Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 / 4060
Kurumsal E-Posta mkertmen  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme23.03.2022 14:25:09

Dr. Öğr. Üyesi METİN KERTMEN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Metin KERTMEN

2. Doğum Tarihi          : 31/12/1980

3. Unvanı                    : Yrd.Doç.Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi / Biyoloji

Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi

1998 - 2002

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü / Genel Biyoloji

Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi

2003 - 2006

Doktora

(Ders Dönemi)

Fen Bilimleri Enstitüsü / Orman End. Müh.

Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi

2007 - 2008

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü / Genel Biyoloji

Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi

2008 - 2011

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 15 / 09 / 2011

Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezi

 

            Fabrika Atıklarının Neden Olduğu Boyar Madde Kirliliklerinin Biyolojik Adsorbentler Kullanılarak Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması

 

6.2. Doktora Tezi

 

            Bazı Tekstil Boyar Maddelerinin Saccharomycescerevisiaeve  Aspergillusflavus tarafından Biyosorpsiyonu ve Kullanılan BiyosorbentlerinBiyodegradasyonu.

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

 

                1.   Çınar Ö.,Kertmen M., Yaşar S., Demiröz K., Yigit N. Ö., Kitis M. Effect of cycle time on biodegradation of azodye in sequencingbatchreactorProcessSafetyandEnvironmentalProtection. Vol. 86, Issue 6, November 2008, Pages 455-460.

 

2. Çınar Ö., Yaşar S., Demiröz K, Kertmen M.Effect of cycleratio on biodegradation of azodye in sequencingbatchreactorJournal of Biotechnology, 136, 1, 460-461, 2008.

3. Toroğlu S., Toroğlu E., Dinçer S., Dığrak M. ve Kertmen M.Resistances of antibioticsandheavymetals in Enterobacteriaceaespp. İsolatedgillsandintestines of Achanthobramamarmid (Heckel, 1843) fromSir Dam lake. J. Environ. Biol. 30(1), 2009.

 

4. Aslantaş, M., Kendi, E., Demir, N., Şabik, A., E., Tümer, M., Kertmen M.  Synsis, spectroscopic, structuralcharacterization, electrochemicalandantimicrobialactivitystudies of Schiffbaseligandanditstransition metal complexes.SpectrochimicaActaPart A: MolecularandBiomolecularSpectroscopy, Volume 74, Issue 3, Pages 617-624, 2009.

 

5. Bilal Acemioğlu, Metin Kertmen, Metin Digrak, M. Hakki Alma, Fazilet Temiz

“Biosorption of CrystalVioletontoAspergilluswentiifromAqueous Solution” AsianJournal of Chemistry, 22(2), 1394-1402 (2010).

 

6. Bilal Acemioğlu, Metin Kertmen, Metin Dığrak, M. Hakkı Alma, “Use of Aspergilluswentiibiosorption of methylenebluefromaqueoussolution” AfricanJournal of Biotechnology, 9 (6), 874-881) 2010.

 

7. Sevil Toroğlu, Dilek Keskin, Cem Vural, Metin Kertmenand Menderes Çenet, “Comparison of Antimicrobial Activity of EchinopsviscosusSubsp. Bithynicusand E. microcephalusLeavesandFlowersExtractsfromTurkey, INT. J. OF AGRICULTURE & BIOLOGY, 14:4, 637-640, 2012

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

            1.   Halipci H.N.,Dığrak, M., Kertmen, M., Removal of RemazolNavy Blue TextileDyeByUsıngAgaricusbisporusBiomass, Selçuk Üniv., Doğa ve Uyg. Bilimler Dergisi, sayfa 507-516, 2013, Konya.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabındabasılan bildiriler

 

1- Kertmen, M.,Acemioğlu, B., SaccharomycescerevisiaeBiyokütlesi üzerine RemazolBrillant Blue-R’nin Biyosorpsiyonu ve BiyokütleninBiyodegradasyonu, 86 pp, Kilis, ICNASE March 19-20, 2016.

 

2-Kertmen, M.,Acemioğlu, B., SaccharomycescerevisiaeBiyokütlesi Üzerine Safranin Boyar Maddesinin Biyosorpsiyonu ve BiyokütleninBiyodegradasyonu86 pp, Kilis, ICNASE  March 19-20, 2016.

           

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

           

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

            1. Dığrak, M.,  Berna Demir, B., Kertmen, M. 2006. Kahraman Maraş Yöresindeki Topraklardan Organik SolventeTolere Edebilen Mikroorganizmaların İzolasyonu KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 55-60.

2. Korhan, H.,Halipçi, HN, Kertmen, M.,Dığrak, M., 2012. SaccharomycescerevisiaeBiyokütlesi ile RemazolNavy Blue Boyar Maddesinin Biyosorpsiyonu, KSÜ Doğa Bil. Derg., 15(2), 23-28.

