Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3070
Kurumsal E-Posta mahmutdurmaz  siirt.edu.tr
E-Posta mahmutdurmaz  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme8.02.2018 16:22:59

Dr. Öğr. Üyesi MAHMUT DURMAZ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanı
Doçentlik İçin YÖk Formatlı Özgeçmiş


EK-3

 

ÖZGEÇMİŞ

 


1.         Adı Soyadı                  :Mahmut DURMAZ                                                              

2.         Doğum Tarihi            :

3.         Unvanı                        : Dr. Öğr. Üyesi

4.         Öğrenim Durumu      :Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Bitirme Yılı

Ön Lisans

İnşaat

İstanbul Teknik Üniversitesi

1991

Lisans

Yapı

Fırat Üniversitesi

1995

Y. Lisans

İşletme

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2005

Doktora

İnşaat mühendisliği

KGUSTA Kırgız Devlet İnşaat, Ulaştırma ve Mimarlık Üniversitesi

2012

5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent         İnşaat Mühendisliği     GiresunÜniv.   2013-2017

Yardımcı Doçent         İnşaat Mühendisliği     Siirt Üniv.        26.12.2017-

6. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Mahmut DURMAZ, "Matriks Organizasyon Yapılarının İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama ", Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mümin ERTÜRK (Master 2005)

 6.2. Doktora Tezleri

Mahmut DURMAZ, The optimization of structures and structure asphalt coverings for maintenance demanded movement stiffness in the conditions of their operation (Asfalt Beton Kaplamalarının İşletme Koşullarında Talep Edilmekte Olan Kaymaya Karşı Direncinin Sağlanması İçin İçerik Ve Strüktürünün Optimize Edilmesi) , Kırgız Devlet İnşaat, Ulaştırma ve Mimarlık Üniversitesi,  Fen Bilimler Enstitüsü,  Bişkek,  Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. A. KALIKOV, (Doktora 2012).

6.3. Yabancı Dili :

Rusça, Kırgızca, İngilizce

7. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

7.1 Yüksek Lisans Tezleri

7.2 Doktora Tezleri

 

8. Yayınlar

8.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

Y.Baran, H.S. Gökçe, M.Durmaz,  Physical and mechanical properties of cement containing regional hazelnut shell ash wastes, Journal of Cleaner Production 259, (2020), 120965

M. H. Çelik, M. Durmaz, “ Investigation of Flexural Resistance of Concrete Intersection with Spilled Fly Ash at Different Times” ,  International Journal Of Advanced Scientific Research&Technology, Issue2, Volume 1 (February 2012), P.:150-157  

M. H. Çelik, M. Durmaz, “The Effect of Ferrocromium Slag on The Strength of Adobe”, Asian Journal Of Current Engineering And Maths1,(4 Jul-Aug2012), p.: 222-226

 M. H. Çelik, F. Erdem, M. Durmaz, “The Comparison of Beams With Pinand Straight Stirrups that are Produced From C20 Concrete with The Mixture Of Silica Fume”, İnternational Journal Of Emerging Trends İn Engineering And Development, İssua 2, Vol.5 (July 2012.), p.: 823-830

M. Durmaz, M. H. Çelik, “The Effect Of SettingRetarder “Addiment Vz1’’ Additive On The Compressive Strength Of The Concrete”, Journal of Basic andAppliedScientific Research,2(9), 2012, p.: 9352- 9357.

M. H. Çelik, M. Durmaz, “Experimental Analysis Of PolypropyleneFibre Mixed Adobe”, EuropeanJournal of ScientificResearch, Vol.78 No.4 (2012), pp.614-623.

M H. Çelik, M. Durmaz, “TheStudy of CompressiveStrength in DifferentCementTypesandDosages of ConcretesMadeby Using 60% Pumiceand 40% Perlite”, ContemporaryEngineeringSciences, Vol. 5, 2012, no. 6, 287 – 293

 M. H. Çelik, M. Durmaz, M. T. Cogurtcu, “The ExperimentalStudy of the Usability of the Waste Concrete Fractures as Supporting Concrete Aggregate”, AsianJournal of Current Engineering and Maths 1: 3 May – June (2012) 98 – 102.

