Eruh Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler
Telefon (0484) 212-1111 / 4021
Kurumsal E-Posta y.aktu  siirt.edu.tr
E-Posta aktuyahya  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme10.08.2022 11:12:29

Dr. Öğr. Üyesi YAHYA AKTU

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eruh Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Eruh Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı
EK - 4A

ÖZ GEÇMİŞ

 

Adı Soyadı              : Yahya AKTU

Unvanı                    : Dr. Öğr. Üyesi

Doğum Tarihi         :25.05.

Öğrenim Durumu  : Doktora 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

İnönü Üniversitesi-Malatya

2002-2006

Y. Lisans

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Gaziosmanpaşa Üniversitesi-Tokat

2013-2015

Doktora

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Atatürk Üniversitesi-Erzurum

2017-2021

 

 

 

Görev

 

Görev Yeri

 

Kurum

 

 

 

Yıl

Psikolojik Danışman

/Rehber Öğretmen

Toros Gübre Lisesi

Ceyhan/Adana

Milli Eğitim Bakanlığı

2006-2009

Psikolojik Danışman

/Rehber Öğretmen

Selami Değer Anadolu Lisesi

Merkez/Siirt

Milli Eğitim Bakanlığı

2009-2010

Psikolojik Danışman

/Rehber Öğretmen

Siirt Anadolu Öğretmen Lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı

2010-2013

Öğretim Görevlisi

Eruh Meslek Yüksekokulu

Siirt Üniversitesi

2013-2022

Bölüm Başkanı

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü 

Eruh Meslek Yüksekokulu

Siirt Üniversitesi

2017-2021

Müdür Yardımcısı

Eruh Meslek Yüksekokulu

Siirt Üniversitesi

2018-

Doktor Öğretim Üyesi

Eruh Meslek Yüksekokulu

Siirt Üniversitesi

2022-

 

 

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

     Aktu, Y., & İlhan, T. (2017). Individuals' life structures in the early adulthood period based on Levinson's theory.                                  Educational Sciences Theory and Practice, 17(4), 1383-1403. (Alan indeksi ERIC)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

    Aktu, Y. (2016). Levinson’un kuramında ilk yetişkinlik döneminin yaşam yapısı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar,                               8(2), 162-177. (Alan indeksi EBSCO)

     Aktu, Y. (2018). Politik Psikoloji Bağlamında İşgal Girişiminden Dirilişe; 15 Temmuz’un Anatomisi Belgeselinin                                  Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(58), 414-422. (Alan indeksi EBSCO)

     Aktu, Y., & Dilekmen, M. (2021). Çocuk istismarına ilişkin bilişler ölçeği Ebeveyn formu. Psikiyatride Güncel                                     Yaklaşımlar, 13(Ek 1), 388-404. (Alan indeksi EBSCO)

     Aktu, Y., Varol, B., & Sevim, Z. (2018). Said Nursi'nin bireysel yaşam yapısı psikobiyografik bir çalışma. Journal of                              International Social Research, 11(56), 249-256. (Alan indeksi EBSCO)

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


Aktu, Y. (2016, 7-10 April).  Pastoral psikoloji açısından 'Ömür Dediğin' programının incelenmesi (Özet bildiri).  First International Congress on Religious-Spiritual Counselling & Care, İstanbul.

Aktu, Y. (2018, 8-9 Eylül). Hasta yakınlarının umut olgusuna yönelik algıları [Tam metin bildiri, ss. 441-451]. Şehr-i Nuh Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Cizre-Şırnak.

Aktu, Y. (2018, 8-9 Eylül). Sosyal hizmetler programı öğrencilerinin mültecilik olgusuna yönelik geliştirdikleri metaforlar [Tam metin bildiri, ss. 452-460]. Şehr-i Nuh Uluslararası Kongresi, Cizre

Aktu, Y. (2018, 8-9 Eylül). Şehir içi servis şoförlerinin trafik canavarı kavramına yönelik görüşleri [Tam metin bildiri, ss. 461-470]. Şehr-i Nuh Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Cizre-Şırnak.

Aktu, Y. (2018, 9-11 Şubat). Politik psikoloji bağlamında İşgal girişiminden dirilişie, 15 Temmuz’un anatomisi belgeselinin analizi [Özet bildiri, s. 250]. 2. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa

Aktu, Y. (2018, 9-11 Şubat). Yaşlı bireylerin yaşam olgusuna yönelik geliştirdikleri metaforlar [Özet bildiri, s. 251]. 2. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa.

Aktu, Y. (2019, 15-24 April). Genç yetişkin bireylerin bahis bağımlılığıyla başa çıkma durumları [Tam metin bildiri, ss. 192-198]. International Asian Congress on Contemporary Sciences, Mecca-Saudi Arabia.

