Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı
Telefon 04842231224 / 2829
Kurumsal E-Posta hadiaydin  siirt.edu.tr
E-Posta hadiaydin  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme12.09.2020 01:26:54

Doç.Dr MEHMET HADİ AYDIN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı : Mehmet Hadi AYDIN

2. Doğum Tarihi : .

3. Unvanı : Doç. Dr. 

4.Öğrenim Durumu :

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Ege Üniversitesi

1991

Yüksek Lisans

Ziraat Fakültesi

Fen Bil. Ens. Tarla Bitkileri

Dicle Üniversitesi

1998

Doktora

Ziraat Fakültesi

Fen. Bil. Ens.Bitki Koruma

Ege Üniversitesi

2008

 

5. Akademik Unvanlar

Dr. Öğretim Üyesi Tarihi : 10.10.2014

Doçentlik Tarihi :28.08.2019

Profesörlük Tarihi :-----

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri


YAYINLAR


        A-Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI&SSCI &ArtsandHumanities)


A.1. Aydın, M.H., İnal, B., 2019. Genetic characterization and virulence of Fusarium spp. isolated from chickpea. Cell Mol Biol (Noisy le Grand), 65 (1): 56-60.


A.2. Çığ, A., Aydın, M.H., 2019. The Effects of Trichoderma Species on Some Parameters of the Tulip (Tulipa gesneriana cv. "Golden Parade").  Fresenius Environmental Bulletin, 28 (2A): 1522-1530


     A.3. Aydın, M.H., 2019. Evaluation of some Trichoderma species in biological control of potato dry rot caused by Fusarium sambucinum Fuckel isolates. Applied Ecology and Environmental Research. 17 (1), 533-546.

A.4. Aydın, M.H., İnal, B., 2018.  Comparative susceptibility of some commercial potato cultivars to Fusarium sambucinum and F.solani isolates causing tuber dry rot. Applied Ecology and Environmental Research. 16 (4), 4879-4892.

A.5. Göre, M.E., Erdoğan, O., Caner, Ö.K., Aydın, M.H., Berk, S., 2014.  VCG diversity and virulence of Verticillum dahliae from commercially available cotton seed lots in Turkey.  European Journal of Plant Pathology, 140: 689-699.


A.6. Göre, M.E., Erdoğan, O., Altın, N., Aydın,  M.H.,  Caner, Ö.K., Filizer, F., Büyükdöğerlioğlu, A., 2011.  Seed transmission of verticillium wilt of cotton.  Phytoparasitica, 39: 285-292.


A.7. Göre, M.E., Caner, Ö.K., Altın, N., Aydın, M.H., Erdoğan, O.,  Filizer, F.,   Büyükdöğerlioğlu, A., 2009.  Evaluation of cotton cultivars for resistance to pathotypes of Verticillium dahliae. Crop Protection, 28: 215-219.


       B- Uluslararası ve Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan diğer (first report, short comunication, Derleme vs.)

B.1.  Aydın, M.H., 2015.  Bitki Fungal Hastalıklarıyla Biyolojik Savaşta Trichoderma’lar.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2:2, 135-148.

B.2.  Göre, M.E., Parlak, S., Aydın, M.H., 2010.  Pestalotiopsis guepinii newly reported to cause dieback on Pistacia lentiscus var. chia in Turkey.  Plant pathology, 59: 1169-1169.

B.3. Aydın, M.H., Göre, M.E., 2010.  Severe Outbreaks of Tomato Powdery Mildew  Caused by Leveillula taurica In Marmara Region Of Turkey. Journal of Plant Pathology, 92: 122-122.

B.4. Aydın, M.H., Uçkun, Z., 2006.  The Existence of White Rot Caused by   Sclerotium      cepivorum On Garlic in Balıkesir and Kastamonu Provinces,.  The Journal     of Turkish Phytopathology, 35:1-3, 29-32.

