Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3155
Kurumsal E-Posta vcelik@siirt.edu.tr, veysel3  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.09.2020 13:45:08

Dr. Öğr. Üyesi VEYSEL ÇELİK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

VEYSEL ÇELİK

_________________________________________________________________________________________________

E-posta: veysel3@gmail.com

 

EĞİTİM

Doktora, Fizik Anabilim Dalı, Kuramsal Katıhal Fiziği

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye

Tez başlığı : “Titanyum Dioksit Yüzeylerinde Safsızlık Durumlarının Elektronik Yapıya Etkileri”

Danışman: Prof. Dr. Ersen METE

 

Yüksek Lisans, Fizik Anabilim Dalı, Yarıiletkenler

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir,.Türkiye.

Tez başlığı: “Moleküler Demet Epitaksi tekniğiyle Üretilen Al0.6Ga0.4As/GaAs Tekli Kuantum Kuyulu Yapının Optiksel ve Yapısal Özellikleri.”

Danışman : Yrd. Doç. Dr. Orhan ZEYBEK

İkinci Danışman: Prof Dr. Süleyman ÖZÇELİK

 

Tezsiz Yüksek Lisans, Orta Öğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye.

 

Lisans, Fizik Bölümü

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye

 

 

BİLGİSAYAR UZMANLIĞI

Expert in DFT codes : ABINIT, VASP, PWSCF, NWCHEM.

Programming languages: C/C++, Fortran, BASIC, PHP.

 

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, İngilizce, İleri Düzey, (672 saat).

 

İŞ DENEYİMİ

Yardımcı Doçent, Siirt Üniversitesi, 2015 – Devam ediyor.

Biyomedikal mühendisi, Roche Diagnostics, Türkiye. 2005 - 2010.

 

ARAŞTIRMA ALANLARI

Güneş Pilleri, Yarıiletkenler, Nanoteknoloji, Optoelektronik, Bilgisayar destekli eğitim.

 

SEÇİLİ MAKALELER

“Screened Coulomb hybrid density functional investigation of oxygen point defects on ZnO nanowires”

Veysel Çelik and Ersen Mete

Computational Condensed Matter, 16, (2018), (arXiv:1802.10334).


“Electronic and optical properties of Cr and Cr-N doped anatase TiO2 from screened Coulomb hybrid calculations”

Veysel Çelik and Ersen Mete

J. Phys.: Condens. Matter 25 (2013) 365502 (SCI).

 

“Range separated hybrid exchange-correlation functional analyses of anatase TiO2 doped with W, N, S, W/N or W/S"

Veysel Çelik and Ersen Mete

Phys. Rev. B 86, 205112 (2012), (arXiv:1203.6486) (SCI).


“Theoretical analysis of small platinum particles on rutile TiO2(110)"

V. Çelik, H. Ünal, E. Mete, Ş. Ellialtıoğlu

Phys. Rev. B 82, 205113 (2010), (arXiv:1008.3631) (SCI).

 

ULUSLARARASI HAKEMLI DERGILERDE YAYINLANAN MAKALELER

“Influences Of Physics Education Supported By Computer Simulations On Motivation Levels And Teaching Strategies Of Teacher Candidates”

Mustafa KAHYAOĞLU and Veysel ÇELİK

TOJET, Special Issue INTE (2016)

 

KONFERANSLAR

THEORETICAL INVESTIGATION OF ELECTRONIC AND OPTICAL PROPERTIES OF Cr AND Cr–N DOPED ANATASE TiO2.

Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÇELİK VEYSEL,METE ERSEN (2017).

 

DFT+U Investigation Of Mn- And Co-Doped ZnO Nanowires.

Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÇELİK VEYSEL (2017).

 

DETERMINING THE COGNITIVE RELATIONSHIPS OF THE COMPUTER AND TEACHING TECHNOLOGY EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS IN THE CONCEPT OF

 

”EDUCATIONAL COMPUTER STUDIES” BY WORD RELATIONSHIP TEST.

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

AKER AYNUR,KAHYAOĞLU MUSTAFA,ÇELİK VEYSEL (2017).

 

 ACADEMICY AND UNIVERSITY STUDENTS INVESTIGATION OF THE USE OF WEB 2.0 TECHNOLOGIES.

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÇELİK VEYSEL,KAHYAOĞLU MUSTAFA,AKER AYNUR (2017).

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Öz-Yeterlilik İnançlarının İncelenmesi.

