Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-1224 / 3047
Kurumsal E-Posta mesutbekirogullari  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme12.03.2018 15:36:04

Dr. Öğr. Üyesi MESUT BEKİROĞULLARI

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans

Kimya

Erciyes Üniversitesi

2006-2010

Y. Lisans

Kimya Mühendisliği

University of Manchester

2012-2013

Doktora

Kimya Mühendisliği

University of Manchester

2013-2017


Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

1.     Bekirogullari, M., Fragkopoulos, I.S., Pittman, J.K. and Theodoropoulos, C., 2017. Production of lipid-based fuels and chemicals from microalgae: An integrated experimental and model-based optimization study. Algal research, 23, pp.78-87. DOI: 10.1016/j.algal.2016.12.015


2. Bekirogullari, M., Pittman, J.K. and Theodoropoulos, C., 2018. Multi-factor kinetic modelling of microalgal biomass cultivation for optimised lipid production. Bioresource technology, 269, pp.417-425. DOI: 10.1016/j.biortech.2018.07.121 


3. Bekiroğullari, M., Kaya, M. and Saka, C., 2019. Highly efficient Co-B catalysts with Chlorella Vulgaris microalgal strain modified using hydrochloric acid as a new support material for hydrogen production from methanolysis of sodium borohydride. International Journal of Hydrogen Energy. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2019.01.246


4.   Bekirogullari, M., 2019. Catalytic activities of non-noble metal catalysts (CuB, FeB, and NiB) with C. Vulgaris microalgal strain support modified by using phosphoric acid for hydrogen generation from sodium borohydride methanolysis. International Journal of Hydrogen Energy. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2019.04.147


5.   Kaya, M., Bekiroğullari, M. and Saka, C., 2019. Highly efficient CoB catalyst using a support material based on Spirulina microalgal strain treated with ZnCl2 for hydrogen generation via sodium borohydride methanolysis. International Journal of Energy Research. DOI: 10.1002/er.4548


6. Saka, C., Kaya, M., & Bekiroğullari, M. (2020). Chlorella vulgaris microalgae strain modified with zinc chloride as a new support material for hydrogen production from NaBH4 methanolysis using CuB, NiB, and FeB metal catalysts. International Journal of Hydrogen Energy, 45(3), 1959-1968. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2019.11.106


7. Saka, C., Kaya, M., & Bekiroğullari, M. (2020). Spirulina microalgal strain as efficient a metal‐free catalyst to generate hydrogen via methanolysis of sodium borohydride. International Journal of Energy Research, 44(1), 402-410.  DOI: 10.1002/er.4936


8. Saka, C., Kaya, M., & Bekiroğullari, M. (2020). Spirulina Platensis microalgae strain modified with phosphoric acid as a novel support material for Co–B catalysts: Its application to hydrogen production. International Journal of Hydrogen Energy, 45(4), 2872-2883. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2019.11.199


9. Bekirogullari, M., Figueroa-Torres, G.M., Pittman, J.K. and Theodoropoulos, C., 2020. Models of microalgal cultivation for added-value products-A review. Biotechnology Advances, p.107609.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Bekirogullari, M., Pittman, J. & Theodoropoulos, C. 2015. Integrated Computational and Experimental Studies of Microalgal Production of Fuels and Chemicals. In: Krist V. Gernaey, J. K. H. & Rafiqul, G. (eds.) Computer Aided Chemical Engineering. Elsevier. DOI: 10.1016/B978-0-444-63576-1.50093-5

2. Bekirogullari, M., Pittman, J. & Theodoropoulos, C. 2016. Experimental Studies and Model Based Optimisation of Microalgal Production of Fuels and Chemicals. In: Zdravko, K. & Miloš, B. (eds.) Computer Aided Chemical Engineering. Elsevier. DOI: 10.1016/B978-0-444-63428-3.50362-3

3. Bekirogullari, M., Pittman, J. & Theodoropoulos, C. 2016. Kinetic Modelling and Scaled-up Experimental Studies of Microalgal Fuels and Chemicals Production. In: Espuña, A. & Graells, M. & Puigjaner, L. (eds.) Computer Aided Chemical Engineering. Elsevier. DOI: 10.1016/B978-0-444-63965-3.50474-8

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Kaya, M., Bekirogullari, M. (2019). Tarımsal Atıktan Elde Edilen Aktif Karbon Destekli Co-B Katalizörü Varlığında Sodyum Borhidrürün Metanolizi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6 (1), 80-86. DOI: 10.19159/tutad.484990


2. Kaya, M., Bekirogullari, M. (2019). Investigation of Hydrogen Production from Sodium Borohydride Methanolysis in the Presence of Al2O3/Spirulina Platensis Supported Co Catalyst. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (16), pp.69-76. DOI:10.31590/ejosat.549911

3. Bekirogullari, M., & Kaya, M. Reaktör Türlerinin ve Parametrelerinin Steam Reforming Prosesiyle Etanolden Hidrojen Üretimine Etkisinin Aspen Plus ile İncelenmesi. Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 34(4), Aralık, 2019 pp.193-201


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan tam metin bildiriler


  1. Bekirogullari M., Pittman J.K. and Theodoropoulos C. (2015) “Integrated Computational and Experimental Studies of Microalgal-Based FUEL Production”, AICHE Annual Meeting, Salt Lake, USA.
2. Bekirogullari M., Pittman J.K. and Theodoropoulos C. (2016) “Microalgal Fuels and Chemicals Production using Kinetic Modeling and Scaled-up Experimental Studies”, AICHE Annual Meeting, San Francisco, USA.
  3. Bekirogullari, M., Pittman, J.K. & Theodoropoulos, C. (2018). “Microalgal Fuels and Chemicals Production and Its Optimization”, International Engineering and Technology Symposium (IETS 2018), Batman, Turkey.
  4. Bekirogullari, M., Kaya, M., Kirim, Y., & Atelge, R. (2018). “Termoakustik Isı Pompalarının Distilasyon Kolonlarına Uygulanması”, International Engineering and Technology Symposium (IETS 2018), Batman, Turkey. 
  5. Bekirogullari, M., Kaya, M. & Atelge, R. (2018). “Mikroalg Büyüme Sistemlerinin Kinetik Modellemesi”, III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey. 
6. Bekirogullari, M., Kaya, M. & Atelge, R. (2018). “Biyogazı Temizleme ve Yükseltme Tekniklerinin İncelenmesi”, III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey. 
7. Bekirogullari, M. & Kaya, M. (2018). “Gliserol Ve Methanolden Steam Reforming Prosesiyle Hidrojen Üretiminin Aspen Plus Simülasyonu Kullanılarak Kıyaslanması”, International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2018), Diyarbakır, Turkey.
8. Kaya, M., Bekirogullari, M., Saka C. & Atelge, R. (2018). “Use Of Mıcroalgae As A Support Materıal For The Productıon Of Catalyst”, International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2018), Diyarbakır, Turkey.
9. Bekirogullari, M. & Kaya, M. (2018). “Asit, Alkol ve Aldehit Gruplarından Hidrojen Üretimine Sıcaklık ve Basınç Etkilerinin Simülasyon Yarımıyla Karşılaştırılması”, Avrasya I. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey.
10. Bekirogullari, M., Kaya, M., Saka C. & Atelge, R. (2018). “Destekli Co-B Katalizörüne Fe2+ Metalinin Etkisinin İncelenmesi”, Avrasya I. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  American Institute of Chemical Engineers (AIChE)

Güncelleme : 23.02.2021 10:15:29