Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Telefon / 3258
Kurumsal E-Posta ozgul.gulaydin  siirt.edu.tr
E-Posta ozgul.1988  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme25.03.2022 09:40:57

Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜL GÜLAYDIN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı
Arıcılık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

Özgül GÜLAYDIN, 1988 yılında Zonguldak’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Selçuk, lise öğrenimini Kuşadası’nda tamamladı. 2006 yılında başladığı Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 2011 yılında mezun oldu. Aynı yıl Agrilab Veteriner Kontrol ve Teşhis Laboratuvarı’nda sorumlu veteriner hekim olarak çalışmaya başladı. Şubat 2013 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile araştırma görevlisi olarak atandı. Eylül 2013’de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini Temmuz 2018’de bitirerek ‘PhD - Bilim Doktoru’ unvanını aldı. Şubat 2019’da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalın’a Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı. Nisan 2021’de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki görevinden ayrılarak, naklen Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na atandı ve halen aynı Anabilim Dalı’nda görevine devam etmektedir.


Öğrenim Durumu:


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Veteriner Fakültesi

Adnan Menderes Üniversitesi

2006-2011

Doktora

Veteriner Mikrobiyoloji

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2013-2018


Doktora Tezi Başlığı ve  Danışmanı :

‘Sığırların Solunum Yolundan İzole Edilen Pasteurella multocida Fenotip ve Genotiplerinde Virülens Genlerin Dağılımı’

Danışman: Prof. Dr. Kemal GÜRTÜRK


Yabancı Dili:

İngilizce (İyi, 85 – YDS 2013)


Görevler:Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

 Veteriner Fakültesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2013 - 2018

Dr. Arş. Gör.

 Veteriner Fakültesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2018 - 2019

Dr. Öğr. Üyesi

Veteriner Fakültesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2019 - 2021

Dr. Öğr. Üyesi

Veteriner Fakültesi, Siirt Üniversitesi

2021 -


ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Ekin İ.H., Gürtürk K., İlhan Z., Arabaci C., Gülaydın Ö., "Detection of enzyme activities and their relation to serotypes of bovine and human group B streptococci", J. Med. Microbiol, vol.64, 985-989, (2015).

http://jmm.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm/10.1099/jmm.0.000124

İlhan Z., Ekin İ.H., Koltaş S., Gülaydın Ö., Öztürk C., Borum A.E., "Occurrence of fungal agents in mastitis in dairy goats", J Anim & Plant Sci, vol.29, pp.4691-4700, (2016).

http://m.elewa.org/Journals/wp-content/uploads/2016/07/5.Ziya_-2.pdf

Ekin İ.H., Ates S., Tollu G., Gülaydın Ö., Gürtürk K., İlhan Z., et al.,"The Presence and Prevalence of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Strains in Urine and Stool Samples", TJVR, vol.2, pp.14-18, (2018).

http://dergipark.gov.tr/tjvr/issue/36857/396364

Gulaydin O., Ozturk C., Onalan S., Karapinar Z., Arabaci M., Ekin I.H., Ilhan Z., Gurturk K., Ilhan F., The Investigation of the Presence of Some Bacterial and Viral Agents in Pearl Mullet (Chalcalburnus Tarıchıı, Pallas 1811) By Real-Time PCR and The Histopathological Examination, FEB, vol.27 (12),  pp.8286-8296, (2018).

https://www.prt-parlar.de/download_feb_2018/

Gulaydin O., Gurturk K., Identification of Pasteurella multocida Strains Isolated from Respiratory Tract of Healthy and Diseased Cattle and Determination of Capsular Types by PCR in Van Region, Van Vet J, vol.29 (3), pp.143-146, (2018).

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/609374

Gülaydın Ö., Ekin İ.H., Öztürk C., İlhan Z., Öğün E., Comparison of Some Bacterial Identification Methods, TJVR, vol.3 (1), pp. 9-12, (2019).

https://dergipark.org.tr/download/article-file/701279

İlhan Z., Ekin İ.H., Gülaydın Ö., Antimicrobial Activity of Boric Acid Solution Against Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureus, Van Vet J, vol.30 (3), pp. 163-166, (2019).

