İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 4456
Kurumsal E-Posta okizilkan  siirt.edu.tr
E-Posta okizilkan85  hotmail.com
Açıklama Rektörlük Binası A Blok Kat 1 Kezer Yerleşkesi
Güncelleme18.01.2024 15:51:33

Dr. Öğr. Üyesi ÖMÜR KIZILKAN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme Müdürü

             KİŞİSEL BİLGİLER

·         İsim: Ömür KIZILKAN

·         Doğum Yeri: Siirt

·         Doğum Tarihi: 01.01.1985

·         Uyruğu: T.C

·         Eğitim Durumu : Doktora

·         Medeni Durumu  : Evli

·         Askerlik Durumu: Yaptı

·         Ehliyet:   B Sınıfı

·         Yabancı Dil : İngilizce ( Yökdil : 61,250 )

               

İŞ         İŞ  TECRÜBELERİ

·         04.10.2005 Tarihinde İstanbul Üniversitesinde göreve başladım

·          2007 – 2008 Yılları arasında İnönü Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire başkanlığında,  

·         2009 – 2013 Tarihleri  arasında da Siirt Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görev yaptım.

·         14.10.2013 tarihinde  Siirt Meslek Yüksek Okulu Uzman kadrosuna atandım görevlendirme ile Rektörlük Özel kalemde Mihmandar olarak görevlendirildim. Yurt Dışı katılım Fuarları, Ekonomi Bakanlığı yazışmalar, Temsil ağırlama giderleri görevlerini ifa ettim.

·         Strateji Daire Başkanlığında görevim esnasında kullandığım programlar: SAY 2000 i , KBS ( Maaş ve Aile Durum Bilgileri , SGK ( Emekli Kesenekleri İşlemleri , İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgeleri ) , HYS ( Ödeme Emri Belgesi ve Ödenekler ) , TKYS ( Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ) , E- Bütçe,  MHRS 

·         10.04.2015 – 26.11.2017  Tarihleri arasında  Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü görevini yaptım.

·         27.11.2017 Tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında Bütçe Şube Müdür vekilliği görevini yapmaktayım.

·         18.01.2024 Tarihinden itibaren Siirt Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım.

 

             ÖĞRENİM DURUMU

·         Siirt Atatürk Anadolu Lisesi

·         Lisans – Kamu Yönetimi Bölümü                31/ 05 / 2014      Diploma Notu: 80,00

·         Lisans – Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü      09 / 06 / 2014     Diploma Notu: 3,44 ( 86,93)

·         Tezli Yüksek Lisans – Kamu Yönetimi –        13/06/2019         Diploma Notu: 84,71

·          Doktora  - İktisat  -                                          02/05/2020         Diploma Notu: 90,57

 

    

 

 

 


Güncelleme : 23.01.2024 10:45:09
Çalışmalar

MAKALELER

1.     Yenilenebilir Enerji Tüketiminin İşsizlik Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri İçin Örnek Bir Çalışma

2.     Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Karbon Emisyonu İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği

3.     Kamu Çalışanlarının Siyasal Kayırmacılık ve Liyakatsizlik Algısı: Konunun Siirt Özelinde Analizi

 

BİLDİRİLER

1.     Rusya – Ukrayna Savaşının Enerji Sektörüne Etkileri Ve Yenilenebilir Enerji

 

PROJELER

 Bap Kariyer Başlangıç Destek Projesi , Güneş Enerjisi Santrallerinin Siirt Özelinde İncelenmesi Ve İşsizlik Üzerindeki Etkisi

Çalışmalarım

MAKALELER


1.     Yenilenebilir Enerji Tüketiminin İşsizlik Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri İçin Örnek Bir Çalışma


2.     Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Karbon Emisyonu İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği

 

3.     Kamu Çalışanlarının Siyasal Kayırmacılık ve Liyakatsizlik Algısı: Konunun Siirt Özelinde Analizi

 

BİLDİRİLER


1.     Rusya – Ukrayna Savaşının Enerji Sektörüne Etkileri Ve Yenilenebilir Enerji

 

 

PROJELER


 Bap Kariyer Başlangıç Destek Projesi , Güneş Enerjisi Santrallerinin Siirt Özelinde İncelenmesi Ve İşsizlik Üzerindeki Etkisi

 

Yayınlanan Makaleler
https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1757
Yayınlanan Makaleler
https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1757