Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitim Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3900
Kurumsal E-Posta kerim.tuzcu  siirt.edu.tr
E-Posta kerimtuzcu  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme21.10.2020 01:59:07

Dr. Öğr. Üyesi KERİM TUZCU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi


                           ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı

: Kerim TUZCU

3. Unvanı

: Dr. Öğr. Üyesi


4. Elmek                           : kerimtuzcu@hotmail.com    

5. Öğrenim Bilgileri        :

Derece

Alanı

Üniversite

Bitirme Yılı

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği             

19 Mayıs Üniversitesi / Eğitim Fakültesi

1992

Yüksek Lisan

Dil Bilimi

Kırgızistan / Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi

2008

Doktora

Dil Bilimi

Kırgızistan / Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi

2014

Doktora Denklik

Dil Bilimi

TC Yüksek Öğretim Kurulu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

2015

5. Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı: Türk ve Kırgız Dillerindeki Ortak Eşadlı Kelimeler / Prof. Dr. Süyümkan ÖMÜRALİYEVA

6. Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanları: Türk ve Kırgız Dillerindeki Eşadlı Kelimelerin Karşılaştırmalı Dilbilim Açısından İncelenmesi /                                                                     

Prof. Dr. Süyümkan ÖMÜRALİYEVA, Doç. Dr. Ayşa KARIMŞAKOVA

7. Görevler:

 

Görev/Unvan

 

Görev Yeri

 

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi

Siirt Üniversitesi / Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği

2020- Halen

Dr., Uzman Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

MEB -Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü / Erbaa Anadolu İman Hatip Lisesi

2018-2020

Dr., Türkçe Okutmanı / Bölüm Başkanı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu / Yabancı Diller Bölümü Başkanı 

2013-2018

Türkçe Okutmanı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu / Dil Öğretimi Bölümü

2011-2013

Türkçe Öğretmeni

Kırgızistan / Bişkek Büyükelçiliği / Eğitim Müşavirliği / Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi

2006-2011

Türkçe Öğretmeni

Kazakistan / Almatı Büyükelçiliği / Eğitim Müşavirliği / Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi / Almatı- Abılay Han Âlem Dilleri Üniversitesi-Türkoloji Bölümü

1998-2001

Müdür Muavini

MEB -Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü / Erbaa Coşkun Önder Lisesi

2001-2003

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

MEB - Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü / Erbaa Coşkun Önder Lisesi

1992-2011

8. Yayınlar

8.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 (SCI: Science Citation Index; SSCI: Social Science Citation Index; AHCI: Arts&Humanities Citation Indexte Yer Alan Dergiler)

8.2. Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. TUZCU K. Türkiye Türkçesinin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Eşadlılar Meselesi. Наука,новые   технологии   и   инновации   кыргызстана.-Республиканский   научно-теоритический журнал.( Bilim ve Yenilikler Dergisi- Kırgızistan) (ISSN 1694-7649) 2016.- N 1. -184-188- б.

2. ТУЗЖУ К. Омонимы, образованные путемфонетических изменений в турецком и кыргызском языках. (Eşadlılar, Türk ve Kırgız Dillerinde Ses Değişmeleri Yoluyla Ortaya Çıkan Eşadlılar) Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук (Sanat ve Sosyal Bilimlerin Güncel Meseleleri-Rusya) (ISSN 2073-0071) 2017.- N 05(100)Май. -187-191- б.

3. ТУЗЖУ К. Природа возникновения омонимов в кыргызском и турецком языках.(Türk ve Kırgız Dillerindeki Eşadlıların Tabiatı )Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук (Sanat ve Sosyal Bilimlerin Güncel Meseleleri-Rusya) (ISSN 2073-0071) 2017.- N 05(100)Май. - 191-194- б.

4. ТУЗЖУ К.  Омонимдердин жалпы түркологияда изилдениши. (Genel Türkiyatta Eşadlılarla İlgili Yapılan Çalışmalar) Ученный ХХЫ века, Международный Научный Журнал. (Uluslararası 21.Asır Bilimsel Dergisi-Rusya) (ISSN 2410-3586) 2016.-N 3-3(16). -61-67

5. ТУЗЖУ К. Кыргыз тил илиминде омонимдердин изилдениш абалы. (Kırgız Dilbilimde Eşadlılarla İlgili Yapılan Çalışmalar) Ж.Баласагын ат. улуттук университетинин жарчысы (Yusuf Balasagun Milli Üniversitesi Dergisi-Kırgızistan)(ISSN 1694-5328) (спец.выпуск).- (S)2017. - 63-66-

8.3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. ТУЗЖУ К. Кыргыз жана түрк тилиндеги макал-лакаптарда колдонулган орток омонимдер. (Kırgız ve Türk Dillerinde Atasözlerinde Kullanılan Ortak Eşadlılar) К.Карасаев ат. БГУнун жарчысы (Bişkek Kusayın Karasayev Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi).-2008.-N 4(13).- 71-74-б.

