Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı
Telefon (0484) 212-1111 / 2722-3479
Kurumsal E-Posta talip.cukurlu  siirt.edu.tr
E-Posta tcoogu  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme5.10.2020 08:43:13

Dr. Öğr. Üyesi TALİP ÇUKURLU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Yrd.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürü Yardımcısı
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Teorik Saat

Uygulama Saat

Öğrenci Sayısı

2018-2019

GÜZ

Yazma Divan Okumaları

2

 

56

Eski Türk Edebiyatı III

4

 

62

Eski Türk Edebiyatında Nesir

2

 

32

Mezuniyet Çalışması I

 

6

5

BAHAR

Türk Tasavvuf Tarihi

2

 

48

Eski Türk Edebiyatı IV

4

 

62

Klasik Türk Edebiyatında Türler

2

 

32

Seyirlik Halk Oyunları

2

 

48

Mezuniyet Çalışması II

 

6

5

 

 

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Teorik Saat

Uygulama Saat

Öğrenci Sayısı

2018-2019

GÜZ

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları I

3

 

2

Divan Şiiri I

3

 

5

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

3

 

18

Uzmanlık Alan Dersi

8

 

2

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

1

2

BAHAR

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları II

3

 

3

Divan Şiiri II

3

 

4

Uzmanlık Alan Dersi

8

 

2

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

1

2

Yüksek Lisans Semineri

 

2

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Teorik Saat

Uygulama Saat

Öğrenci Sayısı

2019-2020

GÜZ

Eski Türk Edebiyatı I

4

 

108

Eski Türk Edebiyatı III

4

 

62

Eski Türk Edebiyatında Nesir

2

 

51

Mezuniyet Çalışması I

 

6

7

BAHAR

Eski Türk Edebiyatı I

4

 

108

Eski Türk Edebiyatı IV

4

 

62

Klasik Türk Edebiyatında Türler

2

 

51

Mezuniyet Çalışması II

 

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ I. ÖĞRETİM

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Teorik Saat

Uygulama Saat

Öğrenci Sayısı

2019-2020

GÜZ

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları I

3

 

3

Divan Şiiri I

3

 

3

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

3

 

11

Uzmanlık Alan Dersi

8

 

2

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

1

2

Yüksek Lisans Tez Çalışması

 

1

1

BAHAR

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları II

3

 

3

Divan Şiiri II

3

 

4

Uzmanlık Alan Dersi

8

 

2

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

1

2

Yüksek Lisans Semineri

 

2

1

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ II. ÖĞRETİM

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Teorik Saat

Uygulama Saat

Öğrenci Sayısı

2019-2020

GÜZ

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları I

3

 

4

Divan Şiiri I

3

 

4

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

3

 

13

Uzmanlık Alan Dersi

8

 

2

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

1

2

BAHAR

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları II

3

 

3

Divan Şiiri II

3

 

4

Uzmanlık Alan Dersi

8

 

2

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

 

1

2

Yüksek Lisans Semineri

 

2

1

 

Akademik Unvanlar

Sıra

Unvan

Tarih

 

1

Dr. Öğretim Üyesi

26.06.2018

 

2

Doç. Dr.

 

 

3

Prof. Dr.

 

 


İdari Görevler

Sıra

Görev

Üniversite/Enstitü/Fakülte

Bölüm

Tarih

 

1

Bölüm Bşk. Yrd.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

4.01.2019-

 

2

Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörü

Siirt Üniversitesi

 

28.10.2019-

 

3

Müdür Yardımcısı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

3.06.2020-

 

4

Kurul Üyesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

3.06.2020-

 

5

Yönetim Kurulu Üyesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

3.06.2020-

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1. Çiğdem ARITÜRK, Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 2713 ve 06 Mil Yz A 2762 Numaralı Şiir Mecmuaları (İnceleme, Metin ve Mestap'a Göre Tasnifi)

2. Abdülkadir SARUK, Şeyh Gâlib Divanı'ndaki 50 (51-100) Gazelin Şerhi

3.

 

Yönetilen Doktora Tezleri

1.

2.

3.