8.2 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

M.Durmaz, Y.Baran, Stabilization And Experımental Study Of Clay Soıls Wıth Nutshell Ash, Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, Volume (7), Issue (13), 2020,-P. 77-96 DOI: 10.38065/euroasiaorg.385

N.Mamatov, Satıbaldieva D.K., M. Vural, M. Durmaz, J.N. Nurlanova, ‘Factors and Consequences of Emission Harmful Substances from Exhaust Gases in Bishkek City Transportation’, Vestnik, KGNU,  Special Issue, june 2014.- P. 89-91 (Orginal in Russian)

 M.H. Celik, A. Israilov. M. Durmaz, N. Mamatov, “Windpower in Kyrgyzstan” // Vestnik News KSUCTA 2014 - Vol. №1 (43). - P. 191-194 (Orginal in Russian)

 NZ Madanbekov, M. Durmaz, “Methods of eliminating plastic deformation in asphalt concrete pavements” // Bulletin of EKSTU. Serikbaev, March, 2011. - P. 91 - 95. (Orginal in Russian) 

NZ Madanbekov, M. Durmaz, “Studies in modes of movements in areaswithinsufficientmovementstiffness of asphaltconcretepavements” // Proceedings of theuniversities, 2011. - Vol. №2.- S. 46 - 49. (Orginal in Russian)

NZ Madanbekov, KK Alykulov, M. Durmaz, “The main factor saffecting themovement stiffness of asphalt concrete pavements “// Bulletin KSUCTA, 2010. - Vol. №3 (29). - P. 6 - 10. (Orginal in Russian)

M. Durmaz,” Zoning Kyrgyzstan territories for the design of asphalt concrete pavement of roads in seismically dangerous areas highlands” // Bulletin №3 (21), Volume 1. KSUCTA. Bishkek, 2008. Pp. 246-251. (Orginal in Russian)

M. Durmaz, “Design in gasphalt concrete pavement swith the mountain ousterrain” // Bulletin №1 (23), Volume 2. KSUCTA. Bishkek, 2009. Pp. 227-232. (Orginal in Russian)

M. Durmaz, “Features of design of nonrigid road clothes for the highlands” // Bulletin №1 (19). KSUCTA. Bishkek, 2008. Pp. 209-213. (Orginal in Russian)

A. A. Davidov, M. Durmaz, “Improving the reliability of the design of nonrigid road clothes in difficult climatic conditions” // Bulletin №2 (20). KSUCTA. Bishkek, 2008. Pp. 141-144. (Orginal in Russian)

S. J. Bagitova, M. Durmaz ,“Selecting a designcapacity of enterprises for the production of concrete mixes.”// Bulletin №2 (20). KSUCTA. Bishkek, 2008. Pp. 144-147. (Orginal in Russian)

M. Durmaz, “Features of asphalt concrete pavement for mountain roads.” // Vestnik News. East Kazakhstan State University. D.Serikbaev. Kyrgyzbranch of the International Academy in Energy. A. Einstein. Ust-Kamenogorsk, 2005. Pp. 43-46. (Orginal in Russian)

H.Celik, B.Tiryaki, M. Durmaz, “Study of the tensile strength of concretewith a seam of quartz dust formed during concreting with a break when bent” // Proceedings of theuniversities №5-6. Bishkek, 2006. Str.223-227. (Orginal in Russian)

8.3Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

M.Durmaz, “Heat Insulation With Sheathing System In Constructions”, International Conference of Agriculture, Technology, Engineering and Sciences, Lviv, Ukraine, September 19-21, 2018 (Özet basılmıştır)

M.Durmaz, Y.Baran, M.Ş. Güney, “Stabilization And Experimental Study Of Clay Soils With Nutshell Ash”, International Conference of Agriculture, Technology, Engineering and Sciences, Lviv, Ukraine, September 19-21, 2018 (Özet basılmıştır)

Y.Baran, M.Durmaz, H.S. Gökçe, “Investıgatıon Of Usabılıty Of The Waste Nutshell Ash”,IV. International multidisiplinary congress of euroasia, Rome, İtaly, August 23-25, 2017 (Özet basılmıştır)

S. Özek, M. Durmaz, M. Vural, “Uluslar arası Girişimlerde Üst Düzey Yöneticilerin Algı ve Tutumlarında Zamana Bağlı Değişimler Üzerinde Bir İnceleme”, 3.Uluslararası Girişimcilik Kongresi, K.T.M.Ü. Bişkek-Kırgızistan, 2011

.M.S.Donduren, M.H.Celik, M. Durmaz,” Studies on behaviouraboutspikes on concrete”. // Proceedings of theinternationalscientific-practicalconference "New materialsand Technologies forthedesign, buildingandoperation of highways CIS // Part 1. Moscow, May 13-14, 2009. Pp. 130-136. (Orginal in Russian)