 

3. Halipçi, HN, Korhan, H.,Dığrak, M., Kertmen, M., 2012. SaccharomycescerevisiaeBiyokütlesi İle Remazol Turkuaz Blue Boyar Maddesinin Biyosorpsiyonu, KSÜ Doğa Bil. Derg., 15(2), 30-35.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

            1.   Toroğlu, S., Dinçer, S., Kara, C., Kertmen, M.,  2004. Achanthobramamarmid (Heckel, 1843)’ den İzole Edilen ENTEROBACTERIACEAE üyelerinde antibiyotik dirençliliği. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, 21-24 Haziran 2004, Çukurova Üniversitesi, Adana.

 

2. Toroğlu, S.,Dığrak, M. Kertmen, M. 2006. Antimikrobiyal aktivite göstermeyen bitkilerin antibiyotiklere olan synergism-additive- antagonism etkilerinin saptanması. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 241, Kuşadası.

 

3. Acemioğlu, B., Kertmen, M., Dığrak, M., Alma, M.H. 2006 Aspergilluswentii yüzeyine sulu çözeltiden kristal viyoleninadsorpsiyonu. XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 4-8 Eylül 2006 Kayseri.

 

4. Kertmen, M. Acemioğlu, B., , Dığrak,M., Alma, M.H., 2006. Aspergillusflavus yüzeyine sulu çözeltiden metilen mavisinin adsorpsiyonu. XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 4-8 Eylül 2006 Kayseri.

 

5. Dığrak, M.,Kertmen, M., Aksoy Z. Kahraman Maraş-Göksun Yöresinde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Pestisitlerin Toprak Mikroorganizmaları Üzerine Etkisi. Göksun Kongresi 23-24 Ağustos 2008, Kahraman Maraş

6. Kertmen, M.,Dığrak, M., Topçal, F. 2009. SaccharomycescerevisiaeBiyosorbenti Kullanılarak Victoria Blue Boyar Maddesinin Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 07-10 Ekim 2009, Özet Kitabı, 270s., Nevşehir.

 

7. Dığrak, M.,Kertmen, M.,Halipçi, H. 2012. Safraninin Neden Olduğu Boyar Madde Kirliliğinin Biyoadsorbent Kullanılarak Giderilmesi. Ekoloji 2012 Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 163, 3-5 Mayıs 2012, Kilis.

 

8. Halipci H.N.,Dığrak, M., Kertmen, M.,Removal of RemazolNavy Blue TextileDyeByUsıngAgaricusbisporusBiomass, ICOEST Conf. 2013 Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 507-516, 18-21 Haziran 2013, Nevşehir.

           

9. Alan, Y.,Kertmen, M.,Dığrak, M., Lactobacillusplantarumİzolatlarının Antibiyotiklere Karşı Dirençliliklerinin Plazmit İçerikleri ile Karşılaştırılması, 23-27 Haziran 2014, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir.

10. Kertmen, M.,Alan, Y.,  Acemioğlu, B., Dığrak,M., Aspergillusflavus Tarafından RemazolOrange RGB Boyar Maddesinin Biyosorpsiyonunun ve BiyosorbentinBiyodegradasyonunun Araştırılması, 23-27 Haziran 2014, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir.

 

11. Kertmen, M.,Alan, Y.,  Acemioğlu, B., Dığrak,M., Aspergillusflavus Tarafından CibacronRed C2G Boyar Maddesinin Biyosorpsiyonunun Ve BiyosorbentinBiyodegradasyonunun Araştırılması, 23-27 Haziran 2014, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir.

 

12. Alan, Y.,Bozarı, S., Kertmen, M., Dığrak, M., Doğal LactobacillusplantarumSuşlarının 16S rRNA Sekans Analizi ile Tanımlanması, 23-27 Haziran 2014, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir.

 

13. Kertmen M., Bayar S., Dığrak M., SaccharomycescerevisiaeBiyokütlesi İle RemazolOrange Tekstil Boyar Maddesinin Biyosorpsiyonunun Araştırılması. 5-9 Eylül 2016, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep.

 

7.7. Diğer yayınlar

 

            1.   Halipci H.N.,Dığrak, M., Kertmen, M., Removal of RemazolNavy Blue TextileDyeByUsıngAgaricusbisporusBiomass, Selçuk Üniv., Doğa ve Uyg. Bilimler Dergisi, sayfa 507-516, 2013, Konya.

           

8.Projeler ve Konferanslar

 

            1.   Dığrak, M.,Kertmen, M., 2005. Fabrika atıklarının neden olduğu boyar madde kirliliklerinin biyolojik adsorbentler kullanarak  sulu ortamdan adsorpsiyon tekniği ile uzaklaştırılması KSÜ Araştırma Fonu, 2005-1/18. (Yardımcı Araştırıcı) 

 

2. Dığrak, M.,Kireçci, M., Kertmen, M., Kahramanmaraş Civarındaki Ekstrem Ortamlardan İzole Edilecek Olan Bakterilerle Lignin Biyodegradasyonunun Araştırılması KSÜ Araştırma Fonu, 2005-20/2. (Yardımcı Araştırıcı)

 

3. Dığrak, M., Kılıç, B. Kertmen, M. 2005. Kahramanmaraş İlinden Toplanan Toprak Örneklerinden Organik SolventTolere Edebilen Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Tanımlanması. (Araştırıcı)