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/860528

Gülaydın Ö., Gürtürk K.,  Investigation of biotype, genotype and virulence associated genes in Pasteurella multocida capsular type A strains from the respiratory tract of cattle and their relationship with disease cases, Turk J Vet Anim Sci, vol.44, pp.503-510, (2020).

http://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/issues/vet-20-44-3/vet-44-3-4-1912-90.pdf

Gulaydin O., Gurturk K., Ekin IH, Ozturk C., Determination of MIC values of various antimicrobial agents and presence of resistance genes in Pasteurella multocida strains isolated from bovine, Kafkas Univ Vet Fak Derg, vol. 27(2), pp.217-224, (2021).

http://vetdergikafkas.org/uploads/pdf/pdf_KVFD_2787.pdf

İlhan Z., Ekin İ.H., Gülaydın Ö., Determination of Campylobacter fetus subsp. fetus and Campylobacter jejuni in Aborted Sheep Fetuses by Multiplex PCR Assay, Isr J Vet Med, vol 76(4), pp.161-167, (2021).

https://www.ivis.org/library/israel-journal-of-veterinary-medicine/israel-journal-of-veterinary-medicine-vol-764-dec/determination-of-campylobacter-fetus-subsp-fetus-and-campylobacter-jejuni-aborted-sheep-fetuses-by

Gülaydın Ö., Ekin İ.H., İlhan Z., Yeşilyurt M., Investigation of Vancomycin    Resistance and Some Virulence Factors in Enterococci Strains Isolated from Dogs, IJVAR, vol 5(2), pp.54-59, (2022).

https://ijvar.org/index.php/ijvar/article/view/537

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Akgül M.B., Şındak N., Gülaydın A., Gülaydın Ö., Özen D., Japon Bıldırcınlarında  (Coturnix Coturnix Japonica) Nitrofurazon Pomad ve %1 Hidrojen Peroksit Kremin Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri ve Antibakteriyal Özelliklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi, Harran Üniv Vet Fak Derg, vol.5 (2), pp.135-140, (2016).

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/308554

Gökhan M.S.S., Gülaydın Ö., Van Yöresinde Koyun Klinik Mastitis Olgularından İzole Edilen Bakteri Türlerinin Prevalansı ve Antimikrobiyel Duyarlılıkları, Etlik Vet Mikrobiyol Derg, vol.31 (1), pp. 39-46, (2020).

http://static.dergipark.org.tr/article-download/e305/c0ef/18d6/5ede1d20aeaf4.pdf?

Gülaydın Ö., Gürtürk K., Ekin İ.H., Van ve Yöresinde Sığır Sütlerinden İzole Edilen Koagulaz Negatif Stafilakokların Bazı Antimikrobiyal Maddelere Karşı Duyarlılığının Belirlenmesi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.35 (3), pp. 172-177.

http://veteriner.fusabil.org/pdf/pdf_FUSABIL_1547.pdf

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

Ekin İ.H., Gürtürk K., Ekin S., İlhan Z., Gülaydın Ö., Arabaci Ç., et al.,"Detection of Neuraminidase Activities in Bovine and Human Group B Streptococci", 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, Skopje, Makedonia, pp.288-288, (15-19 May 2015).

Gülaydın Ö., Öztürk C., Önalan Ş., Karapınar Z., Arabacı M., Ekin İ.H., İlhan Z., Gürtürk K., İlhan F. "Investigation of the Presence of Some Bacterial and Viral Factors in Pearl Mullet (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) by Real-Time PCR and Histopathological Examination", 2nd International Conference on Advances In Natural And Applied Sciences (ICANAS-2017), Antalya, Türkiye, pp.182-182, (18-21 Nisan 2017) (Sözlü Sunum)

Ekin İ.H., Ates S., Tollu G., Gülaydın Ö., Gürtürk K., İlhan Z., Öztürk C. "The Presence and Prevalence of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Strains Iin Urine and Stool Samples", The 26th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, Skopje, Makedonia, vol.26 (1), pp.93-93, (3-5 October 2018).

İlhan Z., Ekin İ.H., Gülaydın Ö., "Molecular Detection of C. fetus Subsp. fetus in Aborted Sheep Fetuses", 2nd International Congress of Veterinary Microbiology, Antalya, Türkiye, pp.212-215, (16-19 October 2018) (Sözlü Sunum).

