Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Telekominakasyon Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3032
Kurumsal E-Posta sabithoroz  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme9.12.2020 11:17:42

Doç.Dr SABİT HOROZ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı                      :   Sabit HOROZ

2. Doğum Tarihi              :   20.09.1986

3. Unvanı                             :   Yardımcı Doçent Doktor

4.Öğrenim Durumu          :   Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Fizik

Cumhuriyet Üniversitesi

2004-2008

Y. Lisans

Fizik

University of Wyoming (ABD)

2010-2012

Doktora

Fizik

University of Wyoming (ABD)

2012-2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi                : 2017- 2018

Doçentlik Tarihi                                : 2018-

Profesörlük Tarihi                              :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

                1.  "KATKISIZ VE KATKILI NiO/AKTİF KARBON NANOPARÇACIKLARIN FOTOKATALİTİK UYGULAMALARI", Nesrin BULUT, 2021

                2.   …

6.2. Doktora Tezleri

                1.   …

                2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

Yazarlar

Makale Başlığı

Dergi

Cilt / Sayfa

Yıl

S.Horoz, L.Lu, Q.Dai, J.Chen, B.Yakami, J.Pikal, W.Wang, J.Tang

CdSe quantum dots synsized laser ablation in water and ir photovoltaic applications

Applied Physics Letters

10/223902

2012

S.Horoz, Q.Dai, S.Maloney, B.Yakami, J.Pikal, X,Zhang, J.Wang, W.Wang, J.Tang

Absorption Induced Mn Doping of ZnS Improved Sensitized Quantum Dot Solar Cells

Physical Review Applied

3/024011

2015

V.Proshchenko, S.Horoz, J. Tang, Y.Dahnovsky

Room d0 temperature      ferromagnetism in ZnS nanocrystals

Journal of Applied Physics

119/223902

2016

S.Horoz, U.Poudyal, B.Yakami, J.Pikal, W.Wang, J.Tang

Controlled synsis of Eu3+   and Eu2+   doped ZnS quantum dots and ir photovoltaic and magnetic properties

AIP Advances

6/45119

2016

S.Horoz, Ö.Şahin

Investigations of structural, optical, and photovoltaic properties of Fe-alloyed ZnS quantum dots

Journal of Materials Science: Materials in Electronics

28/9559-9565

2017

 

A.Pimachev, V.Proshchenko, S.Horoz, Ö.Şahin, Y.Dahnovsky

 

The effect of spatial distribution of Zn vacancies in ZnS quantum dots on optical absorption spectra

 

Solid State Communications

257/47-49

2017

S.Horoz

Effect of Eu 2+  doping on structural, optical, magnetic and photovoltaic properties of ZnS quantum dots

Superlattices and Microstructures

111/1043-1049

2017

S.Horoz, Ö.Şahin

Synsis, characterizations and photovoltaic properties of Cr-doped CdS QDs

Journal of Materials Science: Materials in Electronics

28/17784-17790

2017

S.Horoz, M.Akyol, A.Ekicibil, Ö.Şahin,

Structural, optical and magnetic properties of CdZnS and Ni:CdZnS nanoparticles

Journal of Materials Science: Materials in Electronics

28/18193-18199

2017

S. Horoz, O. Baytar, Ö. Şahin, H. Kılıçvuran

Photocatalytic degradation of methleyene blue with Co alloyed CdZnS nanoparticles

Journal of Materials Science: Materials in Electronics

29/1004-1010

2018

A.      Ekinci, Ö. Şahin, S. Horoz

Characterization of La-alloyed CdS QDs synsized successive ionmic layer adsorption and reaction (SILAR) technique

Journal of Materials Science: Materials in Electronics

Kabul edildi

2018

O. Baytar, Ö. Şahin, H. Kılıçvuran, S. Horoz

Synsis, structural, optical and photocatalytic properties of Fe-alloyed CdZnS nanoparticles

Journal of Materials Science: Materials in Electronics

Kabul edildi

2018

S. Horoz, A. Ekinci, Ö. Şahin

Synsis, characterization ana photovoltaic properties of Cd1-xZnxS and Mn: Cd1-xZnxS quantum dots

Journal of Materials Science: Materials in Electronics

Kabul edildi

2018

H. Kılıçvuran, Ö. Şahin, O. Baytar, S. Horoz

Characterization of Ni doped CdZnS nanoparticles and ir use in methleyene blue degradation under visible light irradiation

International Journal of Engineering Sciences and Research

6/500-511

2017

S. Horoz

Investigation of Semiconductor Quantum Dots Quantum Sensitized Solar Cells (QDSSCs)