       C. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

        C.1. Aydın, M.H., 2022. Rhizoctonia solani and Its Biological Control. Turkish journal of agricultural research.  9 (1):118-135


        C.2. Aydın, M.Hadi., Ünal, F.,2021. Anastomosis Groups and Pathogenicity of Rhizoctonia solani Kühn Isolates Obtained from Pistachio (Pistacia vera L.) Saplings                   in Siirt Province, Turkey. Turkish journal of agricultural research. 8(1):18-26.

       C.3. Aydın, M.H., 2019. Nohutta (Cicer arietinum L.) Solgunluğa Neden Olan Fusarium oxysporum’un Biolojik Mücadelesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi,                  6:1, 65-72.

       C.4. Aydın, M.H.,Turhan, G., 2017. A Novel Technique for The Recovery, Isolation and Preliminary Evaluation of Rhizoctonia solani Mycoparasites from Soil. The                    journal of Turkish phytopathology, 46 (1), 43-51.

C.5. Aydın, M.H., Pala, F., Kaplan, C., 2016. Potato Tuber Sprout Rot Caused by Fusarium sambucinum In Turkey.  Scientific Papers. Series A. Agronomy, 59:1, 189-193.

  C.6. Aydın, M.H., O, Abdulrezak., E, İrfan., K, Çetin., 2016.  Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kışlık Nohut Ekimlerinde Ascochyta Yanıklığı (Ascochytha rabiei) Hastalığıyla Mücadele.  The journal of Turkish phytopathology, 45: 2-3, 87-96.

  C.7. Çakır, E., Duran, H., Altın, N., Akbaş, H. R., Yeşilova, Ö., Çolak,  A.,  Uçkun, A.,  Aydın, H., Güler, B., 2005.  Potato wart disease survey in Turkey.  EPPO Bulletin, 35:3, 489-490.

       D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 D.1.Aydın, M.H., Altın, N., Göre, M.E., Uçkun, Z., 2014.  Balıkesir ve Çanakkale İllerinde Tarla Domatesi Yetiştiriciliğinde Geç Yanıklık (Phytophthora     infestans (Mont.) De Bary) Hastalığına Karşı En Uygun Erken Uyarı  Sisteminin Belirlenmesi.  The journal of Turkish Phytopathology, 43:1-3, 25-44.

  D.2. Aydın, M.H., Turhan, G., 2013. Patateste Rhizoctonia solani’ye Karşı Trichoderma Türlerinin Etkinliği ve Bazı Fungisitlerle Birlikte Kullanılması.  Anadolu, J,       of  AARI, 23:1, 12-30.

  D.3. Aydın, M.H., Turhan, G., Göre, M. E., 2011.  Patates Yumrularında Rhizoctonia solani Kühn Sklerotlarının Canlılığı ve Oluşumu Üzerine Bazı Antagonistlerin        Etkinliğinin Belirlenmesi.  Anadolu, J, of AARI, 21:2, 29-38.

  D.4. Aydın, M. H., Turhan, G., 2009. Rhizoctonia solani’nin Fungal Antagonistlerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Anadolu, J, of AARI, 19:2, 49-72.

  D.5. Aydın, M.H., Koç, M.,2008.  Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mercimekte toprak kökenli fungal hastalık etmenlerine karşı bazı mercimek çeşitlerinin               reaksiyonlarının belirlenmesi üzerinde çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 48:3, 33-41.

  D.6. Aydın, M.H., Koç, M., Sağır, A., 2004.  Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mercimekte kök, kök boğazı çürüklüğü ve solgunluğa neden olan toprak kökenli fungal    etmenlerin belirlenmesi üzerinde çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 44:1-4, 1-10.

  D.7. Aydın, M.H., Sagır, A., 2001. Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığı (V. dahliae Kleb)’ na Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni ,          41:1-2, 17-24.

