Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Sebze Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-1224 / 2837
Kurumsal E-Posta zkaripcin  siirt.edu.tr
E-Posta zkaripcin  gmail.com
Açıklama
Güncelleme6.06.2022 17:15:23

Dr. Öğr. Üyesi MUHEMET ZEKİ KARİPÇİN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Bahçe Bitkileri Bölümü Bölüm Başkanı
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

  1. Adı Soyadı

: M. Zeki KARİPÇİN  1. Unvanı

:Dr. Öğr. Üyesi

  1. Öğrenim Durumu

:Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat

Harran

1997

Y. Lisans

Ziraat

Harran

2004

Doktora

Ziraat

Çukurova

2009

 

  1. Akademik Ünvanlar

Dr. Öğretim Üyeliği Tarihi :2015

Doçentlik Tarihi :

Profesörlük Tarihi  :

 

 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

1. Şehriban YILDIRIM. Maydanoz Sebzesinde Kuraklıkta Değişime Uğrayan Fizyolojik Ve Bazı Biyokimyasal Değişimler (Devam Ediyor)


2. Emrah TUNCAY. Siirt Yöresinde Bazı Yerel Sebze Genotiplerinin Toplanması Morfolojik ve Pomolojik Karakterizasyonlarının Yapılması ve Çoğaltılması (2021).


3. Nevzet TAŞ. Su Yosunu Kullanımının Kuraklık Koşullarında Yetiştirilen Acurların Fizyolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özelliklilerine Etkileri ve Acur Genotiplerinin Moleküler Olarak İncelenmesi (Devam Ediyor).


4. İbrahim GÜNEŞ. Bazı Karpuz Melezlerinde Heterosis ve Heterobeltiosis Oranlarının Belirlenmesi (Devam Ediyor)


5.  Yunus AKTAR. Siirt Yöresinde Doğal Olarak Yetişen C. syriaca B. Tipleri ile C. scolymus L. Türü (Sakız) Enginarlarında Etken Madde Tespiti  (2019).


6. Mohammed Ahmed AHMED. Salisilik Asit Uygulamalarının Biber (Capsicum anuum L.) Fidelerinde Soğuğa Tolerantlık ve Gen İfadesi Üzerine Etkileri (2019).


7. Gülşah SEYİTOĞLU. Phytophthora capsici Leon.’a Dayanıklı Yerel Biber Hattı Geliştirilmesi (2018). 


 

  

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI,Arts and Humanities)

 

1. Karipçin, M. Z. (2023). Hydrogels improved parsley (Petroselinium crispum (Mill.) Nyman) growth and development under water deficit stress. PeerJ, 11, e15105. https://doi.org/10.7717/peerj.15105

     2. Kırnak, H., & Karipçin, M. Z. 2022. Responses of Furrow Irrigated Paprika Pepper Cultivars on Yield and Crop Water Stress Index (CWSI) Under Semi-Arid Climate Condition. Gesunde Pflanzen, 1-9.                                                          https://doi.org/10.1007/s10343-022-00810-3


3. Aktar Y., Karipçin M.Z., Şensoy Suat. 2020. Detection of Active Substances in Cynara syriaca B. and Cynara scolymus L. Type Artichokes Growing Naturally in Siirt Region. Fresenius Environmental Bulletin, 29 (09A): 8713-8718.

4. Erez M.E., İnal B., Karipçin M.Z., Altıntaş S. 2020. Physiological and gene-expression variation in watermelon (citrullus lanatus l.) cultivars exposed to drought stress. Acta Societatis Botanicorum Poloniae / 2020 / Volume 89 / Issue 2 / Article 8921 Publisher: Polish Botanical Society.

5. Ahmet A. M., Karipçin M.Z., Yaşar F. 2020. Effects of Salicylic Asic Application on WRKY Gene in Pepper (Capsicum annum L.) Seedling. Fresenius Environmental Bulletin, 29 (04A): 3279-3286.