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

İlk ve Orta Öğretim Bilgileri


Isparta

 

 

Bölüm

Üniversite

Tarih

 

Lisans

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2004-2007

 

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Sakarya Üniversitesi

2007-2008

 

Yüksek Lisans (Yatay Geçiş)

Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Anadolu Üniversitesi

2008-2010

 

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Sakarya Üniversitesi

2010-2017

 

 

KURUM DIŞI TECRÜBE

Sıra

Görev Unvanı

Görev Yeri

Tarih

 

1

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

14.02.2009-16.09.2011

 

2

Öğretmen

İMKB Gürsu Anadolu Lisesi Gürsu/Bursa

23.09.2011-30.06.2015

 

3

Müdür Yardımcısı

Gürsu TOKİ Anadolu İmam Hatip Lisesi/Gürsu/Bursa

15.09.2014- 15.12.2014

 

4

Öğretmen

Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi/Osmangazi/Bursa

30.06.2015-16.01.2017

 

5

Müdür Yardımcısı

Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi/Osmangazi/Bursa

16.01.2017- 25.12.2017

 

6

Müdür Başyardımcısı

Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi/Osmangazi/Bursa

25.12.2017- 21.06.2018

 

 


Güncelleme : 9.09.2020 11:35:03
Akademik Çalışmalar

A. Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitaplar/Kitap Bölümleri:

 

1. ÇUKURLU, Talip (2019), Kitâb-ı Gül Osmanlı Kültür ve Edebiyatında Gül, Akçağ Yay. Ankara. (ISBN: 978-605-342-478-9)

2. ÇUKURLU, Talip (2020), Gül İrepoğlu’nun Romanları ile Klasik Osmanlı Yazınındaki Gül Tasvirlerinin Mukayesesi, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, C. 1, s. 120-141 (Edt. Dr. Öğr. Üy. Ali Doğaner), İKSAD Publishing House, Ankara. (ISBN: 978-625-7914-18-5)

 

B. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

1. ÇUKURLU, Talip (2013), Yunus Emre Dîvânında Gül Etrafında Oluşturulan Teşbihler, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Gül Özel Sayısı, Isparta, s. 29-35.

2. ÇUKURLU, Talip (2017), Dîvân Şâirinin Gülistân/Gülzâr/Gülşen Mefhumu, Littera Turca Journal Of Turkish Language and Literature, C.3, S.2, s. 69-85.

3. ÇUKURLU, Talip (2019), Klasik Osmanlı Şiirinde Gülün, Bülbül ve Diğer Hayvanlarla İlişkisi, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi[Journal Of Old Turkish Literature Researches], Prof. Dr. Muhammed Nur DOĞAN Özel Sayısı, C.2, S.1, s. 353-376.

4. ÇUKURLU, Talip - ARITÜRK, Çiğdem (Güz 2020), Milli Kütüphane’de Bulunan 06 Mil Yz A 2713 Numaralı Şiir Mecmuası ve Bu Mecmua Hakkında Yayımlanmış Bir Makale Üzerine, Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literatüre), Yıl 6, S. 13, s. 291-314. (Doi: 10.28981/hikmet.777034)

 

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 

1. ÇUKURLU, Talip (2009), “Halim Giray Divanı’ndaki Bazı Temalara Teşbih ve İstiare Açısından Bir Bakış”, Uluslararası Tatar Türkçesi Bilgi Şöleni, 12-14 Ekim 2009, Eskişehir.

2. ÇUKURLU, Talip (2010), “Sayılar ve Yunus Emre”, X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi ve Bilgi Şöleni, 6-8 Mayıs 2010, Eskişehir.

3. ÇUKURLU, Talip (2019), “Sevgiliyi Çiçeklerle Övmek: Ahmedî’nin Emir Süleyman Medhiyyesi”, Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II, 15-17 Şubat 2019, Mardin.

4. ÇUKURLU, Talip (2019), “Maktul Bir Şâir: Selîkî ve Gök Cisimleri”, Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II, 15-17 Şubat 2019, Mardin.

5. ÇUKURLU, Talip - DÜZENLİ M. Bayram (2020), “Enderunlu Fâzıl Divanı’nın Nüshalarının Tanıtımı”, 7. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, 24-26 Ocak 2020, Şanlıurfa.

6. DÜZENLİ M. Bayram - ÇUKURLU, Talip (2020), “Enderunlu Fâzıl Divanı’nda Yer Alan Nazım Şekillerinin Değerlendirilmesi”, 7. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, 24-26 Ocak 2020, Şanlıurfa.