 D.8. Aydın, M.H., Sağır, A., 2000.  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kökenli Mercimek Hatlarının Kökboğazı Çürüklüğü Hastalığı (Phoma medicaginis var .pinodella)’na    Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni , 40:1-2, 85-90.

      E. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

     E.1.  Aydın, M.H.,2019.Siirt İlinde Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Bahçelerinde Hastalıkların Tespiti.  I. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi.           p.85-    86.  8-10 Mart 2019. Şanlıurfa, Turkiye

     E.2.  Aydın, M.H., 2019. Çiçek Soğanlı  Bitkilerden İzole Edilmiş Fusarium oxysporum İzolatlarına Karşı Gliocladium roseum'un Etkinliği. EJONS VI. uluslararası

     E.3. Aydın, M.H.,2019.Siirt İlinde Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Bahçelerinde Hastalıkların Tespiti.  I. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi.p.85-86. 8-10 Mart 2019. Şanlıurfa, Türkiye

     E.4. Aydın, M.H., 2019. Siirt İlinde Fıstık (Pistacia Vera L.) Bahçelerinde İzole Edilen Bazı Fungusların Patojenisitelerinin Belirlenmesi. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma  Kongresi, 10-12 Haziran 2019, Siirt-TürkiyeMatematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi. 8-10 Mart 2019. Adana, Türkiye

     E.5. Aydın, M.H., 2019. İklimsel Değişikliklerin Siirt İlinde Fıstık (Pistacia Vera L.) Üretimi Üzerine Etkisi. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma  Kongresi, 10-12 Haziran 2019, Siirt-Türkiye

     E.6. Aydın, M.H., 2019.  Siirt İlinde Fıstık (Pistacia Vera L.) Bahçelerinde İzole Edilen Bazı Fungusların Patojenisitelerinin Belirlenmesi. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma  Kongresi, 10-12 Haziran 2019, Siirt-Türkiye

    E.7. Çığ, A., Aydın, M.H., 2018. The Effects of Trichoderma Species on Some  parameters of the Tulip (Tulipa gesneriana cv. "Golden Parade"). 1st Iternational Conference on Food, Agriculture and Animal sciences,( ICOFAAS 2018). 3-7 October, Antalya-Turkey.

    E.8. Aydın, M.H., 2018. Study on effect of some Trichoderma species in Biological Control of Potato Dry Rot Caused by Fusarium sambucinum. I.International Agricultural Science Congress. 9-12 May,Van-Turkey

     E.9. Aydın, M.H., 2018. Efficacy of Some Trichoderma Species Against White Rot of Garlic Caused by Sclerotium cepivorum. I.International Agricultural Science Congress. 9-12 May,Van-Turkey

      E.10. Aydın, M.H., İnal, B., 2018. Comparative susceptibility of some commercial potato cultivars to Fusarium sambucinum and F.solani isolates causing tuber dry rot. The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, 3-6 july, Kiev- Ukraine

     E.11. Aydın, M.H., 2018. Efficacy of Gliocladium roseum against dry rot of potato caused by Fusarium sambucinum. The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, 3-6 july, Kiev, Ukraine

    E.12. Aydın, M.H., E, İrfan., 2017. The Presence of Soil Pathogens in Chickpea (Cicer Arietinum L.) Growing in Winter and Summer. II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP  Iğdır, Turkey) 

    E.13. Aydın, M.H., Turhan, G., 2017. Determination of Sensitivity of Trichoderma Species Against Some Fungicides. p 198. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 05-08 July, 2017, Minsk - Belarus. 

