Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 /
Kurumsal E-Posta sidar.gul  siirt.edu.tr
E-Posta sidaraytekin  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme4.03.2022 11:38:11

Dr. Öğr. Üyesi SİDAR GÜL

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ebelik Bölümü Bölüm Başkanı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi
BAP Koordinatör Yardımcısı

Gerçekleştirme Görevlisi

Yüksek Lisans Tez Başlığı: 15-49 Yaş Arasındaki Fiziksel Engelli Kadınların Doğurganlık Özelliklerinin Belirlenmesi

Tez Danışmanı: Yr. Doç.Dr. FATMA KORUK

Doktora Tez Başlığı: Ortopedik Engelli Kadınlara Verilen Web Tabanlı Genital Hijyen Eğitiminin Öz Bakım Gücü ve Genital Hijyen Davranışlarına Etkisi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. YURDAGÜL YAĞMUR

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Tarih Aralığı

Bölüm

Kurum

Derece

2008-2013

HEMŞİRELİK

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

LİSANS

2014-2016

HEMŞİRELİK (Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği)

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

2016-2020

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA

  İŞ TECRÜBESİNE AİT BİLGİLER

Tarih Aralığı

Kurum

Görev

2013-2015

DİYARBAKIR- BİSMİL DEVLET HASTANESİ (Doğum Salonu)

Hemşire

2015-2018

DİYARBAKIR- BİSMİL DEVLET HASTANESİ (Dahiliye Servisi)

Hemşire

2018-2019

BATMAN- BÖLGE DEVLET HASTANESİ (Nöroloji Servisi)

Hemşire

2019-Devam ediyor

SİİRT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ

Dr. Öğretim Üyesi

     

ESERLER

1. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

1.1. Gül, S., & Büyükbayram, Z. (2021). Identification of women’s breast cancer prevention behaviors and the associated factors: The case of the southeastern Anatolia Region. Health Care for Women International, 1-17.

1.2. Gül, S. (2021). Men at the focus of gender motivation and triggering factors in violence tendencies in Turkey. Perspectives in psychiatric care.

1.3. Yagmur, Y., & Gul, S. (2021). Urinary incontinence in women aged 40 and older: Its prevalence, risk factors, and effect on quality of life. Nigerian Journal of Clinical Practice24(2), 186-186.

1.4. Gül, S., & Koruk, F. (2019). Fertility problem characteristics experienced by women with physical disability and distressing factors. Sexuality and disability37(1), 63-75.

2. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale (TR Dizin)

2.1 Büyükbayram, Z. , Gül, S. & Özüdoğru, O. (2022). Determination of Anxiety Status in Women with Chronic Disease During the Covid-19 Pandemic. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 10(1),12-25. DOI: 10.33715/inonusaglik.1010547

2.2. Yagmur, Y., Gul, S. (2021). Urinary incontinence in women aged 40 and older: Its prevalence, risk factors, and effect on quality of life. Nigerian Journal of Clinical Practice, 24(2), 186.

2.3. Koruk F., Koruk İ., Kılıçlı A., Güner Ö., Ayhan S., Aytekin S., Altun D. (2017). Şanlıurfa’ da Çalışan Kadın Sağlık Profesyonellerinin Doğurganlık Özellikleri ve Doğurganlığa Bakış Açıları. Mersin Univ Saglık Bilim Derg, 10(3): 202-12. (Araştırma makalesi)

2.4. Yağmur Y., Aytekin S. (2018). Mülteci Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları. DEUHFED, 11 (1), 56-60 (Derleme)

3. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

3.1. Yağmur Y, Gül S. (2021). Engelliliğin kadın sağlığına etkisi ve sosyal destek. Yağmur Y, editör. Kadın Sağlığı ve Sosyal Destek. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri;. p.21-9.

4. BİLİMSEL TOPLANTI FAALİYETLERİ

4.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

4.1.1. Gözükara F., Koruk İ., Kılıçlı A., Güner Ö., Ayhan S., Aytekin S., Altun D. “Şanlıurfa’ da Çalışan Kadın Sağlık Profesyonellerinin Doğurganlıık Özellikleri ve Doğurganlığa Bakış Açıları’’. I.Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi 9-11 Nisan 2015, Adana. (Özet metin)

4.1.2. Yağmur Y., Aytekin S. “Kadınlarda Üriner İnkontinansın Yaşam Kalitesine Etkisi”. 1. Uluslarası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2017, Şanlıurfa (Özet metin)

4.1.3. Yağmur Y., Aytekin S. “Evli Kadınlar Arasında Vajinal Duş Uygulama Sıklığı ve Etkileyen Faktörler”. 1. Uluslarası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi,  2017, Şanlıurfa. (Tam metin)

4.1.4. Yağmur Y., Aytekin S.  “A sexual violence type: Female genıtal mutilation” 32nd Euro Nursing & Medicare Summit, October 26-28, 2017 in Paris, France (Özet metin)

4.1.5. Yağmur Y., Aytekin S.  “Transition between generations: Vaginal douching practice and reproductive health problems”. 32nd Euro Nursing & Medicare Summit, October 26-28, 2017 in Paris, France (Özet metin)

4.2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

4.2.1.   Aytekin S., Çifçi A., Çobanoğlu N., Köse İ. Karabağ Aydın A., Şenol Çelik, S. “Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddet Uygulanma Eğilimlerinin Belirlenmesi”. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Bursa.

4.2.2.   Çifçi A., Köse İ., Çobanoğlu N., Aytekin S., Akyar İ., Bozdoğan., Şenol Çelik, S. “Tecrübelerde Gizlenmiş Liderlik; Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Hemşirelerinin Liderlik Özelliklerini Kullanma Düzeylerine Bakış Açıları ve Kendi Deneyimlerinde Liderlik Özelliklerini Kullanmaya Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi”. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2013, Konya.

Güncelleme : 4.03.2022 11:52:29