Gülaydın Ö., Gürtürk K., Ekin İ.H., Öztürk C., "Sığırlardan Elde Edilen Pasteurella multocida İzolatlarının Çeşitli Antimikrobiyel Maddelere Karşı Duyarlılığı", ISPEC Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Siirt, Türkiye, pp.5-6, (10-12 Haziran 2019) (Sözlü Sunum).

Gülaydın Ö. "Koyunlardan İzole Edilen Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida Suşlarında Çeşitli Antimikrobiyel Maddelerin MİK Değerleri ile Direnç ve Toksin Sentezi ile İlişkili Genlerin Belirlenmesi", ISPEC 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Van, Türkiye, pp.140-141, (20-22 Aralık 2019) (Sözlü Sunum).

Gülaydın Ö., Gülaydın A. "Bir köpekte Genişlemiş Spekturumlu Beta Laktamaz Üreten Klebsiella pneumoniae’nın Neden Olduğu Yara Enfeksiyonu", ISPEC 6.Uluslararası Tarım Ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Siirt, Türkiye, pp.26-28, (16-18 Mayıs 2021) (Sözlü Sunum).

Gülaydın Ö., Öztürk C., Ekin İ.H., İlhan Z., İlhan F., Gürtürk K., Gökhan MSSS. "Atık Koyun Fetuslarında Bazı Bakteriyel Etkenlerin Prevalansının Real-Time PCR ile Saptanması ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi", 7. Uluslararası ISPEC Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Muş, Türkiye, pp.24-26, (18-19 Eylül 2021) (Sözlü Sunum).

Kaplan B., Gülaydın Ö. "Genişlemiş Spekturumlu Beta Laktamazlar" III. Çukurova Uluslararası Tarım ve Veteriner Kongresi, Adana, Türkiye, pp.83-86, (09-10 Ekim 2021) (Sözlü Sunum).

Gülaydın A., Akgül MB., Gülaydın Ö. "Treatment of Distal Antebrachium Fracture with Open Infected Tissue Loss in A Dog By Ilizarov External Fixator" II. International Siirt Scientific Research Congress, Siirt, Türkiye, pp.38-39, (21-23 Mart 2021) (Sözlü Sunum).

Yeşilyurt M., Gülaydın Ö. "Kedi ve Köpek İdrarlarında Leptospira spp.’nin PCR ile Araştırılması." BİLTEK VI. International Symposium on Current Development in Science, Technology and Social Sciences, Malatya, Türkiye, pp.726-735, (16-18 Eylül 2022) (Sözlü Sunum).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Ekin İ.H., Gürtürk K., Gülaydın Ö., İlhan Z., Arabaci Ç., "Sığır Ve İnsan Grup B Streptokok Suşlarının Çeşitli Antimikrobiyel Maddelere Karşı Duyarlılıklarının Agar Dilüsyon Yöntemi İle Belirlenmesi", XI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, ss.184-185, (21-24 Ekim 2014).

İlhan Z., Yıldırım S., Gülaydın Ö., "Klinik Olarak Sağlıklı Görünen Köpeklerin Uterus ve Testislerinin Bakteriyolojik ve Patolojik Olarak İncelenmesi", XI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, pp. 326-327, (21-24 Ekim 2014).

İlhan Z., Koltaş S., Ekin İ.H., Gürtürk K., Gülaydın Ö., Öztürk C., Akkan H.A. "Keçi Sütlerinden Mantar Etkenlerinin İzolasyonu", XI. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Samsun, Türkiye, ss.276-277, (21-25 Mayıs 2015).

Gülaydın Ö., Ekin İ.H., Gürtürk K., İlhan Z., Öztürk C., Arabaci Ç., "Penisilin Dirençli Sığır ve İnsan Orijinli Streptococcus agalactiae Suşlarında Minimal İnhibitör Konsantrasyonlarının İncelenmesi", XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, ss.231-232, (30 Ağustos - 2 Eylül 2016).

