Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2827
Kurumsal E-Posta yasemin.bektas  siirt.edu.tr
E-Posta yas.aktas  gmail.com
Açıklama
Güncelleme28.02.2022 11:31:23

Doç.Dr YASEMİN BEKTAŞ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: YASEMİN BEKTAŞ

2. Unvanı: Doçent

3.Öğrenim Durumu: Doktora (Ph.D.)

 

 Derece

Alan

 Üniversite 

Yıl

Lisans

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (5 YILLIK)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

2002-2007

Doktora

Bitki Biyolojisi- Moleküler Biyoloji

University of California

2010-2015

 

4. Akademik Ünvanlar

 Dr. Öğr. Üyeliği tarihi: 2017

Doçentlik tarihi          : 03/03/2023

Profesörlük tarihi:

 5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

5.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.      TAŞ ÖMER, (2022). Katyon Değişim Kapasitesi Tayininde Makine Öğrenim Modellerinin Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı

2.      KÖROĞLU FATMA, (2021). Gever Ovası Toprak Verimlilik Göstergeleri ve Fonksiyonunun Mekansal Dağılımı ve Haritalanması, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı

3.      ÖZKURT NAZLI, (2021). Solanum lycopersicum (Domates) bitkisinde β-aminobutyric acid (BABA)'in  tohum priming aktivitesinin ve Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Cmm)'e karşı etkisinin tespit edilmesi, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı

5.2. Doktora Tezleri

  6. Yayınlar

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

1.      BEKTAŞ YASEMİN (2022). FytoSol, a Promising Plant Defense Elicitor, Controls Early Blight (Alternaria solani) Disease in the Tomato by Inducing Host Resistance-Associated Gene Expression. Horticulturae, 8(6), 1-15., Doi: 10.3390/horticulturae8060484 (Yayın No: 7697670)

2.      BEKTAŞ YASEMİN (2022). Trade-offs in Root and Shoot Growth in Forage Pea [Pisum sativum (L.) arvense] with Foliar Applications of Synthetic Elicitor DPMP (2,4-Dichloro-6-{(E)-[(3-Methoxyphenyl) Imino] Methyl} Phenol) and SA (Salicylic Acid).  LEGUME RESEARCH - AN INTERNATIONAL JOURNAL, 45(4), 445-454., Doi: 10.18805/LRF-655 (Yayın No: 7697673)

3.      BEKTAŞ YASEMİN (2021). The synthetic elicitors 2,6-dichloro-isonicotinic acid (INA) and 2,4-dichloro-6-{(E)-[(3-methoxyphenyl)imino]methyl}phenol (DPMP) enhances tomato resistance against bacterial canker disease with different molecular mechanisms. Physiological and Molecular Plant Pathology, 116, 101740, Doi: 10.1016/j.pmpp.2021.101740 (Yayın No: 7344687)

4.      BEKTAŞ YASEMİN,Rodriguez Salus Melinda,Schroeder Mercedes ,Gomez Adilene ,Kaloshian Isgouhi, Eulgem Thomas (2016). The Synthetic Elicitor DPMP  2 4 dichloro 6 E 3 methoxyphenyl imino methyl phenol Triggers Strong Immunity in Arabidopsis thaliana and Tomato. Scientific Reports, 6, 29554, Doi: 10.1038/srep29554 (Yayın No: 2889952)

5.      Rodriguez Salus Melinda,BEKTAŞ YASEMİN,Schroeder Mercedes,Knoth Colleen,Vu Trang, Roberts Philip, Kaloshian Isgouhi, Eulgem Thomas (2016).  The Synthetic Elicitor 2 5 Bromo 2 Hydroxy Phenyl Thiazolidine 4 Carboxylic Acid Links Plant Immunity to Hormesis. Plant Physiology, 170(1), 444-458., Doi: 10.1104/pp.15.01058 (Yayın No: 1768831)

6.      BEKTAŞ YASEMİN, Eulgem Thomas (2015).  Synthetic plant defense elicitors.  Frontiers in Plant Science, 5, Doi: 10.3389/fpls.2014.00804 (Yayın No: 1769021)

6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      BEKTAŞ HARUN, İNAL BEHCET, SONKURT MEHMET, ÇIĞ FATİH, BEKTAŞ YASEMİN (2021).  The Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Root Growth in Bread Wheat (Triticum aestivum L.).  Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 7(2), 239-246., Doi: 10.24180/ijaws.857195 (Yayın No: 7344543)