 

D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılmayan Bildiriler:

 

1. ÇUKURLU, Talip (2020), “Gül İrepoğlu’nun Romanları ile Klasik Osmanlı Yazınındaki Gül Tasvirlerinin Mukayesesi”, 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 7-8 Şubat 2020, Diyarbakır.

 

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılmayan Bildiriler:

 

1. ÇUKURLU, Talip (2012), “Yunus Emre’nin Şiirlerinde Gül’ün Kullanımı”, Her Yönüyle Gül Sempozyumu, 8-10 Haziran 2012, Isparta.

 

SEMPOZYUM, KONGRE, AÇIKOTURUM, PANEL, ÇALIŞTAY, PROJE GİBİ BİLİMSEL, SANATSAL VE TASARIMA YÖNELİK ETKİNLİKLERDE ALINAN GÖREVLER

 

A. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği:

 

1. IX. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2007, Eskişehir.

2. Uluslararası Tatar Türkçesi Bilgi Şöleni, 12-14 Ekim 2009, Eskişehir.

3. X. Uluslar Arası Yunus Emre Sevgi ve Bilgi Şöleni, 6-8 Mayıs 2010, Eskişehir.

 

B. Yarışma Jüri Üyeliği:

 

1. “Ertuğrulgazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri” Kapsamında Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Ulusal Çapta Tertip Edilen Resim ve Kompozisyon Yarışması Jüri Üyeliği. 26.08.2009, Bilecik.

2. Eskişehir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen “Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası” Etkinliklerinde Şiir Yarışması Jüri Üyeliği. 22.04.2011, Eskişehir.

3. Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarafından 2011 Yılı Yunus Emre Haftası Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen “Yunus Emre Anısına “Sevgi” Konulu Öykü Yarışması” Jüri Alt Komisyon Üyeliği. 06.05. 2011, Eskişehir.

4. TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Jüri Üyeliği, 2018.

5. Türkiye Diyanet Vakfı Tarafından Düzenlenen “Liselerarası Çanakkale Şehitlerine Şiir Okuma Yarışması” Jüri Üyeliği, 22.03.2019, Siirt.

6. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Düzenlenen 2019 Camiler ve Din Görevlileri Haftası Sebebiyle Düzenlenen “Etkili Hutbe Sunumu” Yarışması Jüri Üyeliği, 13.06.2019, Siirt.

7. Traktus Bilim ve Kültür Dergisi “3. Traktus Şiir ve Hikaye Yarışması” Jüri Üyeliği, 12.07.2019.

 

C. Ulusal/Uluslararası Hakemli Dergilerde Yapılan Hakemlikler:

 

1. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches], Prof. Dr. Muhammed Nur DOĞAN Özel Sayısı, C. 2, S. 1, 2019.

2. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, C. 5, S. 4, 2019.

3. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 46, 2019.

4. Edebi Eleştiri Dergisi, C. 4, S. 1, 2020.

5. Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, C. 3, S. 2, 2020

 

D. Eğitim Projelerinde Alınan Görevler:

 

1. Gürsu Belediyesi Stratejik Planlama Birimi tarafından hazırlanan ve uygulaması 6 ortak tarafından gerçekleştirilen “El Ele Daha Genç Bir Demokrasiye 2012” projesi kapsamında Bulgaristan Ardino Belediyesi’nde Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi.

2. Bursa Eğitim Zirvesi 2014 Çalıştayı, Türk Dili ve Edebiyatı Çalışma Gurubu Üyesi.

 

E. Bilimsel Araştırma Projelerinde Alınan Görevler:

 

E-1: Yürütücü:

Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 2713 ve 06 Mil Yz A 2762 Numaralı Şiir Mecmuaları (İnceleme, Metin ve MESTAP’a Göre Tasnifi). Proje No: 2019-SİÜSOS-028

 

E-2 Araştırmacı:

Enderunlu Fâzıl Divanı’nın Yurtiçi ve Yurtdışı Kütüphanelerinde Bulunan Nüshalarının İncelenmesi, Edisyon Kritikli ve Transkripsiyonlu Metnin Ortaya Konulması. Proje No: 2020-SİÜFED-020

 

F. Açık Oturum, Panel, Koferans vb. Etkinliklerde Alınan Görevler:

 

1. ÇUKURLU, Talip (2019), Mehmet Akif’in Kur’ân-ı Kerîm Meali, Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Paneli, 14.03.2019, Siirt.