Gülaydın Ö., Akgül G., Çelik Ö.Y., Irak K., Gülaydın A., Gürtürk K., "Boer-Kıl Keçisi Melezi Bir Keçide Corynebacterium pseudotuberculosis’in Neden Olduğu Lenfadenitis Olgusu", XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, ss.103-104, (30 Ağustos - 2 Eylül 2016).

Gülaydın Ö., Gürtürk K., Ekin İ.H., Öztürk C., "Koyunların Nazal Svap Örneklerinden İzole Edilen Enterococcus feacalis ve Enterococcus faecium Suşlarında Yüksek Doz Aminoglikozid Direncinin Belirlenmesi", XIV. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Konya, Türkiye, ss.142-143, (13-16 Ekim 2020).

Gülaydın Ö., Kayıkçı C., Gülaydın A., "Hayvanlarda Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Trueperella pyogenes Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılığının ve Virülens Genlerinin Belirlenmesi" XV. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Şanlıurfa, Türkiye, ss.133-134, (26-28 Ekim 2022).

Öztürk C., Gülaydın Ö., Ekin İ.H., Gürtürk K., "Koyunlardan İzole Edilen Mannheimia haemolytica Suşlarında Real Time PCR Yöntemiyle Serotip A1, A2, A6’nın Belirlenmesi ve Box, RAPD PCR Yöntemleri ile Moleküler Karakterizasyonu" XV. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Şanlıurfa, Türkiye, ss.148, (26-28 Ekim 2022).

Projelerde Yaptığı Görevler :

Tamamlanan Projeler

Sığır ve İnsan Orijinli Grup B Streptokokların Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Agar Dilüsyon Yöntemi ile Araştırılması. Van Y.Y.Ü. BAP Koordinasyon Birimi, Bireysel Araştırma Projesi, 2011 VF B003, Yardımcı Araştırmacı, 2014.

"İnci kefallerinde (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) bazı bakteriyel ve viral etkenlerin varlığının Real-Time PCR ile araştırılması ve histopatolojik yönden incelenmesi", Van Y.Y.Ü. BAP Koordinasyon Birimi, Bireysel Araştırma Projesi, 2015-VF-B179, Yardımcı Araştırmacı, 2016.

"Koyun Atık Fetuslarında C fetus subsp fetus ve C jejuninin Kültür ve Multipleks PCR ile Saptanması", Van Y.Y.Ü. BAP Koordinasyon Birimi, Bireysel Araştırma Projesi, THD-2016-5081, Yardımcı Araştırmacı, 2016.

"Sığırların Solunum Yolundan İzole Edilen Pasteurella multocida Fenotip ve Genotiplerinde Virülens Genlerin Dağılımı", Van Y.Y.Ü. BAP Koordinasyon Birimi, Doktora Tez Projesi, TDK-2016-5076, Yardımcı Araştırmacı, 2018.

"Bakterilerde konvansiyonel ve otomatize identifikasyon sistemlerinin karşılaştırılmalı analizi", Van Y.Y.Ü. BAP Koordinasyon Birimi, Güdümlü, TSG-2017-6286, Yardımcı Araştırmacı, 2018.

"Farelerde Deneysel Yaralarda Menengiç Ekstratı ve Menengiç Ekstratı+Oksitetrasiklin Karışımının Yara İyileşmesi ile Antimikrobiyal Etkisinin Araştırılması", Siirt Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi, 2017-SİÜVET-24, Yardımcı Araştırmacı, 2017.

"Sığırlardan Elde Edilen Pasteurella multocida İzolatlarının Çeşitli Antimikrobiyel Maddelere Duyarlılığı ve Antimikrobiyel Direnç Genlerinin Tespiti", Van Y.Y.Ü. BAP Koordinasyon Birimi, Bireysel Araştırma Projesi, TSA-2019-7924, Yürütücü, 2019.

"Van Yöresinde Koyun Klinik Mastitis Olgularından İzole Edilen Bakteri Türlerinin Prevalansı ve Antimikrobiyel Duyarlılıkları", Van Y.Y.Ü. BAP Koordinasyon Birimi, Yüksek Lisans Tez Projesi, TYL-2019-8493, Yürütücü, 2020.