2. ТУЗЖУ К. Кыргыз жана түрк тилиндеги фразеологизмдерде колдонулган орток омонимдер. (Kırgız ve Türk Dillerinde Deyimlerde Kullanılan Ortak Eşadlılar) К.Тыныстанов ат. Ысык-Көл мамлекеттик университети жана К.Карасаев ат. БГУнун илимий-практикалык басылмасы. Кыргыз тили жана адабияты . (Bişkek Kusayın Karasayev Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi) - 2008.-N 13.-49-53-б.

3. ТУЗЖУ К. Кыргыз жана түрк тили ортосундагы тил аралык омоним болгон кээ бир сөздөр, алардын эки тилде берилиши жана колдонулушу. (Kırgız ve Türk Dilleri Arasındaki Bazı Dillerarası Eşadlı Sözler, Bu Sözlerin Verilişi ve Kullanılışı) К.Карасаев ат. БГУнун жарчысы(Bişkek Kusayın Karasayev Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi).-2010.- N 1(16).- 107-110- б

4. ТУЗЖУ К. Кыргыз жана түрк тилиндеги омонимдердин пайда болуу жолдору. (Kırgız ve Türk Dillerindeki Eşadlıların Ortaya Çıkış Yolları) К.Карасаев ат. БГУнун жарчысы (Bişkek Kusayın Karasayev Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi).-2010.-N 1(16). -126-131- б

5. ТУЗЖУ К. Түрк жана кыргыз тилдеринде морфологиялык каражаттардын негизинде пайда болгон омонимдер. (Kırgız ve Türk Dillerinde Eklerden Ortaya Çıkan Eşadlılar) И.Арабаев ат. Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы.- 2015. N 2.-88-90- б.

6. ТУЗЖУ К. Түрк жана кыргыз тилдеринде башка тилдердин таасиринен пайда болгон омонимдер. (Kırgız ve Türk Dillerinde Alıntı Kelimeler Yoluyla Ortaya Çıkan Eşadlılar) К.Тыныстанов ат. Ысык-Көл мамлекеттик университети жана К.Карасаев ат. БГУнун илимий-практикалык басылмасы. Кыргыз тили жана адабияты . (Bişkek Kusayın Karasayev Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi) – 27.2015.- 84-87- б.

7. ТУЗЖУ К. Түрк жана кыргыз тилдеринде көп маанилүүлүктүн өнүгүшүнөн жана бузулушунан улам пайда болгон омонимдер.(Kırgız ve Türk Dillerinde Çokanlamlı Kelimeler Yoluyla Ortaya Çıkan Eşadlılar ) К.Тыныстановат. Ысык-Көл мамлекеттик университети жана К.Карасаеват. БГУнун илимий-практикалык басылмасы. Кыргыз тили жана адабияты . (Bişkek K. Karasayev Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi) – 27.2015.- 89-93- б.

8. ТУЗЖУ К. Түрк жана кыргыз тилдеринде түгөйлөрү бирдей мааниге ээ болгон омонимдер. (Kırgız ve Türk Dillerinde Eşleri Aynı Manaya Sahip Eşadlılar ) К.Карасаев ат. БГУнун жарчысы(Bişkek Kusayın Karasayev Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi) .-2015.- N 3-4(33-34). -311-313- б.

9. МУРАТОВА С.,ТУЗЖУ К. Манас эпосу-түпкү кыргыздардын жараткан эпикалык дестаны (Eski Kırgızların Kahramanlık Destanı: Manas) Ж.Баласагын ат. улуттук университетинин жарчысы. (Yusuf Balasagun Milli Üniversitesi Dergisi-Kırgızistan) - 2011.-(спец.выпуск).- 211-216- б.

10. МУРАТОВА С., ТУЗЖУ К. Саякбай Каралаев-айтуучуулук өнөрдүнопогейи (Manas Destanı Okuyuculuğunun Zirvesi: Sayakbay Karalayev) Ж.Баласагын ат. улуттук университетинин жарчысы. (Yusuf Balasagun Milli Üniversitesi Dergisi-Kırgızistan) - 2011.-(спец.выпуск).- 211-216- б.

     8.4. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. TUZCU K. Kırgızca ve Türkçe Öğretiminde ve Karşılıklı Çevirilerde Yalancı Eşdeğerle Meselesi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, II. Uluslararası Tercüme ve Tercüme Meseleleri Konferansı.16 Nisan 2010, Bişkek, Kırgızistan.