11.  Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÇELİK VEYSEL,AKER AYNUR,KAHYAOĞLU MUSTAFA (2017).

 

Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.

 

11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

AKER AYNUR,KAHYAOĞLU MUSTAFA,ÇELİK VEYSEL (2017).

 

Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Ve Teknoloji Kavramlarına İlişkin Zihinsel Yapılarınınİncelenmesi.

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

KAHYAOĞLU MUSTAFA,AKER AYNUR,ÇELİK VEYSEL,ELÇİÇEK MİTHAT (2017).

 

Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, İzmir, Türkiye, 05 Nisan 2013

“Hibrit ve pertürbatif yoğunluk fonksiyoneli yöntemleri ile güneş ışığı hasatlamada TiO2”

V.Çelik , H. Ünal, E. Mete

 

Turkish Physical Society, 29th International Physics Congress, Bodrum OASIS, Bodrum, Turkey, 5-8 September 2012

“Mutual passivation of photoexcited charge carrier recombination W-N codoping in titania solar cells"

Ersen Mete, Veysel Çelik (Sözlü sunum)

 

“W-S ve Cr-N kodopingleri ile TiO2’nin etkili görünür bölge absorbsiyonun perdelenmiş Coulomb potansiyel hibrit hesaplamaları”

Veysel Çelik , Ersen Mete (Sözlü sunum)

 

 2012 MRS Fall Meeting & Exhibit, November 25 - 30, 2012, Hynes Convention Center, Boston, MA

“Electronic structure of W/N(S) co-doped anatase TiO2 toward enhanced photoabsorption from hybrid DFT calculations” Veysel Çelik , Ersen Mete (Poster sunumu)


Condensed Matter Physics İzmir Meeting, İzmir Institute of Technology, Izmir, Turkey, 6 April 2012

“Perdelenmiş değiş-tokuş hibrit fonksiyoneli çalısması ile güneş ışığı hasatlamada etkili bir katkılama olarak W/S(N)-TiO2 anataz" Veysel Çelik, Ersen Mete (Sözlü sunum)


18th Condensed Matter Physics Ankara Meeting, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 25 November 2011

 “TiO2(110) yüzeyinde güneş pili uygulamaları için oluşturulmuş kusur durumlarının analizi"

V. Çelik, H.Unal, E. Mete, Ş. Ellialtıoğlu (Sözlü sunum)

 

17th Condensed Matter Physics Ankara Meeting, Ankara University, Ankara, Turkey, 5 November 2010

 “Küçük Pt parçacıklarının rutil TiO2(110) yüzeylerinde LSDA+U tasviri"

E. Mete, V. Çelik, H.Unal, Ş. Ellialtıoğlu (Sözlü sunum)

 

“TiO2(110) rekonstruksiyon modellerinin DFT+U analizi" H. Unal, V. Çelik, E. Mete, Ş. Ellialtıoğlu (Poster sunumu)

Turkish Physical Society, 23rd International Physics Congress, Muğla Universty, Muğla, Turkey, 13-16 September 2005 “III-V Compound Semiconductors On GaAs(100)” V.Celik, O. Zeybek, S. Ozcelik (Sözlü sunum)

 

PROJELER

 

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

“Güneş Pili Uygulamaları İçin İlk Prensiplerden Dizayn Edilmiş Yüzey Safsızlıklarının Uyarılmış Durum Özellikleri"

Grant No. TBAG (110T394) (Tamamlandı)

 

BAP (Bilimsel Araştırma Projesi), Siirt Üniversitesi

“Dijital Öyküleme Tekniğiyle Öğretmen Adaylarında Dijital Veri Güvenliği Farkındalığının Geliştirilmesi”

Grant No. 2017-SİÜSOS-45 (Devam ediyor)

 

BAP (Bilimsel Araştırma Projesi), Balıkesir Üniversitesi

“Titanyum dioksit yüzeylerinde saf olmama durumlarının elektronik yapıya etkileri”

Grant No.BAP 2010/37 (Tamamlandı)

 

BİYOMEDİKAL SİSTEM UZMANLIĞI

Cobas 6000 analyzer series

Hitachi Modular Series

Cobas İntegra 400/800

Cobas e 411

Elecsys Systems

Cobas b 121 system,

Cobas b 221 system

Urisys 1100 analyzer

Urisys 2400 analyzer

Sysmex XT-1800i,

Sysmex XE-5000

Sysmex uf-1000i,

Sysmex uf-100

Blood Gas analysis

Güncelleme : 12.07.2018 16:44:59