Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2817
Kurumsal E-Posta mustafakibar  siirt.edu.tr
E-Posta mustafa_kibar_0742  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme2.03.2023 14:09:22

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA KİBAR

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı               : Mustafa KİBAR

2. Doğum Tarihi          : 15.12.1990

3.Unvanı                       : Araştırma Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora (Devam ediyor)

  

 Derece

Alan

Üniversite 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Akdeniz Üniversitesi

2008-2013

Y. Lisans

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Siirt Üniversitesi

2016-2018

Doktora

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Selçuk Üniversitesi

2018-

Ön lisans

Laborant ve Veteriner Sağlık

Anadolu Üniversitesi

2017-2019

Ön lisans

Adalet

Atatürk Üniversitesi

2018-

 

5. Akademik Unvanlar

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1.Yüksek Lisans Tezleri

 

6.2. Doktora Tezleri

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

BAKIR, G., & KİBAR, M. (2020). Muş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Barınak Özelliklerinin Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi23(4), 1085-1095.

BAKIR, G., & KİBAR, M. (2019). Muş İlinde Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Üreme Faaliyetlerinin Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi22(5), 772-780.

BAKIR, G., & KİBAR, M. (2019). Muş İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Bazı Yapısal Özelliklerinin Crostabb Analiziyle Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi22(4), 609-619.

BAKIR, G., & KİBAR, M. (2019). Muş İlinde Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Süt Verim Özelliklerinin Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi22(4), 620-630.

KİBAR, M., & BAKIR, G. (2019). Muş İlinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağlık Yönetiminin Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi9(4), 2409-2419.

BAKIR, G., & KİBAR, M. (2019). Muş ili süt sığırcılığı işletmelerinde ırk tercihi ve etkileyen faktörler. Mediterranean Agricultural Sciences32(2), 257-262.

BAKIR, G., & KİBAR, M. (2019). Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Memnuniyet ve Sürdürülebilirliğine Etkili Olan Faktörler: Muş İli Örneği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi6(2), 123-135.

Ki̇bar, M., Yılmaz, A., & Erkmen, R. (2018). Economic Losses from Fertility Problems in Holstein Crossbreed Dairy Cows in a Commercial Dairy Farm. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences32(1), 81-86.

BAKIR, G., & KİBAR, M. (2018). Muş İlinde Büyükbaş Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Besleme Özellikleri. International Journal of Agricultural and Natural Sciences (IJANS) E-ıssn: 2651-36171(1), 61-68.

KİBAR, M., YILMAZ, A., & BAKIR, G. (2018). Sıcaklık Nem İndeks Değerlerinin Süt Sığırcılığı Açısından Değerlendirilmesi: Siirt İli Örneği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi5(1), 45-50.1.

12. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

    BAKIR, G., KİBAR, M. (2019). Siirt ili besi sığırcılığı işletmelerinin yapısal durumunun belirlenmesi. International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, 188-195. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

   BAKIR, G., KİBAR, M. (2019). Siirt ili besi sığırcılığı işletmelerinde memnuniyet ve sürdürülebilirliğin belirlenmesi. International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, 178-187. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

   KİBAR, M., BAKIR, G. (2019). Siirt İlinde Besi Sığırcılığı İşletmelerinde Sürü Sağlığı Uygulamalarının Belirlenmesi. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019, 814-823. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).    

      KİBAR, M., BAKIR, G. (2019). Siirt İlinde Besi Sığırcılığı İşletmelerinde Besi Uygulamalarının Belirlenmesi. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019, 806-813. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

      KİBAR, M., BAKIR, G. (2019). Siirt İlinde Besi Sığırcılığı İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Besleme Özellikleri. 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019, 327-337. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

      BAKIR, G., KİBAR, M. (2018). Muş ilinde süt sığırcılığı ırk tercihi ve etkileyen faktörler. 10. International Animal Science Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

    KİBAR, M., BAKIR, G. (2018). Determination of yield characteristics in dairy cattle farms in muş povince. 1. Uluslararası GAP Tarım ve Hayvancılık Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

  Kibar, M., & Mikail, N. (2018). APPLICATION OF CONJOINT ANALYSIS TO DETERMINE CONSUMERS’RED MEAT PREFERENCES IN SIIRT PROVINCE. Scientific Papers: Series D, Animal Science-The International Session of Scientific Communications of the Faculty of Animal Science61.

      BAKIR, G., KİBAR, M. (2018). Structural Traits of Dairy Cattle Farms in Mus Province. 1. International Agricultural Science Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

      BAKIR, G., KİBAR, M. (2018). Barn Structures of Dairy Cattle Farms in Muş Province. 1. International agriculture sciences congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

   Kibar, M., Yılmaz, A., Bakır, G. (2017). Evaluation of  Temperature-Humidity Index Values on Dairy Cattle in Siirt Conditions, ICAFOF’17 Nevşehir-Turkey, 422, (Summary Paper/Oral Presentation).

   Kibar, M., Yılmaz, A., Erkmen, R. (2017). Economic Losses from Fertility Problems in Holstein Crossbreed Dairy Cows, IMESET’17 Bitlis-Turkey, 13, (Summary Paper/Oral Presentation).

    Kibar, M. (2017). The Effect of Lactation Number and Calving Season on Numbers of Services per Conception in Holstein Crossbreed Dairy Cattle, ICFAE’17 Milan İtalya, 13-15, (Full Paper/Oral Presentation).

      KİBAR M., ÜLKER H., YILMAZ, A. (2017). Çiftlik Hayvanlarında Düşük Maliyetli Sıcaklık Stresi Ölçüm Cihazı Üretimi. V. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı (Özet Bildiri/Poster).

    KİBAR, M. (2017, December). The Effect of Lactation Number and Calving Season on The Numbers of Services Per Conception in Holstein Crossbreed Dairy Cattle. In Proceedings of The IRES International Conference (Vol. 30, p. 31st).

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Kibar, M., Mikail, N., & Yılmaz, A. (2019). Siirt ili Merkez ilçede kırmızı et tüketim alışkanlıkları ve tüketimi etkileyen faktörler. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 6(4), 720-728.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

BAKIR, G., & KİBAR, M. (2017). Muş İlinde Sığırcılığın Mevcut Durumu ve Yöreye Uygun Irk Seçimi. MUŞ OVASI TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI

15/16 MAYIS Muş, 112.


7.7. Diğer yayınlar

 

8.Projeler

Bakır, G., Kibar, M. Siirt İlindeki Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Durumunun Araştırılması. 2017-SİÜZİR-73, Yardımcı Araştırmacı.

 

9.İdari Görevler

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

11.Ödüller

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 16.06.2020 12:06:56
Yayınlar ve Projeler

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

7.8. Uluslararası atıflar

7.9. Diğer atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler