Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2828-3459
Kurumsal E-Posta semihacikbas  siirt.edu.tr
E-Posta acikbasemih  gmail.com
Açıklama 05437784434
Güncelleme24.01.2023 16:32:46

Dr. Öğr. Üyesi SEMİH AÇIKBAŞ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Araştırma Merkezi Müdürü
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı              : Semih AÇIKBAŞ

2. Doğum Tarihi          : 01.01.1990

3. Unvanı                    : Dr. Öğr. Üyesi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim Bilgisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktora

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ANABİLİM DALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ANABİLİM DALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez adı: Doğal vejetasyondan toplanan bazı yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin ot verim ve kalitelerinin belirlenmesi  (2017) Tez Danışmanı:(MEVLÜT TÜRK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ PR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/Haziran/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ANABİLİM DALI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 
6.1. Yüksek Lisans Tezi

    Doğal Vejetasyondan Toplanan Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Ot Verim Ve Kalitelerinin Belirlenmesi

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.       Açıkbaş, S., Albayrak, S., Türk, M., 2017. Doğal Vejetasyondan Toplanan Bazı Yonca (Medicago sativa L. ) Genotiplerinin Ot Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 155-162.

2.  Bıçakçı, E., Açıkbaş, S., 2018.  Bitlis İlindeki Kaba Yem Üretim Potansiyelinin Hayvan VarlığınaGöre Yeterliliğinin Belirlenmesi.  Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(1), 180-185.

3. Özyazıcı, M.A., & Açıkbaş, S. 2019. Yaygın Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Genotiplerinin Yarı Kurak İklim Koşullarında Bazı Tarımsal Özellikleri ile Verim Performanslarının Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (17), 1058-1068.

4. Ozyazici, M.A., Acikbas, S., 2019. Kaba yem amacıyla yetiştirilen sorgum (Sorghum sp.) ve mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin mineral içeriklerinin değişimi. International Journal of Scientific and Technological Research, 5(12): 227-237.

5. Acikbas, S., & Ozyazici, M. A., 2019. Determination of the Feed Value of Wheat Straw: Turkey, Siirt Province Case. International Journal of Scientific and Technological Research, 5(12): 238-243.

6. Özyazıcı, M. A., & Açıkbaş, S., 2019. Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.) Bitkisinde Fosforlu Gübre Dozlarının Ot ve Tohum Verimine Etkisi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (17), 1031-1036.

6. Özyazıcı, M. A., & Açıkbaş, S., 2020. Sorgum x Sudanotu Melezi ve Sudanotu Çeşitlerinde Hasat Zamanının Makro Besin Maddeleri Konsantrasyonlarına Etkisi. Turk J Agric Res, 7(1), 47-58.

 

 

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.          Açıkbaş S, Albayrak S, Özyazıcı M. A., (2018).  Status Of Alfalfa Seed Growıng In Turkey And Alfalfa Seed Productıon.  EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences –III (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4307673)

 

2.          Özyazıcı M.A., Açıkbaş S, Turan N, Kara M.A., (2018).  Evaluation of Some Common Chickling (Lathyrus sativus L.) Genotypes in Terms of Hay Quality and Some Mineral Contents.  International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF-2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4307663)

 

 

3.          Açıkbaş S, Özyazıcı G, Özyazıcı M.A., Turan N., (2018).  The Role of Sweet Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench var. saccharatum) in Energy Agriculture.  International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF-2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4307657)

 

4.          Açıkbaş, S., Albayrak, S., Türk, M., 2017. Determination Of Forage Yield And Quality Of Some Alfalfa (Medicago sativa L. ) Genotypes Colleted From Natural Vegetation. International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies, Mayıs 15-17, Kapadokya.

 

5.          Turan, N., Özyazıcı, M.A., Özyazıcı, G., Açıkbaş, S., 2017.  Adverse Effects of Some Harmful Substances in Meadow and Pasture Plants on Animal Feeding and Solution Proposals, İMESET’17 BAKU EZERBAYCAN, 71. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

6.          Turan, N., Özyazıcı, M.A., Açıkbaş, S., Özyazıcı, G., 2017.  Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Varieties at Different Sowing Times, IMESET’17 BAKU-AZERBAYCAN, 64-64. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

7.          Özyazıcı, M.A., Turan, N., Açıkbaş, S., Özyazıcı, G., Yıldız, A., 2017.  Determination of Adaptation Abilities and Permances of Different Grass Species and Cultivars in Siirt-Turkey Conditions,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 59. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

8.          Özyazıcı, M.A., Yıldız, A., Turan, N., Açıkbaş, S., Özyazıcı, G., 2017.  Micro-Nutrient Scope of Van Gürpınar-Kırkgeçit Village Rangelands Located in Turkey’xxs Eastern Anatolia Region,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 63. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

