Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-1224 / 2844
Kurumsal E-Posta m.mirzapour  siirt.edu.tr
E-Posta
Açıklama
Güncelleme20.07.2020 16:10:42

Dr. Öğr. Üyesi MOHSEN MIRZAPOUR

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı :Mohsen MIRZAPOUR

2. Doğum Tarihi :06.12.1973

3. Unvanı :Yrd.Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu :Doktora

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat ve Bitki Islah Mühendisliği

FASA (İRAN)

1995

Y. Lisans

Bitki Islah Mühendisliği

ARDABIL(İRAN)

2003

Doktora

Fen Bilimleri Ens. Tarla Bitkileri ABD

ANKARA

2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 15.01.2016

Doçentlik Tarihi:.............

Profesörlük Tarihi:..........

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1. …

2. …

6.2. Doktora Tezleri

1. …

2. …

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

 

1.Dilaver Z, Mirzapour M, Kendir H. 2017. BreakıngSeedDormancyAndMıcropropagatıon Of PerennıalVulnerarıaMılkvetch (Astragalusvulnerariae DC.). ActaSci. Pol. HortorumCultus, 16(4) 2017,

2.Mirzapour M, Nofouzi F, Mokhtarzadeh S, Kendir H, Khawar KM. 2013.Effects of BAP-NAA on plantregenerationfromhalfcotyledonexplants of TurkishCommonVetch (Viciasativa L.) cultivarKubilay.CurrentOpinion in Biotechnology, Volume 24, Supplement 1,Page S121

3. Nofouzi F,Mirzapour M,Mokhtarzadeh S, Khawar KM. 2013.Invitromassproliferation of twocommerciallyimportantTurkishBroadBean (ViciafabaL.) cultivars.CurrentOpinion in Biotechnology,Volume 24, Supplement 1,July, Page S121

4. Mokhtarzadeh S, Niyazpour F, Nofouzi F,Mirzapour M, Khawar KM, NeseKirimer.2013. Effect of BAP and NAA plantgrowthregulatorsin vitroregenerationandrooting of Echinaceapurpurea (L.) Moench. CurrentOpinion in Biotechnology,Volume 24, Supplement 1,July,Page S121

5.MirzapourM, Hajyzadeh M, Khawar KM, Kendir H. 2012.Comparison of abaxiallyandadaxiallyculturedcotyledonexplants on in vitroregeneration of Viciasativacv. Selcuk.Journal of Biotechnology, Volume 161, Supplement, November Page15.

6. Hajyzadeh M, Bakhsh A,Mirzapour M, Khawar KM. 2012.Genetictransmation of cv. Gokçe of chickpeausingmatureembryonicaxisexplants.Journal of Biotechnology,Volume 161, Supplement,November,Page 15

7. GhaffariM, Farrokhi I. andMirzapour M. 2011.Combining abilityand gene actionagronomictraitsandoilcontent in sunflower (HelianthusannuusL.) using F1hybrids.CropBreedingJournal, 1 (1); 75-87

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.Mirzapour M, Kendir H, Khawar KM. 2014. Micropropagation of vetch (Viciasativa L) cv. Kubilay. International MolecularBiologyandBiotechnologyCongressBosniaandHerzegovina. 3RD pp 44.

2.Mirzapour M. 2014. Establishment of efficientmicropropagationsystem of Astragalusvulneraria DC. an importantplant of aridlandscaping. 1stnationalOrnamentalPlantscongress. Tehran 21-22 October. 2014.

3.Mirzapour M, Khawar KM, Kendir H. 2013. Salisilik Asit Ve GA3 Ön Uygulanmasının Adi Fiğin Kara Elçi Çeşidin KotiledonEksplantınRejenerasyon Üzerinde Etkileri. International PlantBreedingcongress. Nov. 10-14. 2013. Antalya.

 

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Valizadeh N, Nofouzi F, Mirzapour M, MobasherJannat S, Javani M. 2014. Ekmeklik Buğday (Triticumaestivum L.)’da Farklı sulama düzeyleri ile mineral ve biyolojik azotlu gübrenin verim ve verim üyeleri üzerinde etkisi. XI. Ulusal Tarla Bitkileri kongresi 10-13 Eylül Konya 2013.pp 336.

2. Köm, D.,Mirzapour, M., Derelli, E., AllahverdikhanVaziri, P., Kayan, M., Aycan, M. ve Yıldız, M. 2014. Ketende (Linumusitatissimum L.) yüzey sterilizasyonu süresinin in vitro fide gelişimi, sürgün rejenerasyonu ve bitkicik gelişimi üzerine etkisi. Ulusal Botanik – Bitki Bilimi Kongresi, 25-28 Ekim, Antalya.

3. Mirzapour M,Khawar KM, Kendir H. 2012. Adi Fiğin Selçuk Çeşidinde İki Kotiledon ile Embriyo Eksplantları Kullanarak in vitroMikroçoğaltım Çalışmaları. 15-18 Kasım. 2012.2.  Moleküler biyoloji kongresi Antalya.

4. Derelli, E.,Vaziri, P.A., Mirzapour, M. and Yıldız, M. 2012. Dokudaki su eksikliğinin neden olduğu stresin in vitro şartlar altında keten (Linumusitatissimum L.) hipokotileksplantlarından sürgün rejenerasyonu üzerine etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarım Sempozyumu, 20-23 Nisan, Çankırı.

 


 

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.Mirzapour M, Yıldırım M. UgurandOzdemir F.A. 2016. Effects of Polarity on BulbletRegeneration on StemCuttings of OrientalLiliumHybridCv. Casa Blanca. Journal of AppliedBiologicalSciences 10 (3): 33-38,

2. Derelli E.,AllahverdikhanVaziri, P, Mirzapour, M. ve Yıldız, M. 2012. Dokudaki Su Eksikliğinin Neden Olduğu Stresin InVitroŞartlar Altında Keten (Linumusitatissimum L.) HipokotilEksplantlarından Sürgün Rejenerasyonu Üzerine Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 153-156.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.7. Diğer yayınlar

 

1.Mirzapour M, Dilaver Z, Kendir H, Khawar KM. 2013. Micropropagation of Astragalusvulnerariae DC –potentialplantuse in aridlandscaping. InternatıonalPlantBreedingcongress. Nov. 10-14. 2013. Antalya.

2.Mirzapour M, NofouziF, Valizadeh N, Khawar KM, Kendir H. 2013. Adi Fiğini Cumhuriyet Ve Kara Elçi Çeşidin Tohumlarından Gelişen Fideciklerin Morfolojik Özellikleri Üzerine Sodyum HipokloritMuamelerin Etkileri. XI. Ulusal Tarla Bitkileri kongresi 10-13 Eylül Konya 2013.

3. Nofouzi F, Mirzapour M, Valizadeh N, Khawar KM. 2013.Türkiye’de Yetiştirilen İki Önemli Bakla Çeşitlerinde BAP ve NAA Büyüme Düzenleyici Maddelerin İn Vitro Koşullarında Rejenerasyon Üzerinde Etkileri. XI. Ulusal Tarla Bitkileri kongresi 10-13 Eylül Konya 2013.

4.Mirzapour M,Khawar KM, Kendir H.2012. Adi Fiğin Kubilay Çeşidinde Yarım KotiledonEksplantı ile in vitro Hızlı çoğaltımı. 15-18 Kasım. 2012. 2. Moleküler biyoloji kongresi Antalya.

 

8.Projeler

 

1.HyacinllasiirtensisMatw (Siirt Sümbülü) Türünde InVitroMikroçoğaltım ile Soğancık Üretimi Üzerine Araştırmalar (SİÜ-BAP).

 

2. Bitki Gelişimini Tetikleyen Rizobakterilerin Uygulandığı Ekmeklik Buğdayda (Triticumaestivum L.) Kuraklık Stresi ile İlişkili Bazı Genlerin İfade Seviyesinin q-RT-PCR ile Ölçülmesi (SİÜ-BAP).

 

3. Buğdayda ACCD (1- amino-cyclopropone-1-carboxylic aciddeaminase) Özelliği Gösteren Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri (PGPB) Uygulamalarının Kuraklık Stresi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi(SİÜ-BAP).