6. Karipçin M.Z., Seyitoğlu G., Mikail, N.,  2018. Characterizatıon of Phytophthora capsici Leonian resistance in some pepper genotypes by principal component analysıs. Applied Ecology and Environmental Research, 16 (5): 6885-6901. Doi: DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1605_68856901.

7. Dinc, S., Kara, M., Karipcin, M.Z., Sarı, N., Can, Z., Cicekci, H., Akkus, M., 2018. The roothstock effects on agronomic and biochemical quality properties of melon under water stress. Fresenius Environmental Bulletin. 27 (7): 5008-5021.

8. Karipçin, M.Z., 2018. Statistical evaluation of watermelon genotypes exhibiting different features under stress conditions. Fresenius Environmental Bulletin, 27 (2): 1131-1137.

9. Karipçin, M.Z., İnal, B., 2017. Determination of heterosis and heterobeltiosis values of salt-tolerant summer squash (Cucurbita pepo L.) genotypes and genetic relationships of parental genomes. Applied Ecology and Environmental Research, 15 (4): 779-796. (DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1504_779796).

10. Karipçin, M.Z., Dinç, S., Kara, M., Kahraman, S., Alp, I., Çicekçi, H., 2016. High temperature-tolerant tomato lines: bioactive compounds. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 1-9.

11. Keles, D., Pinar, H., Ata, A., Karipcin, Z., Ates, A., Taskin, H., Buyukalaca, S., 2015. Determination of high-temperature tolerance of some pepper genotypes. HortScience. 50 (9): 172.

12. Kara, M., Dinç., S., Kahraman, S., Karipçin, M.Z., Alp, İ., Çiçekçi, H., 2015. Ground Urfa isot peppers with high content of bioactive compounds and antioxidant activity. Journal of Medicinal & Spice Plants, 20 (4): 158-164.

13. Karipçin, M.Z., Sari, N., Kirnak, H., 2010. Effects of drought on yield and pomological features of wild and domestic Turkish watermelon genotypes. Acta Hort. (ISHS) 871: 259-266. http://www.actahort.org/books/871/871_34.htm.

14. Karipçin, M.Z., Sarı, N., Kırnak, H., Preliminary research on drought resistance of wild and domestic Turkish watermelon genotypes, Cucurbitaceae, Proceedings of the IXth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, INRA, Avignon-France, (2008) pp: 493-499.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Bektaş, Y., Benek, A., Karipçin, M.Z. 2022. Yaygın Kavun Hatlarında Toprak Üstü ve Altı Gelişiminin Genetik Varyasyonu. Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi. 3(1) 36-45.

2. Pala, F., & Karipçin, Z. (2021). Dikim Öncesi Herbisitler İle Domates Tarlalarında Yabancı Ot Mücadelesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8(2), 241-249.

           3.  Muhemet Zeki Karipçin, (2021). Siirt Koşullarında İkinci Ürün Olarak Karpuz Yetiştiriciliği. MAS Journal of Applied Sciences, Özel Sayı, p. 1243-1258. Doi: 10.52520/masjaps.190.


4. Karipçin, Z. (2021). Siirt Koşullarında İkinci Ürün Olarak Kornişon Yetiştiriciliği. ISPEC Journal of Agricultural Sciences5(2), 401-410. 

5. Malakaşlı S., Karipçin M.Z. 2020. Drying and Drying Systems in Vegetables. EJONS International Journal on Mathematics, Engineering&Natural Sciences. 4(13), s. 13-18.

6. Ahmed, M. A., Karipçin, M. Z., & Yaşar, F. 2019. Morphological Changes of Salicylic Acid Application on Pepper (Capsicum annuum L.) Seedling under Cold Condition. International Journal of Secondary Metabolite6(4), 342-349.

7. Kılınç M.H., Karipçin M.Z. 2019. Kök Ortamlarının Karpuz Kök Yapılarına Etkileri. EJONS International Journal on Mathematics, Engineering&Natural Sciences. 3(10),  s. 52-60.

8. Malakaşlı S., Karipçin M.Z. 2019. Geothermal Resources in Siirt and their Opportuities for Greenhouse. EJONS International Journal on Mathematics, Engineering&Natural Sciences. 3(11), s. 51-55.

9. Tuncay E., Karipçin M.Z. 2019. Tuncay, E.,  Karipçin, M. Z. 2019. Siirt Yöresinde Sebze Olarak Tüketilen Bazı Yabancı Otlar. EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences. 3(11), 119-134.

10. Keleş, D., Pınar, H., Ata, A., Bircan, M., Karipçin, Z., Rastgeldi, U., & Büyükalaca, S. 2019. Water Deficit Tolerance of Some Pepper Inbred Lines. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology7(8), 1088-1093. 

11. Karipçin, M.Z., Demirer Durak, E., 2018. Biber genotiplerinde peroksidaz ve katalaz içeriklerinin Phytophthora capsici’ye dayanıklılık üzerine etkileri. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5 (1): 65-71. DOI: 10.19159/tutad.358705

12. Karipçin M.Z., Şatır N.Y., 2016). Su stresi koşullarında yetiştirilen marul sebzesinin verim ve besin içeriğine arbusküler mikorizal fungus (AMF)’un etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26 (3):406-413.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

   

1.  Karipçin, M.Z. 2022. Maydanoz (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman) Tohumculuğu. ISPEC 10th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development 18-19 JULY 2022-SİVAS / TÜRKİYE. Pp: 1185-1195. 

2.  Karipçin, M.Z., ÇIĞ, F. 2022. Kurak Koşullar Altında Cucumis melo subsp. agrestis var. conomon Tohumlarının Bazı Erken Gelişim ve Çimlenme Parametreleri Üzerine Accd Bakterilerinin Etkileri. Internatıonal Conference On Global Practıce Of Multıdıscıplınary Scıentıfıc Studıes. March 6-8, 2022. Turkish Republic of Northern Cyprus. Pp: 1544-1552.

3. ÇIĞ, F., Karipçin, M.Z. 2022. Kurak Koşullar Altında Solanum lycopersicum Tohumlarının Bazı Erken Gelişim Ve Çimlenme Parametreleri Üzerine Accd Bakterilerinin Etkileri. Internatıonal Conference On Global Practıce Of Multıdıscıplınary Scıentıfıc Studıes. March 6-8, 2022. Turkish Republic of Northern Cyprus. Pp: 1553-1562.

4. Karipçin, M.Z. 2022. ÇIĞ, F. 2022. Kurşun Stresi Altındaki Lycopersicon esculentum L. Tohumlarına Accd Aktivitesi Gösteren Bakterilerin Etkileri. 2. Internatıonal Sıırt Conference On Scıentıfıc Research. 21-23 Mart 2022. Siirt/Türkiye. Pp: 954-964.

5. ÇIĞ, F., Karipçin, M.Z. 2022. Nikel Stresi Altındaki Lycopersicon esculentum L. Tohumlarına ACCD Aktivitesi Gösteren Bakterilerin Etkileri. 2. Internatıonal Sıırt Conference On Scıentıfıc Research. 21-23 Mart 2022. Siirt/Türkiye. Pp: 965-976.

6. Karipçin, M.Z. 2022. Bazı Sebzelerde Tohum Sertliği. International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-III Turkish Republic of Northern Cyprus, November 15-17, 2022. Pp: 891-900.

7. Karipçin, M.Z., Dirikolu, S.M. 2022. Sebze Tohumculuğu. ISPEC 10th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development 18-19 JULY 2022-SİVAS / TÜRKİYE. Pp: 1196-1210.

8. Karipçin, M.Z., 2021. Sebze Gen Kaynaklarının Toplanması. 3nd. Internatıonal Conference on Food, Agriculture and Veterinary, 19-20 June 2021. İzmir/Turkey. Pp: 923-935.

9. ÇIĞ, F., Karipçin, M.Z., 2021. The Effect Of Bacterıa Applıcatıons Showıng Accd Actıvıty On The Seedlıng Of Cucumıs Melo Var. Agrestıs Seeds Under Salt Stress. Asian Congress On Contemporary Sciences-V, 1-2 June 2021, Azerbaijan. Pp: 731-735.