 

4. Çınar, Ö. Dığrak, M. 2005. Tekstil Boyarmadde Atıksularının Biyolojik Olarak Arıtılabilirliğinin Aerobik ve Anoksik Şartlarda Devreden MembranBiyoreaktöründe İncelenmesi. TÜBİTAK- ÇAYDAK 104Y280 (Bursiyer Doktora Öğrencisi)

 

5. Acemioğlu, B., Alma, M.H., Dığrak, M.,Şamil, A. Tekstil atık sularının neden olduğu boyar madde kirliliklerinin birer absorbant olarak yer fıstığı kabuğundan üretilen köpük ve kömür (çarkal) mantar ve maya kullanılarak kolon ve kesikli adsorbsiyon yöntemi ile uzaklaştırılması ve bu absorbantlarınbiyodegradasyon özelliklerinin araştırıması; prosese ait reaktör tasarımının geliştirilmesi, adsorbsiyon izoterminin ve adsorbsiyon kinetiğinin ve mekanizmasının incelenmesi. TÜBİTAK-107Y043 .     (Yardımcı Araştırıcı - Bursiyer Doktora Öğrencisi)

 

6. Dığrak, M., Korhan, H., Kertmen. M., 2008 ‘Bazı Reaktif Tekstil Boyar Maderlerinin maya ile biyosorpsiyonunun araştırılması’ Tübitak Öğrenci Projesi (Yardımcı Araştırıcı)

 

7. Avrupa Birliği Projesi- 2010-TRI-LEO02-15889: Çölyak Hastaları için Tıbbi Ekmek Yapımının Öğrenilmesi. (ToLearnTheProduction of MedicalBreadUsed in Treatment of CoeliacDisease) 29.01.2011-18.02.2011. Viyana-Avusturya

 

8. Kertmen, M., İlhan, S., Özdemir S., Okumuş, V., Yeni sentezlenen bazı Shiff bazlı metal komplexlerininAmtimikrobiyal, Antioksidan ve DNA özelliklerinin araştırılması. Siirt Üniv. Araştırma projesi birimi 2013.

 

9. İlhan, S., Özdemir S., Okumuş, V., Kertmen, M., Baykara. H., 2-HİDROKSİNAFTALİN-1-KARBALDEHİT Ve Bazı Diamin Bileşikleri İle Yeni Schiff Bazlarının Sentezi, Çeşitli Komplekslerinin Hazırlanması Ve  Amtimikrobiyal, Antioksidan ve DNA özelliklerinin araştırılması. Siirt Üniv. Araştırma projesi birimi 2013.

 

10. Okumuş, V., Özdemir, S., Kertmen, M.,Billoris (Sağlarca, Siirt) ve Norşin (Güroymak, Bitlis)Kaplıcalarından Termofilik Bakteri İzolasyonu ve Ticari Öneme Sahip-Galaktozidaz ve - Amilaz Enzimlerinin Üretimi. Siirt Üniv. Araştırma projesi birimi 2013.       

 

11. Okumuş, V., Özdemir, S., Kertmen, M.,Meryemderesi (Balveren, Şırnak) Kaplıcasından Termofilik Bakteri İzolasyonu ve Ticari Öneme Sahip α-amilaz Enziminin Üretimi ve Karakterizasyonu. SİÜ-FED 06, Siirt Üniv. Araştırma projesi birimi 2013.

12.The International Conference On EducationalLeadershipInTheLight of Science, 22-24 Mayıs 2014. Siirt

 

13. Siirt Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Sourn Üniversitesinin Ortaklaşa düzenlediği “Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik” Konulu Uluslararası Konferans, 22-24 Mayıs 2014/Siirt Üniversitesi, Türkiye.

 

9.İdari Görevler

            1. Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğrenci Danışmanlığı (2009-2012

2. Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans Öğrenci Danışmanlığı (2011-2015)

3. Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fiz. ve Reh Bölümü Başkanlığı(07.10.2013-01.09.2016)

4. Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Yönetim Kurulu Üyeliği (20.10.2012-01.09.2016)

5. Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği (07.10.2013-01.09.2016)

6. Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fiz. ve Reh Bölümü Farabi Koordinatörü (28.02.2014-Halen)

7. Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fiz. ve Reh Bölümü Bologna Koordinatörü (2013-Halen)

8. Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu BAP Proje İzleme ve Değ. Kom.Üyeliği (04.12.2014-Halen)

9. Genç TEMA öğrenci Topluluğu Danışman Öğretim Üyeliği 2013- 2015

10. İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Danışmanlığı 15.09.2017 – Halen

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

11.Ödüller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

-

-

-

-

İlkbahar

Mikrobiyoloji – Parazitoloji

4x5

 

215

 

2017-2018

Güz

Büyüme ve Gelişme

2x2

-

67

Genetik Hastalıklar

2x4

-

131

Fizyoloji

1x4

-

65

Genel Biyoloji

1x3

-

33

İlkbahar

Mikrobiyoloji – Parazitoloji

4x5

-

195

Fizyoloji

2x1

 

35

 

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45