Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri
Telefon +90 (484) 223 12 24 / 3810
Kurumsal E-Posta uyanyuksel  siirt.edu.tr
E-Posta uyanyuksel  gmail.com
Açıklama
Güncelleme7.04.2017 09:27:40

Dr. Öğr. Üyesi UYAN YÜKSEL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Uyan YÜKSEL

2. Doğum Tarihi          : 01.01.1980

3. Unvanı                    : Yrd.Doç.Dr

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Kimya

Dicle Üniversitesi

2002

Y. Lisans

Kimya

Dicle Üniversitesi

2004

Doktora

Kimya

Dicle Üniversitesi

2011

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi     : 07.02.2012

Doçentlik Tarihi                      :

Profesörlük Tarihi                  :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

              1.  Çevre Biyoindikatör Olarak Parazitlenmiş Evcil Hayvanlarda Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi

            2.  Oksidatif Stres ve Eser Elementlerin Bayan Kısırlığı (PCOS) Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

             3. Siirt ili ve çevre ilçelerinde satışa sunulan süt , peynir ve yoğurttaki platin miktarını  ICP-MS cihazını kullanarak tespit etmek.

             4.Irak’ın Koya Şehrinde Endüstri Alanında Çalışanlardan Alınan Serum Örneklerindeki Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

           

1.OKUMUŞ VEYSİ,ÖZDEMİR SADİN,KILINÇ ERSİN,DÜNDAR ABDURRAHMAN,YÜKSEL UYAN,BAYSAL ZÜBEYDE (2015).  title   Preconcentration with   i Bacillus subtilis  i    Immobilized Amberlite XAD 16  Determination of Cu   sup 2   sup   and Ni   sup 2   sup   in River  Soil  and Vegetable Samples  title.  Bioremediation Journal, 19(1), 47-55., Doi: 10.1080/10889868.2014.938724 (Yayın No: 1870522)

 

 

 

 

2.Özdemir Sadin, Okumuş Veysi, Dündar Abdurrahman, Çelik Kadir Serdar, Yüksel Uyan, Kılınç Ersin (2014).  title   Selective preconcentration of Lanthanum III     i Coriolus versicolor  i   immobilised on Amberlite XAD 4 and its determination ICP OES  title.  International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 94(6), 533-545., Doi: 10.1080/03067319.2013.831412  (Yayın No: 1267142)

 

 

 

 

3.KIZIL SÜLEYMAN,HAŞİMİ NESRİN,TOLAN VEYSEL,KILINÇ ERSİN,YÜKSEL UYAN (2010).  MINERAL CONTENT  ESSENTIAL OIL COMPONENTS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF TWO MENTHA SPECIES  M  piperita L   M  spicata L.  TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, 15(2), 148-153. (Yayın No: 1904940)

 

 

 

 

4.Aydin Isil , Yuksel Uyan , Guzel Remziye , Ziyadanogullari Berrin , Aydin Firat (2010).  Determination of Trace Elements in Turkish Wines ICP OES andHG ICP OES.  ATOMIC SPECTROSCOPY, 31(2), 67-71. (Yayın No: 258815)

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.YÜKSEL UYAN,TEĞİN İBRAHİM,ZİYADANOĞULLARI RECEP (2017).  Recovery of Copper and Cobalt from Copper Slags as Selective.  Journal of Environmental Science and Engineering A, 6(8), 388-394., Doi: 10.17265/2162-5298/2017.08.002 (Yayın No: 4021569)

 

 

 

           

