Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı
Telefon / 3072
Kurumsal E-Posta mdogruyol  siirt.edu.tr
E-Posta mrt.dogruyol  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme24.02.2018 11:52:57

Dr. Öğr. Üyesi MURAT DOĞRUYOL

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Güncelleme : 22.05.2022 12:19:33
AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

Doğruyol, M.,An Experimental Study on Strength and Durability for Utilization of Fly Ash in Concrete Mix." Hindawi Publishing Corporation Advances in Materials Science and Engineering Volume 2014, Article ID 417514, 6 pages SCI index

 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Abdulhalim Karasin , Murat Dogruyol, ,Rehber Akdogan and Murat Arda Ugurlu  “Finite grid method for deformation of thin rectangular plates “IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) e-ISSN: 2278-1684,p-ISSN: 2320-334X, Volume 13, Issue 6 Ver. IV (Nov. - Dec. 2016), PP 69-73 www.iosrjournals.org

   Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  Karaşin, A. ve Doğruyol, M., 2011, Sülfat Etkisinde Maruz Betonda Puzolanik Katkı kullanımı eJournal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 1A0157, 6, (1), 348-357

   M.Doğruyol,H.Karaşin 2011 ,Sülfatın beton ve betonarme elemanlara olumsuz etkisi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi Cilt:2 Sayı:2 , 79-85 

   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

   Murat Dogruyol , Abdulhalim Karasin , EFFECT OF DIYARBAKIR BAZALT ON STRENGTH AND DURABILITY OF CONCRETE International Engineering, Science and   Education Conference, 01-03 December 2016, Diyarbakir/Turkey

    Murat Dogruyol , Abdulhalim Karasin , “Diyarbakır bazaltı kullanılan betonun sem ile araştırılması” 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Çukurova University, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana / TURKEY Pages: 2521-2530, Paper ID:726

    Murat Dogruyol , Abdulhalim Karasin “Diyarbakır bazaltının beton dayanıma etkisi” 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Çukurova University, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana / TURKEY Pages: 2513-2520, Paper ID:725

     Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

     Murat Doğruyol, A.Halim Karasin ,2010, Sülfat etkisinde beton karısımlarında optimum puzolanik katkı kullanımı, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyomu Dicle Üniversitesi

ÇALIŞMALAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

Doğruyol, M.,An Experimental Study on Strength and Durability for Utilization of Fly Ash in Concrete Mix." Hindawi Publishing Corporation Advances in Materials Science and Engineering Volume 2014, Article ID 417514, 6 pages SCI index

  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 Abdulhalim Karasin , Murat Dogruyol, ,Rehber Akdogan and Murat Arda Ugurlu  “Finite grid method for deformation of thin rectangular plates “IOSR Journal of Mechanical and  Civil Engineering (IOSR-JMCE) e-ISSN: 2278-1684,p-ISSN: 2320-334X, Volume 13, Issue 6 Ver. IV (Nov. - Dec. 2016), PP 69-73 www.iosrjournals.org

  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 Karaşin, A. ve Doğruyol, M., 2011, Sülfat Etkisinde Maruz Betonda Puzolanik Katkı kullanımı eJournal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 1A0157, 6, (1),  348-357

 M.Doğruyol,H.Karaşin 2011 ,Sülfatın beton ve betonarme elemanlara olumsuz etkisi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi Cilt:2 Sayı:2 , 79-85 

   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

  Murat Dogruyol , Abdulhalim Karasin , EFFECT OF DIYARBAKIR BAZALT ON STRENGTH AND DURABILITY OF CONCRETE International Engineering, Science and      Education Conference, 01-03 December 2016, Diyarbakir/Turkey

   Murat Dogruyol , Abdulhalim Karasin , “Diyarbakır bazaltı kullanılan betonun sem ile araştırılması” 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC    2016) Çukurova University, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana / TURKEY Pages: 2521-2530, Paper ID:726

   Murat Dogruyol , Abdulhalim Karasin “Diyarbakır bazaltının beton dayanıma etkisi” 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Çukurova University, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana / TURKEY Pages: 2513-2520, Paper ID:725

    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

    Murat Doğruyol, A.Halim Karasin ,2010, Sülfat etkisinde beton karısımlarında optimum puzolanik katkı kullanımı, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyomu Dicle Üniversitesi