Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon / 3202
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme12.04.2018 10:30:20

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET EFE

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : MEHMET EFE

2. Unvanı                    : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR

3.Öğrenim Durumu    : DOKTORA

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

İnönü Üniversitesi


Y. Lisans

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

 İnönü Üniversitesi


Doktora

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

 Uludağ Üniversitesi


 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2014

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.  YAZILI BASINDA FUTBOL FANATİZMİ

 

6.2. Doktora Tezleri

            1.  14-16 YAŞ GRUBU BİREYLERDE SPORUN SOSYAL YETKİNLİK BEKLENTİSİ VE ATILGANLIK DURUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

            1. 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.  EFE M, ÖZTÜRK F, KOPARAN Ş., ÖZKILIÇ R. The Effect of 5 Months Indıvıdual And Teamsport Traınıngs On Socıal Effıcacy Expectatıon And Assertıveness At 14-16 Age Group Indıvıduals . E-Journal Of New World Scıences Academy:NWWSA, 3 ( 2) , 2008.

2.  ÖZTÜRK F.,.KOPARAN Ş,  EFE M. Gençlık Ve Spor Genel Müdürlügü Il Spor Sube Müdürlerının Sosyo-Demografık Özellıklerı Ile Atılganlık Düzeylerı Ve Problem Çözme Becerılerının Incelenmesı.  E-Journal Of New World Scıences Academy: NWWSA (4); 2, Article Number: . 2B0004, 2009.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.       EFE M, ÖZTÜRK F. KOPARAN Ş. 14-16 Yaş Grubu Bireylerin Atletizm Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ve Atılganlık Üzerine Etkisi. 4.  International  Mediterranean Sport Science Congress, 9-11 Kasım 2007.

 

2.       EFE M, DOĞAR Y. “Yazılı Basında Futbol Fanatizmi” 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Seminer Kitabı, p, 27-29 Ekim 2002,  Antalya.

 

 

 

 

 

3.       Tutal.V, Aksay.E, Efe.M.(2014) “Okul Yöneticilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Analyzing The Attitudes of School Administrators towards Physical Education Lesson in terms of Some Variables” 13. Uluslararası Sopor Bilimleri Kongresi 7-9 Kasım 2014, Konya

4.       Tutal.V, Aksay.E, Efe.M.(2014) “Okul Yöneticilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi-Analyzing Attitudes of School Administrators towards Physical Education Lesson” 13. Uluslararası Sopor Bilimleri Kongresi 7-9 Kasım 2014, Konya

5.       Tutal.V, Efe.M.(2015) “ Okul Yöneticilerinin Beden Eğitimi Öğretmenine Karşı Tutumlarının İncelenmesi” Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi 10-13 Eylül 2015,Çanakkale

6.       Tutal.V, Efe.M.(2015) “ Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi 10-13 ylül 2015,Çanakkale

7.       Tutal.V, Efe.M.(2016) “ Devlet ve Özel Anaokullarında Hareket Etkinliği Programının Uygulanabilirlilliği İle İlgili Okul Yöneticilerinin Rolü“The Role of School Administrators State and Private Nursery School Program Regarding Aplicibility of Motion Events” 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 1-4 Kasım 2016,Antalya

8.       Tutal.V, Efe.M.(2016) İlkokulda Okuyan Öğrencilerin ve Velilerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi ile İlgili Görüşleri“Read Opinions of Primary School Students and Parents about Game and Physical Activities Courses”14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 1-4 Kasım 2016,Antalya

9.       Tutal.V, Efe.M.(2017) Okul Yöneticilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Siirt Örneği) “Analyzing The Attitudes Of School Administrators Towards Physical Education And Sports Lesson (Siirt Example)” 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 15-18 Kasım 2017,Antalya

10.   Tutal.V, Efe.M.(2016) Üniversite Okul Takımlarında Oynayan Öğrenciler ile Oynamayan Öğrencilerin İletişim Becerilerinin İncelenmesi “ANALYZING COMMUNICATION SKILLS OF STUDENTS WHO PARTICIPATE UNIVERSITY SCHOOL TEAMS AND STUDENTS WHO DON’T”15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 15-18 Kasım 2017,Antalya

11.   Tutal.V, Aksay.E, Efe.M.(2014) “Okul Yöneticileri İçin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği Geliştirilmesi” “Developing an Attitude Scale in Physical Education Lesson School Administrators” 13. Uluslararası Sopor Bilimleri Kongresi 7-9 Kasım 2014, Konya

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1. 

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. KOPARAN Ş, ÖZTÜRK F, EFE M. Bursa ili raket sporları profili, U.Ü. Eğitim Fakültesi                 Dergisi,cilt XIX, sayı 1, 153-166, 2006. ISSN 1301-3416.

 

2. F ÖZTÜRK, KOPARAN Ş., EFE M. Boks antrenör adayların problem çözme becerisi ve atılganlık düzeylerinin tespiti, U.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt XXI, sayı:2, 2008, ISSN 1301-1346.