10. Karipçin, M.Z., ÇIĞ, F., 2021. The Effect Of Bacterıa Applıcatıons Showıng Accd Actıvıty On The Seedlıng Of Lycopersıcon Esculentum L. Seeds Under Salt Stress. Asian Congress On Contemporary Sciences-V, 1-2 June 2021, Azerbaijan. Pp: 1259-1264.

11.    Karipçin, M.Z., Çığ, F., 2021. Accd Özellığı Gösteren Bakteri Bulaştırılmış Lycopersıcon Esculentum L. Tohumlarının Tuzlu Ortamda İlk Gelişim Parametrelerinin Belirlenmesi. ISPEC 7th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development 18-19 September 2021, Muş, Turkey, Pp: 1186-1194.

12.      Çığ, F., Karipçin, M.Z., 2021. Accd Özelliği Gösteren Bakteri Bulaştırılmış Cucumis Melo Var. Agrestıs Tohumlarının Tuzlu Ortamda İlk Gelişim Parametrelerinin Belirlenmesi. ISPEC 7th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development 18-19 September 2021, Muş, Turkey, Pp: 1195-1203.

13.      Karipçin, M.Z., Çığ, F., 2021. Çinko Ve Accd Özelliği Gösteren Bakteri Bulaştırılmış Ortamda Lycopersıcon Esculentum L. Tohumlarının Çimlenmesi. ISPEC 7th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development 18-19 September 2021, Muş, Turkey, Pp: 1204-1211.

14.      Çığ, F., Karipçin, M.Z., 2021. Çinko Ve Accd Özelliği Gösteren Bakteri Bulaştırılmış Ortamda Cucumis Melo Var. Agrestıs Tohumlarının Çimlenmesi. ISPEC 7th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development 18-19 September 2021, Muş, Turkey, Pp: 1212-1219.

15.      Karipçin, M.Z., Çığ, F., 2021. The Effect of Bacteria Applications Showing Accd Activity on The Seedling of Cucumis melo var. agrestis Seeds Under Nickel (Ni) Stress. The 5th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2021), 01-03 July 2021, Almata, Kazakhstan. Pp: 152-157.

16.      Karipçin, M.Z., Çığ, F., 2021. The Effect of Bacteria Applications Showing ACCD Activity on the Seedling of Cucumis melo var. agrestis Seeds Under Nickel Contaminated Media. The 5th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2021), 01-03 July 2021, Almata, Kazakhstan. Pp: 152-157.

17. Çığ, F., Karipçin, M.Z., 2021. The Effect of Bacteria Applications Showing ACCD Activity on the Seedling of Cucumis melo var. Agrestis Seeds Under Lead Contaminated Media. The 5th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2021), 01-03 July 2021, Almata, Kazakhstan. Pp: 147-151.

18. Malakaşlı S., Karipçin M.Z. 2019. Drying and Drying Systems in Vegetables. International Engineering and Science Symposium (IESS-2019), 20-22 June 2019, Siirt-Turkey, Pg:.

19. Malakaşlı S., Karipçin M.Z. 2019. Geothermal Resources in Siirt and their Opportuities for Greenhouse. International Engineering and Science Symposium (IESS-2019), 20-22 June 2019, Siirt-Turkey, Pg:.

20. Kılınç M.H., Karipçin M.Z. 2019. Kök Ortamlarının Karpuz Kök Yapılarına Etkileri. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 June 2019, Siirt-Turkey, Pg: 82-83.

21. Tuncay E., Karipçin M.Z. 2019. Tuncay, E.,  Karipçin, M. Z. (2019). Siirt Yöresinde Sebze Olarak Tüketilen Bazı Yabancı Otlar. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 June 2019, Siirt-Turkey, Pg: 84-85.

22. Karipçin, M.Z., Taş, N., 2018. Effects of waterweed on physiological, morphological and pomological of acur (Cucumis melo Agrestis) grown in drought conditions. I. International Agricultural Science Congress. 09-12 May 2018, Van, Turkey, 482.