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           

1.YÜKSEL UYAN,OKUMUŞ VEYSİ,DÜNDAR ABDURRAHMAN,KILINÇ ERSİN (2017).  Armillaria tabescens Immobilized Amberlite XAD-16 as Solid Phase Biosorbent Preconcentration of Cu.  2nd INTERNATIONAL CONGRESSon ENGINEERINGAND TECHNOLOGy SCIENCES (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3749514)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.YÜKSEL UYAN,OKUMUŞ VEYSİ,DÜNDAR ABDURRAHMAN,AKCAN NURULLAH,KILINÇ ERSİN (2017).  Thermophilic Bacillus subterraneus A9 Loaded XAD-4 Resin Preconcentrations of Pb.  2nd INTERNATIONAL CONGRESSon ENGINEERINGAND TECHNOLOGY SCIENCES (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3749590)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.AKCAN NURULLAH,DÜNDAR ABDURRAHMAN,OKUMUŞ VEYSİ,YÜKSEL UYAN (2017).  Determination of Antioxidant and Antimicrobial Potential of Agaricus campestris and Agaricus arvensis Mycelium Hexane Extracts.  2nd INTERNATIONAL CONGRESSon ENGINEERINGAND TECHNOLOGy SCIENCES (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3749630)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.OKUMUŞ VEYSİ,DÜNDAR ABDURRAHMAN,YÜKSEL UYAN,KILINÇ ERSİN (2017).  Solid Phase Extraction Based on Use of Newly Isolated Aeribacillus pallidus VO-17 As BacterialBiomass Preconcentration of Cd.  VI. InternationalMolecular Biology and BiotechnologyCongress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3749421)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.YÜKSEL UYAN,ÖZDEMİR SADİN,OKUMUŞ VEYSİ,TEĞİN İBRAHİM (2017).  Determination of Platinum levels in Road Side Dust, Soil, and Plants Samples in Urban and Rural in Siirt, Turkey ICP-MS.  II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliğ Kongresi, 43-43. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3799140)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.YÜKSEL UYAN,Batur Erkan,GÖKALP GURBET (2017).  Determination of Toxic Trace Elements ICP-MS In Raw Milk and Milk Products Consumed In Different Region Of Siirt, Turkey.  II. Uluslararası Turizm ve Mikrobial  Gıda Güvenliği (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3947890)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.T Kareem Rzgar,YÜKSEL UYAN,Palani Ayad (2017).  Role of Oxidative Stress and Trace Elements in PCOS Infertility.  International Conference on Chemical and Biological Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3947476)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.YÜKSEL UYAN (2016).  Determination of Platinum Levels in Food Samples ICP MS After Pre Concentration.  International Science and Technology Conference 2016 (/)(Yayın No:3191710)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.TEĞİN İBRAHİM,YÜKSEL UYAN (2015).  Determination of Metal Content in Water and Sediments Located Around Siirt.  INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (Özet Bildiri/)(Yayın No:1907437)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.ÇELİK KADİR SERDAR,ARAL HAYRİYE,YÜKSEL UYAN (2015).  Quantitative Determination of Phenolic Compounds in Mushroom New Mixed model Column in HPLC.  INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (/)(Yayın No:1907880)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11YÜKSEL UYAN,ARAL HAYRİYE,ÇELİK KADİR SERDAR (2015).  Separation  Optimization and Quantitative Determination of Fruit Acids New MixedModel Column in HPL.  INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (/)(Yayın No:1907711)


12 YÜKSEL Uyan , OKUMUŞ Veysi , (2018) . Bakteriyel biyo kütle olarak Immobilize Edilmiş BACİLLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. YÜKSEL UYAN,PİRİNÇÇİOĞLU NECMETTİN (2015).  Bor un Sıvı Sıvı Ekstraksiyonu İçin 1 3 Diol Dizaynının Bilgisayarlı Modelleme  Yari Ampirik Ve DFT  İle Çalışılması.  2. ULUSAL HESAPLAMALI KİMYA KONGRESİ (/)(Yayın No:1908450)

           

 

 

 

 

 

8.Projeler

            1. Çevre Numunelerinde Platinin Düzeylerinin ICP-MS ile Belirlenmesi ve Ön deriştirme işlemleri için Optimizasyon, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 21/05/2015 - 13/12/2017 (ULUSAL)

            2.  Bilgisayarlı Görü Tekniği Kullanılarak Siirt Fıstığında Aflatoksin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 21/10/2013 - 23/12/2016 (ULUSAL)

 

9.İdari Görevler

            1.  Siirt Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı, 2012 -

            2.  Siirt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müd. Yrd. 2012 -2012

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Çevre Numunelerinde Türlendirme ve Eser Element Analizi

 

3

0

5

İlkbahar

 

Analitik Kimyada Kromatografik Yöntemler

3

0

5

 

2017-2018

Güz

 

Örneklerin Analize Hazırlanması

3

0

5

İlkbahar

 

Analitik Kimyada Ayırma Yöntemleri

3

0

5

 

 

 

Güncelleme : 15.12.2018 16:54:30