    E.14. Pala, F., Mennan, H., Demir, A., Ocal, A., Karipçin, M.Z., Pakyürek, M., Aydın, M.H., 2017.Investigation of Effect on Weed Control of Soil Disinfection with Steam in Strawberry Farms. 4th International Regional Development Conference. 21-23 September. Tunceli/Turkey

     E.15. Aydın, M.H., Pala, F., Kaplan, C., 2016. Potato Tuber Sprout Rot Caused by Fusarium sambucinum In Turkey. International Conference “Agriculture for Life - Life for Agriculture, 9-11 June, Bucharest, Romania

    E.16. Aydın, M.H., 2016. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Mercimekte Önemi Artan Bir Hastalık; Ascochyta Yanıklığı.  Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki       Koruma Kongresi. 5-8 Eylül 2016, Konya, Türkiye

     E.17. M.E., Erdoğan, O., Altın, N., Aydın, M.H., 2016. Pamukta Solgunluk Patojeni Verticillium dahliae‟ya Dayanıklılık. p. 635, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI.          Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016 Konya, TÜRKİYE

     E.18. Aydın, M.H.,Turhan, G., 2016. The presence of Trichoderma and Gliocladium species in various features of soil in Turkey.  p 131. Symposium on EuroAsian          Biodiversity. 23-27 May 2016, Antalya, Turkey

    E.19. Göre, M.E., Erdoğan, O., Altın, N., Aydın, M.H., 2016.  Searching for Sources of Resistance to Verticillium wilt of Cotton in Seedlings from The  Genus     Gossypium.  68th International Symposium on Crop Protection. p 202. May 17, 2016 Ghent/Belgium. 

     E.20.  Altın, N., Aydın, M.H., 2007.  Preliminary Studies on Determination of Races of Tomato Leaf Mold(Cladosporium fulvum) on Tomato.  Program and Abstract        Book of Second International Symposium on Tomato Diseases. p.113, 8-12 October, Kuşadası/Turkey

         Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:  –

     F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

    F.1.  Göre, M.E., Esen, H., Orak,  A., Gözcü, D., Özaktan, H.,  Aydın, H.,  Erdoğan, O., 2011.  Pamuk tarlalarında elde edilen Verticillium dahliae  izolatlarının patojenik çeşitliliği ve bunların biyolojik mücadelesinde bakterilerin kullanımı.  Türkiye IV. Bitki koruma kongresi, s.108. Maraş/Türkiye (Sözlü bildiri)

    F.2. Aydın, M.H., Turhan, G., Göre, M.E., 2009.  Patates Yumrularında Rhızoctonıa Solani’nin Kimyasal ve Biyolojik Mücadelesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, s.319. Van/Türkiye

    F.3. Aydın, M.H., Turhan, G.,2009. Rhizoctonia solani’nin Fungal Antagonistlerinin Belirlenmesi.  Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, s.355. Van/Türkiye

   F.4. Özgen, İ., Akkaya, A., Bayram, Y., Aydın, M. H., Ekin, İ., 2005.  Diyarbakır İlinde Örtüaltı Sebze Alanlarında Entegre Mücadele Çalışmaları.  GAP IV. Tarım Kongresi Bildirileri, Urfa/Türkiye

   F.5.     Çakır, E., Duran, H., Altın, N., Çolak, A., Aydın, H., Akbaş, H., Yeşilova, Ö., Esen, H., Uçkun, A., 2003.  Türkiye Patates Dikim Alanlarında Patates Kanseri (Synchytrium endobioticum ( Schilb.) Perc.)’nin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi. Samsun/Türkiye

    F.6.    Aydın, M. H., 2003.  Ekolojik Tarım ve GAP Bölgesinin Potansiyeli..  III. GAP ve Sanayi Kongresi, 338, 217-221. Diyarbakır

    F.7. Akkaya, A., Aydın, M.H., Sağır,  A., Yücel, A., 2001.  Kırmızı Mercimekte Bitki Koruma Sorunları ve Entegre Mücadele.  Kırmızı Mercimeğin Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli. Diyarbakır/Türkiye

     G. Diğer yayınlar:

G.1.     Aydın, M. H., Örtüaltı Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. TAGEM. Ankara, 2011 (Metin Yazarı)

G.2.     Aydın, M. H., Patates Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. TAGEM. Ankara, 2011 (Metin Yazarı)