23. Karipçin, M.Z., Avcıoğlu, B., 2017. Using RAPD markers for determination of genetic diversity of tomato lines tolerant to high temperature conditions in Şanlıurfa. International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15-17 May 2017, Cappodocia, Turkey 1253.

24. Karipçin, M.Z., 2017. Statistical evaluatıon of watermelon genotypes exhibiting different features under stress conditions. Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi. 20-23 Eylül 2017. Bişkek, Kırgızistan, 53.

25. Karipçin, M.Z., Sarı, N., Solmaz, İ., 2016. Reaction of some melon (Cucumis melo) genotypes to drought stress. Cucurbitaceae 2016 Proceedings, XIth Eucarpia Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, July 24-28, 2016, Warsaw, Poland (eds. E. U.Kozik and H.S. Paris), 288-291.

26. Keles, D., Pinar, H., Ata, A., Karipcin, Z., Ates, A., Taskin, H., Buyukalaca, S., 2015. Determination of high-temperature tolerance of some pepper genotypes. HortScience. 50 (9): 172.

27. Ata, A., Keles, D., Pinar, H., Karipcin, Z., Rastgeldi, U., Büyükalaca, S., 2014.  Evaluation of some tomato lines on high temperature conditions. 18. Eucarpia Meeting of Tomato Working Group, 22-25 April 2014, Avignon, France.

28. Pınar, H., Ata, A., Keleş, D., Büyükalaca, S., Bircan, M., Karipçin, M.Z., Rastgeldi, U., 2013. Determination of tolerance of deficied ırrigation application of some pepper genotypes. International Plant Breeding Congress, 10-14 November 2013, Antalya, Turkey, 462.

29. Keleş, D., Pınar, H., Karipçin, M.Z., Rastgeldi, U., Ateş, A., 2013. Determination of high temperature tolerance of some pepper genotypes. International Plant Breeding Congress, 10-14 November 2013, Antalya, Turkey, 432.

30. Karipçin, M.Z., Sarı, N., Solmaz, İ., 2013. Research on water stress effect of wild and domestic melon accessions. International Plant Breeding Congress. 10-14 November 2013, Antalya, Turkey.  579.

31. Karipçin, M.Z., Sarı, N., 2012. Effect of NaCl application on physiological, morphological and pomological features of Sanlıurfa summer squash genotypes. Cucurbitaceae, Proceedings of the XthEUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, Antalya, Turkey, 702-706.

32. Karipçin, M.Z., Sarı, N., Kırnak, H., 2012. Effect of drought on physiological and morphological features of wild and domestic Turkish watermelon genotypes. Cucurbitaceae, Proceedings of the XthEUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, Antalya, Turkey, 306-314.

33. Karipçin, M.Z., Sarı, N., Kırnak, H., 2008. Preliminary research on drought resistance of wild and domestic Turkish watermelon genotypes, Cucurbitaceae. Proceedings of the IXth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, INRA, Avignon-France, pp: 493-499.

 

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


1. Karipçin, M.Z. 2022. Sebzecilikte Farklı Yaklaşımlar. ISBN: 978-625-8213-67-6. İksad Publishing House, Ankara-Turkey, s. 352


         2. Karipçin, M.Z. 2022. Anadolu ve Tarım. Bölüm 2, s. 37-53. Ziraatın Farklı Alanlardakı Uzanımları, Çığ, A. (ed.), ISBN: 978-625-6380-60-8. İksad Publishing House, Ankara-Turkey, s. 490.


         3. Gerez, H., & Karipçin, M.Z. 2022. Trüf Mantarının Dağılış Alanları ve Türkiye’deki Durumu, Bölüm XII, s. 333-351. Sebzecilikte Farklı Yaklaşımlar. ISBN: 978-625-8213-67-6. İksad Publishing House, Ankara-Turkey, s. 352.


         4. Karipçin, M.Z., & Işık, G.G., 2021. Agricultural Ethıics Multifuncitional Agriculture?. Chapter 1, p. 3-24. In: Agricultural Studies On Different Subjects, Çığ, A. (ed.), ISBN: 978-625-8007-89-3. İksad Publishing House, Ankara-Turkey, p. 468.


       5. Karipçin, M.Z., 2020. Dekorative Vegetable:Bottle Guard. Chapter 5, p. 77-102. In: Ornamental Plants in Different Approaches, Çığ, A. (ed.), ISBN: 978-625-7687-07-2. İksad Publishing House, Ankara-Turkey, p. 528. 

 6. Karipçin, M.Z., 2020. Kurutulmuş Sebze. Bölüm 19, s. 401-419. Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Teori ve Araştırmalar II, Özrenk, K., Bozdoğan, A.M., Bozdoğan, N.Y. (ed.), ISBN: 978-625-7319-11-9. Gece Kitaplığı, Ankara-Türkiye, p. 443. 

 

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Keleş, D., Rastgeldi, U., Karipçin, Z., Karagül, S., Soylu, M.K., Çömlekçioğlu, N., Büyükalaca, S., 2016. Seleksiyon yoluyla Şanlıurfa biber ıslahı. Alatarım, 39.

 

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

  1. Karipçin, M.Z., Rastgeldi, U., Pakyürek, A.Y., Söylemez, S., 2012. Harran Ovası koşullarında alçak tünellerde kavun ve karpuz yetiştiriciliği. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, Konya, 247-265.


  2. Karipçin, M.Z., Rastgeldi, U., Pakyürek, A.Y., 2012. Harran Ovası koşullarında alçak tünellerde marul ve baş salata yetiştiriciliği, sıra aralığı, ekim zamanı, çeşit belirlenmesi, azot dozu ve su düzeylerinin araştırılması. 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, Konya, 235-246. 


        3. Karipçin, M.Z., Pakyürek A.Y., 2011. Değişik malç tipleri, sulama aralık ve düzeylerinin plastik serada yetiştirilen baş salata’nın (Lactuca sativa var. capitata ) verim ve bazı kalite özelliklerine etkileri. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi.


4. Arslan, H., Monis, T., İlkhan, A., Karipçin, M.Z., Ünal, A.T., Soylu, M.K.,2009. Mayınlı arazilerde organik tarımın yapılabilirliği organik peyzaj bildirileri. I. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, Şanlıurfa.

5. Keleş D., Rastgeldi U., Karipçin Z., Soylu M.K., Büyükalaca S., Çömlekçioğlu, N., 2008. Seleksiyon yoluyla Şanlıurfa biber ıslahı. Türkiye VII. Sebze Tarımı Sempozyumu, Yalova, 304.

6. Özden, M., Karipçin, M.Z., 2007. GAP bağcılığının üretim boyutları ve bugünkü durumu. GAP V. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 5-12.

7. Arslan, H., Hatipoğlu, H., İlkhan, A., Karipçin, M.Z.,  2007. GAP bölgesinde kolza (Brassica napus oleifera L.) tarımı.  1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, Samsun, 433-438.

8. Karipçin, M.Z., Balku, N., Rastgeldi, U., Pakyürek, A.Y., Söylemez, S., 2005. Harran Ovası koşullarında ikinci ürün karpuz (Citrullus lanatus) ve turşuluk Hıyar (Cucumis sativus) yetiştiriciliği. GAP IV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 1: 209-211.


7.7. Diğer yayınlar ve Çalıştaylar

           1. Tarımsal Miras Çalıştayı (on-line) 2020. Bitki Gen Kaynakları, Eski yerel çeşitler.


     2. Karipçin, M. Z. 2017. Karpuz ve Kavun Yetiştiriciliği. Tarım Türk Dergisi Eki. Temmuz-Ağustos 2017, Sayı 66. Sayfa, 15-18.

    3. Karipçin, M. Z. 2017. Marul ve Başsalata Yetiştiriciliği. Tarım Türk Dergisi Eki. Kasım-Aralık 2017, Sayı 68. Sayfa, 40-42.