2. ÇUKURLU, Talip (2019), Osmanlı Şiirinin İzinde Gül Medeniyeti I, İlim Yayma Cemiyeti Tebessüm Kitap-Kahve Cumartesi Söyleşileri, 26.10.2019, Siirt.

3. ÇUKURLU, Talip (2019), Örnek Bir Şahsiyet: Mehmet Akif Ersoy, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mehmet Akif’i Anmak ve Anlamak Etkinliği, 23.12.2019, Siirt.

 

DİĞER ESERLER

 

Kitap/Kitap Bölümü

1. ÇUKURLU, Talip (2020), ‘Ben’lerle Hasbihal, Ey İnsan Sana İki Çift Lafım Var (Haz. İsmet ERDAL), Yafes Yayınları, Batman.

 

Makale:

1. ÇUKURLU, Talip (2007), “İskender mi Zülkarneyn mi?”, Aşkın e Hali Edebiyat Dergisi, S. 6.

2. ÇUKURLU, Talip (2007), “Dilimizin Neresindeyiz?”, Genç Kardelen İlim-Kültür-Sanat-Edebiyat Dergisi, S.14.

3. ÇUKURLU, Talip (2008), “Belâgat”, Aşkın e Hali Edebiyat Dergisi, S. 9.

4. ÇUKURLU, Talip (2009), “Yunus Emre”, Eskişehir Valiliği Eski-Yeni Aylık Şehir Kültürü Dergisi, S. 3.

5. ÇUKURLU, Talip (2009), ”Dilimizin Neresindeyiz II”, Esogü Haber, S. 101.

6. ÇUKURLU, Talip (2009), “Seyyit Battalgazi ve Battalnameler”, Eskişehir Valiliği Eski-Yeni Aylık Şehir Kültürü Dergisi, S. 7.

7. ÇUKURLU, Talip (2010), “Şeyh Baba Yusuf Sivrihisârî ve Mevhûb-ı Mahbûb'u”, Eskişehir Valiliği Eski-Yeni Aylık Şehir Kültürü Dergisi, S. 17.

8. ÇUKURLU, Talip (2018), "Klasik Şiirimizde Gül-Peygamber İlişkisi", Ay Vakti Düşünce-Kültür ve Edebiyat Dergisi, S. 176.

 

Biyografi:

1. ÇUKURLU, Talip (Kasım 2008), “Ahmedî”, Dîvan-nâme (e-dergi).

2. ÇUKURLU, Talip (Kasım 2008), “Mihrî Hatun”, Dîvan-nâme (e-dergi).

3. ÇUKURLU, Talip (Kasım 2008), “Ahmet Reşit Rey”, Dîvan-nâme (e-dergi).

4. ÇUKURLU, Talip (2009), “Ölümünün 500. Yılında Necati Bey”, ESOGÜ Haber, S. 99.

 

Deneme:

1. ÇUKURLU, Talip (2008), “Yoksa Bende Mi Ahfeşleşiyorum?”, Ay Vakti Düşünce-Kültür ve Edebiyat Dergisi, S. 88.

2. ÇUKURLU, Talip (2010), “İlm-İ Ledündür Üstâdum Ol Esrârı Tuyan Benem”, Eskişehir Valiliği Eski-Yeni Aylık Şehir Kültürü Dergisi, S. 15.

3. ÇUKURLU, Talip (2011), “Deneme Üzerine Bir Deneme”, Aşkın e Hali Edebiyat Dergisi Deneme Özel Sayısı, S. 21.

4. ÇUKURLU, Talip (2012), “Bir Vakıf Kursam”, Ay Vakti Düşünce-Kültür ve Edebiyat Dergisi, S. 139.

5. ÇUKURLU, Talip (2012), “Allah Cezanı Versin…”, Aşkın e Hali Edebiyat Dergisi, S. 26.

6. ÇUKURLU, Talip (2014), “Mehtap”, Ay Vakti Düşünce-Kültür ve Edebiyat Dergisi, S. 149.

 

Şiir:

1. ÇUKURLU, Talip (2008), “Yeşili Sevdiren Siyah”, Aşkın e Hali Edebiyat Dergisi, S. 10.

