Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3458-2809
Kurumsal E-Posta arifozyazici  siirt.edu.tr
E-Posta arifozyazici  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme9.07.2020 14:31:05

Doç.Dr MEHMET ARİF ÖZYAZICI

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Mehmet Arif ÖZYAZICI

2. Doğum Tarihi          : 28/08/1969

3. Unvanı                    : Yardımcı Doçent

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Tarla Bitkileri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1987-1991

Y. Lisans

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı,

Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Bilim Dalı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1991-1994

Doktora

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı,

Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Bilim Dalı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1994-1997

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 01/07/2013

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1. Tez Adı: Van İli Gürpınar İlçesi Kırkgeçit Köyü Farklı Mera Kesimlerinin Botanik Kompozisyonu, Ot Verimi ve Kalitesi ile Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi

            Öğrenci Adı: Abdurrahman YILDIZ

            Anabilim Dalı: Tarla Bitkileri

            Yıl: 2016

 

            2. Tez Adı: Diyarbakır Sulu Koşullarında II. Ürün Olarak Yetiştirilen Sorgum x Sudan Otu Melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Stapf.) ve Sudan Otu (Sorghum sudanense) Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

Öğrenci Adı: Kenan KANTAR

            Anabilim Dalı: Tarla Bitkileri

            Yıl: 2016

 

            3. Tez Adı: Siirt İli Sulanabilir Koşullarında Bazı Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Öğrenci Adı: Sibel TİMURTAŞ

            Anabilim Dalı: Tarla Bitkileri

            Yıl: 2018

 

6.2. Doktora Tezleri: ---

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 

1. SAĞLAM, M., DENGİZ, O., ÖZYAZICI, M.A., KIZILKAYA, R., 2011. Application of Geostatistical Methods to Heavy Metals Status in Çarşamba Plain Soils. Asian Journal of Chemistry, 23(8): 3454-3460.

2. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., DENGİZ, O., 2011. Determination of Micronutrients in Tea Plantations in Eastern Black Sea Region, Turkey. African Journal of Agricultural Research, 6(22): 5174-5180.

3. KIZILKAYA, R., DENGİZ, O., ÖZYAZICI, M.A., AŞKIN, T., MİKAYİLOV, F., SHEİN, E.V., 2011. Spatial Distribution of Heavy Metals in Soils of Bafra Plain in Turkey. Eurasian Soil Science, 44(12): 1343-1351.

4. SÜRÜCÜ, A., ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., UYGUR, V., 2013. Asit Topraklarda Alınabilir Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Analizinde Kullanılacak En Uygun Ekstraksiyon Yönteminin Belirlenmesi (Determination of Appropriate Extraction Methods Available Iron, Copper, Zinc and Manganese in Acid Soils). Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 19(4): 256-267.

5. SÜRÜCÜ, A., ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., KIZILKAYA, R., 2014. Effects of Green Manuring on Soil Enzyme Activity. Fresenius Environmental Bulletin, 23(9): 2126-2132.

6. DENGİZ, O., ÖZYAZICI, M.A., SAĞLAM, M., 2015. Multi-Criteria Assessment and Geostatistical Approach Determination of Rice Growing Suitability Sites in Gokirmak Catchment. Paddy and Water Environment, 13(1):1-10.

7. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., SAĞLAM, M., DEMİRAĞ TURAN, İ., 2016. Determination of Land Suitability Site Some Forage Legumes Using Multi-Criteria Assessment and Geostatistical Approach. Ponte Academic Journal (PONTE), 72(3): 139-154. doi: 10.21506/j.ponte.2016.3.18

8. UZUN, F., DÖNMEZ, H.B., DAL, A., SÜRMEN, M., YAVUZ, T., ÖZYAZICI, M.A., ÇANKAYA, N., 2016. Morphological, Agronomical, Phenological and Stand Persistence Traits of Some Wild Narrowleaf Birdsfoot Trefoil (Lotus tenuis Waldst. & Kit.) Populations. Journal of Agricultural Sciences, 22(2): 152-160.

9. MIHÁLIKOVÁ, M., ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., 2016. Mapping Soil Water Retention on Agricultural Lands in Central and Eastern Parts of Black Sea Region in Turkey. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 142(12), [DOI: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001094, Article Number: 05016008(1-9)].

10. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., SAĞLAM, M., ERKOÇAK, A., TÜRKMEN, F., 2017. Mapping and Assessment-Based Modeling of Soil Fertility Differences in Central and Eastern Parts of Black Sea Region Using GIS and Geostatistical Approaches. Arabian Journal of Geosciences, Volume 10, Issue 2, Article: 45, 9p., (DOI: https://doi.org/10.1007/s12517-016-2819-6).

11. TURAN, N., ÇELEN, A.E., ÖZYAZICI, M.A., 2017. Yield and Quality Characteristics of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Varieties Grown in The Eastern Turkey. Turkish Journal of Field Crops, 22(2): 160-165.

               

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

          1. ACAR, Z., ERDEN, İ., MANGA, İ., ÖZYAZICI, M.A., 1995. Çayır Üçgülünde Yeşil Ot Verimini Etkileyen Faktörlerin Etki Oranlarının Korelasyon ve Path Analizi ile Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(2): 83-93.

2. MANGA, İ., ÖZYAZICI, M.A.,  AYAN, İ., ACAR, Z., 1995. Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.)’nde Tohum Verimi ve Tohumun Bazı Özellikleri Üzerine Farklı Sıra Aralığı ve Fos Dozlarının Etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(3): 105-118.

3. ÖZYAZICI, M.A., MANGA, İ., 1995. Çok Yıllık Baklagil Yembitkileri Yetiştiriciliği ve İdaresinde Yapısal Olmayan Karbonhidratların Yeri ve Önemi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1): 189-204.

4. ACAR, Z., ÖZYAZICI, M.A., KORKMAZ, A., GÜLSER, C., 1995. Samsun Yöresinde Yalnız ve Adi Fiğle Karışık Yetiştirilen Bazı Yulaf Çeşitlerinden Elde Edilen Kuru Otun Mineral Madde Kompozisyonu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(3): 119-132.

5. ÖZYAZICI, M.A., MANGA, İ., 1996. Bafra Ekolojik Şartlarında Farklı Sıra Aralığı ve Foslu Gübrelemenin Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.)’nün Kuru Ot ve Ham Protein Verimi ile Otun Ham Protein Oranına Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1): 13-25.

6. ACAR, Z., ÖZYAZICI, M.A., AYAN, İ., MANGA, İ., SÜRÜCÜ, A., 1996. Bafra Ovası Koşullarında Yetiştirilen Çayır Üçgülünün Mineral Madde İçeriği Üzerine Fos Dozları ve Sıra Aralığının  Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(2): 79-89.

7. MANGA, İ., ACAR, Z., AYAN, İ., TİRYAKİ, İ., ÖZYAZICI, M.A., 1998. Samsun’da Sulu ve Kuru Koşullarda Yetiştirilen Hayvan Pancarı (Beta vulgaris L. var. rapa)’na Uygulanan Değişik Gübreler, Ekim Zamanları ve Bitki Sıklığının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2): 13-26.

8. ÖZYAZICI, M.A., MANGA, İ., 2000. Çarşamba Ovası Sulu Koşullarında Yeşil Gübre Olarak Kullanılan Bazı Baklagil Yembitkileri ile Bitki Artıklarının Kendilerini İzleyen Mısır ve Ayçiçeğinin Verim ve Kalitesine Etkileri. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 24(1): 95-103.

9. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2006. Samsun Yöresinde Kivinin Azotlu Gübre İhtiyacı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(3): 303-309. 

10. ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, G., ALPAY, S., 2007. Çarşamba ve Bafra Ovalarında Seralarda Yetiştirilen Hıyar Bitkisinin Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2): 162-170.

11. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., 2009. Yeşil Gübre Uygulamalarının Mısır-Buğday Münavebesinde Bitkilerin Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 24(1): 21-33.

12. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., SÜRÜCÜ, A., 2010. Some Physical and Chemical Properties of Tea Grown Soils in Rize and Artvin Provinces. Anadolu J. Agric. Sci., 25(2): 94-99.

13. EREL, A., GÜLSER, C., ÖZYAZICI, M.A., 2010. Effects of Different Pasture Amelioration Methods on Some Soil Properties in Minoz Creek Basin. Anadolu J. Agric. Sci., 25(S-1): 42-47.

14. ACAR, M., ÖZÇELİK, H., GİZLENCİ, Ş., ÖZYAZICI, M.A., 2012. Samsun İli Sahil Kuşağında Kuru Fasulye İçin En Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(1): 55-58.

15. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., 2012. Arıtma Çamurunun Toprağın Bazı Temel Verimlilik Parametreleri Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 27(2): 101-109.

16. ÖZYAZICI, M.A., AYDOĞAN, M., BAYRAKLI, B., DENGİZ, O., 2013. Doğu Karadeniz Bölgesi Kırmızı-Sarı Podzolik Toprakların Temel Karakteristik Özellikleri ve Verimlilik Durumu. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 28(1): 24-32.

17. ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, N., 2013. Çarşamba Ovası Koşullarında Yem ve Yeşil Gübre Amacıyla Yetiştirilen Yem Baklası (Vicia faba L.)’nın Toprağın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1): 15-23.

18. ÖZYAZICI, M.A., 2013. Effects of Sewage Sludge on Yield of Plants in Rotation System of Wheat-White Head Cabbage-Tomato. Eurasian Journal of Soil Science, 2(1): 35-44.

19. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., SAĞLAM, M., 2013. Artvin İlinde Yonca (Medicago sativa L.) Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumu ve Potansiyel Beslenme Problemlerinin Ortaya Konulması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14(2): 225-238.

20. SAĞLAM, M., DENGİZ, O., ÖZYAZICI, M.A., ERKOÇAK, A., TÜRKMEN, F., 2014. Faktör Analizi ile Minimum Veri Setinin Oluşturulması ve Haritalanması: Samsun İli Örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51(2): 133-144.

21. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., AYDOĞAN, M., BAYRAKLI, B., KESİM, E., URLA, Ö., YILDIZ, H., ÜNAL, E., 2015. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Tarım Topraklarının Bazı Makro ve Mikro Bitki Besin Maddesi Konsantrasyonları ve Ters Mesafe Ağırlık Yöntemi (IDW) ile Haritalanması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 16(2): 187-202. (DOI: 10.17474/acuofd.91635)

22. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., AYDOĞAN, M., BAYRAKLI, B., KESİM, E., URLA, Ö., YILDIZ, H., ÜNAL, E., 2016. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Tarım Topraklarının Temel Verimlilik Düzeyleri ve Alansal Dağılımları. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31(1): 136-148.

23. KAYA, M.O., YERLİKAYA, E., ÖZYAZICI, M.A., İRAK, K., 2016. Bazı Yem ve Gübre Sanayi Kimyasallarının Hyalüronidaz Üzerine İn Vitro Etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31(3): 399-407.

24. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., ÖZYAZICI, G., 2017. Spatial distribution of heavy metals density in cultivated soils of Central and East Parts of Black Sea Region in Turkey. Eurasian Journal of Soil Science, 6(3): 197-205.

25. ÖZYAZICI, M.A., YILDIZ, A., 2017. Türkiye’nin Doğusunda Yer Alan Doğal Bir Meranın Toprak ve Bitki Örtüsünün Beslenme Dinamiği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 20(Özel Sayı): 109-115.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           

I. Sunulu Bildiriler:

1. AYDIN, G., LAL, R., GÖRÜCÜ, Ö., ÇULLU, M.A., BERBEROĞLU, S., AKÇA, E., TOLUNAY, D., AKSOY, M., RAZZAGHI MIAVAGHI, S., ERDOĞAN, M.A., ÇİLEK, A., KURUCU, Y., ATATANIR, L., YORULMAZ, A., ERŞAHİN, S., ÖZCAN, H., SARI, M., AKSOY, E., ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., GÜRBÜZ, M.A., KURŞUN, İ., TEMEL, S., BOYRAZ, D., IŞIK, Y., GEZGİN, S., GÜNAY, E., KAPUR, S., 2014. Carbon Stocks in Soils of Turkey. İstanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technologies & Trade, Abstract Book, 3-5 Nisan, İstanbul/TÜRKİYE, pp.54-54.

2. BERBEROĞLU, S., AKÇA, E., ÇULLU, M.A., GÖRÜCÜ, Ö., AYDIN, G., LAL, R., ERŞAHİN, S., RAZZAGHI MIAVAGHI, S., ERDOĞAN, M.A., ERSOY, M., ÇİLEK, A., ÖZCAN, H., KURUCU, Y., ATATANIR, L., YORULMAZ, A., SARI, M., AKSOY, E., ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., GÜRBÜZ, M.A., KURŞUN, İ., TEMEL, S., BOYRAZ, D., IŞIK, Y., GEZGİN, S., GÜNAY, E., KAPUR, S., 2014. Carbon Response Units Approach in Land Management Planning: The Goksu River Basin Case Study. İstanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technologies & Trade, Abstract Book, 3-5 Nisan, İstanbul/TÜRKİYE, pp.60-60. 

3. TURAN, N., ÇELEN, A.E., ÖZYAZICI, M.A., 2017. Determination of Adaptation Capability and Yield Components of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Varieties. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), Abstract Proceeding Book of ICAFOF Conference, M.C. Bağdatlı and E. Kalıpcı (Eds.), May 15-17, Cappadocia-Nevşehir/Turkey, s. 221. 

4. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., 2017. Determination of Some Soil Characteristics of Rangelands in Central and Western Parts of Samsun Province. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), Abstract Proceeding Book of ICAFOF Conference, M.C. Bağdatlı and E. Kalıpcı (Eds.), May 15-17, Cappadocia-Nevşehir/Turkey, s. 232. 

5. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., 2017. Influence of Organic Fertilizer and Soil Amendments on Some Soil Biological Properties. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), Abstract Proceeding Book of ICAFOF Conference, M.C. Bağdatlı and E. Kalıpcı (Eds.), May 15-17, Cappadocia-Nevşehir/Turkey, s. 242. 

6. AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., TURAN, N., 2017. Current Status of Organic Forage Crop Production in Turkey. I. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 BAKU), Book of Abstracts, F. Mirzayev, M. Agayeva and J. Rahebi (Eds.), Publishing Coordinator Ş. Parlakyıldız, Hosted Azerbaijan Technical University, July 12-14, Baku, Azerbaijan, p. 58.

7. ÖZYAZICI, M.A., TURAN, N., AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, G., YILDIZ, A., 2017. Determination of Adaptation Abilities and Permances of Different Grass Species and Cultivars in Siirt-TURKEY Conditions. I. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 BAKU), Book of Abstracts, F. Mirzayev, M. Agayeva and J. Rahebi (Eds.), Publishing Coordinator Ş. Parlakyıldız, Hosted Azerbaijan Technical University, July 12-14, Baku, Azerbaijan, p. 59.

8. ÖZYAZICI, M.A., YILDIZ, A., TURAN, N., AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, G., 2017. Micro-Nutrient Scope of Van Gürpınar-Kırkgeçit Village Rangelands Located in Turkey's Eastern Anatolia Region. I. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 BAKU), Book of Abstracts, F. Mirzayev, M. Agayeva and J. Rahebi (Eds.), Publishing Coordinator Ş. Parlakyıldız, Hosted Azerbaijan Technical University, July 12-14, Baku, Azerbaijan, p. 63.

9. TURAN, N., ÖZYAZICI, M.A., AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, G., 2017. Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Varieties at Different Sowing Times. I. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 BAKU), Book of Abstracts, F. Mirzayev, M. Agayeva and J. Rahebi (Eds.), Publishing Coordinator Ş. Parlakyıldız, Hosted Azerbaijan Technical University, July 12-14, Baku, Azerbaijan, p. 64.

10. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., TURAN, N., AÇIKBAŞ, S., 2017. Certain Agricultural Properties of Switchgrass Varieties Grown in Different Locations. I. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 BAKU), Book of Abstracts, F. Mirzayev, M. Agayeva and J. Rahebi (Eds.), Publishing Coordinator Ş. Parlakyıldız, Hosted Azerbaijan Technical University, July 12-14, Baku, Azerbaijan, p. 68.

11. AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, M.A., YILDIZ, A., ÖZYAZICI, G., TURAN, N., 2017. An Alternative Plant Forage Crop: Miscanthus. I. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 BAKU), Book of Abstracts, F. Mirzayev, M. Agayeva and J. Rahebi (Eds.), Publishing Coordinator Ş. Parlakyıldız, Hosted Azerbaijan Technical University, July 12-14, Baku, Azerbaijan, p. 69.

12. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., YILDIZ, A., TURAN, N., AÇIKBAŞ, S., 2017. Determination of Spreading Medicinal Plants in Natural Rangeland of Eastern Anatolia Region of Turkey. I. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 BAKU), Book of Abstracts, F. Mirzayev, M. Agayeva and J. Rahebi (Eds.), Publishing Coordinator Ş. Parlakyıldız, Hosted Azerbaijan Technical University, July 12-14, Baku, Azerbaijan, p. 70.

13. TURAN, N., ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., AÇIKBAŞ, S., 2017. Adverse Effects of Some Harmful Substances in Meadow and Pasture Plants on Animal Feeding and Solution Proposals. I. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 BAKU), Book of Abstracts, F. Mirzayev, M. Agayeva and J. Rahebi (Eds.), Publishing Coordinator Ş. Parlakyıldız, Hosted Azerbaijan Technical University, July 12-14, Baku, Azerbaijan, p. 71.

14. UÇAR, E., ÖZYAZICI, M.A., ÖKTÜREN ASRİ, F., KÜTÜK, G., DİNÇEL, B., 2017. The Determination of Heavy Metal Levels in Echium italicum that is an Important Medicinal and Aromatic Plant. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT 2017), November 2-4, Tokat/Turkey, p. 168.

15. DENGİZ, O., ÖZYAZICI, M.A., 2017. Çeltik Yetiştiriciliği İçin Fiziksel Arazi Uygunluk Değerlendirmesi. 5. International Participation Soil and Water Resources Congress, 12-15 September, Cilt: 1, Sayı: 1, Kırklareli/Turkey, p. 7.

 

II. Poster Bildiriler:

1. ÖZYAZICI, M.A., ÜSTÜN, G.Y., 2009. Samsun İli Tarım Topraklarının Alınabilir Bor Kapsamı (Available Boron Content of Samsun Agricultural Soils). 4. Uluslararası Bor Sempozyumu (4th International Boron Symposium), Bildiriler Kitabı (Book of Proceedings), Adnan Konuk, Haldun Kurama, Hakan Ak, Melih İphar (Eds.), 15-17 Ekim/October, Eskişehir, Turkey, ISBN: 978-9944-89-790-7, Yayın No: 161, s(pp). 693-696. 

2. EREL, A., GÜLSER, C., ÖZYAZICI, M.A., 2010. Effects of Different Pasture Amelioration Methods on Some Soil Properties in Minöz Creek Basin. In: Proceedings of International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, R. Kizilkaya, C. Gulser, O. Dengiz (eds.), May 26-28, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey, Publication Number: 134, pp. 454-461.

3. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., SÜRÜCÜ, A., 2010. Soil Productivity of Tea Production Areas in Rize and Artvin Provinces. In: Proceedings of International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, R. Kizilkaya, C. Gulser, O. Dengiz (eds.), May 26-28, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey, Publication Number: 134, pp. 740-748. 

4. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., SAĞLAM, M., ERKOÇAK, A., 2014. Minimum Data Set Analysis in Hazelnut Areas Using Multivariate Statistics and Geostatistics Methods. 9th International Soil Science Congress on “The Soul of Soil and Civilization”, Abstract Book,  R. Kızılkaya, C. Gülser (eds.), Geostatistics, Remote Sensing & GIS, 14-16 October, Side, Antalya/Turkey, pp. 602-610.

5. UÇAR, E., KÜTÜK, N.G., DİNÇEL, B., ÖZYAZICI, M.A., ÖKTÜREN ASRİ, F., ERUYGUR, N., 2017. Determination of Heavy Metal Levels of Sugar Beet Plant and Soil Collected From Different Regions. 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2017), 4-8 October, Antalya-Turkey, p. 854.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: ---

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

           

1. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., 2012. Arıtma Çamuru Uygulamalarının Toprağın Ekstrakte Edilebilir Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Kapsamı Üzerine Etkileri. Toprak Su Dergisi, 1(2): 110-118.

2. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., AYDOĞAN, M., 2013. Çay Yetiştirilen Tarım Topraklarının Reaksiyon Değişimleri ve Alansal Dağılımları. Toprak Su Dergisi, 2(1): 23-29.

3. ÖZYAZICI, M.A., SAĞLAM, M., DENGİZ, O., ERKOÇAK, A., 2014. Çay Tarımı Yapılan Topraklara Yönelik Faktör Analizi ve Jeoistatistik Uygulamaları: Rize İli Örneği. Toprak Su Dergisi, 3(1): 12-23.

4. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., İMAMOĞLU, A., 2014. Siirt İli Bazı Arazi ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle Değerlendirilmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(2): 128-137.

5. TURAN, N., ÖZYAZICI, M.A., YALÇIN TANTEKİN, G., 2015. Siirt İlinde Çayır Mera Alanlarından ve Yem Bitkilerinden Elde Edilen Kaba Yem Üretim Potansiyeli. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2(1): 69-75.

6. BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., 2017. Samsun İlinden Toplanan Farklı Nodozite Bakteri Kültürü İle Sera ve Tarla Koşullarında Aşılamanın Soya Fasulyesi (Glycine max L.)’nin Verimine ve Azot Kapsamına Etkisi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4(2): 131-142.

7. YILDIZ, A., ÖZYAZICI, M.A., 2017. Karasal İklim Kuşağında Bulunan Bir Meranın Farklı Yöneylerinde Botanik Kompozisyonun, Ot Verimi ve Ot Kalitesinin Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4(3): 218-231.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           

I. Sunulu Bildiriler:

1. ERDEN, İ., ACAR, Z., MANGA, İ., AYDIN, İ., ÖZYAZICI, M.A., AKKAŞ, N., 1994. Samsun Koşullarında Gübrelemenin Doğal Mer’anın Ot Verimi, Kalitesi ve Botanik Kompozisyonuna Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan, Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Bildirileri, Cilt III, Bornova-İzmir, s. 83-87. 

2. ACAR, Z., ERDEN, İ., MANGA, İ., ÖZYAZICI, M.A., 1994. Çayır Üçgülünde Yeşil Ot Verimini Etkileyen Faktörlerin Etki Oranlarının Korelasyon ve Path Analizi ile Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan, Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Bildirileri, Cilt III, Bornova-İzmir, s. 112-115.

3. AYAN, İ., ACAR, Z., MANGA, İ., ÖZYAZICI, M.A., 1997. Samsun Koşullarında Engebeli ve Yüzlek Topraklarda Sulanmaksızın Bazı Çok Yıllık Yem Bitkileri Karışımlarının Yetiştirilebilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, Samsun, s. 386-390.

4. ÖZYAZICI, M.A., MANGA, İ., 1997. Bafra Ovası Sulu Koşullarında Farklı Sıra Aralığı ve Foslu Gübrelemenin Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.)’nün Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, Samsun, s. 406-410.

5. MANGA, İ., ACAR, Z., AYAN, İ., TİRYAKİ, İ., ÖZYAZICI, M.A., 1997. Samsun’da Sulu ve Kuru Koşullarda Yetiştirilen Hayvan Pancarı (Beta vulgaris L. var. rapa)’na Uygulanan Değişik Gübreler, Ekim Zamanları ve Bitki Sıklığının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, Samsun, s. 482-486.

6. ÖZYAZICI, M.A., UZUN, Z., ÖZDEMİR, O., ERSÖZ, İ.K., 2001. Çarşamba ve Bafra Yöresi Seralarında Toprak ve Su Kirliliği Riski. Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu, 24-27 Mayıs, Kırklareli, s. 225-233.

7. ÖZYAZICI, M.A., UZUN, Z., ÖZDEMİR, O., 2001. Azotlu Gübre Seviyelerinin Ispanak Bitkisinin Verim ve Nitrat Kapsamına Etkileri. Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu, 24-27 Mayıs, Kırklareli, s. 357-363.

8. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2007. Samsun ve Sinop İllerinde Yetiştirilen Ayçiçeğinin Foslu Gübre İsteği ve Olsen Fos Analiz Metodunun Kalibrasyonu. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs, Samsun, s. 337-344.

9. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., BAYRAKLI, B., 2007. Yeşil Gübre Uygulamalarının Mısır ve Buğday Bitkilerinin Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Kapsamına Etkileri. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim, Şanlıurfa, s. 390-398.

10. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., 2008. Samsun ve Ordu İllerinde Kivi Yetiştirilen Toprakların Verimlilik Durumları. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Bildiriler Kitabı, 8-10 Ekim, Konya, s. 548-553.

11. ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., KIZILKAYA, R., 2010. Yem Baklasıyla Yapılan Yeşil Gübre Uygulamalarının Hasat Sonrası Toprakların Üreaz ve Dehidrogenaz Enzim Aktivitesine Etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, Sunulu Bildiriler, Nobel Yayın No: 1505, Fen Bilimleri: 103, 19-22 Ekim 2009, Hatay, s. 661-665.

12. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2010. Bafra ve Çarşamba Ovalarında Pırasanın Azot, Fos ve Potasyumlu Gübre İhtiyacı. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Haziran, Eskişehir, s. 531-537.  

13. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÜSTÜN, G.Y., 2010. Bafra Ovası Koşullarında Azotlu Gübre ve Gidya Uygulamalarının Domates Bitkisinin Verim ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Haziran, Eskişehir, s. 494-502. 

14. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÖZER, P., 2011. Farklı Gübre Kompozisyonlarının Çay’ın Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiri Kitabı, Cilt 1 (ÖZET YAYINLANMIŞTIR), 22-25 Kasım, Kızılcıhamam-Ankara, s. 205.

15.  ACAR, M., ÖZÇELİK, H., GİZLENCİ, Ş., ÖZYAZICI, M.A., 2012. Samsun İli Sahil Kuşağında Kuru Fasulye İçin En Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. Tarım Sempozyumu (Prof. Dr. Selahattin İPTAŞ Anısına), Çankırı Karatekin Üniversitesi, (YAYINLANMAMIŞTIR), 20-23 Nisan, Çankırı.

16. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZDEMİR, O., 2013. Toprak Düzenleyici ve Organik Gübre Uygulamalarının Organik Kivi Üretiminde Verim ve Toprakların Makro ve Mikro Element İçeriklerine Etkisi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiriler Kitabı, 22-24 Ekim, Tokat, s. 146-156. 

17. ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, M.A., 2013. Kışlık Sebze Tarımında Azotlu Gübre Miktarları ve Gidya Uygulamalarının Verim, Nitrat Kapsamları ve Toprakların Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkileri. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiriler Kitabı, 22-24 Ekim, Tokat, s. 201-212.

18. DOK, M., ŞAHİN, M., ÖZCAN, C., SEZER, İ., HORUZ, A., ÖZYAZICI, M.A., 2013. Farklı Çeltik Çeşitlerinin Çinko Etkinliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, s. 662-671.

19. ACAR, M., ÖZÇELİK, H., GİZLENCİ, Ş., ÖZYAZICI, M.A., 2013. Samsun İli Sahil Kuşağında Kuru Fasulye İçin En Uygun Ekim Sıklığının Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, s. 1035-1042.

20. ÖZYAZICI, M.A., YILDIZ, A., 2017. Türkiye’nin Doğusunda Yer Alan Doğal Bir Meranın Toprak ve Bitki Örtüsünün Beslenme Dinamiği. Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi, Poster ve Sözlü Bildiriler Elektronik Kongre Kitabı, 12-15 Eylül, Kahramanmaraş, s. 494. (Özet basılmıştır)

 

II. Poster Bildiriler:

1. ÖZYAZICI, M.A., MANGA, İ., 1995. Bafra Ovası Sulanabilir Alanlarda Alternatif Bir Yembitkisi: Çayır Üçgülü. Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 10-11 Ocak, Samsun, s. 354-359.