Aktu, Y., & Dilekmen M. (2019, 22-24 April). Alan uzmanlarının çocuk istismarı psikoeğitim programı geliştirilmesine ilişkin görüşleri [Tam metin bildiri, ss. 361-367]. World Children Conference-III, Antalya.

Aktu, Y., & Dilekmen, M. (2019, 24-27 Ekim). Çocuk istismarının temel kavramları açısından “ŞŞŞ! Kızlar Çığlık Atmaz” filminin değerlendirilmesi [Tam metin bildiri, ss. 56-63]. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma Kongresi, Antalya

Aktu, Y., & Dilekmen, M. (2019, 24-27 Ekim). Fiziksel istismar uygulayan ebeveynlerin yaşadıkları psikolojik süreçler, bir gömülü kuram çalışması [Tam metin bildiri, ss. 49-55]. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma Kongresi, Antalya

Aktu, Y., & Dilekmen, M. (2021, 27-30 Ekim). Koronavirüs (Covid-19) hastalığını geçiren yetişkinlerin yaşadıkları deneyimler [Tam metin bildiri, ss. 477-481]. Uluslararası Pegem eğitim Kongresi, Antalya.

Aktu, Y., & Dilekmen, M. (2022, 22-24 April). Alan uzmanlarının çocuk istismarını psikoeğitim programına [Tam metin bildiri, ss. 352-359]. 3.World Children Conference, Antalya

Aktu, Y., & Dilekmen, M. (2022, 22-24 April). Ebeveynlerin çocuk istismarına ilişkin farkındalık durumları [Tam metin bildiri, ss. 352-359]. 3.World Children Conference, Antalya

Aktu, Y., & Korkmaz, O. (2019, 10-12 Haziran). Kadın yöneticilerin “Cam Tavan Sendromu”yla başa çıkma deneyimleri [Tam metin bildiri, ss. 537-544]. ISPEC Uluslararası sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt.

Aktu, Y., & Varol, B. (2017, 21-22 April). Üniversite öğrencilerinin psikolojik şiddet kavramına yönelik metaforik algıları (Özet bildiri). 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli

Aktu, Y., & Varol, B. (2019, 15-24 April). Ergenlerin özçekim bağımlılığıyla başa çıkma deneyimleri [Tam metin bildiri, ss. 199-206]. International Asian Congress on Contemporary Sciences, Mecca-Saudi Arabia.

Alkın, S., Korkmaz, O., & Aktu, Y. (2019, 10-12 Haziran). Üniversite öğrencilerinin gelecekteki kariyerlerine ilişkin otobiyografik bakış açıları [Tam metin bildiri, ss. 525-536]. ISPEC Uluslararası sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt.

Varol, B., & Aktu, Y. (2017, 14-17 Eylül). Levinson’un kuramı açısından B. Said Nursi’nin bireysel yaşam yapısı Psikobiyografik bir çalışma (Özet bildiri).  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır.

Varol, B., & Aktu, Y. (2017, 21-22 April). Şiddetin görünmeyen yüzü, kadına yönelik ekonomik şiddet Nitel bir araştırma (Özet bildiri). 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Aktu, Y. (2018). Pastoral psikoloji açısından Ömür Dediğin programının incelenmesi. M. Koç, A. Ayten, N. Tınaz (Eds.), Manevi danışmanlık ve rehberlik (Cilt-II) içinde (ss. 315-334). DEM

Aktu, Y. (2018). Pozitif psikoloji yaklaşımının temel kavramları açısından hayat güzeldir filminin değerlendirilmesi. Y. Karagöz-Yeke, T. Yazıcı, O. Hayırlı (Eds.), Eğitim bilimleri alanında yenilikçi yaklaşımlar. Gece.

Aktu, Y. (2019). Psikolojik sağlamlık olgusunun kavramsal analizi. S. Topgül (Ed.), Çalışma yaşamında davranış araştırmaları içinde (ss. 5-31). İksad yayınevi.

Aktu, Y. (2020). Sağlık çalışanlarının öğrenilmiş iyimserlik. S. Topgül (Ed.), Çalışma yaşamında davranış araştırmaları içinde (ss. 33-53). İksad yayınevi.

Aktu, Y. (2022). Pozitif aile danışmanlığı. İ. Seçer (Ed.), Aile Danışmanlığı içinde (ss. 244-262). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

Aktu, Y. (2022). Yaşamsal/insancıl aile danışmanlığı. İ. Seçer (Ed.), Aile Danışmanlığı içinde (ss. 144-162). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

Aktu, Y.,& Dilekmen. M. (2020). Ebeveynlerin fiziksel istismardan kaçınma davranışlarının incelenmesi. IPCEDU 2020 E-Kitabı içinde (ss. 237-242). Pegem Akademi.

Aktu, Y.,& Korkmaz, O. (2019). Lisede kariyer psikolojik danışmanlığı Psikolojik danışmanlar ne düşünüyor Ne yapıyor. M. B. Minaz (Ed.), Eğitim bilimleri alanında yeni ufuklar içinde (ss. 389-409). Gece

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Aktu, Y. (2016). Levinson’un yaşam yapısı kuramı açısından Benim Adım Khan filminin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(37), 505-517.

Aktu, Y. (2018). Levinson’un Kuramı Bağlamında Kemal Sunal’ın Psikobiyografisi. International Journal of Social Science Research, 7(2), 254-274.

Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Sosyal hizmet ve danışmanlık bölümü öğrencilerinin psikolojik şiddet kavramına yönelik algıları. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(8), 133-154.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …       

8.Projeler

    1.   2006-2007 Mesleki Kariyer Günleri-Yürütücü-Ceyhan Kaymakamlığı-İŞKUR ve Bazı STK işbirliğiyle (Amaç: Gençlerin gelecek hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir kariyer planlama yapmalarını sağlamak)

2. 2008-2009 Kardeş Sınıf-Kardeş Okul Projesi-Yürütücü (Amaç: Şiddeti önlemek)

3. 2008-2009 Kız Çocuklarının Okullaşmasını Arttırma Eylemi-Planlayıcı (Amaç: Dezavantajlı grupların eğitim almasını sağlamak)

4. 2011-2012 Takdir Edersen Başarabilirim Projesi-Yürütücü ve Eğitmen (Amaç: Her öğrenciyi olumlu ve güzel bir davranışından dolayı ödüllendirerek akademik başarısını ve yaşama bağlılığını arttırmak)

5. 2011-2012 Building Future through Culture - Danışman ve Koordinatör Yardımcısı - Spain/ Barcelona (Amaç: Yeni kültürler tanımak ve kendi kültürünü tanıtmak)

 

9.İdari Görevler

            1. Müdür Yardımcısı-Eruh (2018-...)

          2. Farabi Birim Koordinatörü-Eruh (2015-....)


3. Siirt Üniversitesi/İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Komisyon Üyeliği (2015-...)

            4Bölüm Başkanı- Eruh MYO, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü (2020-2022)

5. Yüksekokul Kurul Üyeliği- Eruh MYO (2018-...)

6Yüksekokul Disiplin Kurulu Üyeliği- Eruh MYO (2018-...)

7SİÜZEM Birim Koordinatörü-  Eruh MYO (2018-...)

8. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Eruh MYO- Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü, Sosyal Hizmetler Programı Koordinatörü- (2020-...)

9. Akademik Faaliyetler Raporu Komisyon Üyesi, Eruh MYO (2018-...)

10. Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Başkanı (2016-...)

11. Sınav İtiraz Değerlendirme Komisyon Başkanı- Eruh MYO, Sosyal Hiz. ve Danışmanlık Bölümü (2019-...)

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  ÇİP Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği

            2.  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

 

11.Ödüller

            1. Somuncu Baba Şiir Yarışması Türkiye Üçüncülüğü, Hulusi Efendi Vakfı, 2003

2. Teşekkür Belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı, 2008

3. Başarı Belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı, 2012

4. Bölge üçüncülüğü, 44. TUBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölgesi, 2013 (Rehber öğretmen)

5. Akademik Teşvik, TUBİTAK ULAKBİM UBYT Programı (Başvuru No: 382703), 2018

            6Teşekkür Belgesi, Siirt Üniversitesi, 2018

            7. Naif Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü (Yılın Doktora Tezi), 2022

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2020-2021

Güz

Psikolojiye Giriş

3

0

71

Rehberlik

3

0

31

Sosyal Hizmet Görüşme İlke ve Teknikleri

3

0

41

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

         3          0       31

Engellilerle Sosyal Hizmet

3

0

41

 

Aile Eğitimi

         3           0       31

İlkbahar

Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Stratejik Plan ve Proje Geliştirme

3

0

41

Sosyal Hizmet Etiği

3

0

41

Okul Sosyal Hizmeti

3

0

48

Psikoloji

3

0

32

Kişisel Gelişim

          3           0       31

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama
2021-2022

Güz

Psikolojiye Giriş

3

0

18

Sosyal Hizmet Görüşme İlke ve Teknikleri

3

0

54

Rehberlik

3

0

30

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

3

0

35

Halkla İlişkiler ve İletişim

3

0

18


3

03

0


 

İlkbahar

Psikoloji

3

0

30

 

Okul Sosyal Hizmeti

3

0

30

 

Okullarda Rehberlik

3

0

124

 

Çocuk İstismarı ve İhmali

3

0

33

 

SH Kuruluşlarında Stratejik Plan ve Proje Geliştirme

3

0

50

  

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma

3

0

55

 


3

0


 

Güncelleme : 11.10.2022 20:56:47