Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşeri ve İktisadi Coğrafya
Telefon (9048) 421-2111 / 2742
Kurumsal E-Posta semra.cildam  siirt.edu.tr
E-Posta semrayc  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme19.04.2021 14:52:43

Dr. Öğr. Üyesi SEMRA YILMAZ ÇİLDAM

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Yayınlar

Çildam Y.S. (2011). Bandırma Şehrinde Suçlar (2006-2008): Coğrafi Bir Yaklaşım, Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (2009-2011),https://doi.org/10.31795/baunsobed.645329

 Aliağaoğlu, A. ve Çildam Y.S. (2013). Bandırma  Şehrinde Kişilere Karşı İşlenen Suçlara Coğrafi Bir Yaklaşım: 20062008, Coğrafyacılar Derneği  Yıllık Kongresi, Bildiriler Kitabı, İstanbul,https://doi.org/10.31795/baunsobed.645329

Çildam Y.S. ve Aliağaoğlu, A. (2015). Belediye Logoları ve Kent Kimliği: Balıkesir Örneği, Balıkesir İkinci Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı.

Çildam Y.S. ve Aliağaoğlu, A. (2016). Bandırma Şehrinde Mala Karşı İşlenen Suçlar (2006-2008), Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt:19, Sayı: 35, Sayfa: 19-55,https://doi.org/10.31795/baunsobed.645329

Çildam Y.S. (2016). Edremit Şehir Coğrafyası, Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Anabilim Dalı, Doktora Tezi (2012-2016).

Aliağaoğlu, A. ve Çildam Y.S. (2017). Balıkesir’de Şehirsel İmaj: Şehirsel Problemlerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi, Doğu Coğrafya Dergisi,  Sayı: 37, Sayfa: 35-52,https://doi.org/10.17295/ataunidcd.281658

 Çildam Y.S. ve Aliağaoğlu, A. (2017). Sağlık Fonksiyonu Açısından Edremit Şehri, Süleyman Demirel Üniversite Sosyal Bilimler Dergisi, Sayi: 41, Sayfa: 213- 235.

Çildam Y.S. (2018).  Şehirsel Toponomi: Cadde Adları, Bandırma Örneği, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:61, Sayfa:1-25

Çildam Y.S. (2019). Kentsel Kimlik Ögelerinden Belediye Logolarının Coğrafi Analizi: Siirt Örneği, Yılmaz, M. ve Çınarcı, M.N.(Ed). (2019). Dil, Tarih ve Coğrafya Alanında Güncel Çalışmalar. Türkçe Özel Seri: Lambert Academic Publishing.

Çildam Y.S. (2019). Siirt Şehrinde Kişilere Karşı İşlenen Suçların Coğrafi Analizi. 5.Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırma Kongresi, Özet Bildiri, Bandırma.

Çildam Y.S. (2019).Edremit Yöresinde Turizm. II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Özet Bildiri, Eskişehir.

Çildam Y.S. (2019). Kent Morfolojisinin Gelişimi: Edremit Örneği. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS), Özet Bildiri, Van.

Çildam Y.S. (2019).Siirt Şehrinde Kişilere Karşı İşlenen Suçların Coğrafi Analizi, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 73, Sayfa: 41-51,https://doi.org/10.17211/tcd.594150

Alkan A. ve Çildam Y.S. (2019).Üniversite Öğrencilerinin Kent İmajlarına Yönelik Bir Araştırma: Siirt Üniversitesi Örneği, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 73, Sayfa: 9095,https://doi.org/10.17211/tcd.602568

Çildam Y.S. (2019).Toponomi (Yer Adları) Açısından Siirt’te Mahalle Adları, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:23; Sayı:4, Sayfa:1441-1458.

Çildam Y.S.(2020).Yas Coğrafyası Kapsamında Köklü Bir Kültür Örneği: Siirt Taziye Evleri. Turkish Studies, 15(3), 2093-2114, DOI:  10.29228/TurkishStudies.42988

Çildam Y.S. (2020). Kentsel Yeşil Alan Örneklerinden Kezer Kampüsü Hobi Bahçeleri Üzerine Bir Değerlendirme. 9.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK, 12-13 Aralık) Özet Bildiri, Ankara.

Çildam,Y.S. (2021). Kültürel Coğrafya Denemesi Olarak Siirt Mutfak Kültürü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25 (1), 305-325.

Çildam Y.S.(2021). Şehirsel Açık-Yeşil Alanların Siirt Şehri Ölçeğinde İncelenmesi. III.Uluslararası Coğrafya Eğitim Kongresi (UCEK, 14-17 Ekim 2021). Özet Bildiri, Sivas. (Onlie Sunum, Özet Kitapcığı syf. no: 269).

Çildam Y.S.(2021). Çağdaş Toplumların Çevre Sorunlarına Yönelik Nitel Bir Araştırma: Siirt örneği. 6.Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK, 26-27-28 Temmuz 2021). Özet Bildiri, Ankara.  (Onlie Sunum: Video ıd : 2534; makale ıd: 187).

Çildam Y.S.(2021). Şehirsel Açık-Yeşil Alanların Siirt Şehri Ölçeğinde İncelenmesi, Güngör, Ş. ve Adıgüzel, F. (Ed). Kent Araştırmaları. Literatürk Akademia.

Çildam Y.S. (2022). Kentsel Yeşil Alan Örneklerinden Kezer Kampüsü Hobi Bahçeleri Üzerine Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 42, 89-110.

 Çildam Y.S. (2022). Günümüz Çevre Sorunlarına Yönelik Nitel Bir Araştırma: Siirt Örneği. İnternational Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 46, 20-39.

 ProjeBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2015-125 No’lu “Edremit Şehir Coğrafyası” isimli proje.

Verilen Dersler :

I.Yarıyıl

Genel Ekonomik Coğrafya

Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Coğ.

Turizm Coğrafyası

Ziraat Coğrafyası

Nüfus Coğrafyası

Avrupa Coğrafyası

İç Anadolu Bölgesi Coğrafyası

Türkiye Beşeri Coğrafyası

Kır Yerleşmeleri Coğrafyası

Arazi Çalışmaları I.

II.Yarıyıl

Temel Bilgi Teknolojileri

Siyasi Coğrafya

Türkiye ve Dünyada Coğrafya Eğitimi

Ege ve Marmara Bölgeleri Coğrafyası

Arazi Çalışmaları II

Sanayi Coğrafyası

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Coğrafyası

Coğrafi Araştırma Yöntemleri

Ulaşım Coğrafyası

Türkiye Ekonomik CoğrafyasıGüncelleme : 29.06.2022 16:54:11