2. ÖZYAZICI, M.A., AYAN, İ., MANGA, İ., AKKAŞ, N., 1995. Karadeniz Bölgesi Toprakları Verimliliğinin Korunmasında Yeşil Gübrelemenin Önemi. Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 10-11 Ocak, Samsun, s. 365-373.

3. ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., 2007. Yem veya Yeşil Gübre Amacıyla Yetiştirilen Yem Baklası (Vicia faba L.)’nın Mısır+Buğday Münavebesinde Topraktaki Fe, Cu, Zn, ve Mn Yarayışlılığına Etkileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler-2, Çayır Mera Yem Bitkileri ve Endüstri Bitkileri, 25-27 Haziran, Erzurum, s. 380-383.

4. ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O.,  2009. Samsun Yöresi Buğday ve Çeltik Yetiştirilen Tarım Topraklarının Bazı Özellikleri ve Bitkiye Yarayışlı Mikroelement Kapsamları. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, Konya, s. 891-898.

5. ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., 2010. Bafra ve Çarşamba Ovalarında Patlıcanın Azot, Fos ve Potasyumlu Gübre İsteği. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Haziran, Eskişehir, s. 828-834. 

6. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÜSTÜN, G.Y., TURAN, A., 2010. Bazı Organik Materyallerin ve Toprak Düzenleyicilerin Organik Fındık Yetiştiriciliğinde Verim ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 28 Haziran-1 Temmuz, Erzurum, s. 383-386. 

7. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2010. Organik Kivi Üretiminde Toprak Düzenleyicilerin ve Organik Materyallerin Verim ve Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkileri. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 28 Haziran-1 Temmuz, Erzurum, s. 574-577.

8. ÖZYAZICI, M.A., AYDOĞAN, M., BAYRAKLI, B., ÜSTÜN, G.Y., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., 2011. Samsun İlinde Buğday Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumu ve Potansiyel Beslenme Problemlerinin Ortaya Konulması. 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Serin İklim Tahılları Bildiriler Kitabı (Poster Bildiriler), Cilt 1, 12-15 Eylül, Bursa, s. 319-323.

9. ÖZYAZICI, M.A., ACAR, M., ÖZÇELİK, H., GİZLENCİ, Ş., 2013. Orta Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağında Çinko ve Fos Uygulamalarının Kuru Fasulye Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, s. 904-909.

 

7.7. Diğer yayınlar

Basılı Araştırma Yıllığı:

1. UZUN, Z., ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., 2000. Bafra ve Çarşamba Ovalarında Patlıcanın Azot, Fos ve Potasyumlu Gübre İsteği. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Şube Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı-1999, Yayın No:115, Ankara, s. 166-179.  

2. ÖZYAZICI, M.A., UZUN, Z., ÖZDEMİR, O., 2001. Bafra ve Çarşamba Ovalarında Ispanağın Azot, Fos ve Potasyumlu Gübre İsteği. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Şube Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı-2000, Yayın No:117, Ankara, s. 503-517. 

 

Yerel Dergiler, Panel vs.:

1. ÖZYAZICI, M.A., 2004. Serada Gübreleme. SAMTİM Dergisi, Samsun Tarım İl Müdürlüğü Yayınları, Sayı: 7, Kasım-Aralık 2004, Samsun, s. 11-13. 

2. ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., 2006. Bafra Ovasının Toprak ve Su Kaynaklarının Yapısı ve Bu Kaynakların Etkin Şekilde Kullanımı. Bafra Tarımının; Mevcut Durumu, Bitkisel ve Hayvansal Üretimin Modern Tarım Teknikleri ve Alternatif Üretim Projeleri ile Donatılarak İhracata Yönlendirilmesi ve Türk Ekonomisine Katkıları Paneli (Basılmamış tebliğ), 21 Eylül 2006, Bafra Öğretmenevi Toplantı Salonu, Bafra, Samsun.

 

Çiftçi Broşürleri:

1. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2002. Kivi Yetiştiriciliği. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müd., Köy Hizmetleri Samsun Araştırma Ens. Müd., Genel Yayın No: 101, Özel Yayın No: Ç-11, Samsun.

2. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ALTUN, B., 2003.  Orta Karadeniz Bölgesinde Tritikale Tarımı. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müd., Köy Hizmetleri Samsun Araştırma Ens. Müd., Genel Yayın No: 103, Özel Yayın No: Ç-12, Samsun.

3. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2004. Kivi Yetiştiriciliği. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müd., Köy Hizmetleri Samsun Araştırma Ens. Müd., Genel Yayın No: 105, Özel Yayın No: Ç-13, Samsun.

4. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2004. Sulama Amacıyla Su Örneği Nasıl Alınır. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müd., Köy Hizmetleri Samsun Araştırma Ens. Müd., Genel Yayın No: 106, Özel Yayın No: Ç-14, Samsun.

5. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2004. Gübreleme Amacıyla Toprak Örneği Nasıl Alınır. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müd., Köy Hizmetleri Samsun Araştırma Ens. Müd., Genel Yayın No: 107, Özel Yayın No: Ç-15, Samsun.

6. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2007. Gübreleme Amacıyla Toprak Örneği Nasıl Alınır. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müd., Toprak ve Su Kaynakları Samsun Araştırma Ens. Müd., Genel Yayın No: 110, Özel Yayın No: Ç-16, Samsun.

7. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2008. Sulama Amacıyla Su Örneği Nasıl Alınır. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müd., Samsun Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Ens. Müd.,Genel Yayın No: 111, Özel Yayın No: Ç-17, Samsun.

 

 

 

 

8. Projeler

           

SONUÇLANAN PROJELER

Sıra

No

Proje No

Projedeki Görevi

Proje Adı

Başlama/Bitiş Tarihi

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

1

TUBİTAK

(BAYG)

Yürütücü

Çarşamba Ovası Sulu Koşullarında Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Yeşil Gübre Olarak Kullanıldıklarında, Kendilerini İzleyen Mısır ve Ayçiçeğinin Verim ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma

(DOKTORA TEZİ)

1995-1997

2

TUBİTAK

(TOVAG-108O658)

Araştırmacı

Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi Doğal Florasında Bulunan Bazı Gazal Boynuzu Türlerinin (Lotus Sp.) Toplanması, Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi

2009-2012

DİĞER PROJELER (BAP, KHGM, TAGEM, vs.)

3

OMÜ

(BAP)

Yürütücü

Bafra Ekolojik Şartlarında Farklı Sıra Aralığı ve Foslu Gübrelemenin, Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.)’nün Ot ve Ham Protein Verimi ile Otun Ham Protein Oranına Etkileri Üzerine Bir Araştırma (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

1992-1993

4

OMÜ

(BAP)

Araştırmacı

Samsun Koşullarında Gübrelemenin Doğal Mer’anın Ot Verimi, Kalitesi ve Botanik Kompozisyonuna Etkileri Üzerinde Bir Araştırma

1991-1994

5

OMÜ

(BAP)

Araştırmacı

Samsun Yöresinde Yalnız ve Adi Fiğle Karışık Yetiştirilen Bazı Yulaf Çeşitlerinden Elde Edilen Kuru Otun Mineral Madde Kompozisyonu

1994-1995

6

OMÜ

(BAP)

Araştırmacı

Samsun Koşullarında Engebeli ve Yüzlek Topraklarda Sulanmaksızın Bazı Çok Yıllık Yembitkileri Karışımlarının Yetiştirilebilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma

1995-1997

7

OMÜ

(BAP)

Araştırmacı

Samsun’da Sulu ve Kuru Koşullarda Yetiştirilen Hayvan Pancarı (Beta vulgaris L. var. rapa)’na Uygulanan Değişik Gübreler, Ekim Zamanları ve Bitki Sıklığının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri

1996-1997

8

KHGM

Yürütücü

Bafra ve Çarşamba Ovalarında Patlıcanın Azot, Fos ve Potasyumlu Gübre İsteğinin Belirlenmesi

1997-2000

9

KHGM

Yürütücü

Bafra ve Çarşamba Ovalarında Ispanağın Azot, Fos ve Potasyumlu Gübre İsteğinin Belirlenmesi

1998-2001

10

KHGM-02330H01

Yürütücü

Rize ve Artvin Yöresi Asit Toprakların Bitkiye Yarayışlı Mikroelement (Fe, Cu, Zn ve Mn) Durumunun Belirlenmesinde Kullanılacak Kimyasal Metotlar

2002-2003

11

KHGM-98310H01

Araştırmacı

Samsun Yöresinde Kivinin Azotlu Gübre İhtiyacının Belirlenmesi

1997-2004

12

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2007/35

Yürütücü

Mısır-Buğday Münavebesinde Yeşil Gübrelemenin Verim, Kalite ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri

2000-2005

13

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2008/60

Yürütücü

İkinci Kademe Arıtılmış Kentsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisinden Elde Edilen Biyokatının Bafra Ovası Tarımında Kullanılma Olanakları

2002-2006

14

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2008/61

Araştırmacı

Karadeniz Koşullarında Soya Tohumlarını Değişik Nodozite Bakteri Kültürü İle Aşılamanın Bitkinin Verimine Etkisi ve Bölge İçin En Uygun Kültürün Seçimi

2003-2006

15

TAGEM

Yürütücü

Ülkesel Proje Adı: Ülkesel Kuru Fasulye Yetiştirme Tekniği Araştırmaları

Alt Proje Adı: Karadeniz Bölgesi Kuru Fasulye Yetiştirme Tekniği Çalışmaları

Proje Adı: Kuru Fasulyede Yapraktan Verilen Fos Dozlarının Zn’lu ve Zn’suz Uygulamalarda Döl Tutumu Üzerine Etkileri

2007-2009

 

Sıra

No

Proje No

Projedeki Görevi

Proje Adı

Başlama/Bitiş Tarihi

DİĞER PROJELER (BAP, KHGM, TAGEM, vs.)

16

TAGEM-BB-080205H2

Araştırmacı

İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Sebze Tarımında Azotlu Gübre Miktarları ve Gidya Uygulamalarının Verim ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri

2007-2009

17

TAGEM-BB-0833-1

 

Yürütücü

(Ülkesel Proje   Koordinatörü ve Alt Proje Yürütücüsü)

Ülkesel Proje Adı: Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması    

Alt Proje Adı: Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması    

2008-2012

18

  2014-SİÜZİR-04

Yürütücü

Siirt Koşullarında Bazı Çim Türlerinin Adaptasyon Yeteneklerinin ve Permanslarının Belirlenmesi

30.10.2014- 30.04.2017

19

2014-SİÜZİR-01

Araştırmacı

Siirt Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarında Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi

21.10.2014- 21.10.2017

 

 

DEVAM EDEN PROJELER

 

Proje No

Projedeki Görevi

Proje Adı

Destekleyen Kuruluş

Başlama/Bitiş Tarihi

Toplam Bütçe

(TL)

1

TAGEM/14/

AR-GE/39

 

Araştırmacı

Sulu ve Kuru Koşullarında Doğrudan Ekim Yönteminin Farklı Buğday-Baklagil Rotasyonlarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

15.09.2014-

15.09.2017

 

225.252,00

 

2

114O941 

Araştırmacı

Dallı Darının Adaptasyonu, Adaptasyon Haritalarının Oluşturulması, Mekanizasyon Karakteristiklerinin, Enerji Bilançosunun Belirlenmesi ve Biyoetanol Atıklarından Biyogaz Üretimi

TÜBİTAK-1003: Öncelikli Alanlar

Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

2015-2018

1.168.150,00

 

3

TAGEM/TSKAD/13/

A13/P07/01

Ülkesel Proje Danışmanı

Ülkesel Proje Adı: Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

2013-2018

2.481.086,05

 

 

 

 

9. İdari Görevler

           

Görev Dönemi

Yönetim Görevi

Kuruluş

2000-2007

Toprak Yönetimi Bölüm Başkanlığı

(Mülga) Köy Hizmetleri Samsun Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / (Mülga) Samsun Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Eylül 2004-

Ekim 2005

Enstitü Müdür Yardımcılığı

(V.)

(Mülga) Köy Hizmetleri Samsun Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / (Mülga) Samsun Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

03 Ekim 2005-

08 Temmuz 2011

Enstitü Müdür Yardımcılığı

(Tedvir)

(Mülga) Samsun Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Eylül 2004-Temmuz 2011

Enstitü Staj Sorumluluğu

(Mülga) Köy Hizmetleri Samsun Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / (Mülga) Samsun Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

11 Temmuz 2011-

09 Eylül 2011

Geçiş Süreci İdari Koordinatörlük

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

12 Eylül 2011-

26 Haziran 2013

Toprak ve Su Kaynakları Bölümü, Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme Birimi Sorumlusu

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

16.09.2013-28.09.2015

Toprak ve Bitki Besleme Bölümü Bölüm Başkanlığı (V.)

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1. Ziraat Mühendisleri Odası

 

11.Ödüller: ---

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güz

Tarla Bitkilerinde Münavebe Tekniği

 

Çayır Mer'aların Gübrelenmesi

 

Yem Bitkilerinde Ot Kalitesi ve Kaliteyi Etkileyen Faktörler

 

Baklagil Yem Bitkileri

3

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

1

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

13

İlkbahar

Vejetasyon Etüt ve Ölçme Yöntemleri

 

Çayır ve Mer'alarda Yabancı Bitkiler ve Kontrolü

 

Yeşil Alan Bitkileri ve Yeşil Alanların Tesisi

 

Çim Alanları Tesis ve Amenajmanı

 

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güz

Tarla Bitkilerinde Münavebe Tekniği

 

Çayır Mer'aların Gübrelenmesi

 

Yem Bitkilerinde Ot Kalitesi ve Kaliteyi Etkileyen Faktörler

 

Baklagil Yem Bitkileri

 

Çim Alanları Tesis ve Amenajmanı

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

0

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

13

 

 

8

İlkbahar

Vejetasyon Etüt ve Ölçme Yöntemleri

 

Çayır ve Mer'alarda Yabancı Bitkiler ve Kontrolü

 

Yeşil Alan Bitkileri ve Yeşil Alanların Tesisi

 

Baklagil Yem Bitkileri

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

10

 

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
YAYINLAR VE PROJELER

1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

(SCI, SSCI, SCI-E, AHCI)

 

1. SAĞLAM, M., DENGİZ, O., ÖZYAZICI, M.A., KIZILKAYA, R., 2011. Application of Geostatistical Methods to Heavy Metals Status in Çarşamba Plain Soils. Asian Journal of Chemistry, 23(8): 3454-3460.

2. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., DENGİZ, O., 2011. Determination of Micronutrients in Tea Plantations in the Eastern Black Sea Region, Turkey. African Journal of Agricultural Research, 6(22): 5174-5180.

3. KIZILKAYA, R., DENGİZ, O., ÖZYAZICI, M.A., AŞKIN, T., MIKAYILOV, F., SHEIN, E.V., 2011. Spatial Distribution of Heavy Metals in Soils of the Bafra Plain in Turkey. Eurasian Soil Science, 44(12): 1343-1351.

4. SÜRÜCÜ, A., ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., UYGUR, V., 2013. Asit Topraklarda Alınabilir Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Analizinde Kullanılacak En Uygun Ekstraksiyon Yönteminin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 19(4): 256-267.

5. SÜRÜCÜ, A., ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., KIZILKAYA, R., 2014. Effects of Green Manuring on Soil Enzyme Activity. Fresenius Environmental Bulletin, 23(9): 2126-2132.

6. DENGİZ, O., ÖZYAZICI, M.A., SAĞLAM, M., 2015. Multi-Criteria Assessment and Geostatistical Approach for Determination of Rice Growing Suitability Sites in Gokirmak Catchment. Paddy and Water Environment, 13(1):1-10.

7. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., SAĞLAM, M., DEMİRAĞ TURAN, İ., 2016. Determination of Land Suitability Site for Some Forage Legumes Using Multi-Criteria Assessment and Geostatistical Approach. Ponte Academic Journal (PONTE), 72(3): 139-154.

8. UZUN, F., DÖNMEZ, H.B., DAL, A., SÜRMEN, M., YAVUZ, T., ÖZYAZICI, M.A., ÇANKAYA, N., 2016. Morphological, Agronomical, Phenological and Stand Persistence Traits of Some Wild Narrowleaf Birdsfoot Trefoil (Lotus tenuis Waldst. & Kit.) Populations. Journal of Agricultural Sciences, 22(2): 152-160.

9. MIHÁLIKOVÁ, M., ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., 2016. Mapping Soil Water Retention on Agricultural Lands in Central and Eastern Parts of the Black Sea Region in Turkey. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 142(12), [DOI: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001094, Article Number: 05016008(1-9)].

10. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., SAĞLAM, M., ERKOÇAK, A., TÜRKMEN, F., 2017. Mapping and Assessment-Based Modeling of Soil Fertility Differences in the Central and Eastern Parts of the Black Sea Region Using GIS and Geostatistical Approaches. Arabian Journal of Geosciences, 10:45, (DOI 10.1007/s12517-016-2819-6).

 

 2. ULUSLARARASI DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 I. Araştırma Makaleleri:

1. ACAR, Z., ERDEN, İ., MANGA, İ., ÖZYAZICI, M.A., 1995. Çayır Üçgülünde Yeşil Ot Verimini Etkileyen Faktörlerin Etki Oranlarının Korelasyon ve Path Analizi ile Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(2): 83-93.

2. MANGA, İ., ÖZYAZICI, M.A.,  AYAN, İ., ACAR, Z., 1995. Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.)’nde Tohum Verimi ve Tohumun Bazı Özellikleri Üzerine Farklı Sıra Aralığı ve Fosfor Dozlarının Etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(3): 105-118.

3. ACAR, Z., ÖZYAZICI, M.A., KORKMAZ, A., GÜLSER, C., 1995. Samsun Yöresinde Yalnız ve Adi Fiğle Karışık Yetiştirilen Bazı Yulaf Çeşitlerinden Elde Edilen Kuru Otun Mineral Madde Kompozisyonu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(3): 119-132.

4. ÖZYAZICI, M.A., MANGA, İ., 1996. Bafra Ekolojik Şartlarında Farklı Sıra Aralığı ve Fosforlu Gübrelemenin Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.)’nün Kuru Ot ve Ham Protein Verimi ile Otun Ham Protein Oranına Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1): 13-25. (YÜKSEK LİSANS TEZ MAKALESİ)

5. ACAR, Z., ÖZYAZICI, M.A., AYAN, İ., MANGA, İ., SÜRÜCÜ, A., 1996. Bafra Ovası Koşullarında Yetiştirilen Çayır Üçgülünün Mineral Madde İçeriği Üzerine Fosfor Dozları ve Sıra Aralığının  Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(2): 79-89.

6. MANGA, İ., ACAR, Z., AYAN, İ., TİRYAKİ, İ., ÖZYAZICI, M.A., 1998. Samsun’da Sulu ve Kuru Koşullarda Yetiştirilen Hayvan Pancarı (Beta vulgaris L. var. rapa)’na Uygulanan Değişik Gübreler, Ekim Zamanları ve Bitki Sıklığının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2): 13-26.