"Van ve Yöresinde Atık Koyun Fetuslarında Listeria monocytogenesin Kültür ve Real-Time PCR ile Prevalansının Saptanması, Bazı Antibiyotiklere İn VitroDuyarlılıklarının Araştırılması ve Histopatolojik olarak Değerlendirilmesi", Van Y.Y.Ü. BAP Koordinasyon Birimi, Bireysel Araştırma Projesi, TSA-2017-5841, Yardımcı Araştırmacı, 2020.

"Koyunlardan İzole Edilen Mannheimia haemolytica Suşlarında Serotip A1, A2 ve A6’nın Belirlenmesi ve Box RAPD PCR Yöntemleri ile Moleküler Karakterizasyonu", Y.Y.Ü. BAP Koordinasyon Birimi, Kariyer Başlangıç Destek Projesi, TYD-2021-   9453, Yardımcı Araştırmacı, 2021.

"İnsan ve Sığırlardan İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Makrolid-Linkozamid-Streptogramin Dirençliliğinin Fenotipik ve Genotipik Karakterizasyonu", Van Y.Y.Ü. BAP Koordinasyon Birimi, Bireysel Araştırma Projesi, TSA-2021-9310, Yürütücü, 2021.

"Köpeklerin Ürogenital Sisteminden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz ve Plazmidik AmpC Direncinin Karakterizasyonu", Van Y.Y.Ü. BAP Koordinasyon Birimi, Yüksek Lisans Tez Projesi, TYL-2021-9400, Yürütücü, 2021.

''Hayvanlarda çeşitli klinik örneklerden izole edilen Trueperella pyogenes suşlarının antimikrobiyel duyarlılığının ve virülens genlerinin belirlenmesi''; SİÜ-BAP Koordinasyon Birimi, Bireysel Araştırma Projesi, 2021-SİÜVET-031, Yürütücü, 2022.

Devam Eden Projeler:

"Siirt İli ve Yöresinde Koyun ve Keçilerde Enfeksiyöz Keratokonjuktivitis Olgularından Chlamydia spp. ve Mycoplasma spp. Prevalansının Belirlenmesi ve Klinik Bulguların Değerlendirilmesi", 2021-SİÜİHT-VET-03, Araştırmacı.

"Siirt İli ve Yöresinde Koyun ve Keçilerde Ayak Hastalıklarının Prevalansının Belirlenmesi, Klinik, Radyolojik Bulguların Değerlendirilmesi ile Bölgedeki Yetiştiricilerin Ayak Hastalıklarıyla İlgili Farkındalığının Arttırılması", SİÜİHTVet-01, Araştırmacı.

"TRC3 Bölgesinde Yer Alan Siirt İlindeki Arıcılık Faaliyetlerinin Yapısal Analizi, Arı ve Arıcı Sağlığı, Güvenliği, Sorunları ile Çözüm Önerileri" 2022-İHTVET-02, Yürütücü.

"Pnömonili Kuzularda Florfenikol'un Tek Ve Meloksikam İle Kombine Kullanımı Sonucu Farmakokinetik Ve Farmakodinamik Etkinliğinin Belirlenmesi" 2022,İHTVET-06, Araştırmacı.

Atıflar :

2016 Yılı, Google Akademik Alıntılar, Uluslararası Alan indeksi:1 (Self Atıf)

2016 Yılı, Google Akademik Alıntılar, Uluslararası SCI-E:1

2017 Yılı, Google Akademik Alıntılar, Uluslararası (Kitap): 1

2018 Yılı, Google Akademik Alıntılar, Uluslararası Alan indeksi:1

2018 Yılı, Google Akademik Alıntılar, Uluslararası (Kitap):1

2018 Yılı, Google Akademik Alıntılar, Ulusal Alan indeksi:1

2019 Yılı, Google Akademik Alıntılar, Uluslararası Alan indeksi:1

2019 Yılı, Google Akademik Alıntılar, Uluslararası SCI-E:1

2019 Yılı, Google Akademik Alıntılar, Uluslararası Alan indeksi:1

2019 Yılı, Google Akademik Alıntılar, Uluslararası Alan indeksi:1

2020 Yılı, Google Akademik Alıntılar, Uluslararası SCI-E:1

2021 Yılı, Google Akademik Alıntılar, Uluslararası Alan indeksi:1

2021 Yılı, Google Akademik Alıntılar, Uluslararası SCI:1

2021 Yılı, Google Akademik Alıntılar, Uluslararası SCI-E:1

2022 Yılı, Google Akademik Alıntılar, Ulusal Alan indeksi:1

Bilimsel Hakemlikler:

International Journal of Applied Microbiology and Biotechnology Research, Dergide Hakemlik,           Kasım 2018.