2.Т УЗЖУ К. Омонимия, омонимияга окшош тилдик кубулуштар. Кыргыз жана түрк тилиндеги жөнөкөй этиштердеги омонимия. (Kırgız ve Türk Dillerinde Eşadlılık, Eşadlılığa Benzer Yapılar. ) Ж.Баласагын ат. улуттук университетинин жарчысы. (Yusuf Balasagun Milli Üniversitesi Dergisi-Kırgızistan) - 2011.

3. ТУЗЖУ К. Кыргыз жана түрк тилдеринде тууранды сөздөрдүн негизинде пайда болгон омонимдер.(Kırgız ve Türk Dillerinde Yansıma Sözlerden Ortaya Çıkan Eşadlılar) К.Тыныстанов ат. Ысык-Көл мамлекеттик университети жана К.Карасаев ат. БГУнун илимий-практикалык басылмасы. Кыргыз тили жана адабияты . (Bişkek Kusayın Karasayev Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi) – 2012.

4. ТУЗЖУ К. Түрк тилиндеги омонимдердин изилдениш деңгээли.(Türkiye Türkçesinde Eşadlılarla İlgili Yapılan Çalışmalar) К.Тыныстановат. Ысык-Көл мамлекеттик университети жана К.Карасаев ат. БГУнун илимий практикалык басылмасы. Кыргыз тили жана адабияты. (Bişkek Kusayın Karasayev Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi) -2010.

5. TUZCU K. Dil Biliminde Bir Adlandırma Meselesi: Eş Adlı mı Eş Sesli mi? Kilis 7 Aralık, Bayburt, Gümüşhane ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversiteleri. II: Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane.-2019.

8.5. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. TUZCU K. Dilde Kavram Alanı Boşalmaları. Mardin Artuklu Üniversitesi II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, Mardin. - 2020 

8.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. TUZCU K. Garipname’de, Âşık Paşa’ya Göre Ana Dilinin Milli Birlik ve Beraberliğin Tesisi Üzerindeki Tesiri. Hitit Üniversitesi Horasan’dan Anadolu’ya İrfan Geleneğimiz ve Elvan Çelebi Sempozyumu, Çorum. - 2020

8.7. Diğer Bilimsel Etkinlikler ve Deneyim

1.Türk Cumhuriyetlerini Tanıtma Semineri -1998, Ankara, MEB

2.Türk Cumhuriyetlerini Tanıtma Semineri - 2005, Ankara, MEB

3.Yabancılara Türkçe Öğretimi Hazırlık Semineri - 2005, Ankara Üniversitesi, TÖMER

4.Dil ve Eğitim Fuarı -2008 -Bişkek / Kırgızistan

5.Yabancılara Türkçe Öğretimi İstişare Semineri- 07.01.2008-Bişkek / Kırgızistan

6.Kırgızistan’daki Üniversitelerde Kırgızcanın Anadili ve Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Meselesi Yuvarlak Masa İstişare Toplantısı – 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - 2017 - Bişkek / Kırgızistan

9. Ödüller

1.Teşekkür Belgesi –T.C. Almatı Büyükelçiliği, Eğitim Müşavirliği-2001

2.Teşekkür Belgesi– Abılay Han Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi, Kazakistan-2001

3.Teşekkür Belgesi-T.C.MEB Tokat/Erbaa MEM-2004

4.Teşekkür Belgesi –T.C. Bişkek Büyükelçiliği, Eğitim Müşavirliği-2011

10.Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler

10.1. Yurtiçi Görevlendirmeler

10.2. Yurtdışı Görevlendirmeler

1. 2011-2018 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Yabancı Diller Yüksekokulu / Dil Öğretimi Bölümü- Türkçe Okutmanı

2. 2006-2011 Kırgızistan / Bişkek Büyükelçiliği/Eğitim Müşavirliği/Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi-Türkçe Öğretmeni

3. 998-2001 Kazakistan / Almatı Büyükelçiliği/Eğitim Müşavirliği/ Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi / Almatı-Abılay Han Âlem Dilleri Üniversitesi-Türkoloji Bölümü -Türkçe Öğretmeni

11. Hakemlikler

1- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Dergisi (MJSS)

2- Kent Akademisi-Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi

3- trk Uluslararası Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi

12. Son İki Yılda Verilen Dersler

Türk Dil Bilgisi

Dil Bilimi

Edebiyat Bilgi ve Kuramları

Eski Türk Edebiyatı

İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

Öğretmenlik Uygulaması

 

                                        

 

 

 

 

 

Güncelleme : 5.01.2021 01:03:52