7. ÖZYAZICI, M.A., MANGA, İ., 2000. Çarşamba Ovası Sulu Koşullarında Yeşil Gübre Olarak Kullanılan Bazı Baklagil Yembitkileri ile Bitki Artıklarının Kendilerini İzleyen Mısır ve Ayçiçeğinin Verim ve Kalitesine Etkileri. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 24(1): 95-103. (DOKTORA TEZİ MAKALESİ)

8. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2006. Samsun Yöresinde Kivinin Azotlu Gübre İhtiyacı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(3): 303-309. 

9. ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, G., ALPAY, S., 2007. Çarşamba ve Bafra Ovalarında Seralarda Yetiştirilen Hıyar Bitkisinin Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2): 162-170.

10. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., 2009. Yeşil Gübre Uygulamalarının Mısır-Buğday Münavebesinde Bitkilerin Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 24(1): 21-33.

11. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., SÜRÜCÜ, A., 2010. Some Physical and Chemical Properties of Tea Grown Soils in Rize And Artvin Provinces. Anadolu J. Agric. Sci., 25(2): 94-99.

12. EREL, A., GÜLSER, C., ÖZYAZICI, M.A., 2010. Effects of Different Pasture Amelioration Methods on Some Soil Properties in Minoz Creek Basin. Anadolu J. Agric. Sci., 25(S-1): 42-47.

13. ACAR, M., ÖZÇELİK, H., GİZLENCİ, Ş., ÖZYAZICI, M.A., 2012. Samsun İli Sahil Kuşağında Kuru Fasulye İçin En Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(1): 55-58.

14. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., 2012. Arıtma Çamurunun Toprağın Bazı Temel Verimlilik Parametreleri Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 27(2): 101-109.

15. ÖZYAZICI, M.A., AYDOĞAN, M., BAYRAKLI, B., DENGİZ, O., 2013. Doğu Karadeniz Bölgesi Kırmızı-Sarı Podzolik Toprakların Temel Karakteristik Özellikleri ve Verimlilik Durumu. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 28(1): 24-32.

16. ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, N., 2013. Çarşamba Ovası Koşullarında Yem ve Yeşil Gübre Amacıyla Yetiştirilen Yem Baklası (Vicia faba L.)’nın Toprağın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1): 15-23.

17. ÖZYAZICI, M.A., 2013. Effects of Sewage Sludge on the Yield of Plants in the Rotation System of Wheat-White Head Cabbage-Tomato. Eurasian Journal of Soil Science, 2(1): 35-44.

18. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., SAĞLAM, M., 2013. Artvin İlinde Yonca (Medicago sativa L.) Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumu ve Potansiyel Beslenme Problemlerinin Ortaya Konulması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14(2): 225-238.

19. SAĞLAM, M., DENGİZ, O., ÖZYAZICI, M.A., ERKOÇAK, A., TÜRKMEN, F., 2014. Faktör Analizi ile Minimum Veri Setinin Oluşturulması ve Haritalanması: Samsun İli Örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51(2): 133-144.

20. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., AYDOĞAN, M., BAYRAKLI, B., KESİM, E., URLA, Ö., YILDIZ, H., ÜNAL, E., 2015. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Tarım Topraklarının Bazı Makro ve Mikro Bitki Besin Maddesi Konsantrasyonları ve Ters Mesafe Ağırlık Yöntemi (IDW) ile Haritalanması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 16(2): 187-202. (DOI: 10.17474/acuofd.91635)

21. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., AYDOĞAN, M., BAYRAKLI, B., KESİM, E., URLA, Ö., YILDIZ, H., ÜNAL, E., 2016. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Tarım Topraklarının Temel Verimlilik Düzeyleri ve Alansal Dağılımları. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31(1): 136-148.

22. KAYA, M.O., YERLİKAYA, E., ÖZYAZICI, M.A., İRAK, K., 2016. Bazı Yem ve Gübre Sanayi Kimyasallarının Hyalüronidaz Üzerine İn Vitro Etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31(3): 399-407.

 

II. Derleme Makaleleri:

1. ÖZYAZICI, M.A., MANGA, İ., 1995. Çok Yıllık Baklagil Yembitkileri Yetiştiriciliği ve İdaresinde Yapısal Olmayan Karbonhidratların Yeri ve Önemi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1): 189-204.

 

 3. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

 I. Sunulu Bildiriler:

1. AYDIN, G., LAL, R., GÖRÜCÜ, Ö., ÇULLU, M.A., BERBEROĞLU, S., AKÇA, E., TOLUNAY, D., AKSOY, M., RAZZAGHI MIAVAGHI, S., ERDOĞAN, M.A., ÇİLEK, A., KURUCU, Y., ATATANIR, L., YORULMAZ, A., ERŞAHİN, S., ÖZCAN, H., SARI, M., AKSOY, E., ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., GÜRBÜZ, M.A., KURŞUN, İ., TEMEL, S., BOYRAZ, D., IŞIK, Y., GEZGİN, S., GÜNAY, E., KAPUR, S., 2014. Carbon Stocks in Soils of Turkey. İstanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technologies and Trade, Abstract Book, 3-5 Nisan, İstanbul/TÜRKİYE, pp.54-54.

2. BERBEROĞLU, S., AKÇA, E., ÇULLU, M.A., GÖRÜCÜ, Ö., AYDIN, G., LAL, R., ERŞAHİN, S., RAZZAGHI MIAVAGHI, S., ERDOĞAN, M.A., ERSOY, M., ÇİLEK, A., ÖZCAN, H., KURUCU, Y., ATATANIR, L., YORULMAZ, A., SARI, M., AKSOY, E., ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., GÜRBÜZ, M.A., KURŞUN, İ., TEMEL, S., BOYRAZ, D., IŞIK, Y., GEZGİN, S., GÜNAY, E., KAPUR, S., 2014. Carbon Response Units Approach in Land Management Planning: The Goksu River Basin Case Study. İstanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technologies and Trade, Abstract Book, 3-5 Nisan, İstanbul/TÜRKİYE, pp.60-60. 

II. Poster Bildiriler:

1. ÖZYAZICI, M.A., ÜSTÜN, G.Y., 2009. Samsun İli Tarım Topraklarının Alınabilir Bor Kapsamı (Available Boron Content of Samsun Agricultural Soils). 4. Uluslararası Bor Sempozyumu (4th International Boron Symposium), Bildiriler Kitabı (Book of Proceedings), Adnan Konuk, Haldun Kurama, Hakan Ak, Melih İphar (Eds.), 15-17 Ekim/October, Eskişehir, Turkey, ISBN: 978-9944-89-790-7, Yayın No: 161, s(pp). 693-696. 

2. EREL, A., GÜLSER, C., ÖZYAZICI, M.A., 2010. Effects of Different Pasture Amelioration Methods on Some Soil Properties in Minöz Creek Basin. In: Proceedings of the International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, R. Kizilkaya, C. Gulser, O. Dengiz (eds.), May 26-28, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey, Publication Number: 134, pp. 454-461.

3. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., SÜRÜCÜ, A., 2010. Soil Productivity of Tea Production Areas in Rize and Artvin Provinces. In: Proceedings of the International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, R. Kizilkaya, C. Gulser, O. Dengiz (eds.), May 26-28, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey, Publication Number: 134, pp. 740-748. 

4. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., SAĞLAM, M., ERKOÇAK, A., 2014. Minimum Data Set Analysis in Hazelnut Areas Using Multivariate Statistics and Geostatistics Methods. 9th International Soil Science Congress on “The Soul of Soil and Civilization”, Abstract Book,  R. Kızılkaya, C. Gülser (eds.), Geostatistics, Remote Sensing & GIS, 14-16 October, Side, Antalya/Turkey, pp. 602-610.

 

 4. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

I. Araştırma Makaleleri:

1. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., 2012. Arıtma Çamuru Uygulamalarının Toprağın Ekstrakte Edilebilir Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Kapsamı Üzerine Etkileri. Toprak Su Dergisi, 1(2): 110-118.

2. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., AYDOĞAN, M., 2013. Çay Yetiştirilen Tarım Topraklarının Reaksiyon Değişimleri ve Alansal Dağılımları. Toprak Su Dergisi, 2(1): 23-29.

3. ÖZYAZICI, M.A., SAĞLAM, M., DENGİZ, O., ERKOÇAK, A., 2014. Çay Tarımı Yapılan Topraklara Yönelik Faktör Analizi ve Jeoistatistik Uygulamaları: Rize İli Örneği. Toprak Su Dergisi, 3(1): 12-23.

4. ÖZYAZICI, M.A., DENGİZ, O., İMAMOĞLU, A., 2014. Siirt İli Bazı Arazi ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle Değerlendirilmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(2): 128-137.

 II. Derleme Makaleleri:

1. TURAN, N., ÖZYAZICI, M.A., YALÇIN TANTEKİN, G., 2015. Siirt İlinde Çayır Mera Alanlarından ve Yem Bitkilerinden Elde Edilen Kaba Yem Üretim Potansiyeli. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2(1): 69-75.

 

  5. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 I. Sunulu Bildiriler:

1. ERDEN, İ., ACAR, Z., MANGA, İ., AYDIN, İ., ÖZYAZICI, M.A., AKKAŞ, N., 1994. Samsun Koşullarında Gübrelemenin Doğal Mer’anın Ot Verimi, Kalitesi ve Botanik Kompozisyonuna Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan, Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Bildirileri, Cilt III, Bornova-İzmir, s. 83-87.