9.          Açıkbaş, S., Özyazıcı, M.A., Yıldız, A. Özyazıcı, G., Turan, N., 2017.  An Alternative Plant Forage: Miscanthus,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 69. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

10.      Özyazıcı, G., Özyazıcı, M.A., Yıldız, A., Turan, N., Açıkbaş, S., 2017.  Determination of Spreading Medicinal Plants in Natural Rangeland of Eastern Anatolia Region of Turkey,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 70. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

11.      Açıkbaş, S., Özyazıcı, G., Özyazıcı, M.A., Turan, N., 2017.  Current Status of Organic Forage Crop Production in Turkey,  İMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 58. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

12.      Özyazıcı, G., Özyazıcı, M.A., Turan, N., Açıkbaş, S., 2017.  Certain Agricultural Properties of Switchgrass Varieties Grown in Different Locations,  IMESET’17 BAKU AZERBAYCAN, 68. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

13.      Bıçakçı, E., Açıkbaş, S., 2017.  Determination of Roughage Production Potential Farm Animals in Bitlis Province International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology. IMESET’17 BİTLİS, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

 

 "8.Projeler

 


1.   Doğal Vejetasyondan Toplanan Bazı Yonca (Medicago sativa L. ) Genotiplerinin Ot Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi. Araştırmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi, BAP.

 

 

Güncelleme : 1.10.2022 15:50:51
YAYINLAR VE PROJELER

Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

 

B. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. AÇIKBAŞ, S., ALBAYRAK, S., TÜRK, M., 2017. Determination Of Forage Yield And Quality of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Genotypes Collected From Natural Vegetation. ICAFOF, 15-17 Mayıs, Kapadokya.

 2.  AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, G., ÖZYAZICI, M.A., TURAN, N., 2017. Current Status of Organic Forage Crop Production in Turkey. Uluslararası Multidisipliner, Bilim, Mühendislik, Teknoloji Kongresi,12-14 Temmuz, Bakü.

 3.  AÇIKBAŞ, S.,  ÖZYAZICI, M.A., YILDIZ, A., ÖZYAZICI, G., TURAN, N., 2017. An Alternative Plan for Forage Crop: Miscanthus. Uluslararası Multidisipliner, Bilim, Mühendislik, Teknoloji Kongresi,12-14 Temmuz, Bakü.

 4.  ÖZYAZICI, M.A., TURAN, N., AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, G., YILDIZ, A.,  2017. Determination of Adaptation Abilities and Performances of Different Grass Species and Cultivars in Siirt- TURKEY Conditions. Uluslararası Multidisipliner, Bilim, Mühendislik, Teknoloji Kongresi,12-14 Temmuz, Bakü.


 5.  ÖZYAZICI, M.A., YILDIZ, A., TURAN, N., AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, G., 2017. Micro-Nutrient Scope of the Van Gürpınar- Kırkgeçit Village Rangelands Located in Turkey's Eastern Anatolia Region. Uluslararası Multidisipliner, Bilim, Mühendislik, Teknoloji Kongresi,12-14 Temmuz, Bakü.


 6.  TURAN, N., ÖZYAZICI, M.A.,  AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, G.,  2017. Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Varieties at Different Sowing Times. Uluslararası Multidisipliner, Bilim, Mühendislik, Teknoloji Kongresi,12-14 Temmuz, Bakü.


 7.  TURAN, N., ÖZYAZICI, M.A.,  AÇIKBAŞ, S., ÖZYAZICI, G.,  2017. Adverse Effects of Some Harmful Substances in Meadow and Pasture Plants on Animal Feeding and Solution Proposals.   Uluslararası Multidisipliner, Bilim, Mühendislik, Teknoloji Kongresi,12-14 Temmuz, Bakü.


 8.  ÖZYAZICI, G. ÖZYAZICI, M.A., TURAN, N., AÇIKBAŞ, S.,  2017. Certain Agricultural Properties of Switchgrass Varieties Grown in Different Locations. Uluslararası Multidisipliner, Bilim, Mühendislik, Teknoloji Kongresi,12-14 Temmuz, Bakü.


 9.  ÖZYAZICI, G. ÖZYAZICI, M.A., YILDIZ, A., TURAN, N., AÇIKBAŞ, S.,  2017. Determination of Spreading Medicinal Plants in Natural Rangeland of Eastern Anatolia Region of Turkey. Uluslararası Multidisipliner, Bilim, Mühendislik, Teknoloji Kongresi,12-14 Temmuz, Bakü.


D. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

E. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. AÇIKBAŞ, S., ALBAYRAK, S., TÜRK, M., 2017. Doğal Vejetasyondan Toplanan Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Ot Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4(2): 155-162.

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

G. Diğer yayınlar

H. Uluslararası atıflar

I. Diğer atıflar

J. Ulusal & Uluslararası Projeler