Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3192
Kurumsal E-Posta i.karadeniz  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 08:13:04

Dr. Öğr. Üyesi İLYAS KARADENİZ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : İlyas KARADENİZ

2. Doğum Tarihi          : 12.08.1986

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Tezsiz Y. Lisans

Matematik Öğretmenliği (Bütünleşik Program)

Balıkesir Üniversitesi

2004-2009

Doktora

Curriculum Instruction in Mamatics Education

University of South Florida

2011-2015

 

Loughborough University Mamatics Education Centre’da Post Doktora çalışması (2015-2016)

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 28.12.2017

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

            1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

            1.   Karadeniz, İ. & Thompson, D. R. (2017) Precalculus teachers’ perspectives on using

graphing calculators: an example from one curriculum. International Journal of Mamatical Education in Science and Technology DOI:10.1080/0020739X.2017.1334968

          http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0020739X.2017.1334968

 

            2.  Hunsader, P. D., Thompson, D. R., Zorin, B., Loyden Mohn, A., Zakrzewski, J., Karadeniz,

I., Fisher, E. C., & MacDonald, G. (2014). Assessments accompanying published textbooks: extent to which mamatical processes are evident. ZDM Mamatics Education, 46, 797–813.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

            1.  Jones, I. & Karadeniz, I., (2016). An alternative approach to assessing achievement. In

Proceedings of 2016 40th Conference of International Group Psychology of Mamatics Education, Szeged, Hungary, 3-7 August 2016.

 

 

2.  Karadeniz, I. & Thopmson, D. R. (2016). Mamatics teachers’ purposes and views of

using graphing calculators. International Congress on Mamatical Education (ICME ) Conference.

 

3.  Karadeniz, I. (2016). Teachers’ perspectives on using graphing calculators in advanced

mamatics. British Society Research into Learning Mamatics (BSRLM) Conference.

 

4.  Karadeniz, I. (2015). Mamatics teachers’ perspectives on students’ use of graphing calculators.

British Society Research into Learning Mamatics (BSRLM) Conference.

 

5.  Sears, R. & Karadeniz, I. (2014). Assessing standards mamatical practices in high school

geometry Florida Council of Teachers of Mamatics (FCTM) Conference.

 

6.  Sears, R., Mueller-Hill, E., & Karadeniz, I. (2013). Preservice teachers perception of ir

preparation program to cultivate ir ability to teach proof. I Congreso de Education Matematica de America Central y de El Caribe (I CEMACYC).

 

7.  Karadeniz, I. & Sears, R. (2013). Transm teaching and learning of Science, Technology,

Engineering and Mamatics (STEM) using Google Sketch Up. Florida Council of Teachers of Mamatics (FCTM) Conference.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

            1.  Sears, R., Karadeniz, I., Butler, K., & Pettey, D., (2015). Are standards mamatical

practice overlooked in geometry textbooks’ chapter tests? In Assessment to enhance teaching and learning (pp. 75-86). National Council of Teachers of Mamatics (NCTM) 2015 Annual Perspectives in Mamatics Education (APME).

 

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı

            2.   Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörlüğü

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1. Florida Council of Teachers of Mamatics (FCTM), Üye, 2013-2015

            2. Association of Mamatics Teacher Educators (AMTE), Üye, 2014-2015

3. British Society Research into Learning Mamatics (BSRLM), Üye, 2015-2016

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son İki Yılda Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Verilen Dersler

 

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

Lineer Cebir I

3

0

49

Analitik Geometri I

3

0

64

Okul Deneyimi

1

4

24

 

 

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45