4. Siirt Ekolojisinde Bazı Okaliptüs Çeşitlerinin Adaptasyonu ve Fidanlarının Permanslarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (DİKA).


 

 

9.İdari Görevler

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.İran Süs Bitkileri Topluluğu

 

11.Ödüller

1.2015 Ankara Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü tarafından doktora tezim en yüksek yayın puanı alan tez olarak belirlenmiştir.

 

12. lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Öğrenim

Yıl

Dersler

Öğrenim Dili

Ders Satti

Lisans

2016-2017

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

Tükçe

4

BAHÇE BİTKİLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ

Tükçe

4

2017-2018

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

Tükçe

4

BAHÇE BİTKİLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ

Tükçe

3

2018-2019

BİTKİSEL BİYOTEKNOLOJİ

Tükçe

4

ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ

Tükçe

2

BİTKİ DOKU KÜLTÜR TEKNİKLERİ

Tükçe

4

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI 

Tükçe

2

BAHÇE BİTKİLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ

Tükçe

3

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

Tükçe

4

2019-2020

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

Tükçe

4

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR

Tükçe

2

BAHÇE BİTKİLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ

Tükçe

3

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI 

Tükçe

2

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOTEKNOLOJİ (SEÇ)

Tükçe

4

Yüksek Lisans

2016-2017

BİTKİLER GEN AKTARIM YÖNTEMLERİ

Tükçe

3

2018-2019

BİTKİLER GEN AKTARIM YÖNTEMLERİ

Tükçe

3

BİTKİLERDE GENETİK TRANSFORMASYON VE GEN KULLANIM TEKNOLOJİLERİ

Tükçe

3

ABİYOTİK STRES VE BİYOTEKNOLOJİK GELİŞMELER

Tükçe

3

2019-2020

BİTKİ HÜCRE DOKU VE ORGAN KÜLTÜRLERİ

Tükçe

3

İLERİ YEŞİL BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ

Tükçe

3

BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİ MADDELERİNDE SON GELİŞMELER

Tükçe

3

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

Güncelleme : 7.07.2020 12:28:54
Yayınlar ve Projeler

7. Yayınlar ve Projeler

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &Arts and Humanities)


Ghaffari M, Farrokhi I. and Mirzapour M. 2011.Combining ability and gene actionfor agronomic traits and oil content in sunflower (Helianthus annuus L.) using F1 hybrids.Crop Breeding Journal, 1 (1); 75-87


MirzapourM, Hajyzadeh M, Khawar KM, Kendir H. 2012.Comparison of abaxially and adaxially cultured cotyledon explants on in vitro regeneration of Vicia sativa cv. Selcuk.Journal of Biotechnology, Volume 161, Supplement, November Page15.


Hajyzadeh M, Bakhsh A, Mirzapour M, Khawar KM. 2012.Genetic transformation of cv. Gokçe of chickpea using mature embryonic axis explants.Journal of Biotechnology,Volume 161, Supplement,November,Page 15


Mirzapour M, Nofouzi F, Mokhtarzadeh S, Kendir H, Khawar KM. 2013.Effects of BAP-NAA on plant regeneration from half cotyledon explants of Turkish Common Vetch (Vicia sativa L.) cultivar Kubilay.Current Opinion in Biotechnology, Volume 24, Supplement 1,Page S121


Nofouzi F, Mirzapour M, Mokhtarzadeh S, Khawar KM. 2013.In vitromass proliferation of two commercially important Turkish Broad Bean (Vicia faba L.) cultivars.Current Opinion in Biotechnology,Volume 24, Supplement 1,July, Page S121


Mokhtarzadeh S, Niyazpour F, Nofouzi F, Mirzapour M, Khawar KM, NeseKirimer.2013. Effect of BAP and NAA plant growth regulators in vitro regeneration and rooting of Echinacea purpurea (L.) Moench. Current Opinion in Biotechnology,Volume 24, Supplement 1,July,Page S121

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

Mirzapour M, Kendir H, Khawar KM. 2014. Micropropagation of vetch (Vicia sativa L) cv. Kubilay. International Molecular Biology and Biotechnology Congress Bosnia and Herzegovina. 3RD Internatıonal molecular biology and biotechnology congress. June 02-06 2014. pp 44.