G.3.     Aydın, M. H., Mercimek Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. TAGEM. Ankara, 2011 (Metin Yazarı)

G.4.     Aydın, M. H., Nohut Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. TAGEM. Ankara, 2011 (Metin Yazarı)

G.5.    Aydın, M. H., Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği. (Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Görülen Fungal Hastalıklar) T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Teşkilatlanma ve          Destekleme Genel Müdürlüğü, Televizyon yoluyla Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP), Yayın no:53, Ankara,2009 (Metin Yazarı)

G.6.     Aydın, M. H., Zirai Mücadele Teknik Talimatları”Sebze Fungal Hastalıkları”, “T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, ed.         M. Aydemir, Cilt 3, 5-85, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Matbaası, Ankara, 2008. (Redaksiyon Komisyonu Üyeliği)

      Uluslararası atıflar:

      J. Ulusal & Uluslararası Projeler:

J.1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kökenli Mercimek Hatlarının Kökboğazı Çürüklüğü Hastalığı (Phoma medicaginis var .pinodella)’na Karşı Reaksiyonlarının   Belirlenmesi. Yürütücü, 1997-1998

J.2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Mercimekte Toprak Kökenli Hastalık Etmenlerinin Tespiti ve Bu Etmenlere Karşı Bazı Mercimek Çeşit ve Hatlarının     Reaksiyonlarının Belirlenmesi  Üzerinde Araştırmalar. Yürütücü, 2001-2004

J.3. Ülkemiz Patates Ekiliş Alanlarında Patates Kanseri (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival) Hastalığının Sürveyi, Araştırmacı, 2003-2008)

J.4. Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi, (TÜBİTAK), Araştırmacı, 2005-2009

J.5.  Patates Yetiştiriciliğinde Sorun Olan  Rhizoctonia solani’nin Biyolojik Savaşımı ve Bunun Kimyasal Savaşla Entegrasyonu. Yürütücü, 2006-2008

J.6. Balıkesir ve Çanakkale İllerinde Tarla Domatesi Yetiştiriciliğinde Geç Yanıklık(Phytophthora İnfestans (Mont.) De Bary) Hastalığına Karşı En Uygun Erken   Uyarı  Sisteminin Belirlenmesi,Yürütücü, 2006-2011

J.7.   Pamukta Verticillium Solgunluğu (Verticillium dahliae)’nun Kontrolünde Vejetatif Uyum Gruplarından Ve Uyarılmış Dayanıklılıktan Yararlanabilme     Olanaklarının Araştırılması. Yürütücü, 2008-2012

J.8.  Bazı Trichoderma Türlerinin Nohutta Solgunluğa Neden Olan Fusarium Oxysporum'a Karşı Etkinliklerinin Araştırılması. Yürütücü, (BAP projesi, 2017-SİÜZİR-75)

 İdari Görevler

Bitki Koruma Bölüm Başkanlığı

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. Türkiye Fitopatoloji Derneği

2. Ziraat Mühendisler Odası

Ödüller

SCI kapsamındaki dergide yayınlanmış makaleler ve TOGTAG-105G111 nolu proje yürütülmesinde verilmiş para ödülü teşviki, TUBİTAK, 2014

 - Yemeklik Dane Baklagil Grubunda en iyi ikinci proje ödülü , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2005

Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Mikrobiyoloji

3

 

14

İlkbahar

Fitopatoloji

3

1

14

2017-2018

Güz

Mikrobiyoloji

3

 

15

Mikoloji

 

 

12

Abiyotik Hastalıklar

2

 

10

Mesleki uygulama.I

 

4

12

İlkbahar

Fitopatoloji

3

1

15

Fitopatoloji

3

 

8

Bitki Hastalıkları Savaş Yöntemleri ve İlaçlar

3

 

14

Bitki Hastalıkları ile Biyolojik Savaş

2

 

14

Mesleki Uygulama.II

 