Turkish Journal of Veterinary And Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Nisan 2019.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2019.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2019.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2019.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, BAP Koordinasyon Birimi, Proje Hakemliği, Aralık 2019.

Turkish Journal of Veterinary And Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Şubat 2020.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, BAP Koordinasyon Birimi, Proje Hakemliği, Mayıs 2020.

Van Veterinary Journal, Dergide Hakemlik, Mayıs 2020.

Kocatepe Veterinary Journal, Dergide Hakemlik, Mayıs 2020.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2020.

Turkish Journal of Veterinary And Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Haziran 2020.

Van Sağlık Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2020.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2020.

Journal of Applied Biological Sciences, Dergide Hakemlik, Şubat 2021.

Van Sağlık Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2021.

Van Sağlık Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2021.

Iranian Journal of Microbiology, Dergide Hakemlik, Nisan 2021.

Turkish Journal of Veterinary And Animal Sciences, Dergide Hakemlik, Mart 2022.

Van Veterinary Journal, Dergide Hakemlik, Haziran 2022.

Acta Veterinaria Beograd, Dergide Hakemlik, Temmuz 2022.

Veterinaria, Dergide Hakemlik, Ekim 2022.

İdari Görevler :

Van Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi EAEVE komisyon üyeliği (2015-2021)

Van Y.Y.Ü Veteriner Fakültesi Eurostudent IV anketi yürütme çalışmaları temsilcisi (2017-2021)

Van Y.Y.Ü Veteriner Fakültesi İntörn Programı Kanatlı Grup Koordinatörlüğü (2019-2021)

Van Y.Y.Ü Veteriner Fakültesi Digital Eğitim Komisyonu üyeliği (2020-2021)

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji AD Başkanı (2021-……)

Siirt Üniversitesi, Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü (2021-......)

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı (2021-.......)

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji AD Başkanı (2021-……)

Siirt Üniversitesi, Eğitim Komisyonu Üyeliği (2022-……)

Katıldığı Bilimsel Kongre/Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar:

XI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 2014

XII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, 2016

ISPEC Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Siirt, 2019

I. Van Gölü Mikrobiyoloji Günleri, Van, 2019

Tek Sağlık Yaklaşımında Uygulamalı Antibiyotik Direnci Eğitimi: Anadolu Projesi, Ankara, 2019

3. ISPEC Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Van, 2019

XIV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Konya, 2020

Web of Science Core Collection Semineri, 2021 (online katılım)

6. ISPEC Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Siirt, 2021

VII. ISPEC Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Muş, 2021

3. Çukurova Uluslararası Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi, Adana, 2021.

II. International Siirt Conference on Scientific Research, Siirt, 2022.

XV. Veteriner Hekimler Mikrobiyoloji Kongresi, Şanlıurfa, 2022.

Dergi Editörlüğü:

Turkish Journal of Veterinary Research, Editörler Kurulu Üyesi (2019-……)

Tez Danışmanlığı:

Van Y.Y.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı, 2019 (Veteriner Hekim M. Salih Sercan GÖKHAN)

Van Y.Y.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı, 2019 (Veteriner Hekim Berivan KAPLAN)

Van Y.Y.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı, 2020 (Hemşire Kübra Yıldız PARLAK)

Sınav Jüri Üyeliği:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Sınav Jüri Üyeliği, 2019.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Sınav Jüri Üyeliği, 2020.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, 2020 (Veteriner Hekim Mehmet Salih Sercan GÖKHAN).

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Sınav Jüri Üyeliği, 2020.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, 2021 (Biyoloji Öğrt. Feyza YILDIZ).

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, 2021 (Veteriner Hekim Berivan KAPLAN).

Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Alım Sınavı Jüri Üyeliği, 2022.

 
Güncelleme : 15.11.2022 00:13:53