İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 4437
Kurumsal E-Posta nimet.tegin  gmail.com
E-Posta nimet.tegin  gmail.com
Açıklama
Güncelleme8.04.2021 13:16:18

Dr. Öğr. Üyesi NİMET TEĞİN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

DR. ÖĞR. ÜYS.  NİMET TEĞİN’İN ÖZGEÇMİŞİ

                                                                                                

1.      Adı Soyadı:                     Nimet TEĞİN

2.      Doğum Tarihi:                01.06.1977                                         

3.      Unvanı:                           Dr. Öğr. Üys.

4.      Öğrenim Durumu:         Yüksek Lisans

 

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans

Felsefe

Dicle Üniversitesi

2005

Y. Lisans

Felsefe Grubu

Dicle Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Sosyoloji

Fırat Üniversitesi

2013

Doktora

Sosyoloji

Atatürk Üniversitesi

Devam Ediyor

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi:

Doçentlik Tarihi              :     

Profesörlük Tarihi          :

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

      Siirt İlinde İntihar Olayları Ve İntihar Girişimleri Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma

      6.2.  Doktora Tezleri

      PKK Terör Örgütüne Katılanlar Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

      7.3.1. KIZMAZ Z., TEĞİN N. (2017).  The PKK Organization, Displacements And Kurds: A Sociologıcal Research On Victims Civilian Residents.  V. International Scientific Conference of Series Society  and  War. ”Europe Behind   Walls  Strangers  at Gates of Europe SAW 2017”, 1(1), 15-30. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3875844)

      7.3.2. TEĞİN N., (2017).  Yolcu Nereye Gidiyorsun Romanında Aydınlar Ve Toplum.  International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering andTechnology (IMESET’17 Bitlis), 297-297. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4102049)

      7.3.3. TEĞİN N., (2017).  Yolcu Nereye Gidiyorsun Romanında Toplumsal Çatışma.  International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering andTechnology (IMESET’17 Bitlis), 297-297. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4102238)

7.3.4. TEĞİN, N.(2016) Samiha Ayverdi’nin ‘Yolcu Nereye Gidiyorsun’ Adlı Romanından Hareketle, Osmanlı Toplumunun Sosyolojik Yapısı. Bartın Üniversitesi Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Bartın Üniversitesi Bartın. Bartın Üniversitesi Yayınları.

      7.3.5. TEĞİN, N.(2016) Yolcu Nereye Gidiyorsun Romanında Kimlik Arayışı. 2. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi Hatay.

      7.3.6. TEĞİN, N.(2016) Yolcu Nereye Gidiyorsun Romanında Toplumsal Değişme. 2. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi Hatay.

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4.1. KIZMAZ, Z., TEĞİN, N.(2016), Özyönetim İlanları, Yerinden Edilmeler Ve Kürtler (Hendek/Barikat Eylemlerinin Mağdurları Üzerine Bir Araştırma). HEGEM Yayınları Ankara.

      7.4.2. TEĞİN, N.(2016) Adli,constitutionalist of last times of Ottoman Empire,hero in novel " Yolcu Nereye Gidiyorsun ( Hey traveller, where are you going?). International Humanities and Social Sciences Conference in Berlin, Germany.

 

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.5.1. TEĞİN N. (2017).  Yolcu Nereye Gidiyorsun Romanında Toplumsal Çatışma.  Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi(15), 230-238., Doi: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1445 (Kontrol No: 4101693)

      7.5.2. TEĞİN N. (2017).  Yolcu Nereye Gidiyorsun Romanında Aydınlar Ve Toplum.  Sosyal Bilimler Dergisi(18), 456-463., Doi: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3977 (Kontrol No: 4101442)

2.  

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

      7.7.  Diğer yayınlar

8.    Projeler

      8.1 Terör Mağduru olup köylerinden çıkarılanlar için meslek edinmelerini sağlamak için, Bilgisayar Destekli Tasarım projesi (İçişleri Bakanlığı tarafından yönetilen Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi kapsamında), Diğer (Ulusal), Yürütücü, KDRP Projesi;  04/01/2010 - 25/03/2011 (ULUSAL)

8.2.  Siirt Yöresi El Sanatlarında Modern Çizgiler ve Tasarımlar, (SODES Projesi Devlet Planlama teşkilatı tarafından kabul edilen Sosyal Destek Programı)  Diğer (Ulusal), Yürütücü, SODES Projesi;  17/02/2010 - 20/11/2011 (ULUSAL)