Mirzapour M, Khawar KM, Kendir H. 2013. Salisilik Asit Ve GA3 Ön Uygulanmasının Adi Fiğin Kara Elçi Çeşidin Kotiledon Eksplantın Rejenerasyon Üzerinde Etkileri. International Plant Breeding congress. Nov. 10-14. 2013. Antalya.


Mirzapour M. 2014. Establishment of efficient micropropagation system of Astragalus vulneraria DC. an important plant of arid landscaping. 1st national Ornamental Plants congress. Tehran 21-22 October. 2014.


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 


7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 


Derelli E., Allahverdikhan Vaziri, P, Mirzapour, M. ve Yıldız, M. 2012. Dokudaki Su Eksikliğinin Neden Olduğu Stresin In Vitro Şartlar Altında Keten (Linum usitatissimum L.) Hipokotil Eksplantlarından Sürgün Rejenerasyonu Üzerine Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 153-156.


7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 


Valizadeh N, Nofouzi F, Mirzapour M, Mobasher Jannat S, Javani M. 2014. Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.)’da Farklı sulama düzeyleri ile mineral ve biyolojik azotlu gübrenin verim ve verim üyeleri üzerinde etkisi. XI. Ulusal Tarla Bitkileri kongresi 10-13 Eylül Konya 2013.pp 336.


Derelli, E., Vaziri, P.A., Mirzapour, M. and Yıldız, M. 2012. Dokudaki su eksikliğinin neden olduğu stresin in vitro şartlar altında keten (Linum usitatissimum L.) hipokotil eksplantlarından sürgün rejenerasyonu üzerine etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarım Sempozyumu, 20-23 Nisan, Çankırı.


Köm, D., Mirzapour, M., Derelli, E., Allahverdikhan Vaziri, P., Kayan, M., Aycan, M. ve Yıldız, M. 2014. Ketende (Linum usitatissimum L.) yüzey sterilizasyonu süresinin in vitro fide gelişimi, sürgün rejenerasyonu ve bitkicik gelişimi üzerine etkisi. Ulusal Botanik – Bitki Bilimi Kongresi, 25-28 Ekim, Antalya.

Mirzapour M, Khawar KM, Kendir H. 2012. Adi Fiğnin Selçuk Çeşidinde İki Kotiledon ile Embriyo Eksplantları Kullanarak in vitro Mikroçoğaltım Çalışmaları. 15-18 Kasım. 2.  Moleküler biyoloji kongresi Antalya.

7.7. Diğer yayınlar


Mirzapour M, Khawar KM, Kendir H.2012. Adi Fiğnin Kubilay Çeşidinde Yarım Kotiledon Eksplantı ile in vitro Hızlı çoğaltımı. 15-18 Kasım. 2.  Moleküler biyoloji kongresi Antalya.


Mirzapour M, Nofouzi F, Valizadeh N, Khawar KM, Kendir H. 2013. Adi Fiğini Cumhuriyet Ve Kara Elçi Çeşidin Tohumlarından Gelişen Fideciklerin Morfolojik Özellikleri Üzerine Sodyum Hipoklorit Muamelerin Etkileri. XI. Ulusal Tarla Bitkileri kongresi 10-13 Eylül Konya 2013. 


Nofouzi F, Mirzapour M, Valizadeh N, Khawar KM. 2013.Türkiye’de Yetiştirilen İki Önemli Bakla Çeşitlerinde BAP ve NAA Büyüme Düzenleyici Maddelerin İn Vitro Koşullarında Rejenerasyon Üzerinde Etkileri. XI. Ulusal Tarla Bitkileri kongresi 10-13 Eylül Konya 2013.


Mirzapour M, Dilaver Z, Kendir H, Khawar KM. 2013.Micropropagation of Astragalus vulnerariae DC – a potential plant for use in arid land scaping. Internatıonal Plant Breeding congress. Nov. 10-14. 2013. Antalya.


7.8. Uluslararası atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

9. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu 

doldurunuz.

Akademik 2016-2017

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

Bahar

Tarımsal Biyoteknoloji

2

2

13

Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji

2

2

2

Yüksek Lisan Dersi: Bitkilerde Gen Aktarım Teknikleri

3

0

1