R.S. Kartanbaev, M. Durmaz, H.C. Sulaymanov, “Theuse of bitumenforbuildingmountainroads” // Proceedings of theinternationalscientific-practicalconference "New materialsand Technologies forthedesign, buildingandoperation of highways CIS. Part 1. Moscow, May 13-14, 2009. Pp. 136-141. (Orginal in Russian)

M. Halis, M. Durmaz ‘Ö.Y. Uğurlu’, ‘B.Şencay “Girişimci Kişilik ve Politik Davranış”, Uluslararası Girişimcilik Kongresi, K.T.M.Ü. Bişkek-Kırgızistan, 25-27 Mayıs, 2006. S. 361-371

 

8.4 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

M. Durmaz, B. Nas, Thermal Insulati̇on wi̇th Thermal Insulati̇on in Bui̇ldi̇ngs, Selecti̇on of Appropri̇ate Materi̇als and Investi̇gati̇on Of Sheathi̇ng, Duvar Publishing, Izmir, Turkey,(2020) ISBN: 978-625-7680-12-7

M. Durmaz, “Yapı Malzemeleri Tanımları, Özellikleri, Deney Esasları Ve Kullanıldıkları Yerler Ders Notları”, Gazi Yayınevi, Ankara, (Temmuz 2019)  ISBN: 978-605-7805-09-6

8.5 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

M. Durmaz, “Killi Zeminlerin Kireç ile Stabilizasyonunun Deneysel Çalışması ve Sonuçların İstatistiksel Değerlendirilmesi”,Dergi Park, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Issue 18, 2020,  Pages 973 – 980  https://doi.org/10.31590/ejosat.709160

8.6 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

8.7 Diğer yayınlar

Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler (Basılmamış)

M. Durmaz, “Selection of asphaltmixestorockwiththeinfluence of altitude.” // Proceedings of the International scientificandpracticalconference "Prospectsfortheconstructionindustry in Kyrgyzstan: education, innovationandresearch," KSUCTA, Bishkek, 2009. (Orginal in Russian)

.M. Durmaz,  “Mathematical modeling of theproperties of asphaltconcreteshear” // Proceedings of the International scientificandpracticalconference "Prospectsfortheconstructionindustry in Kyrgyzstan: education, innovationandresearch," KSUCTA, Bishkek, 2009. (Orginal in Russian)

M. Durmaz,  “Increasedreliabilitywhenchoosingoptionsforroadpavements.” // Proceedings of the International scientificandpracticalconference "Problemsandprospects of development of transport andcommunicationlinks CIS" KSUCTA, Bishkek, 2008. (Orginal in Russian)

M. Durmaz,  “Accounting forenvironmentalrequirements in thedesign of roads.” // Proceedings of the International scientificandpracticalconference "Problemsandprospects of development of transport andcommunicationlinks CIS" KSUCTA, Bishkek, 2008. (Orginal in Russian)

M. Durmaz,  “Mathematical modelingtheproperties of road-buildingmaterials.” // Proceedings of the International scientificandpracticalconference "Problemsandprospects of development of transport andcommunicationlinks CIS" KSUCTA, Bishkek, 2008. (Orginal in Russian)

M. Durmaz, “Accounting featuresof  mountain-foldedregions in thedesign of non-rigidroadpavements.” // Materials of II scientific-practicalconference "Theviews of youngscientiststonewtechnologies in thegeosciences." Nationalakademy of Sciences in theKyrgyzRepublic, theInstitute of Physicsandrockmechanics, Bishkek, 2008. (Orginal in Russian)

.

 

Editörlük ve Yayın Kurulu Üyelikleri

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Gen. Yayın Koord.(Editör), 2001 (1. Sayı)

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Gen. Yayın Koord.(Editör), 2002 (2. Sayı)

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Gen. Yayın Koord.(Editör), 2002 (3. Sayı)

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Gen. Yayın Koord.(Editör), 2003 (4. Sayı)

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Gen. Yayın Koord.(Editör), 2004 (5. Sayı)

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Gen. Yayın Koord.(Editör), 2005 (6. Sayı)

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Gen. Yayın Koord.(Editör), 2006 (7. Sayı)

 Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, 2007 (8.sayı)

9. Projeler

Giresun Üniversitesi Bisiklet yolu projesi, Giresun Ünv., (Komisyon üyesi), Eylül 2015