 

9.    İdari Görevler

 

2010-2016

Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gençlik ve Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanlığı

 

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.  Ödüller

 

 

 

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

2

40

Sosyal Bilimlerde Metodoloji

2

1

40

Çocuk Ruh Sağlığı

2

0

40

Sosyolojiye Giriş

2

0

30

İlkbahar

Psikoloji

2

0

40

 Kişisel Gelişim

2

40

Çocuk Hakları ve Koruma

1

3

40

Davranış Yönetimi

1

2

30

Sosyal Bilimlerde Metodoloji

1

3

40

2017-2018

Güz

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

2

40

Çocuk Ruh Sağlığı

2

0

40

Psikolojiye ve Davranış Brm. Giriş

2

0

30

Sosyal Bilimlerde Metodoloji

2

2

35

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

2

40

İlkbahar

Psikoloji

2

0

40

Çocuk Hakları ve Koruma

1

3

40

Davranış Yönetimi

1

2

30

Sosyal Bilimlerde Metodoloji

1

3

40

 

 

Güncelleme : 16.11.2021 11:51:50
KIZMAZ, Z., TEĞİN, N.(2016), Özyönetim İlanları, Yerinden Edilmeler Ve Kürtler (Hendek/Barikat Eylemlerinin Mağdurları Üzerine Bir Araştırma). HEGEM Yayınları Ankara.

1.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı

Buaraştırmanın konusunu, PKK terör örgütünün hendek ve barikat eylemlerinebaşlamasının akabinde güvenlik gerekçesiyle yerleşim yerlerini terk edenailelerin, PKK’nn kent ve ilçe yerleşim yerlerinde gerçekleştirdiği şiddeteylemlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda, göçetmek zorunda kalanların göç ve göç sonrasına ilişkin durumları, PKK örgütünebakış açıları, özyönetim ilanları konusunda nasıl bir değerlendirme içerisindeoldukları, Kürt sorunun varlığı konusunda ne düşündükleri, devletinoperasyonlarını nasıl gördükleri gibi hususların açıklanması da bu araştırmanınodaklandığı konular içerisinde yer almaktadır.

Araştırmanınamacını ise şu şekilde formüle etmek mümkündür:

1.      Yerindenedilenlerin göç ettikleri yeni yerleşim yerlerinde ne tür sorunlarlakarşılaştıklarını tespit etmek,

2.      Özyönetimilanlarının, yerinden edilenler tarafından nasıl değerlendirdiğini saptamak,

3.      PKK/YDH-G/YPS’ningerçekleştirdiği şiddet/terör eylemlerine karşı, halkın bir tepkisinin oluşupoluşmadığını anlamak,

4.      Kürtlerin,PKK örgütü ve diğer siyasi yapılarına yönelik bakış açılarında bir değişimin olupolmadığını saptamak,

5.      Yerindenedilenlerin, Kürt sorunun varlığı konusundaki düşüncelerini saptamak,

6.      Yerindenedilenlerin, müzakere sürecinin sonlanması ve devlet operasyonları konusundakiyaklaşımlarını ortaya koymak.

Şehirlerdesilahlı özyönetim ilanları ile alan hakimiyeti stratejisini gerçekleştirmekisteyen örgütün bu kalkışmasını bertaraf etmek ve kamu güvenliğini tesis etmekzorunda kalan güvenlik güçlerinin gerçekleştirdikleri operasyonlar üzerinebaşlayan çatışmalar, sivil yerleşimcilerin yaşam güvenliklerini ciddi anlamdarisk altına sokmuştur. Bu nedenle çok sayıda aile, ikamet ettikleri yaşamalanlarını terk ederek başka bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır. Bu kapsamdaülkemiz, PKK örgütünün neden olduğu yeni bir yerinden edilmişlik ve kentlerinenkaza dönüştüğü bir kent sorunu ile karşı karşıya gelmiştir. Araştırma busorunun muhatabı olan bireylerin konuya ilişkin görüşlerini saptamayaodaklanmıştır.

 1.2. AraştırmanınYöntemi

Araştırmakapsamında, çatışmaların başladığı yerleşim yerlerini terk edip başka yerleregöç etmek zorunda kalan 649 kişi ile 17 Şubat- 20 Nisan 2016 tarihleri arasındayüz yüze görüşmeler yapılmış ve anket formu uygulanmıştır. Anket formu, 15’iaçık uçlu, 58’i de seçenekleri belirtilmiş şekilde toplam 73 sorudanoluşmaktadır. Anket formunun yanı sıra 10 hane halkı reisi ile de dahaayrıntılı görüşmeler yapılmıştır. Görüşmecilere ait anlatımlara da çalışmaiçerisinde yer verilmiştir.

AnketlerSiirt, Diyarbakır, Batman, Gaziantep, Adana, Mersin, Mardin ve Van gibi illerdefarklı sayıda gerçekleştirilmiştir. Anketlerden 202’ü Siirt, 181’i Diyarbakır,70’i Batman, 50’si Adana, 35’i Gaziantep, 50’si Mersin, 40’ı Mardin/Midyat ve21’i Van ilinde uygulanmıştır. Anket formunun en çok Siirt ilindegerçekleştirilmesinin nedeni Siirt ve ilçelerinin; hendek çatışmalarınınyaşandığı Şırnak, Cizre, İdil gibi yerleşim yerlerine çok yakın olmasınedeniyle daha fazla göç almış olmasıdır. Aynı şekilde gerek yoğun bir nüfusubarındıran Diyarbakır Sur merkez ilçede yaşanan çatışmalardan dolayı buradaikamet eden nüfusun neredeyse tümünün Diyarbakır’ın diğer merkez ilçelerine göçetmesi gerekse de başka illerden de buraya göçün yönelmiş olması nedeniyle dahafazla sayıda kişi ile görüşülmüştür.

Araştırmacılarağırlıklı olarak; hane halkı reisinden seçilmeye çalışılmıştır. Ancak yine de,gençlerin ebeveynlerinden ayrı düşünülebileceği gerekçesiyle bazı ailelerdegençlerle de görüşülmüştür. Araştırma kapsamında görüşülen bazı bireylerin isimlisteleri, Sosyal Yardımlaşama Dayanışma Vakıflarından, Belediyelerden, Siviltoplum kuruluşlarından alınmıştır. Ayrıca bazı görüşmeciler de, mahallesakinlerinin verdikleri adres bilgilerinden seçilmiştir.

Görüşmeyapılacak kişilerin seçiminde ağırlıklı olarak olasılık temelli olmayanörneklem seçim tekniklerinden, uygun örnekleme ve kartopu örnekleme tekniğikullanılmıştır. Kartopu örneklemleri, bir bilinen öğeler merkezinden başlar vesonra bu bilinen öğenin yardımıyla yeni öğelere ulaşılmak suretiyle giderekkatılımcı sayısı artırılır. Kartopu örneklemlerinin bu şekildeadlandırılmasının sebebi, karla kaplanmış olan bir yokuştan aşağıya yuvarlanankartopunun durmadan büyümesiyle yapılan bir analojidir. Kartopu örneklemleriçoğunlukla, araştırılan evrenle ilgili tüm öğeleri sıralayan bir örneklemeçerçevesi mümkün olmadığında kullanılır.

Görüşmecilerdenbazıları, araştırma ekibimizin anket formunu doldurma talebini olumlukarşılarken, kimileri de çekindikleri gerekçesiyle doldurmaktan kaçınmışlardır.Bu durumda da, tanıdıklar üzerinden görüşmecilere ulaşma ve onları ikna etmeyoluna gidilmiştir. Çatışmaların sürdüğü ve halk üzerinde örgütün yer yertahakküm kurduğu bölgede, insanlar anket doldurma talebini genelde kuşku ilekarşılamakta ve anket doldurma önerisini reddetmektedirler. Özellikle örgütkarşıtlığının, PKK tarafından bilinmesinin kendileri açısından ciddi risklertaşıdığını düşünen bazı bireyler görüşme talebimizi ancak başka bireylerinreferansları, yönlendirmeleri ve araştırmacıların ciddi ikna çabaları ilemümkün olabilmiştir. Örgüt korkusunun yanı sıra anket çalışmasının devletingüvenlik güçlerine bağlı birimler tarafından yapılmış olabileceği yönündekikuşku da aynı şekilde, görüşme talebimize karşı olumsuz bir tutumun takınılmasınaneden olmuştur. Bu nedenle, yerinden edilmiş bireylerin PKK örgütü, Kürt sorunuve devlet operasyonları konusunda ne düşündüklerini belirlemek içingerçekleştirilen bu çalışmada, genelde kartopu örneklem tekniği ilegörüşmecilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Farklı yerleşim yerlerine, mahalleleredağılan ailelerin tespit edilmesi ve görüşmeciler tarafından anket doldurma vegörüşme talebinin kabul edilmesinde bu nedenle ciddi güçlüklerlekarşılaşılmıştır.  

Buaraştırma kendi alanında bir ilki teşkil etmektedir. Çünkü bu çalışma ile yerindenedilmiş Kürt mağdurlarının, PKK’nın kentlerde gerçekleştirmek istediğiözyönetim ve alan hakimiyeti konusundaki görüşleri tespit edilmeyeçalışılmıştır.

Sonolarak burada belirtilmesi gereken diğer önemli bir husus ise, çalışmanın alanaraştırmasına başlandığında bölgede örgütün hendek/barikat oluşturma eylemlerive güvenlik güçlerinin bu eylemlere müdahale etmeleri devam etmekteydi. Diğerbir ifade ile hendek ve barikatların tümü kaldırılmış veya çatışmalar sonlanmışdeğildi. Araştırma esnasında Sur, Nusaybin İlçesi ve Şırnak merkezde, güvenlikgüçlerinin örgüte yönelik operasyonları ve ilçe/mahallelerde sokağa çıkmayasakları henüz devam etmekteydi. Bu nedenle, araştırmagrubunun olup bitenler konusunda dile getirdikleri görüşler ve anket formundayer alan sorulara verdikleri yanıtların o dönemin genel karakteristiğini dahaçok yansıtıcı nitelikte olduğunu söylemek mümkündür. 

Siirt Yöresi El Sanatlarında Modern Çizgiler ve Tasarımlar, (SODES Projesi Devlet Planlama teşkilatı tarafından kabul edilen Sosyal Destek Programı) Diğer (Ulusal), Yürütücü, SODES Projesi; 17/02/2010 - 20/11/2011 (ULUSAL)
TEĞİN, N.(2016) Adli, a constitutionalist of the last times of Ottoman Empire, a hero in the novel " Yolcu Nereye Gidiyorsun ( Hey traveller, where are you going?). International Humanities and Social Sciences Conference in Berlin, Germany.
TEĞİN, N.(2016) Samiha Ayverdi’nin ‘Yolcu Nereye Gidiyorsun’ Adlı Romanından Hareketle, Osmanlı Toplumunun Sosyolojik Yapısı. Bartın Üniversitesi Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Bartın Üniversitesi Bartın. Bartın Üniversitesi Yayınları.
TEĞİN, N.(2016) Yolcu Nereye Gidiyorsun Romanında Kimlik Arayışı. 2. Uluslararası Çinden Adriyatike Sosyal Bilimler Kongresi Hatay.
TEĞİN, N.(2016) Yolcu Nereye Gidiyorsun Romanında Toplumsal Değişme. 2. Uluslararası Çinden Adriyatike Sosyal Bilimler Kongresi Hatay.

                                        YolcuNereye Gidiyorsun RomanındaToplumsal Değişme                                                                                                                                                   

Özet

Buçalışmada, Samiha Ayverdi’nin YolcuNereye Gidiyorsun adlı romanını, edebiyat sosyolojisi bağlamında incelemeyiamaçlamaktadır. Yanlış batılılaşma olgusunu temel bir sorunsal olarak ele alan,Yolcu Nereye Gidiyorsun adlı eser,Osmanlının son dönemlerinde çağdaşlaşmanın tek yol olarak görüldüğü, yanlışbatılılaşma ve bununla beraber ortaya çıkan toplumsal değişim romanı, olarakgörmek mümkündür. Tanzimat ve meşrutiyet dönemleriyle, Türk Toplumunda büyükgelişme ve değişme yaşanmıştır. Bu değişim, cumhuriyetin ilanından sonra,toplumun her alanına yayılarak devam etmiştir. Yaşanan bu değişimleri, döneminromanlarında görmek mümkündür. Bu çerçevede makalede; Cumhuriyet dönemindeyaşanan bireysel ve toplumsal alandaki değişmeleri Yolcu Nereye Gidiyorsun romanı üzerinden çözümlemeyeçalışılacaktır.[1]Öğr.Gör., Siirt Üniversitesi, nimet.tegin@gmail.com,

Terör Mağduru olup köylerinden çıkarılanlar için meslek edinmelerini sağlamak için, Bilgisayar Destekli Tasarım projesi (İçişleri Bakanlığı tarafından yönetilen Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi kapsamında), Diğer (Ulusal), Yürütücü, KDRP Projesi; 04/01/2010 - 25/03/2011 (ULUSAL)