4

15

2019-2020

Güz

Mikrobiyoloji

3

 

15

Mikoloji

2

1

20

Bitki Hastalıkları Ekolojisi ve Epidemiyolojisi

2

 

12

Mesleki uygulama.I

 

4

12

Bağ ve Meyve Hastalıkları

2

1

15

Bitirme Tezi I

 

4

10

İlkbahar

Fitopatoloji

3

1

22

Fitopatoloji

3

 

8

Bitki Hastalıkları Savaş Yöntemleri ve İlaçlar

3

 

15

Bitki Hastalıkları ile Biyolojik Savaş

2

 

12

Mesleki Uygulama.II

 

4

12

Sebze ve Yemeklik Baklagil Hastalıkları

2

1

15

Bitki Kliniği

 

4

12

Bitirme Tezi

 

2

3

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 20.05.2022 17:01:49
CV

Diyarbakır'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu. 1992-1994 yıllarında Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğü'nde Bitki Koruma Şubesinde ağırlıklı olarak Süne zararlısı konusunda çalıştı. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalında, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kökenli Mercimek Hatlarının Kökboğazı Çürüklüğü Hastalığı (Phoma medicaginis var. pinodella)’na Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi” adlı bitki koruma konulu yüksek lisans çalışmasını 1998 yılında tamamladı. 1999-2004 yıllı arasında, Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde, Fitopatoloji Anabilim Dalında,  sebze ve yemeklik baklagiller konusunda çalıştı. Bu dönemde nohut ve mercimekte entegre mücadele çalışmalarında yer aldı. Ayrıca bu dönemde, " Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Mercimekte Toprak Kökenli Hastalık Etmenlerinin Tespiti ve Bu Etmenlere Karşı Bazı Mercimek Çeşit ve Hatlarının Reaksiyonlarının Belirlenmesi  Üzerinde Araştırmalar."  isimli projede yürütücü olarak görev aldı. 2004-2012 yılları arasında İzmir'de Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde Fitopatoloji şubesinde, sebze ve yem bitkileri fungal hastalıklar konusunda çalıştı. Örtüaltı sebze, patates ve nohut bitkilerinde fungal hastalıklar konusunda çalışmalar yürütmüştür. Bu dönemde, hastalık surveyleri, teşhis ve mücadele yöntemleri, hastalıklara dayanıklılık, Tahmin - Uyarı modelleri üzerinde çalıştı. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalında “Patates Yetiştiriciliğinde Sorun Olan  Rhizoctonia solani’nin Biyolojik Savaşımı ve Bunun Kimyasal Savaşla Entegrasyonu” isimli doktora tezini 2008 yılında tamamladı. Bu süreçle birlikte ağırlıklı olarak hastalıklarla biyolojik mücadele ve Trichoderma çalışmaları üzerine yoğunlaştı. Yine bu dönemde sebze fungal hastalıklarla ilgili teknik talimatlar, ilaç deneme metodları ve entegre mücadele kitapçıklarının hazırlanmasında katkıda bulundu. 2012-2014 yılları arasında  ise İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü’nde, Fitopatoloji biriminde, mikoloji laboratuarında uzman olarak, karantinaya tabi fungal patojenlerin klasik - moleküler yöntemlerle teşhisi  konularında çalıştı. 10.11.2014 tarihinden beri Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümünde Fitopatoloji Anabilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi  olarak çalışmaktadır. Fitopatoloji, Mikoloji, Sebze hastalıkları, Fungisitler vs. başta olmak üzere  bir çok konuda ders vermektedir. Son dönemlerde, Siirt bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen Antepfıstığı konusunda çalışmalara yoğunluk vermiştir. Kamu ve akademik çalışmaları süresince, Yurt içinde ve dışında  bir çok sayıda seminer, toplantı, kongre ve sempozyumlara katılmıştır. İyi derecede (YDS:72) İngilizce bilmektedir.

YAYINLAR VE PROJELER