Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3010
Kurumsal E-Posta yilmazkaya  siirt.edu.tr
E-Posta yilmazkaya1977  gmail.com
Açıklama http://kayayilmaz72.blogspot.com.tr
Güncelleme11.02.2022 11:12:27

Doç.Dr YILMAZ KAYA

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

YÖK AKADEMİK 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : YILMAZ KAYA

2. Doğum Tarihi          :-

3. Unvanı                    : Yrd.Doç.Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Bilgisayar Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Biyometri & Genetik

100. Yıl Üniversitesi

2006

Doktora

Biyometri & Genetik

100. Yıl Üniversitesi

2010

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 2011

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri


  1-YETER EREZ PAMUK, (2019). Kelebek türlerinin (Lycaenıdae) bilgisayar görü sistemleri ile teşhis edilmesi, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Biyoloji Anabilim Dalı

  2- YILMAZ ALİ, (2019). Yüz ifadelerinden cinsiyet, duygu ve yaş tahmini için yeni yaklaşımlar, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
  3- 
AMIN RAWA AMJAD, (2018). A content-based web image retrieval system for person identification structured on the SSIM, PSNR ve SNR, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Elektrik-Elektronik

     Mühendisliği Anabilim Dalı

  4- OĞUZ ABDULHALIK, (2018). Ses sinyallerinden yaş grubu ve cinsiyet bilgisinin tahmin edilmesi, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

  5-YAVUZ BAHAR, (2018). Hareket tanıma için yerel ikili örüntüler tabanlı yeni bir yaklaşım, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

  6-ÖZDEMİR BURHAN, (2018). Üzüm türünün tespiti için çok katmanlı yerel ikili örüntüler, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

  7-HASSAN YADGAR AHMED HASSAN, (2017). Improving indoor positioning system by using wi-fi fingerprint with machine learning methods, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->ElektrikElektronik         Mühendisliği Anabilim Dalı

  8-SERENGÜL ÇİFTÇİ AYFER, (2015). Eksik gözlem değerlerinin tahmin edilmesinde kullanılan yöntemler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Zootekni Anabilim Dalı


6.2. Doktora Tezleri

         

  1-KUNCAN FATMA, (2019). Giyilebilir sensör işaretlerinden hareket tanıma için yeni yaklaşımlar, Siirt Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

A1-Yeşilova, A, Kaydan, M., B., Kaya, Y.,2010. Modeling insect-egg data with excess zeros using zero-inflatedregression models. Hacettepe Journal of Mamatics and Statistics. 39(2): 273-282.

 

A2-Balbay A, Kaya Y,Şahin Ö., 2012. Drying of black cumin (Nigella sativa) inmicrowave assisteddrying system and modeling using extreme learning machine. Energy, 44,352-357

 

A3- Kaya, Y. A new intelligent classifier breast cancer diagnosis based on rough set and extreme learning machine: RS+ELM. TurkishJournal of Electrical Engineering and Computer Sciences. (2013) 21: 2079 – 2091.

 

A4- Kaya Y, Erez E, Karabacak O, Kaycı, L.,Fidan M. An Automatic Identification Method Comparison of Plant and Honey Pollens Based On GLCM Texture Features and Artificial Neural Network.Grana, (2013) 52(1): 71-77.

 

A5-A. Yeşilova, M. S. Özgökçe, R. Atlıhan, İ. Karaca, F. Özgökçe, Ş. Tıldız, Y. Kaya. Investigation of effectsof physico-chemical environmental conditions on population fluctuations ofNotonecta viridisDelcourt, 1909 (Hemiptera: Notonectidae) in Van Lake using Zero-inflated generalized Poisson Regression. Türk. entomol. derg., 2011, 35(2): 325-338

 

A6- Yılmaz Kaya, S. Mesut Pınar , M. Emre Erez , Mehmet Fidan, An expert classification system of pollen of Onopordum usinga rough set approach, Review of Palaeobotany and Palynology, 189,50-56, 2013.