2. ÇUKURLU, Talip (2012), “Siyah Girdap”, Aşkın e Hali Edebiyat Dergisi, S. 26.

 

Hikâye:

1. ÇUKURLU, Talip (2009), “Bir ‘Hat’ıra”, Ay Vakti Düşünce-Kültür ve Edebiyat Dergisi, S. 111-112.

2. ÇUKURLU, Talip (2011), “Odunpazarı’nı Adımlarken…”, Eskişehir Valiliği Eski-Yeni Aylık Şehir Kültürü Dergisi, S. 33.

 

Alınan Sertifikalar

1. Liderlik ve Motivasyon Semineri, BEBKA Kalkınma Ajansı, 02.02.2011.

2. Liderlik Semineri, Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 12.03.2012.

3. Eğitimde Teknoloji Kullanımı Semineri, Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 19/03/2012.

4. Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu, Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 03/09/2012.

5. Osmanlı Türkçesi Kursu (1,) Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 03/11/2014.

6. Çalışanların Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Kursu, Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 14.05.2015.

7. TÜBİTAK Bilimsel Proje Danışmanlığı Eğitimi, BEBKA Kalkınma Ajansı, 23.11.2015.


Atıflar

2009


DEMİRTEPE, Nezih (2009), KKTC’de 23. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 28, s. 93. (Halim Giray Divanındaki Edebî Sanatlara Genel Bir Bakış)


2012


ÇUKURLU, Azime (2012), Şûhî Bengizâde Divanı ve Tahlili, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s. 23. (İlm-i Ledündür Üstâdum Ol Esrârı Tuyan Benem)


GÜZEL, Ahmet (2012), Battal Gazi Tarihi, Edebi Menkıbevi Kişiliği, Kitap Dünyası Yayınları, Konya, s. 33, 43, 230. (Seyyit Battal Gazi ve Battalnameler)


2013


BABACAN, Vasfi (2013), Yunus Emre’nin Risaletün Nushiyye’si ve Divan'ı (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin), Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s. 70, 951. (Yunus Emre Dîvânında Teşbih, YL Tezi)


2014


DEMİRTAŞ, Yavuz (2014), Yûnus Emre ve Mûsikî, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19:1, s. 67. (Yunus Emre Dîvânında Teşbih, YL Tezi)


2015


KAVAKLIÇEŞME KOTAN, HÜSNA (2015), Yunus Emre Divanının Söz Dizimi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Tezi, s, 37, 156, 1170. (Sayılar ve Yunus Emre)


2018


BABACAN, Vasfi (2018), Yunus Emre Metinlerinde Sayılar, TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, S. 15, s. 274. (Sayılar ve Yunus Emre)


ÇAP, Sabri (2018), Türk İslam Edebiyatında Gül Sembolü ve Gül Hakkındaki Uydurma Rivayetlerle İlişkisi, DEUİFD, S. XLVII. s. 176, 187. (Yunus Emre Dîvânında Gül Etrafında Oluşturulan Teşbihler SDÜ)


ÇAP, Sabri (2018/2), Tasavvufta Gül Sembolü ve Gül İle İlgili Telakkinin Oluşmasında Uydurma Hadislerin Rolü, Bilimnâme, S. XXXVII, s. 467. (Yunus Emre Dîvânında Gül Etrafında Oluşturulan Teşbihler SDÜ)


DAĞ, Şeyma (2018), Yunus Emre Felsefesiyle Öğretmenlerin Öz Denetimi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s. 48, 258. (Sayılar ve Yunus Emre)


ÖZTÜNCER, Tuğçe (2018), Fars ve Türk Edebiyatlarında Beyan ve Bedi’ye Ait Bazı Sanatların İşlenişi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s. 18, 41, 44, 117. (Yunus Emre Dîvânında Teşbih, YL Tezi)


SERT, Talha (2018), Ahmet Yesevî’nin Hikmetleri İle Yunus Emre Divânı’nın Hayatın Geçiş Dönemleri Açısından Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s.38, 114. (Yunus Emre Dîvânında Teşbih, YL Tezi)


ULUŞAHİN ŞAHBAZ, Esra (2018), Serdar Özkan’ın Kayıp Gül Adlı Yapıtındaki Gül Teşbihinin Fransızca Çevirisi La Rose Retrovee’de Karşılaştırmalı İncelemesi, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Volume: 42, Issue: 2, s. 131. (Yunus Emre Dîvânında Gül Etrafında Oluşturulan Teşbihler SDÜ)


