadis

Umdurman İslamiyet Üniversitesi

2017

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 01.01.2018

Doçentlik Tarihi                        : -

Profesörlük Tarihi                    : -

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   el-Lamius-Sabih Şerhu’l-Camiis-Sahih

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   Hafız Mecduddin İbnu’l Esir el-Cezeri ve Hadis ilmindeki Çalışmaları

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Kur’an Okuma ve Tecvid

2


200

İlkbahar

Kur’an Okuma ve Tecvid

2


200

 

2017-2018

Güz

Kur’an Okuma ve Tecvid

2


200

İlkbahar

Kur’an Okuma ve Tecvid

2


200

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 10.04.2018 22:20:12