Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Sebze Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2867
Kurumsal E-Posta sultan.dere  siirt.edu.tr
E-Posta sultanderee  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme19.06.2020 13:28:00

Dr. Öğr. Üyesi SULTAN DERE

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Sultan DERE

2. Doğum Tarihi          : 27/04/1986

3. Unvanı                    : Doktor Araştırma Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Mühendisliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Biyoloji

Gaziantep Üniversitesi

2012

Doktora

Bahçe Bitkileri

Çukurova Üniversitesi

2019

 


4.1. Yapılan tezler


Yüksek Lisans Tez Çalışması : Kurşun uygulamasının yerfıstığındaki (Arachis hypogaea L.) fizyolojik etkileri

                                                 Physiological effects of lead application on peanut (Arachis hypogaea L.)Doktora Tez Çalışması :            Domateste besin özellikleri ve kalitenin kuraklığa dayanıklılıkla arttırılması

                                                Increasing of nutritional and quality properties of tomatoes with resistance to drought stress

5. Akademik Unvanlar

 

Araştırma Görevlisi                  : 04.02.2014

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   ...

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.  Coban, A., Akhoundnejad, Y., Dere, S., Dasgan, H.Y.,2019. Impact of Salt-tolerant Rootstock on the Enhancement of Sensitive Tomato Plant Responses to Salinity. Hortscience • https://doi.org/10.21273/HORTSCI14476-19. 16 December 2019


            2.  Dere, S., Coban, A., Akhoundnejad, Y.,  Ozsoy, S., Dasgan, H.Y., 2019. Use of Mycorrhiza to Reduce Mineral Fertilizers in Soilless Melon (Cucumis melo L.) Cultivation. Not Bot Horti Agrobo, 2019, 47(4):1331-1336. DOI:10.15835/nbha47411738. 


7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

              1.   Dere, S., Daşgan, H.Y., Ceylan, E., İlhan, M., 2020Genotypic Variation in Calcium Uptake in Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) under Chilling Stress. Turk J Agric Res, 7(1): 59-65


           2.  Dere, S., 2019. Kurşun Kirliliğinin Tarımsal Üretime Etkileri. EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, Year 3 (2019) Vol:12 Issued in December, 2019 www.ejons.co.uk


         3.   Dere, S., Daşgan, H.Y., Akhoundnejad, Y., Kafkas, E., 2018. Screening of High Temperature Tolerant Tomato Genotypes for Their Fruit Mineral Content. Yyü Tar Bil Derg.(Yyu J Agr Scı) 2018, 28(özel sayı): 307-314 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

        1.  Ikiz, B., Dasgan, H.Y., Dere, S., 2020. Optimization of Root Spraying Time for Fresh Onion ( Allium cepa L.) Cultivation in Aeroponics. Acta horticulturae. DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1273.14

       2. Yıldız, S.N., Dasgan, H.Y., Dere, S,. 2020. Comparison of Substrate, Hydroponic and Aeroponic Cultivation Systems for the Production of Carrot root. Acta Hortic. 1273. ISHS 2020. DOI 10.17660/ActaHortic.2020.1273.15


       3. Dere, S., Daşgan, H.Y., 2019. Domateste Kuraklık Stresinin Meyve Kalsiyum İçeriğine Etkisi. 3. Uluslararası Mersin Sempozyumu- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 


    4. Dere, S., Daşgan, H.Y., 2019. Effect of Waterlogging on Three Different Tomato Genotypes. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu- 2. International Mersin Symposium, 23-25 Mayıs 2019

5.  Dere, S., Daşgan, H.Y., Kafkas., E.,2019.  Salt increases the nutritional content of cauliflower. Acta Hortic. 1257. ISHS 2019. DOI 10.17660/ActaHortic.2019.1257.15

6. Dere, S., Ertürk, H.B., Dasgan, H.Y. 2019. Comparison of romaine, loose leaf and iceberg lettuces grown in saline.   Acta Hortic. 1257. ISHS 2019. DOI 10.17660/ActaHortic.2019.1257.13 XXX IHC – Proc. Comparison of romaine, loose leaf and iceberg lettuces grown in saline.

7.  Dere, S. 2017. Kurşun Kirliliğinin Tarımsal Üretim ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF, 15-17 May20177.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.       

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. 

            2. 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   Domateste Besin Özellikleri ve Kalitenin Kuraklığa Dayanıklılıkla Arttırılması (BAP Projesi).


            2.  Yüksek sıcaklık stresine dayanıklı domates saf hatlarının meyvede yüksek besin içeriği bakımından taranması (BAP projesi).

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2019-2020

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 Örtüaltı Yetiştiriciliği

 

 3

 0

 6

 

2019-2020

Güz


 

 

 

 

İlkbahar

 

  Meyve Sebze Değerlendirme

 3

 0

 8

2019-2020

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 Dijital Okur Yazarlık

 

 0

 0

 15


 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 19.06.2020 13:28:40
Yayınlar ve Kongreler

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

7.8. Uluslararası atıflar

7.9. Diğer atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler