Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji
Telefon / 0
Kurumsal E-Posta mehmet.tan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme25.10.2019 21:47:12

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET TAN

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkanı
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Mehmet TAN

2. Doğum Tarihi          : 10.10.1980

3. Unvanı                    :  Dr. Ögr. Üyesi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora 

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Sosyoloji

Dicle Üniversitesi

2005

Y. Lisans

Sosyoloji

Dicle Üniversitesi

2013

Doktora

Sosyoloji

Fırat Üniversitesi

2019

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. 1. TAN M. (2021).  Kültürel Sermayenin Kişilerarası İlişkilere Etkisi: Bourdieucu Bir Yaklaşım.  İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(3).
 2. 2.TAN, M. (2021). "Modernite, gürültü ve sessizlik: Sosyolojik bir eleştiri", Sosyolojik Bağlam Dergisi, 2(2), 107-118.
 3.         3. TAN, M. (2021). "Kültür Endüstrisi Bağlamında Popüler Türk Müziği", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi, 8 (2), 144-159.
 4. 4.TAN, M. (2020). "Küreselleşme ve Hegemonik Gücü", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (104), 299-310.
 5. 5. AYTAÇ, Ö ve TAN, M. (2020). "Arkadaşlık İlişkilerinde Yaşanan Değişim:Mardin Örneği", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(25), 3233-3259.  
 6. 6TAN M. (2019). "Tüketim Kültürü Bağlamında İstek ve İhtiyaçların Oluşumu: Kavramsal Bir Analiz", Fırat Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(2), 193-218. 
 7. 7.AYTAÇ, Ö. ve TAN, M. (2019). "Arkadaşlık Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), 345-359. 
 8. 8.TAN, M. vd. (2017). "Milliyetçilik ve Küreselleşme Tartışmaları Bağlamında Ulus-Devlet",  the Journal of Academic Social Sciences, 63(63), 590-600. 
 9. 9. BUDAK, P., DEMİR, M.S., TAN, M.,SARI, M. (2017). "Yerel Halkın Algısında Suriyeli Sığınmacılar ve Toplumsal Etkileri: Elazığ İli Örneği", Asos Journal, 5(62), 543- 564.
 10. 10. GÜLTEKİN, M. ve TAN, M. (2017). "Siirt Dudêran Aşireti: Yapı ve Değişim", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1), 187-206. 


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

   1. TAN M. (2021).  Tüketim Toplumunda Çocuk VE Tüketici Çocuklar.  5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
2. TAN, M. (2021). Dijital Çağda Arkadaşlığın Yeni Formları: Tatil ve Seyahat Arkadaşlığı, Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi
3. TAN, M. (2019). Reklam Sloganları ve Narsisizm, 1. Uluslararası Yönetim ve İletişim Kongresi, Malatya
   4. TAN, M. (2019). Bir İdeoloji Olarak Tüketim ve Tüketim, Toplumu Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt
   5. TAN, M. (2019). Gerçeği Yansıtmak ya da Yanıltmak: Reklam, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt
   6. TAN, M. (2017).  Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin Sağlık Sorunları, Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Elazığ.

         


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1.    1.TAN, M. (2019). Arkadaşlığın Sosyolojisi: Değişen Arkadaşlık İlişkileri Üzerine Bir Araştırma (Mardin Örneği), İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 2.    2.TAN, M. (2020). "Yer Arayışından Kimlik Arayışına: Göç ve Kimlik Bunalımı Üzerine Bir Değerlendirme", Değişen Dünyada Göç (Ed. M.Özhan), Bursa: Ekin Yayınları
 3.    3.TAN, M. ve TAYANÇ, M. (2020). "Pandemi ile Gündelik Hayatı Yeniden Düşünmek" ,Covid-19 Salgınının Sosyoekonomik Etkileri (Ed. Mahir Özhan, Mehmet Dağ), Ankara : Gazi Kitapevi.
 4.    4.TAN, M. ve TAYANÇ, M. (2020), "Gelişen Kent, Değişen Din: Geleneksel Dindarlıktan Kent Dindarlığına", Artuklu Ün. Yayınları.
 5.    5.TAN, M. (2021). "Gençlerin Aşiret Bağlılığı Üzerine Nitel Bir Araştırma", Aşiret: Türkiye'de Aşiret ve Aşiretin Dönüşümü (Ed. M.Tayanç, A.Aktaş), Konya: Çizgi Kitabevi.
 6.    6.TAN, M. (2021). "Yerel Siyaset ve Aşiret İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme", Yerel Yönetimler Bağlamında Yerel Siyaset (Ed. M.Özhan), Bursa: Ekin Yayınevi.  

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2019-2020

Güz

 1. Sosyal Bilimler Metodolojisi I

2. Sosyal Psikoloji

3. Din Sosyolojisi

4. Lisans Bitirme Tezi

 

 24


3


2

 

 

İlkbahar

 1. Sosyal Bilimler Metodolojisi II

2. Eğitim Psikolojisi

3. Lisans Bitirme Tezi

 

 24


2

 

 

 

2018-2019

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 18.09.2021 15:21:53