2.      ATEŞ MELDA, ÖZKURT NAZLI, BEKTAŞ YASEMİN (2021). Comparative Evaluation of Two Commercial Propolis Extracts as Plant Defense Activator and Antimicrobial Agent Against Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst) strain DC3000.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 213-219., Doi: 10.19159/tutad.890935 (Yayın No: 7344559)

3.      ÖZYAZICI GÜLEN, BEKTAŞ YASEMİN (2021). Variation of Some Plant Growth Parameters in Coriander (Coriandrum sativum L.) with Copper Application.  Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 8(3), 311-319., Doi: 10.19159/tutad.990602 (Yayın No: 7344683)

4.      ÖZKURT, N. and BEKTAŞ, Y., 2022. Chemical Priming with β-aminobutyric acid (BABA) for Seedling Vigor in Wheat (Triticum aestivum L.). Journal of the Institute of Science and Technology, 12(1), pp.104-114.

 6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      BEKTAŞ YASEMİN (2021). FYTOSAVE®'in Bir bitki aktivatörü olarak Solanum lycopersicum (Domates) bitkisinde Pseudomonas syringae pv tomato DC3000 ‘E karşı aktivitesi.  ISPEC 7th Internatıonal Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7389707)

2.      BEKTAŞ HARUN, BEKTAŞ YASEMİN (2021). 2, 4-dichloro-6-{(E)-[(3-methoxyphenyl) imino] methyl} phenol (DPMP) as a seed priming agent in bread wheat (Triticum aestivum L.). 2nd International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7389728)

3.      BİRGÜL EYLÜL BERFİN, AĞAÇ ZEYNEP, BEKTAŞ YASEMİN (2021).  Potential evaluation of Thyme (Origanum vulgare L.), Sage (Salvia officinalis L.) and Peppermint (Mentha piperita L.) essential oils as Plant Immune Activators.  2nd International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7389752)

4.      BEKTAŞ HARUN, BEKTAŞ YASEMİN (2021). 2,4-dichloro-6-{(E)-[(3-methoxyphenyl) imino] methyl} phenol (DPMP) as a seed priming agent in bread wheat (Triticum aestivum L.).  2nd International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7341904)

5.      BEKTAŞ YASEMİN (2019). Functional Analysis of Arabidopsis Immune-Related Molecular Signatures In Arabidopsis thaliana In Response To Four Different Pathogens.  8th  INTERNATIONALMOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY CONGRESS (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6296087)

6.      BEKTAŞ YASEMİN (2019).  In Silico Analysis of Arabidopsis thaliana Gene Expression Changes Against Four Different Insect Attackers. 3th INTERNATIONALPLANT SCIENCE ANDTECHNOLOGY CONGRESS, 2(3) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6296081)

7.      NAZLI ÖZKURT,ATEŞ MELDA,BEKTAŞ YASEMİN (2019). Molecular Insights into the Role of Propolis in Plant Protection.  1st International Molecular Plant ProtectionCongress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6296094)

8.      BEKTAŞ HARUN, MIRZAPOUR MOHSEN, Hohn Christopher E, BEKTAŞ YASEMİN, Waines J. Giles (2018).  Genetics of Triticeae Root System, Lessons From Rice (Oryza sativa L.) and Maize (Zea mays L.).  1. International Agricultural Science Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7630263)

9.      BEKTAŞ YASEMİN, BEKTAŞ HARUN, EULGEM THOMAS (2018).  Transcriptomics of Synthetic Elicitor-Mediated Defense Activation: What We Have Learned so far?.  1. International Agricultural Science Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7630272)

10.  BEKTAŞ YASEMİN,Knoth Colleen,Eulgem Thomas (2017). Chemical Genomics A New Approach to Unlock Plant Immunity. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3994437)

11.  BEKTAŞ HARUN, BEKTAŞ YASEMİN (2017). The Effect of Green Revolution on World Agriculture.  International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3668718)

12.  BEKTAŞ YASEMİN,Eulgem Thomas (2016).  The Synthetic Elicitor 2 5 Bromo 2 Hydroxy Phenyl Thiazolidine 4 Carboxylic Acid Induces Hormesis in Arabidopsis thaliana.  INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES (ICBS) (/)(Yayın No:2890541)

13.  BEKTAŞ YASEMİN,Rodriguez Salus Melinda,Schroeder Mercedes,Kaloshian Isgouhi ,Eulgem Thomas (2015). Chemical genomics of the plant immune system in Arabidopsis thaliana and development of novel non biocidal reduced risk pesticides.  Plant and Animal genome XXIII (/)(Yayın No:1769138)

