Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3182
Kurumsal E-Posta
E-Posta yakupgunesx  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 09:57:35

Dr. Öğr. Üyesi YAKUP GÜNEŞ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Yakup GÜNEŞ

2. Doğum Tarihi          : 

3. Unvanı                    :  Doktor Öğretim Üyesi

4.Öğrenim Durumu    :

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisansla birleştirilmiş Yüksek Lisans

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Atatürk Üniversitesi

2000-2005

Doktora

Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü/Organik Kimya Anabilim Dalı

Atatürk Üniversitesi

2005-2013

 

5. Akademik Unvanlar

 

Doktor Öğretim Üyesi Tarihi    : 2015

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                     :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …  

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

1. Güneş Yakup, Nejat Arcelik, Şahin Ertan, Fraser F Flemıng, Altundaş Ramazan (2015).  Enantioselective Installation of Quaternary Centers in Cyclic Oxonitriles.  European Journal of Organic Chemistry, 2015(30), 6679-6686., Doi: 10.1002/ejoc.201500895

2. Güneş Yakup, Polat Muhammed Fatih, Şahin Ertan, F Flemıng Fraser, Altundaş Ramazan (2010).  Enantioselective Synsis of Cyclic, Quaternary Oxonitriles.  The Journal of Organic Chemistry, 75(21), 7092-7098., Doi: 10.1021/jo1011202

3. Güneş Yakup, Şenocak Erdal, Tosun Cemal,Taşkesenligil Yavuz (2009).  Epoxidation of cyclooctene and 1,5-cyclooctadiene sodium perborate oxidation.  Organic Communıcatıons, 2(3), 79-83.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

           

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler      

 

1. Güneş Yakup, Nejat Arcelık, Fraser F Flemıng, Altundaş Ramazan (2015). Enantioselective installation of quaternary centers in cyclic oxonitriles. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (ASCOC I)

2. Güneş Yakup, Brian M. Stoltz (2015).  Progress toward total synsis of (8R)-3β,8-dihydroxypolypoda-13E,17E,21-triene. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (ASCOC I)

3. Altundaş Ramazan, Güneş Yakup, Polat Muhammed Fatih (2009). An Attempt Enantioselective Alkylation of 2-Cyanocyclopentanone. Taibah International Chemistry Conference

4. Altundaş Ramazan, Güneş Yakup, Polat Muhammed Fatih, Burmaoğlu Serdar (2007). A new method alkylation of 2-cyanocyclopentanone. International Conference on Organic Chemistry

5. Akkemik Ebru, Güneş Yakup, Bengü Aydın Şükrü, Çiftci Mehmet (2018). Tiyoredoksin Redüktaz (TrxR) Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Yeni İmin Bileşiklerinin Etkilerinin İn vitro ve İn vivo Şartlarda İncelenmesi. European Conference  on  Scıence, Art & Culture

6. Güneş Yakup, Dalkılıç Erdin (2023). Solvent and Temperature Effect in Synthesis of Heterocyclic Chiral Oxazolines. Anatolian Conference on Organic Chemistry (ACOC III).

  

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. Arçelik Nejat,Polat Muhammed Fatih,Güneş Yakup,Altundaş Ramazan (2012).  Siyanosiklookten Türevlerinin Sentezi.  XXVI. Ulusal Kimya Kongresi

2. Güneş Yakup, Arçelik Nejat, Altundaş Ramazan (2011).  Siklo ve Bisiklo Kuaterner Oksonitril Bileşiklerinin Enantiyoselektif Sentezi.  XXV. Ulusal Kimya Kongresi

3. Güneş Yakup, Taşkesenligil Yavuz,Altundaş Ramazan (2010).  a-Siyanosikloheptanon'un Alkilasyonu İçin Yeni Bir Yöntem.  XXIV. Ulusal Kimya Kongresi

4. Altundaş Ramazan, Fıstıkçı Eşsiz Meryem, Güneş Yakup, Polat Muhammed Fatih (2008).  A new approach to synsis of ß-amino-a-hydroxy acids.  XXII. Ulusal Kimya Kongresi

 

7.7. Diğer yayınlar (Yazılan ulusal kitaplardaki bölümler):

 

1. Patlayıcı-Parlayıcı Maddeler ve Önlemleri, Bölüm adı:(Patlayıcı ve Parlayıcı Maddelere Karşı Alınması Gereken Önleyici Tedbirler) (2017)., GÜNEŞ YAKUP,  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 24, ISBN:978-975-442-969-5, Türkçe(Ders Kitabı)

2.  Patlayıcı-Parlayıcı Maddeler ve Önlemleri, Bölüm adı:(Patlayıcı ve Parlayıcı Maddelerin Olduğu Yerlerdeki Yangınlara Müdahale) (2017)., GÜNEŞ YAKUP,  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 26, ISBN:978-975-442-969-5, Türkçe(Ders Kitabı)

3.  Patlayıcı-Parlayıcı Maddeler ve Önlemleri, Bölüm adı:(Patlayıcı Maddelerle İlgili Hukuki Süreçler) (2017)., GÜNEŞ YAKUP,  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 24, ISBN:978-975-442-969-5, Türkçe(Ders Kitabı),

 

8. Projeler

 

1. Siyano Ketonların Yeni Bir Yöntemle Alkilasyonu ve Terpenoid Sentezlerinde Kullanımı, Tübitak Projesi, Bursiyer, 01/07/2006 - 01/07/2009 (Ulusal)

2. Claisen Düzenlenmesi İle 2-Siyanosikloheptanon’un Enantiyoselektif Alkilasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı,  25/12/2009 - 25/12/2011 (Ulusal)

3. İn Vitro ve İn Vivo Şartlarda Tiyoredoksin Redüktaz (Trxr) Ve Piruvat Kinaz M2 (Pkm2) Enzim Aktiviteleri Üzerine Bazı Yeni İmin Bileşiklerinin Etkisinin İncelenmesi, Tübitak Projesi, Araştırmacı, 15/12/2015-11.01.2018 (Ulusal)

 

9. İdari Görevler

 

1. Siirt Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, 2015-2016

2. Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, 2015-2016, 2019-2020

3. Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı, 2019-

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

                       

11. Ödüller

1. TÜBİTAK BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) 2214 Doktora Yurtdışı Araştırma Bursu, TÜBİTAK, 2012, Los Angeles, Kaliforniya 

 

 

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Genel Kimya I

5

2

47

Güz

Bilgisayar Destekli Fen Öğretimi

3

0

26

Güz

Kimyada Özel Konular

2

0

31

Güz

Öğretmenlik Uygulaması-I

2

6

14

İlkbahar

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

3

0

81

İlkbahar

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi

3

0

58

İlkbahar

Öğretmenlik Uygulaması-II

2

6

15

 

2017-2018

Güz

Genel Kimya I

5

2

21

Güz

Bilim Tarihi

2

0

88

Güz

Öğretmenlik Uygulaması-I

2

6

12

 

Güncelleme : 17.03.2023 15:45:07