 

3. EFE M,  ÖZTÜRK F, KOPARAN Ş. ŞENIŞIK Y. 14-16 Yaş Grubu Erkeklerde Voleybol  Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ve Atılganlık Üzerine Etkisi.    U.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi,cilt XXI, sayı:1, 2008, ISSN 1301-1346.

 

4. ÖZTÜRK F, KOPARAN Ş, HAŞIL N, EFE M. Antrenör Ve Hakemlerin Empati Durumlarının Araştırılması. Spormetre dergisi, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, 2, (1), 19-25, 2004, Ankara.

 

5. ÖZTÜRK F, KOPARAN Ş, ÖZKAYA G, EFE M. Yaz Spor Çalışmalarının 9-13 Yaş Grubu Bireylerin Sosyal Yetkinlik Beklentisine Etkisi, Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 10 (2) 25-34,  2005, Ankara.

 

6. EFE M,  ÖZTÜRK F, KOPARAN Ş. 14-16 Yaş Grubu Bireylerde Judo Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ve Atılganlık Üzerine Etkisi.   Permans dergisi Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu,cilt 13 sayı 1-2, 2007.

 

 

7. EFE M., ÖZTÜRK F., KOPARAN Ş. 3.Kademe Basketbol Antrenörlerinin Problem                               Çözme Becerilerinin ve Atılganlık Düzeylerinin Araştırılması, . Permans Dergisi, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu, , Cilt 13,  Sayı 3-4, 2007, İzmir. ISSN 1300-2791.

 

8. ÖZTÜRK F,  EFE M, KOPARAN Ş, 14-16 Yaş Grubu Kızlarda Hentbol Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ve Atılganlık Üzerine Etkisi. Hacettepe Üns. Spor Bilimleri Dergisi, 18,4: 147-155, 2007.

 

9. EFE M,  ÖZTÜRK F, KOPARAN Ş. Bursa İlindeki Faal Futbol Hakemlerinin Problem Çözme Ve Atılganlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Spormetre 6 (2): 45-48 20008.ISSN 1304-284X.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.       ÖZTÜRK, F., KOPARAN Ş.,  ÖZKAYA M., EFE M. Yaz Spor Çalışmalarının 14-16 Yaş Grubu Bireylerin Sosyal   Yetkinlik Beklentisi Ve Atılganlık Durumlarına Etkisi. X.Ulusal Spor Hekimliği Kongresi 12-15 Agustos 2005,  İzmir.

 

2.       EFE M., ÖZTÜRK, F., KOPARAN, Ş. 14-16 Yaş Grubu Kızlarda Badminton Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ve Atılganlık Üzerine Etkisi.  3. Raket Sporları Sempozyumu 14-15 Aralık 2007.  3.

 

3.       EFE M., ÖZTÜRK, F., KOPARAN, Ş. 14-16 Yaş Grubu Erkeklerde Futbol  Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ve Atılganlık Üzerine Etkisi.   100. Yıl Spor Ve Bilim Kongresi 29 Kasım - 1 Aralık 2007, İstanbul.

 

7. Diğer yayınlar

            1.

 

8.Projeler

            1.  

 

9.İdari Görevler

 

            1.  Siirt Üniversitesi BESYO Müdür Yardımcısı

            2. Siirt Üniversitesi Etik Kurul Üyeliği

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

            1. Spor Bilimleri Derneği

            2. Türkiye Futbol Federasyonu

 

11.Ödüller

           

            1. Bayanlar Ünilig Türkiye 3. lüğü

            2.   Üniversiteler arası 2. lig Futbol şampiyonluğu

            3.   Üniversiteler arası 2. lig Bayanlar Futsal şampiyonluğu

            4. Üniversiteler arası 2. lig Erkekler Futsal şampiyonluğu

 

 

 

 

 

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Futbol

2

2

70

Güz

Beden Eğt ve Spor Tarihi

2

0

70

Güz

Hentbol

2

2

100

Güz

Uluslararası spor Organiza

3

0

40

Güz

Takım Çalışması

2

0

25

İlkbahar

Spor Tarihi

3

0

40

İlkbahar

Atletizm

2

2

100

İlkbahar

Spor Psikolojisi

2

0

60

İlkbahar

Beceri Öğrenimi

3

0

60

İlkbahar

Okul Deneyimi

1

4

8

 

2017-2018

Güz

Futbol

2

2

60

Güz

Beden Eğitimi ve spor Tarihi

2

0

60

Güz

Sporda Organi Teknikleri

3

0

60

Güz

Hentbol

2

2

100

Güz

Sporda Liderlik

3

0

40

Güz

Spor Basını ve Halkla ilişkiler

2

0

40

İlkbahar

Öğretmenlik uygulaması

2

6

8

İlkbahar

Okul Deneyimi

1

4

8

İlkbahar

Sporda yönet ve organizas

3

0

40

İlkbahar

Atletizm

2

2

100

İlkbahar

Spor Tarihi

3

0

80

İlkbahar

Beceri Öğrenimi

3

0

70

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

Güncelleme : 1.03.2018 10:27:52