Cumhuriyet Science Journal

38/121-129

2017

M.S. İzgi, Ö. Şahin, E. Onat, S. Horoz

Effect of Co-B catalyst synsized in methanol on hydrolysis of sodium borohydride

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

7/151-160

2017

S. Horoz, H. Koç, Ö. Şahin

Investigation of Structural, Optical and Photovoltaic Properties of Sb2S3 Thin Films

Cumhuriyet Science Journal

38/588-593

2017

S.Horoz, M.S. İzgi, Ö.Şahin

Characterization and Photovoltaic Studies of Capped ZnS, CdS and Cd1-xZnxS (x=0.025) Nanoparticles

Bitlis Eren University Journal of Science

6/61-68/1

2017

S. Horoz

Characterization and Investigation of Photovoltaic Properties of Cr-doped ZnS Quantum Dots

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Kabul edildi

2018

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yazarlar

Makale Başlığı

Dergi

Cilt / Sayfa

Tarih

H. Kılıçvuran, Ö. Şahin, O. Baytar, S. Horoz

Characterization of Ni doped CdZnS nanoparticles and ir use in methleyene blue degradation under visible light irradiation

International Journal of Engineering Sciences and Research

6/500-511

2017

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Yazarlar

Bildiri Başlığı

Bilimsel Toplantının İsmi

Tarih (GG.AA.YY)

S. Horoz, I. Demir, A. Ekicibil, S. Elagöz, Ö.Şahin

Structural, optical, electrical and magnetic properties of undoped and Ni doped CdZnS

Turkish Physics Society 32th International Physics Congress

 

06.09.2016- 09.09.2016

S. Horoz, H. Hoç, Ö. Şahin

Comparison structural and optical properties of Sb2S3 thin films

10th International Clean Energy Symposium

 

24.10.2016- 26.10.2016

S. Horoz, Ö. Şahin

Zn(1-x) Co(x) S quantum dots sensitized solar cells

International Conference on Energy and Thermal Engineering

 

25.04.2017- 28.04.2017

M.S. İzgi, S. Tayboğa, Ö. Şahin, S. Horoz

Hydrogen production from sodium borohyride methanolizine in presence of Co-Cu-B-F catalyst in plasma medium

International Conference on Energy and Thermal Engineering

 

 

25.04.2017- 28.04.2017

O. Baytar, Ö. Şahin, S. Horoz

Activated carbon supported Co-B catalyst t he hydrolysis of sodium borohyride

International Conference on Energy and Thermal Engineering

 

25.04.2017- 28.04.2017

S. Horoz, M.S. İzgi, Ö. Şahin,

Effect of chromium on properties of cadmium sulfide quantum dots

InternationalConference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering

 

11.10.2017- 15.10.2017

S. Horoz, Ö. Şahin, O. Baytar

Effect of manganese on properties of Sb2S3

InternationalConference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering

 

11.10.2017- 15.10.2017

A.      Ekinci, S. Horoz, Ö. Şahin

Synsis and characterizations of pure and La-doped CdS nanoparticles

InternationalConference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering

 

11.10.2017- 15.10.2017

M.S. İzgi, Ö. Şahin, S. Horoz

Investigation of sodium borohydride hydrolysis of Co-Ni-B catalyst developed in microwave environment

InternationalConference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering

 

11.10.2017- 15.10.2017

 

 

O. Baytar, S. Horoz, M.S. İzgi

 

 

Investigation of kinetics of sodium borohydride hydrolysis at different temperatures

 

 

InternationalConference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering

 

 

11.10.2017- 15.10.2017

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

                1.   …

                2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yazarlar

Makale Başlığı

Dergi

Cilt / Sayfa

Tarih

S. Horoz

Investigation of Semiconductor Quantum Dots Quantum Sensitized Solar Cells (QDSSCs)

Cumhuriyet Science Journal

38/121-129

2017

M.S. İzgi, Ö. Şahin, E. Onat, S. Horoz

Effect of Co-B catalyst synsized in methanol on hydrolysis of sodium borohydride

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

7/151-160

2017

S. Horoz, H. Koç, Ö. Şahin

Investigation of Structural, Optical and Photovoltaic Properties of Sb2S3 Thin Films

Cumhuriyet Science Journal

38/588-593

2017

S.Horoz, M.S. İzgi, Ö.Şahin

Characterization and Photovoltaic Studies of Capped ZnS, CdS and Cd1-xZnxS (x=0.025) Nanoparticles