 

A7-Mehmet Sahin, Yılmaz Kaya, Murat Uyar, Comparison of ANN and MLR models estimating solar radiation in Turkeyusing NOAA/AVHRR data. Advances in Space Research 51 (2013) 891-– 904

 

A8-Mehmet Şahin, Yılmaz Kaya, Murat Uyar, Selçuk Yıldırım. Application of extreme learning machine estimating solar radiation from satellite data. Internatıonal Journal Of Energy Research, (2013) 38(2), 205-212

 

A9- Yılmaz Kaya, Lokman Kayci, Application of artificial neural network automatic detection of butterfly species usingcolor and texture features. Visual Computer, (2014), 30: 71-79

 

A10- Yılmaz KAYA, Murat UYAR, A Hybrid Decision Support System Based on Rough Set and Extreme Learning Machine Diagnosis of Hepatitis Disease. Applied Soft Computing Journal, 13,3429-3438, 2013

 

A11-Yılmaz KAYA, Lokman KAYCİ, Ramazan TEKİN, Ö.Faruk ERTUĞRUL. Evaluation of texture features automatic detecting butterfly species using extreme learning machine. Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence, (2014) 26(2): 267-281

 

A12- Yilmaz Kaya, S. Mesut Pinar, M. Emre Erez, Mehmet Fidan and James B. Riding, Identification of Onopordum pollen using extreme learning machine,type of artificial neural network, Palynology, 2013,DOI:10.1080/09500340.2013.868173

 

A13- Lokman Kayci, Yılmaz KAYA, A vision system automatic identification of butterfly species usinggrey-level co-occurrence matrix and multinomial logistic regression, Zoology in Middle East, (2014) 60(1): 57-64

 

A14- Yılmaz KAYA, Murat Uyar, Ramazan Tekin, Selçuk Yıldırım, 1D-Local Binary Pattern Based Feature Extraction Classification of Epileptic EEG Signals, Applied Mamatics and Computation243 (2014): 209-219.

 

A15-Kaya, Yılmaz, Lokman Kayci, and Murat Uyar. "Automatic identification of butterfly species based on local binary patterns and artificial neural network."Applied Soft Computing 28 (2015): 132- 137.

 

A16-Yılmaz Kaya, Ömer Faruk Ertuğrul, Ramazan Tekin, Two novel local binary pattern descriptors texture analysis, Applied Soft Computing, 34(2015), 728-735

 

A17- Yılmaz KAYA, Hidden Pattern Discovery on Epileptic EEG with 1-D Local Binary Patterns and Epileptic Seizures Detection Grey Relational Analysis, Australasian Physical and Engineering Sciences in Medicine (APES), 2015,DOI: 10.1007/s13246-015-0362-5

 

A18- Yılmaz KAYA, Ömer Faruk ERTUĞRUL, A Novel Approach Spam Email Detection Based On Shifted Binary Patterns, Security and Communication Networks, DOI: 10.1002/sec.1412

 

A19- Ömer Faruk Ertuğrul, Yılmaz KAYA, Ramazan Tekin, A Novel Approach SEMG Signal Classification with Adaptive Local Binary Patterns, Medical & Biological Engineering & Computing,DOI: 10.1007/s11517-015-1443-z

 

 A20- Ömer Faruk Ertuğrul, Yılmaz KAYA, Determining Optimal Number of Body-Worn Sensors Human Activity Recognition, Soft Computing, DOI: 10.1007 / s00500-016-2100-7

 

A21- Ömer Faruk Ertuğrul · Yılmaz Kaya · Ramazan Tekin · Mehmet Nuri Almalı, Detection of Parkinson's disease Shifted One Dimensional Local Binary Patterns from Gait, Expert Systems with Applications,56,156–163, 2016

 

A22-Yılmaz Kaya, Ömer Faruk Ertuğrul, Doküman dili tanıma için yeni bir öznitelik çıkarım yaklaşımı: İkili Desenler,Journal of Faculty of Engineering and Architecture ofGazi University, 31(4): 1085-1094, 2016

 

A23-Yılmaz Kaya, Ömer Faruk Ertuğrul, A Novel Feature Extraction Approach in SMS Spam Filtering Mobile Communication: One-Dimensional Ternary Patterns,Security and Communication Networks ,9(17), 4680-4690,2016

 

A24-Yılmaz Kaya, Ömer Faruk Ertuğrul, Gender classification from facial images using gray relational analysis with novel local binary pattern descriptors, Signal Image and Video Processing , DOI: 10.1007/s11760-016-1021-37.


