Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3181
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 09:52:16

Dr. Öğr. Üyesi MEHTAP SARAÇOĞLU

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : MEHTAP SARAÇOĞLU

2. Unvanı                    : Dr. Öğr. Üyesi

3.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Dicle Üniversitesi

2003

Y. Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim

Dicle Üniversitesi

2008

Doktora

Eğitim Programları ve Öğretim

Dicle Üniversitesi

2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 29/05/2015

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  AKÜZÜM CEMAL, HEYBETOĞLU RABİA, ATEŞ NURAN, KAYA HALİME, SARAÇOĞLU MEHTAP (2017). Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Middle East Journal of Education (MEJE), 3(2), 44-63. (Yayın No: 3875837)

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  AKÜZÜM CEMAL, BAŞOL UĞUR, YAKUT OSMAN, HAMİDİ NECMEDDİN BERK, SARAÇOĞLU MEHTAP (2017). Ortaokul Öğretmenlerinin Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), 129-133. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3875236)

             2. AKÜZÜM CEMAL, HEYBETOĞLU RABİA, ATEŞ NURAN, KAYA HALİME,SARAÇOĞLU MEHTAP (2017). Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), 134-138. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3875130)

             3.  AKÜZÜM CEMAL, HAMİDİ NECMEDDİN BERK, SARAÇOĞLU MEHTAP (2017). Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlığa İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), 34-52. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3874965)

             4.  AKÜZÜM CEMAL, SARAÇOĞLU MEHTAP, AKÜZÜM LEYLA (2017). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yaklaşımlarının Belirlenmesi. International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), 84-86. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3875301)

             5. AKÜZÜM CEMAL, SARAÇOĞLU MEHTAP, KAYA HALİME, ATEŞ NURAN, HEYBETOĞLU RABİA (2017). Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre İncelenmesi. International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), 87-90. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3875347)

          6. AKÜZÜM CEMAL, SARAÇOĞLU MEHTAP, HAMİDİ NECMEDDİN BERK, YAKUT OSMAN, BAŞOL UĞUR, TUNCEL CEMİLE (2017). Öğretmen Adaylarının Matematik Öğrenmeye İlişkin İnançları. International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), 79-82. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3875405)

          7. AKÜZÜM CEMAL, KARABIYIK HÜSEYİN, SARAÇOĞLU MEHTAP (2016). Öğretmen Adaylarının Genel Öz Yeterlik Algıları ile Yaşam Doyumları ve Gelecek Kaygıları Arasındaki İlişki. IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3135253)

          8. AKÜZÜM CEMAL, KARABIYIK HÜSEYİN, SARAÇOĞLU MEHTAP (2016). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançları ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. XVIII. AMSE-AMCEWAER CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3135151)

          9. AKÜZÜM CEMAL, SARAÇOĞLU MEHTAP, KARABIYIK HÜSEYİN (2016). The Investigation of Prospective Teacher’s Belief Towards Learning From The Aspect of Various Variables. 14th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3134530)

          10. AKÜZÜM CEMAL, SARAÇOĞLU MEHTAP, KARABIYIK HÜSEYİN (2016). Öğretmen Adaylarının Ahlaki Olgunluk Düzeyleri İle Değer Öğretimine İlişkin Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. The Eighth International Congress of Educational Research (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3135018)

          11. AKÜZÜM CEMAL, KARABIYIK HÜSEYİN, SARAÇOĞLU MEHTAP (2016). Eğitimde Akreditasyon Sürecine Hazır Olma Durumu Eğitim Fakülteleri Üzerine Bir Uygulama. The Eighth International Congress of Educational Research (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3134877)

          12. AKÜZÜM CEMAL, KARABIYIK HÜSEYİN, SARAÇOĞLU MEHTAP (2016). Öğretmen Adaylarının Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı. The Third International Cenference on New Trends in Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3134664)

          13. AKÜZÜM CEMAL, KARABIYIK HÜSEYİN, SARAÇOĞLU MEHTAP (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. The Third International Conference on New Trends in Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3134755)

          14. PESEN ATA, SARAÇOĞLU MEHTAP, KARA İDRİS (2016). Türkiye de Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Yapılmış Araştırmalar Bir İçerik Analizi Çalışması. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3135921)

          15. PESEN ATA, KARA İDRİS, SARAÇOĞLU MEHTAP (2016). Erken Çocukluk Döneminde Din ve Değerler Eğitimine İlişkin Nitel Bir Araştırma. Uluslararası Erken Çocukluk Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3135971)

          16. AKÜZÜM CEMAL, SARAÇOĞLU MEHTAP, KARABIYIK HÜSEYİN (2016). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Karakter Eğitimine Dair Yetkinlik İnancı. ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3134304)

          17. PESEN ATA, SARAÇOĞLU MEHTAP, ÇETİN HAKAN (2016). 4 sınıf Öğrencileri Dikkat Kontrol Seviyeleri ve Okuma Güçlük Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Teacher Education Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3136192)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  AKÜZÜM CEMAL, SARAÇOĞLU MEHTAP (2017). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi(32), 803-817., Doi: http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.789 (Kontrol No: 3876048)

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  AKÜZÜM CEMAL, KARABIYIK HÜSEYİN, SARAÇOĞLU MEHTAP (2016). Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Programına Öğretim Elemanlarına Öğretmenliğe ve Geleceğe İlişkin Metaik Algıları. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 310-311. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2926392)

             2. AKÜZÜM CEMAL, KARABIYIK HÜSEYİN, SARAÇOĞLU MEHTAP (2016). Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapma Nedenleri ve Beklentileri. 25. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2926400)

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9. İdari Görevler

 

Görev

Üniversite

Yıl

MYO Müdür Yardımcısı

Dicle Üniversitesi-Silvan MYO

2010-2013

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Siirt Üniversitesi-Eğitim Fakültesi

2016- Devam ediyor

Temel Eğitim Bölüm Başkanı

Siirt Üniversitesi-Eğitim Fakültesi

2016- Devam ediyor

 

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

269

Eğitimde Program Geliştirme

3

0

8

Araştırma Yöntemlerine Giriş

3

0

14

Uzmanlık Alan Dersi III

8

0

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık I

0

1

4

Yüksek Lisans Tez Çalışması III

0

1

1

Uzmanlık Alan Dersi I

8

0

4

Yüksek Lisans Proje Hazırlık

0

1

4

İlkbahar

 

Eğitim Psikolojisi

3

0

102

Erken Çocukluk Eğitimi

2

0

110

Uzmanlık Alan Dersi IV

8

0

1

Yüksek Lisans Tez Çalışması IV

0

1

1

Uzmanlık Alan Dersi I

8

0

3

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

4

Yüksek Lisans Tez Hazırlık I

0

1

3

Yüksek Lisans Tez Hazırlık II

0

1

4

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği

3

0

12

Yüksek Lisans Tez Semineri

0

2

4

 

2017-2018

Güz

 

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

199

Etkili Öğrenme ve Öğretme

2

0

77

Eğitim, Rem ve Sosyal Değişme

3

0

8

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

3

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

3

Yüksek Lisans Tez Semineri

0

2

1

Yüksek Lisans Tez Hazırlık II

0

1

1

Uzmanlık Alan Dersi II

8

0

1

Yüksek Lisans Tez Çalışması IV

0

1

1

Uzmanlık Alan Dersi IV

8

0

1

 

 

Güncelleme : 25.11.2019 09:42:17