İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon (9048) 421-2111 / 2935
Kurumsal E-Posta ilyaserpay  siirt.edu.tr
E-Posta ilyaserpay  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme9.02.2017 14:30:33

Dr. Öğr. Üyesi İLYAS ERPAY

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : İlyas

2. Doğum Tarihi          : ERPAY

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlahiyat

Ahmet Yesevi Uluslararsı Türk-Kazak Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Genel Türk Tarihi

Ahmet Yesevi Uluslararsı Türk-Kazak Üniversitesi

2005

Doktora

Tarih Eğitimi

Ahmet Yesevi Uluslararsı Türk-Kazak Üniversitesi

2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 26.10.2015

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

           

6.2. Doktora Tezleri

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   Religious Education in Religion-State Relations after Independence of Kazakhstan, Asian Social Science, Published Canadian Center of Science and Education, Vol. 10, No. 9; 2014, P. 108-114.

            2.  Some Aspects of Monitoring of Ethnic Relations and Religious Situation in Republic of Kazakhstan, World Applied Sciences Journal 29 (9); 2014, P. 1208-1212.

            3. A Problem Of Religion Study Teaching In An Independent Kazakhstan, Procedia - Social and Behavioral Sciences 141 ( 2014 ) P. 352 – 356

            4. Form of study of historical psychology - secret letters writing phenomenon, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 114, 21 February 2014, P. 663–666

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.7. Diğer yayınlar

 

8.Projeler

           

 

9.İdari Görevler

     1.   2017- ... Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

·         Dekan Yardımcısı

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

11.Ödüller

            1.   IBN RUSHD (AVERROES) AWARD OF MERIT

Uluslararası Bilim - Sanat Ödülleri, MALAGA ÜNIVERSITESI

           

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

1. Din Eğitimi

2. İslam Eğitim Tarihi

3. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 

10

8

 

6

 

 

 

6

220

60

 

110

 

2017-2018

Güz

1.Eğitim Bilimine Giriş

 

2. Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim

 

3. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi

 

4. Özel Öğretim Yöntemleri

 

5. Öğretmenlik Uygulaması

6. Bitirme Tezi

 

 

10

 

8

 

 

4

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

2

2

220

 

 

185

 

 

110

 

150

 

12

12

İlkbahar

1. Din Eğitimi

 

2. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 

3. Bitirme Tezi

 

10

 

10

 

 

 

 

10

 

 

2

200

 

220

 

 

12

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
SCI & SSCI &ArtsandHumanities
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)