2. ACAR, Z., ERDEN, İ., MANGA, İ., ÖZYAZICI, M.A., 1994. Çayır Üçgülünde Yeşil Ot Verimini Etkileyen Faktörlerin Etki Oranlarının Korelasyon ve Path Analizi ile Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan, Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Bildirileri, Cilt III, Bornova-İzmir, s. 112-115.

3. AYAN, İ., ACAR, Z., MANGA, İ., ÖZYAZICI, M.A., 1997. Samsun Koşullarında Engebeli ve Yüzlek Topraklarda Sulanmaksızın Bazı Çok Yıllık Yem Bitkileri Karışımlarının Yetiştirilebilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, Samsun, s. 386-390.

4. ÖZYAZICI, M.A., MANGA, İ., 1997. Bafra Ovası Sulu Koşullarında Farklı Sıra Aralığı ve Fosforlu Gübrelemenin Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.)’nün Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, Samsun, s. 406-410.

5. MANGA, İ., ACAR, Z., AYAN, İ., TİRYAKİ, İ., ÖZYAZICI, M.A., 1997. Samsun’da Sulu ve Kuru Koşullarda Yetiştirilen Hayvan Pancarı (Beta vulgaris L. var. rapa)’na Uygulanan Değişik Gübreler, Ekim Zamanları ve Bitki Sıklığının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, Samsun, s. 482-486.

6. ÖZYAZICI, M.A., UZUN, Z., ÖZDEMİR, O., ERSÖZ, İ.K., 2001. Çarşamba ve Bafra Yöresi Seralarında Toprak ve Su Kirliliği Riski. Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu, 24-27 Mayıs, Kırklareli, s. 225-233.

7. ÖZYAZICI, M.A., UZUN, Z., ÖZDEMİR, O., 2001. Azotlu Gübre Seviyelerinin Ispanak Bitkisinin Verim ve Nitrat Kapsamına Etkileri. Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu, 24-27 Mayıs, Kırklareli, s. 357-363.

8. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2007. Samsun ve Sinop İllerinde Yetiştirilen Ayçiçeğinin Fosforlu Gübre İsteği ve Olsen Fosfor Analiz Metodunun Kalibrasyonu. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs, Samsun, s. 337-344.

9. ÖZYAZICI, M.A., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., BAYRAKLI, B., 2007. Yeşil Gübre Uygulamalarının Mısır ve Buğday Bitkilerinin Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Kapsamına Etkileri. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim, Şanlıurfa, s. 390-398.

10. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., 2008. Samsun ve Ordu İllerinde Kivi Yetiştirilen Toprakların Verimlilik Durumları. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Bildiriler Kitabı, 8-10 Ekim, Konya, s. 548-553.

11. ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., KIZILKAYA, R., 2010. Yem Baklasıyla Yapılan Yeşil Gübre Uygulamalarının Hasat Sonrası Toprakların Üreaz ve Dehidrogenaz Enzim Aktivitesine Etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, Sunulu Bildiriler, Nobel Yayın No: 1505, Fen Bilimleri: 103, 19-22 Ekim 2009, Hatay, s. 661-665.

12. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2010. Bafra ve Çarşamba Ovalarında Pırasanın Azot, Fosfor ve Potasyumlu Gübre İhtiyacı. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Haziran, Eskişehir, s. 531-537.  

13. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÜSTÜN, G.Y., 2010. Bafra Ovası Koşullarında Azotlu Gübre ve Gidya Uygulamalarının Domates Bitkisinin Verim ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Haziran, Eskişehir, s. 494-502. 

14. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÖZER, P., 2011. Farklı Gübre Kompozisyonlarının Çay’ın Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiri Kitabı, Cilt 1 (ÖZET YAYINLANMIŞTIR), 22-25 Kasım, Kızılcıhamam-Ankara, s. 205.

15.  ACAR, M., ÖZÇELİK, H., GİZLENCİ, Ş., ÖZYAZICI, M.A., 2012. Samsun İli Sahil Kuşağında Kuru Fasulye İçin En Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. Tarım Sempozyumu (Prof. Dr. Selahattin İPTAŞ Anısına), Çankırı Karatekin Üniversitesi, (YAYINLANMAMIŞTIR), 20-23 Nisan, Çankırı.

16. ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZDEMİR, O., 2013. Toprak Düzenleyici ve Organik Gübre Uygulamalarının Organik Kivi Üretiminde Verim ve Toprakların Makro ve Mikro Element İçeriklerine Etkisi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiriler Kitabı, 22-24 Ekim, Tokat, s. 146-156. 

17. ÖZYAZICI, G., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, M.A., 2013. Kışlık Sebze Tarımında Azotlu Gübre Miktarları ve Gidya Uygulamalarının Verim, Nitrat Kapsamları ve Toprakların Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkileri. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiriler Kitabı, 22-24 Ekim, Tokat, s. 201-212.

18. DOK, M., ŞAHİN, M., ÖZCAN, C., SEZER, İ., HORUZ, A., ÖZYAZICI, M.A., 2013. Farklı Çeltik Çeşitlerinin Çinko Etkinliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, s. 662-671.

19. ACAR, M., ÖZÇELİK, H., GİZLENCİ, Ş., ÖZYAZICI, M.A., 2013. Samsun İli Sahil Kuşağında Kuru Fasulye İçin En Uygun Ekim Sıklığının Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, s. 1035-1042.

 

II. Poster Bildiriler:

1. ÖZYAZICI, M.A., MANGA, İ., 1995. Bafra Ovası Sulanabilir Alanlarda Alternatif Bir Yembitkisi: Çayır Üçgülü. Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 10-11 Ocak, Samsun, s. 354-359.

2. ÖZYAZICI, M.A., AYAN, İ., MANGA, İ., AKKAŞ, N., 1995. Karadeniz Bölgesi Toprakları Verimliliğinin Korunmasında Yeşil Gübrelemenin Önemi. Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 10-11 Ocak, Samsun, s. 365-373.

3. ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., 2007. Yem veya Yeşil Gübre Amacıyla Yetiştirilen Yem Baklası (Vicia faba L.)’nın Mısır+Buğday Münavebesinde Topraktaki Fe, Cu, Zn, ve Mn Yarayışlılığına Etkileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler-2, Çayır Mera Yem Bitkileri ve Endüstri Bitkileri, 25-27 Haziran, Erzurum, s. 380-383.

4. ÖZYAZICI, M.A., BAYRAKLI, B., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O.,  2009. Samsun Yöresi Buğday ve Çeltik Yetiştirilen Tarım Topraklarının Bazı Özellikleri ve Bitkiye Yarayışlı Mikroelement Kapsamları. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, Konya, s. 891-898.

5. ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., 2010. Bafra ve Çarşamba Ovalarında Patlıcanın Azot, Fosfor ve Potasyumlu Gübre İsteği. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Haziran, Eskişehir, s. 828-834. 

6. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ÜSTÜN, G.Y., TURAN, A., 2010. Bazı Organik Materyallerin ve Toprak Düzenleyicilerin Organik Fındık Yetiştiriciliğinde Verim ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 28 Haziran-1 Temmuz, Erzurum, s. 383-386. 

7. ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2010. Organik Kivi Üretiminde Toprak Düzenleyicilerin ve Organik Materyallerin Verim ve Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkileri. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 28 Haziran-1 Temmuz, Erzurum, s. 574-577.

8. ÖZYAZICI, M.A., AYDOĞAN, M., BAYRAKLI, B., ÜSTÜN, G.Y., ÖZYAZICI, G., ÖZDEMİR, O., 2011. Samsun İlinde Buğday Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumu ve Potansiyel Beslenme Problemlerinin Ortaya Konulması. 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Serin İklim Tahılları Bildiriler Kitabı (Poster Bildiriler), Cilt 1, 12-15 Eylül, Bursa, s. 319-323.

9. ÖZYAZICI, M.A., ACAR, M., ÖZÇELİK, H., GİZLENCİ, Ş., 2013. Orta Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağında Çinko ve Fosfor Uygulamalarının Kuru Fasulye Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, s. 904-909.

 

 6. DİĞER YAYINLAR

 I. Basılı Araştırma Yıllığı:

1. UZUN, Z., ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., 2000. Bafra ve Çarşamba Ovalarında Patlıcanın Azot, Fosfor ve Potasyumlu Gübre İsteği. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Şube Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı-1999, Yayın No:115, Ankara, s. 166-179.  

2. ÖZYAZICI, M.A., UZUN, Z., ÖZDEMİR, O., 2001. Bafra ve Çarşamba Ovalarında Ispanağın Azot, Fosfor ve Potasyumlu Gübre İsteği. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Şube Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı-2000, Yayın No:117, Ankara, s. 503-517. 

 II. Yerel Dergiler, Panel vs.:

1. ÖZYAZICI, M.A., 2004. Serada Gübreleme. SAMTİM Dergisi, Samsun Tarım İl Müdürlüğü Yayınları, Sayı: 7, Kasım-Aralık 2004, Samsun, s. 11-13. 

2. ÖZYAZICI, M.A., ÖZDEMİR, O., 2006. Bafra Ovasının Toprak ve Su Kaynaklarının Yapısı ve Bu Kaynakların Etkin Şekilde Kullanımı. Bafra Tarımının; Mevcut Durumu, Bitkisel ve Hayvansal Üretimin Modern Tarım Teknikleri ve Alternatif Üretim Projeleri ile Donatılarak İhracata Yönlendirilmesi ve Türk Ekonomisine Katkıları Paneli (Basılmamış tebliğ), 21 Eylül 2006, Bafra Öğretmenevi Toplantı Salonu, Bafra, Samsun.