Killi Zeminlerin Fındık Kabuğu Külü ile Stabilizasyonu ve Deneysel Çalışması, Giresun Ünv. Bilimsel Araştırma Fonu(FEN-BAP-A-140316-51), Yürütücü, 27-12-2017 (Bitti)

Fındık Kabuğu Külü Atığının Çimentoda Kullanabilirliğinin Araştırılması, Giresun Ünv. Bilimsel Araştırma Fonu(FEN-BAP-A-140316-19), Araştırmacı, 27-12 2017 (Bitti)

Hesko (Şirvan, Siirt) Kaynak Suyu Kalitesinin Belirlenmesi, Siirt Ünv. Bilimsel Araştırma Fonu(2018-SİÜMÜH-049), Araştırmacı, 01-01-2018 (Kasım- 2020 Bitti )

Siirt Fıstık Kabuğu (Pistacia Vera) Külü Atığının Çimentonun Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, Siirt Ünv. Bilimsel Araştırma Fonu(2018-SİÜMÜH-075), Yürütücü, 01-01-2018 (Devam ediyor)

Siirt Fıstığı Kabuğu Külü Atığının Beton Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Siirt Ünv. Bilimsel Araştırma Fonu(2018-SİÜMÜH-040), Araştırmacı, 01-01-2018 (Devam ediyor)

 

10. İdari Görevler

Bölüm Başkanlığı                   Siirt Üniversitesi                                 2018-

Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı  Siirt Üniversitesi                                 2019-

Ulaştırma Ana Bilim Dalı Başkanı      Siirt Üniversitesi                     2019-

Müh. F. Fakülte Kurulu Üyeliği          Siirt Üniversitesi                     2018-

Yapı Malzemesi Ana Bilim Dalı Başkanı  GRÜ                                 2017-2018

Bölüm Başkanlığı                   Giresun Üniversitesi                           2013-2014

Bölüm Koordinatörü               Kırgızistan Türkiye Manas Ünv.         2007    2012

Y.Doç.Dr. Temsilcisi              G.R.Ü. Müh. Fakülte Kurulu              2015-2017

Erasmus Bölüm koordinatörü Giresun Üniversitesi                           2014-2017

Mevlana Bölüm koordinatörü Giresun Üniversitesi                           2014-2017

Lisans Öğrenci Danışmanlığı  Giresun Üniversitesi                           2017-2018

11. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 

12. Ödüller

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Ziraat Müh. Dekanlığı Teşekkür belgesi 2016

Giresun Üniversitesi İİBF Cengiz Aytmatov Sempozyumu (Katkılarından dolayı) Teşekkür belgesi. 2015

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphanesi (Rektör imzası ile) Teşekkür belgesi 2011

13. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uyg.

2019-2020

Güz

Teknik Çizim ve Tasarı Geometri(İnş.Müh.)

2

2

15

Teknik Resim (Mak Müh)

2

2

7

Malzeme Bilimi

3

0

40

Yapı Malzemesi-I

3

0

38

Mimarlık Bilgisi

3

0

19

 

 

 

 

 

Bahar

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (Biyo sist. Müh.)

2

2

12

 

Bilgisayar Destekli Çizim I (İnş.Müh.)

2

2

15

 

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (Makine Müh.)

3

0

8

 

İnşaat Mühendisliği Jeolojisi

3

0

43

 

Dijital Okur Yazarlık (İnş.Müh.)

0

0

40

 

Yapı Malzemesi-II

3

0

40

 

Yapı Elemanları

3

0

11

 

İş Makinaları

3

0

10

 

Yapı Fiziği

3

0

12

2020-2021

Güz

Teknik Çizim ve Tasarı Geometri(İnş.Müh.)

2

2

13

Teknik Resim (Mak Müh)

2

2

5

Yapı Malzemesi-I

3

0

14

 

Ulaştırma

4

0

37

 

Mimarlık Bilgisi

3

0

11

 

Malzeme Bilimi

3

0

14

 

Dijital Okur Yazarlık (İnş.Müh.)

0

0

3

Bahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM

Siirt Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İnşaat Müh. Bölümü.  

Kezer Yerleşkesi  - 56000 /SİİRT

Telefon : 0 484 212 1111  

Fax:

Email: mahmutdurmaz@hotmail.com, mahmutdurmaz@siirt.edu.tr

Cep Tel:

Güncelleme : 12.10.2021 14:26:08