4. Rastgeldi, U., Gayberi, M., Karipçin, M.Z., 2009. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde doğal yayılış gösteren Fritillaria spp. türlerinin süs bitkileri sektöründe değerlendirilmek üzere kültüre alınması. VIII. İŞ PAKETİ. 105G068 TÜBİTAK. (Sonuç raporu)

5. Karipçin, M.Z., Sarı, N., Kırnak, H., 2009. Yerli ve yabani karpuz genotiplerinde kuraklığa toleransın belirlenmesi. TÜBİTAK, 107T613. (Sonuç raporu)

6. Keleş, D., Rastgeldi, U., Karipçin, Z., Karagül, S., Soylu, M. K., Çömlekçioğlu, N., Büyükalaca, S., 2008. Şanlıurfa yerel biber (Capsicum annum) genotiplerinin toplanması, tarımsal karakterlerinin belirlenmesi ve seleksiyon yoluyla ıslahı, TAGEM/BB/03/07. (Sonuç raporu)

7. Karipçin, M.Z., Rastgeldi, U., 2008. Harran Ovası koşullarında alçak tünellerde kavun (Cucumis melo L.) ve karpuz (Citrillus lanatus Thunb) yetiştiriciliği. TAGEM/02/04/01/003. (Sonuç raporu)

8. Kırnak, H., Demir, H., Kodal, S., Yıldırım, E., Karipçin, M.Z., Çavuşoğlu, A., Çullu, M.A., 2008. Şanlıurfa koşullarında paprika biberde sulamanın verim ve kaliteye etkisi. Kesin Sonuç Raporu. T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yayınları. Şanlurfa. (Sonuç raporu)

9. Karipçin, M.Z., Rastgeldi, U., 2007. Harran Ovası koşullarında alçak tünellerde marul (Lactuca sativa var. longifolia Lam.) ve başsalata (Lactuca sativa var. capitata L.) yetiştiriciliği. TAGEM/02/04/01/002. (Sonuç raporu)

10. Karipçin, M.Z., Balku, N., Rastgeldi, U., 2005. Harran Ovası koşullarında ikinci ürün karpuz (Citrullus lanatus) ve turşuluk hıyar (Cucumis sativus) yetiştiriciliği. TAGEM/02/04/04/10. (Sonuç raporu)

11. Karipçin, M.Z., Ak, B.E., Acar İ., 1997. Antepfıstığında (Pistacia vera L.) yaprak gübrelerinin verim ve verim unsurlarına etkileri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Yayınları.


  1. Projeler

PROJE ADI

KURUM

BÜTÇE (TL)

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

ARDEB NO

İkinci Ürün Kornişon Hıyar Yetiştiriciliği (Siirt Koşullarında)

--

2.000,0

15 Haziran 2020

Yürütücü

Bitirme Tezi (R.Erdoğan)

--

İkinci Ürün Karpuz Yetiştiriciliği (Siirt Koşullarında)

--

3.000,0

15 Haziran 2020

Yürütücü

Bitirme Tezi (M.Kineş)

--

Sebze Çeşitlerinin Genetik Kimliğinin Belirlenmesi

Siirt Üniversitesi

200.000,0

01 Temmuz 2019

Danışman

TÜBİTAK

TÜBİTAK girişimcilik aşamalı destek programı (1512) 2180565 nolu proje

Karbon Noktalardan Bitki Gelişim Düzenleyici Ürün Elde Edilmesi

 

 

Siirt Üniversitesi

200.000,0

01 Temmuz 2019

Danışman

TÜBİTAK

TÜBİTAK girişimcilik aşamalı destek programı (1512) 91529 nolu proje

Kuraklığa Tolerantlıkları Belirlenen Farklı Karpuz Genotiplerinin Kök Haritalarının Çıkarılması ve Citrulline ile Arginine İçeriklerinin Belirlenmesi

 

Siirt Üniversitesi

6.000,0

12/09/2019-

Yürütücü

Ulusal (BAP)

2019-SİÜFEB-020

SİÜFEB/BAP