14.  Schroeder Mercedes,Rodriguez Salus Melinda,BEKTAŞ YASEMİN,Eulgem Thomas,Roberts Philip,Kaloshian Isgouhi (2014). Synthetic elicitor  CMP442  increases innate plant resistance to pathogens. IUPAC International Congress of Pesticide Chemistry (/)(Yayın No:2891050)

15.  BEKTAŞ YASEMİN,Rodriguez Salus Melinda,Schroeder Mercedes,Kaloshian Isgouhi,Eulgem Thomas (2014). Synthetic elicitors as specific molecular probes targeting plant defense signaling and leads for the development of novel reduced risk pesticides.  26th international congress on Molecular Plant-Microbe Interactions (/)(Yayın No:2891047)

16.  Rodriguez Salus Melinda, BEKTAŞ YASEMİN, Knoth Colleen, Baig Ayesha, Kaloshian Isgouhi, Eulgem Thomas (2012). Chemical genomics of the plant immune system and development of novel non biocidal reduced risk pesticides. ASPB Plant Biology (/)(Yayın No:2891044)

6.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

6.5. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

6.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 6.7. Diğer yayınlar

  7.Projeler

1.      Bitki İmmün Sistemini Tetikleyen Sentetik Uyarıcıların Domates Bitkisinde Bazı Patojenlere Karşı Etkilerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ONARAN ABDURRAHMAN, Araştırmacı: BELGÜZAR SABRİYE, Araştırmacı: TOPKAYA ŞERİFE, Yürütücü: BEKTAŞ YASEMİN, 02/05/2017 - 02/10/2020 (ULUSAL)

2.      Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Rizobakterilerin (ACC deaminaz enziminin) Kök Gelişimine Etkisi Yardımcı araştırıcı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: HARUN BEKTAŞ, Araştırmacı: BEHCET İNAL, Araştırmacı: FATİH ÇIĞ, Araştırmacı: YASEMİN BEKTAŞ, Araştırmacı: MEHMET SONKURT, 19/05/2017 - 03/12/2019 (ULUSAL)

3.      Bitki İmmün Sistemini Tetikleyen Sentetik Uyarıcıların Domates Bitkisinde Bazı Patojenlere Karşı Etkilerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ONARAN ABDURRAHMAN, Araştırmacı: TOPKAYA ŞERİFE, Araştırmacı: BEKTAŞ YASEMİN, Araştırmacı: BEKTAŞ HARUN, Yürütücü: BELGÜZAR SABRİYE, 02/05/2017 - 08/10/2020 (ULUSAL)

4.      Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.), buğday ata türleri (Aegilops speltoides Aegilops tauschii Triticum urartu) ve sentetik ekmeklik buğdaylarda kök mimarisinin incelenmesi ve kuraklık toleransının moleküler mekanizmasının araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı; Yasemin BEKTAŞ, Yürütücü; Harun BEKTAŞ, , 06/01/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

5.      Tuz stresinin Viola × wittrockiana bitkisinin morfolojik, anatomik ve fizyolojik özelliklerine etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: SARA YASEMİN, Araştırmacı: YASEMİN BEKTAŞ, Araştırmacı: ŞENAY KARABIYIK, 17/09/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

6.      Doku Kültürü İle Klonal Fıstık Anacı Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü; Harun BEKTAŞ, Araştırmacı; Mohsen MIRZAPOUR, Araştırmacı; Behcet İNAL, Araştırmacı; Yasemin BEKTAŞ, Araştırmacı; Serdar ALTINTAŞ, Araştırmacı; Adem KABA, Araştırmacı; Sara YASEMİN, Araştırmacı; Murat ŞAHİN, Araştırmacı; Sedriye ÇATKIN, 27/04/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

7.      Yapraklara Mangan Püskürtmesi ile Süs Lahanasında (Brassica oleareacea 'Pigeon Purple F1') Tuz Stresine Karşın Gelişen Biyokimyasal ve Moleküler Yanıtlar, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: SARA YASEMİN, Yürütücü: BEHCET İNAL, Araştırmacı: SERDAR ALTINTAŞ, Araştırmacı: SEDRİYE ÇATKIN, Araştırmacı: YASEMİN BEKTAŞ, , 17/09/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

 8. İdari Görevler

1.      SİİRT ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ- Erasmus Koordinatörü

2.      SİİRT ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ - Komisyon Üyeliği

9.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

  10. Editörlük

11.Ödüller

1.      Tübitak Yayın Teşvik Ödülü-2017


Güncelleme : 22.03.2023 21:41:09