Dr. Öğr. Üyesi YENAL YAĞMUR
Telefon (0484) 212-1111 / 3869
Kurumsal E-Posta yenal.yagmur  siirt.edu.tr
E-Posta yenalyagmur  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme6.07.2018 10:09:32

Dr. Öğr. Üyesi YENAL YAĞMUR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı


Öğrenim Durumu   Kurum Tarih Aralığı

Lisans Akdeniz Üni. Turizm ve Otelcilik Y.O/Konaklama İşletmeciliği          2005-2009
Lisans Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. / İktisat                                                               2010-2015
Yüksek Lisans          Akdeniz Üni. Turizm İşlet. ve Otelcilik Anabilim Dalı                      2011- 2015
Doktora Akdeniz Üni. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı             2015- 2019
Makale ve Bildiriler

DOĞAN Oğuz, GÜLTEKİN Selami, YAĞMUR Yenal, DİNÇEL Ayşenur (2015).  Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Yabancı Dil Eğitimine Yönelik Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi  Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği.  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi 16. Ulusal Turizm Kongresi, 1, 126-145. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2911871). 

YAĞMUR, Yenal, Doğan, Oğuz, & Kolukısa, Cihangir.  (2015). Konaklama işletmelerinde Hizmet Kalitesi Beklenti ve Algılarının Ölçülmesi: Fransız Turistlere Yönelik Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi, Journal of Recreatıon and Tourism Research Dergisi, Volume 2 Issue 4, 1-10

YAĞMUR, Yenal & Kolukısa, Cihangir. (2016). Fransız Turistlerin Destinasyon Marka Değeri Deneyimleri: Kemer Yöresi Uygulaması. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(16). 

YAĞMUR, Yenal, & Domagalska  Joanna. (2016). Dünden Bugüne Türkiye’de Yatçılık I.International Marine Tourism and Marine Industry Conference, Fethiye/Muğla., s: 42-45.

YAĞMUR, Yenal, & İçigen, Ebru Tarcan (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Süreci ve Rekreasyon Faaliyetlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma.  Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27(2), 227-242. 

Doğan, Oğuz, & YAĞMUR, Yenal. (2017). Turizm ve Terör Konusu Kapsamında Yapılan Çalışmaların Sistematik Derleme Yöntemiyle İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Journal of Recreation and Tourism Research Dergisi, Vol 4, Issue 1,  27-35.

Doğan, Oğuz, & YAĞMUR, Yenal. (2017). Yabancı Turistlerin Sürdürülebilir Destinasyon Algıları: Kemer Destinasyonuna Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(2), 487-506. 

YAĞMUR, Yenal, & Doğan, Oğuz. (2017). Foreign tourists’ risk perceptions about Turkey: An application in Antalya region. Turizam, 21(2), 90-101, Vol. 21 Issue 2 (2017), p. 90-101.

Güzel, F. Ö., İlker, Ş., YAĞMUR, Yenal, Erdem, Ö., Karasakal, S., & Caner, Ü. (2018). Antalya Destinasyon Kişiliğinin Keşfi Üzerine Nitel Bir Araştırma,  Uluslararası Antalya Kongresi Özet Bildiri s:82.

Güzel, F. Ö., İlker, Ş., YAĞMUR, Yenal, Erdem, Ö., Karasakal, S., & Caner, Ü. (2018). Antalya’nın Destinasyon Kişiliği ve İmajına İlişkin Keşfedici Bir Araştırma. Journal of Yaşar University, 13(50), 125-139.

Küçüktopuzlu Kadir Faik,YAĞMUR Yenal ,Erpay İlyas (2019). İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Helal Turizme Yönelik Bakış Açıları. Türk Turizm Araştirmalari Dergisi, 3(4), 1349- 1370., Doi: 10.26677/TR1010.2019.246 (Kontrol No: 5346759).
Güncelleme : 23.12.2019 15:18:56