 III. Çiftçi Broşürleri:

1. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2002. Kivi Yetiştiriciliği. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müd., Köy Hizmetleri Samsun Araştırma Ens. Müd., Genel Yayın No: 101, Özel Yayın No: Ç-11, Samsun.

2. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., ALTUN, B., 2003.  Orta Karadeniz Bölgesinde Tritikale Tarımı. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müd., Köy Hizmetleri Samsun Araştırma Ens. Müd., Genel Yayın No: 103, Özel Yayın No: Ç-12, Samsun.

3. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2004. Kivi Yetiştiriciliği. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müd., Köy Hizmetleri Samsun Araştırma Ens. Müd., Genel Yayın No: 105, Özel Yayın No: Ç-13, Samsun.

4. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2004. Sulama Amacıyla Su Örneği Nasıl Alınır. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müd., Köy Hizmetleri Samsun Araştırma Ens. Müd., Genel Yayın No: 106, Özel Yayın No: Ç-14, Samsun.

5. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2004. Gübreleme Amacıyla Toprak Örneği Nasıl Alınır. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müd., Köy Hizmetleri Samsun Araştırma Ens. Müd., Genel Yayın No: 107, Özel Yayın No: Ç-15, Samsun.

6. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2007. Gübreleme Amacıyla Toprak Örneği Nasıl Alınır. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müd., Toprak ve Su Kaynakları Samsun Araştırma Ens. Müd., Genel Yayın No: 110, Özel Yayın No: Ç-16, Samsun.

7. ÖZDEMİR, O., ÖZYAZICI, M.A., 2008. Sulama Amacıyla Su Örneği Nasıl Alınır. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müd., Samsun Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Ens. Müd.,Genel Yayın No: 111, Özel Yayın No: Ç-17, Samsun.

 

 

7. Uluslararası atıflar         : 16

8. Diğer atıflar                      : 58

ULUSAL & ULUSLARARASI PROJELER

 

A. Sonuçlanan Projeler:

Sıra

No

Proje No

Projedeki Görevi

Proje Adı

Başlama/Bitiş Tarihi

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

1

TUBİTAK

(BAYG)

Yürütücü

Çarşamba Ovası Sulu Koşullarında Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Yeşil Gübre Olarak Kullanıldıklarında, Kendilerini İzleyen Mısır ve Ayçiçeğinin Verim ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma

(DOKTORA TEZİ)

1995-1997

2

TUBİTAK

(TOVAG-108O658)

Araştırmacı

Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi Doğal Florasında Bulunan Bazı Gazal Boynuzu Türlerinin (Lotus Sp.) Toplanması, Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi

2009-2012

DİĞER PROJELER (BAP, KHGM, TAGEM, vs.)

3

OMÜ

(BAP)

Yürütücü

Bafra Ekolojik Şartlarında Farklı Sıra Aralığı ve Fosforlu Gübrelemenin, Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.)’nün Ot ve Ham Protein Verimi ile Otun Ham Protein Oranına Etkileri Üzerine Bir Araştırma (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

1992-1993

4

OMÜ

(BAP)

Araştırmacı

Samsun Koşullarında Gübrelemenin Doğal Mer’anın Ot Verimi, Kalitesi ve Botanik Kompozisyonuna Etkileri Üzerinde Bir Araştırma

1991-1994

5

OMÜ

(BAP)

Araştırmacı

Samsun Yöresinde Yalnız ve Adi Fiğle Karışık Yetiştirilen Bazı Yulaf Çeşitlerinden Elde Edilen Kuru Otun Mineral Madde Kompozisyonu

1994-1995

6

OMÜ

(BAP)

Araştırmacı

Samsun Koşullarında Engebeli ve Yüzlek Topraklarda Sulanmaksızın Bazı Çok Yıllık Yembitkileri Karışımlarının Yetiştirilebilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma

1995-1997

7

OMÜ

(BAP)

Araştırmacı

Samsun’da Sulu ve Kuru Koşullarda Yetiştirilen Hayvan Pancarı (Beta vulgaris L. var. rapa)’na Uygulanan Değişik Gübreler, Ekim Zamanları ve Bitki Sıklığının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri

1996-1997

8

KHGM

Yürütücü

Bafra ve Çarşamba Ovalarında Patlıcanın Azot, Fosfor ve Potasyumlu Gübre İsteğinin Belirlenmesi

1997-2000

9

KHGM

Yürütücü

Bafra ve Çarşamba Ovalarında Ispanağın Azot, Fosfor ve Potasyumlu Gübre İsteğinin Belirlenmesi

1998-2001

10

KHGM-02330H01

Yürütücü

Rize ve Artvin Yöresi Asit Toprakların Bitkiye Yarayışlı Mikroelement (Fe, Cu, Zn ve Mn) Durumunun Belirlenmesinde Kullanılacak Kimyasal Metotlar

2002-2003

11

KHGM-98310H01

Araştırmacı

Samsun Yöresinde Kivinin Azotlu Gübre İhtiyacının Belirlenmesi

1997-2004

12

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2007/35

Yürütücü

Mısır-Buğday Münavebesinde Yeşil Gübrelemenin Verim, Kalite ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri

2000-2005

13

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2008/60

Yürütücü

İkinci Kademe Arıtılmış Kentsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisinden Elde Edilen Biyokatının Bafra Ovası Tarımında Kullanılma Olanakları

2002-2006

14

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2008/61

Araştırmacı

Karadeniz Koşullarında Soya Tohumlarını Değişik Nodozite Bakteri Kültürü İle Aşılamanın Bitkinin Verimine Etkisi ve Bölge İçin En Uygun Kültürün Seçimi

2003-2006

15

TAGEM

Yürütücü

Ülkesel Proje Adı: Ülkesel Kuru Fasulye Yetiştirme Tekniği Araştırmaları

Alt Proje Adı: Karadeniz Bölgesi Kuru Fasulye Yetiştirme Tekniği Çalışmaları

Proje Adı: Kuru Fasulyede Yapraktan Verilen Fosfor Dozlarının Zn’lu ve Zn’suz Uygulamalarda Döl Tutumu Üzerine Etkileri

2007-2009

16

TAGEM-BB-080205H2

Araştırmacı

İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Sebze Tarımında Azotlu Gübre Miktarları ve Gidya Uygulamalarının Verim ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri

2007-2009

17

TAGEM-BB-0833-1

 

Yürütücü

(Ülkesel Proje   Koordinatörü ve Alt Proje Yürütücüsü)

Ülkesel Proje Adı: Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması    

Alt Proje Adı: Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması    

2008-2012

18

2015-SİÜFEB-38

Yürütücü

Van İli Gürpınar İlçesi Kırkgeçit Köyü Farklı Mera Kesimlerinin Botanik Kompozisyonu, Ot Verimi ve Kalitesi ile Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi

2015-2016

19

2015-SİÜFEB-14

Yürütücü

Diyarbakır Sulu Koşullarında II. Ürün Olarak Yetiştirilen Sorgum x Sudanotu Melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Stapf) ve Sudanotu [Sorghum sudanense (Piper) Stapf] Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

2015-2016

20

2015-SİÜVET-03

Araştırmacı

Suni Tohumlamada Etkin Bir Rol Oynayan Hyalüronidaz Enzimi Üzerine Çeşitli Kimyasalların In Vitro Etkilerinin Araştırılması

2015-2016

KHGM: (Mülga) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü,

OMÜ: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, BAP: Bilimsel Araştırma Projeleri

 

B. Devam Eden Projeler:

Sıra No

Proje No

Projedeki Görevi

Proje Adı

Destekleyen Kuruluş

Başlama/Bitiş Tarihi

Toplam Bütçe

(TL)

1

TAGEM/TSKAD/13/

A13/P07/01

Ülkesel Proje Danışmanı

Ülkesel Proje Adı: Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

 

2013-2018

2.481.086,05

 

2

  2014-SİÜZİR-04

Yürütücü

Siirt Koşullarında Bazı Çim Türlerinin Adaptasyon Yeteneklerinin ve Performanslarının Belirlenmesi

 Siirt Üniversitesi- BAP

30.10.2014- 30.04.2017

9.956,40

 

3

2014-SİÜZİR-01

Araştırmacı

Siirt Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarında Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Siirt Üniversitesi-BAP

 

21.10.2014- 21.10.2017

10.000,00

 

4

TAGEM/14/

AR-GE/39

 

Araştırmacı

Sulu ve Kuru Koşullarında Doğrudan Ekim Yönteminin Farklı Buğday-Baklagil Rotasyonlarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

15.09.2014-

15.09.2017

 

225.252,00

 

5

114O941 

Araştırmacı

Dallı Darının Adaptasyonu, Adaptasyon Haritalarının Oluşturulması, Mekanizasyon Karakteristiklerinin, Enerji Bilançosunun Belirlenmesi ve Biyoetanol Atıklarından Biyogaz Üretimi

TÜBİTAK-1003: Öncelikli Alanlar

Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

2015-2018

1.168.150,00

 

6

 

Yürütücü

Siirt İli Sulanabilir Koşullarında Bazı Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Siirt Üniversitesi-BAP

 

2016-2017

7.499,18

7

 

Yürütücü

Siirt İli İkinci Ürün Koşullarında Bazı Sorgum (Sorghum bicolor L.), Sudanotu [Sorghum sudanense (Piper) Stapf], Sorgum x Sudanotu Melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Stapf) ve Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Siirt Üniversitesi-BAP