UZUNOĞLU SAYIN, Esengül (2018), Fars Şiirinde Gül Mazmunu, I. Karaman Uluslarası Dil ve Edebiyat Kongresi Bildiri Kitabı, s. 275. (Dîvân Şâirinin Gülistân/Gülzâr/Gülşen Mefhumu)


2019


AÇAR, Zeliha (Güz 2019), Bilinmeyen Bir Gül Kasidesi: Ayıntablı Reşid’in Gül Kasidesi ve Şerhi, HİKMET Akademik Edebiyat Dergisi, S. 11, s. 281. (Klasik Türk Şiirinde Gül (Gazellerde), Doktora Tezi)


ASLAN, Murat (2019), Eski Türk Edebiyatı Sahasında Metin Neşri Dışında Hazırlanan Doktora Tezleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme, (Ed. Prof. Dr. Zeki TAŞTAN), Hiperlink Eğitim, İletişim Yay., İstanbul. (ISBN: 978-605-281-211-2)


ÇAMURCU, Mustafa (2019), İlköğretim 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabındaki Görsel Ögelerin Kazanım ve İçerik Bakımından İncelenmesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s. 81, 175. (Klasik Türk Şiirinde Gül (Gazellerde), Doktora Tezi)


DOĞAN, Sevilay (2019), Ahmed Vesîm Divanı Tahlili, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s. 194. (Dîvân Şâirinin Gülistân/Gülzâr/Gülşen Mefhumu)


GÜMÜŞ, Mustafa Yunus (2019), Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn Mesnevisinde Meclis, Doğu Esintileri, S. 11, s. 303 (Dîvân Şâirinin Gülistân/Gülzâr/Gülşen Mefhumu)


KUFACI, Osman (Sonbahar 2019), Necati Bey Divanı’nda Bülbüle Dair Tespitler, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, Volume: 5, Issue: 4, s. 705 (Kitâb-ı Gül)


2020


ÇINAR, Beytullah (2020), Nedim’in Gazellerinden Vech-i Şebeh, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü TDE Bilim Dalı YL Tezi, s. 63. (Yunus Emre Dîvânında Teşbih, YL Tezi)


DEMİRCİLER, Ahmet Zahid (2020), Belâgât Açısından Şeyhülislâm Yahyâ Dîvânı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü TDE Bilim Dalı Doktora Tezi, s. 17. (Yunus Emre Dîvânında Teşbih, YL Tezi)


ESİN, Funda (Nisan 2020), Ali Ufki’nin Duygu Dünyasında Sosyal Çevre Etkisi ve Bazı Güftelerinin Stilistik ve Müzikal Açıdan Analizi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 13, S. 70, s. 386, 392. (Klasik Osmanlı Şiirinde Gülün Bülbül ve Diğer Hayvanlarla İlişkisi)


SARUK, Abdülkadir (Ağustos 2020), Kitâb-ı Gül Osmanlı Kültür ve Edebiyatında Gül, ESTAD Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, C. 3, S. 2, s. 632-636. (E-ISSN: 2651-3013) (Kitâb-ı Gül Tanıtım Yazısı)


UÇAR ANDIM, Gülşah - GÖHER, Feyzan (2020), Kerkük’ten Anadolu’ya Türkülerde Kuşlar ve Çiçekler, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, C. 126, S. 248, s. 188, 196. (Klasik Osmanlı Şiirinde Gülün Bülbül ve Diğer Hayvanlarla İlişkisi)

Ödüller ve Burslar

1.

Teşekkür Belgesi

Eskişehir Valiliği

09.05.2007

2.

Teşekkür Belgesi

Eskişehir Valiliği

13.07.2010

3.

Başarı Belgesi

Gürsu Kaymakamlığı

26.11.2012

4.

Teşekkür Belgesi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

20.12.2013

5.

Başarı Belgesi

Gürsu Kaymakamlığı

28.03.2014

6.

Başarı Belgesi

Bursa Valiliği

09.01.2015

7.

Üstün Başarı Belgesi

Gürsu Kaymakamlığı

27.03.2015

8.

Maaşla Ödüllendirme

Bursa Valiliği

31.12.2015