Dr. Öğr. Üyesi ÜMİT GABERLİ
Telefon (0484) 223-1111 / 3873
Kurumsal E-Posta umit.gaberli  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama Rekreasyon Yönetimi Bölüm Başkanı
Güncelleme20.10.2021 21:16:33

Dr. Öğr. Üyesi ÜMİT GABERLİ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Bölüm Başkanı
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Adı Soyadı:

Ümit Gaberli

Doğum Tarihi:

21.06.1987

Unvanı:

Dr. Öğretim Üyesi

 

ÖĞRENİM DURUMU

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Ege Üniversitesi

2011

Yüksek Lisans

İktisat

Ege Üniversitesi

2013

Doktora

İktisat

Ege Üniversitesi

2018

 

TEZLER

 

 

 

Yüksek Lisans Tezi:

 

“Tasarrufun Belirleyicileri: MIST-Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye Analizi” Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı İzmir, 2013.

 

 

Doktora Tezi:

 

“Yapısal Değişim, Hizmetler Sektörü ve Ekonomik Büyüme” Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı İzmir, 2018.

 

 

BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYINLAR LİSTESİ

 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

 

Gaberli, Ümit (2017). Structural Change: Why Does Services Sector Flourish? All in İzmir Workshop 2017, 3rd June 2017, İzmir.

 

 

Gaberli, Ümit ve Lenger, Aykut (2017). Ekonomilerde Hizmetlerin Payı Gelişmişliğin Göstergesi midir?” 5th International Conference in Economics, EconAnadolu 2017, 11-13 Mayıs, 2017, Eskişehir.

 

 

 

Gözütok, Haluk ve Gaberli Ümit (2011). Futbol Emek Piyasalarında Ücretlendirme ve Rekabetçi Denge, I. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi, 12-15 Ekim 2011, İzmir-Türkiye, I. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı s. 224-246.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

 

Gaberli, Ümit (2018). “G7 Ülkelerinde Fikri Mülkiyet Haklarına Yapılan Ödemeler ve ARGE Harcamalarının Yüksek Teknoloji İhracatına Etkisi: Bir Panel Veri Analizi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar (641): 67 – 82, Temmuz 2018.

 

 

Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 

 

Küçüktopuzlu, K. Faik ve Gaberli, Ümit (2019). Küreselleşme ve Turizm: Makro Ekonomik Bir Analiz, Küreselleşmenin Sosyoekonomik Boyutları, (Ayşe Atılgan Yaşa, Mehmet Dağ Ed.), Gazi Kitabevi, Ankara, 8. Bölüm s. 127-146, Nisan 2019.  ISBN: 978-605-344-960-7.

 

Gaberli Ümit (2019). Hizmetler Sektöründe Yenilik: Turizmde İnovasyonun Doğası, İktisadi ve Sosyal Yönleriyle İnovasyon, (Birgül Uyan, Musa Çakır Ed.), İKSAD Publishing House, Ankara, Türkiye, 3. Bölüm s. 117-140, Temmuz 2019. ISBN: 978-605-7695-03-1

 

 

ÖDÜLLER

 

 

Türkiye Ekonomi Kurumu Araştırma Ödülü

 

 

Doktora Tezi, Türkiye Ekonomi Kurumu Araştırma Ödülü”, 2018.

Tez Başlığı: “Yapısal Değişim, Hizmetler Sektörü ve Ekonomik Büyüme”

 

 

Güncelleme : 11.07.2019 16:03:48