Bitlis Eren University Journal of Science

6/61-68/1

2017

S. Horoz

Characterization and Investigation of Photovoltaic Properties of Cr-doped ZnS Quantum Dots

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Kabul edildi

2018

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

                1.   …

                2.   …

7.7. Diğer yayınlar

                1.   …

                2.   …

 

8.Projeler

Proje Kodu

Proje İsmi

Projedeki Pozisyonu

Tarih (GG.AA.YY)

2013- SİÜFED- F4 Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

A25B36 Temelli Topolojik Yalıtkanlardan Güneş Pili Üretilmesi  Yapısal  Elektriksel ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırmacı

 

 

20.03.2014- 20.03.2016

 

 

2016- SİÜFED- 28 Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

 

 

Nano boyutta farklı katalizörlerin sentezlenmesi ve fotokatalitik uygulamaları

 

 

Araştırmacı

 

 

09.11.2016- 20.11.2017

 

 

 

 

2017- SİÜFED- 29 Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

 

 

 

 

Zn2SnO4-CdZnS ve Zn2SnO4-Mn: CdZnS kuantum noktalarının yapısal, optiksel ve fotovoltaik özelliklerinin karşılaştırılıp incelenmesi

 

 

 

 

Yürütücü

 

 

 

 

 

06.04.2017- 06.04.2018

117F193

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK 1002)

Zn2SnO4-Mn: Sb2S3, Zn2SnO4-Ni: Sb2S3, Zn2SnO4-Fe: Sb2S3, Zn2SnO4-Co: Sb2S3 Yarı İletken Nanokristallerinin Fotovoltaik, Yapısal, Biçimsel Ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi

Yürütücü

 

 

 

 

15.12.2017- 15.12.2018

 

9.İdari Görevler

                1.   …

                2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

                1.  …

                2.  …

 

11.Ödüller

                1.   …

                2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

-

 

-

-

-

İlkbahar

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

FIZ 101 Genel Fizik I (Makine Mühendisliği Bölümü)

 

4

0

3

Güz

FIZ 105 Fizik (Bitki Koruma Bölümü)

3

0

21

Güz

FIZ 105 Fizik (Bahçe Bitkileri Bölümü)

3

0

12

İlkbahar (Lisans)

EEM 104 Fizik II (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü)

4

0

61

İlkbahar

(Lisans)

EEM 104 Fizik II (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İ.Ö))

4

0

34

 

 

 

İlkbahar

(Lisans)

 

 

 

EEM 222 Elektromanyetik Alan Teorisi II (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü)

 

 

 

3

 

 

 

0

 

 

 

58

İlkbahar

(Lisans)

EEM 222 Elektromanyetik Alan Teorisi II (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.))

3

0

41

İlkbahar

(Lisans)

EEM 342 Haberleşme Sistemleri (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü)

3

0

21

İlkbahar

(Lisans)

EEM 342 Haberleşme Sistemleri (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.))

3

0

26

İlkbahar

(Yüksek Lisans)

EEM 558 Katıların Optiksel Özellikleri II (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü)

3

0

1

İlkbahar

(Yüksek Lisans)

EEM 706 Bilimsel Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği

 

3

0

5

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2021 23:49:29
Akademik Çalışmalar

Makaleler

1-    CdSe Quantum Dots Synthesized by Laser Ablation in Water and Their Photovolatic Applications (Applied Physics Letter, 2012).

2-    Absorption Induced by Mn Doping of ZnS for Improved Sensitized Quantum Dot Solar Cells (Physical Review Applied, 2015).

3-    Control Synthesis of Eu(2+) and Eu (3+) doped ZnS Quantum Dots and Their Optical, Photovoltaic and Magnetic Properties (AIP Advances, 2016).

4-    Room Temperature d0 Ferromagnetism in ZnS Nanocrystals (Journal of Applied Physics, 2016).

5-    Investigations of structural, optical, and photovoltaic properties of Fe-alloyed ZnS quantum dots (Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2017).

6-    The effect of spatial distribution of Zn vacancies in ZnS quantum dots on optical absorption spectra (Solid State Communications, 2017).

7-    Synthesis, characterization and photovoltaic properties of Cr-doped CdS QDs (Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2017).

8-    Effect of Eu (2+) doping on structural, optical, magnetic and photovoltaic properties of ZnS quantum dots (Superlattices and Microstructures, 2017).

9-    Structural, optical and magnetic properties of CdZnS and Ni: CdZnS nanoparticles (Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2017).

10-                       Characterizzation and photovoltaic studies of capped ZnS, CdS and Cd(1-x)Zn(x)S nanoparticles (BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 2017).