A25-KAYA YILMAZ,ERTUĞRUL ÖMER FARUK (2019). Estimation of neurological status from nonelectroencephalography bio-signals by motif patterns. Applied Soft Computing, 83, 105609, Doi:

10.1016/j.asoc.2019.105609 

A26- KURNAZ TALAS FİKRET,KAYA YILMAZ (2019). SPT-based liquefaction assessment with a novel ensemble model based on GMDH-type neural network. Arabian Journal of Geosciences, 12(15),Doi: 10.1007/s12517-019-4640-5

 

A27-KURNAZ TALAS FİKRET,KAYA YILMAZ (2019). Prediction of the California bearing ratio (CBR) of compacted soils by using GMDH-type neural network. The European Physical Journal Plus, 134(7),

Doi: 10.1140/epjp/i2019-12692-0 

A28-KURNAZ TALAS FİKRET,KAYA YILMAZ (2019). A novel ensemble model based on GMDH-type neural network for the prediction of CPT-based soil liquefaction. Environmental Earth Sciences,78(11), Doi: 10.1007/s12665-019-8344-7
  
A29- KUNCAN FATMA,KAYA YILMAZ,KUNCAN MELİH (2019). Sensör işaretlerinden cinsiyet tanıma için yerel ikili örüntüler tabanlı yeni yaklaşımlar. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık FakültesiDergisi, 34(4)
 
A30-KUNCAN FATMA,KAYA YILMAZ,KUNCAN MELİH (2019). A Novel Approach for Activity Recognition with Down-Sampling 1D Local Binary Pattern. Advances in Electrical and Computer Engineering,19(1), 35-44.

A31-KURNAZ TALAS FİKRET,KAYA YILMAZ (2018). The comparison of the performance of ELM, BRNN, and SVM methods for the prediction of compression index of clays. Arabian Journal of Geosciences, 11(24), Doi: 10.1007/s12517-018-4143-9

A32-KAYA YILMAZ,ERTUĞRUL ÖMER FARUK (2018). A stable feature extraction method inclassification epileptic EEG signals. Australasian Physical Engineering Sciences in Medicine, 41(3), 721-730., Doi: 10.1007/s13246-018-0669-0
 


2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

B1- Yeşilova, A., Kaya,Y., Kaki, B., Kasap, İ., 2010. Analysis of plant protection studies with excess zeros using zero-inflated and negative binomial hurdle models.GU Journal of Science, 23(2): 131-136.

 

B2- Kaya, Y., Yeşilova, A., Almalı, M.,N., 2010. An Application ofExpection and Maximization, Multiple Imputatition and Neural Network Medhods Missing Value. World Applied Sciences Journal.9(5): 561-566.

 

B3- Kaya,Y., Yeşilova, A., Almalı,M.N., 2009. Çoklu DoğrusalRegresyonda Uygun Model Seçiminde Genetik Algoritma Yaklaşımının Kullanılması. YYÜ Fen Bilimleri Dergisi. 14(1): 33-37

 

B4- Kaya,Y., Yeşilova, A., 2009. Yapay Sinir Ağı Ve Lojistik RegresyonKullanılarak Kategorik Verilerin Modellenmesi. .YYÜ Fen Bilimleri Dergisi. 14(2): 112-116

 

B5- Kaya, Y., Yeşilova, A., 2011. İki Durumlu Karışımlı Lojistik Regresyona İlişkin Bir Uygulama. Bilişim teknolojileri dergisi, 4(3), 53-58.

 

B6- Yeşilova, A., Kaya,Y., Almalı, M.N., 2010. AComparison of Hot Deck Imputation and Substitution Methods In The Estimation Of Missing Data. GU Journalof Science. 24(1):69-75

 

B7- Kaya, Y., Yeşilova, A. 2012. E-Posta Trafiğinin Sıfır DeğerAğırlıklı Regresyon Yöntemleri Kullanılarak İncelenmesi. Anadolu ÜniversitesiJournal of Science and Engineering. 13(1). 51-63.

 

B8- Kaya, Y., Yeşilova, A., Almalı, M.N. 2010. Eksik Gözlemlerin Tahmin Edilmesinde Hot Deck Atfı Yöntemi Kullanılarak Farklı Uzaklık ÖlçütlerinKarşılaştırılması. YYU Fen Bilimleri Dergisi. 15(1), 40-45.

 

B9- Kaya, Y., Tekin, R., 2012. Epileptik Hastalıkların Teşhisi içinAşırı Öğrenme Makinesi Tabanlı bir Uzman Sistem, Bilişimteknolojileri dergisi, 5(2), 33-39

 

B10- Ömer Faruk E., Kaya, Y, Emrullah ACAR, Enerji iletim hattı arızalarında Elman YSA kullanılarak çok hızlı arıza tetiklemeal goritması. Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 299-306, 2012.

 

B11- Kaya, Y, Ömer Faruk E., Ramazan Tekin, Epileptik EEG İşaretlerinin Karar Kuralları ve Ağaçlarının Kullanılması. Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 403-413, 2012.

 

B12- Abidin Çalışkan,Emrullah Acar, Kaya, Y, GLCM Tabanlı K-nn Sınıflandırıcı Modeli ile Avuç içi tanıma sistemi. Yaşam BilimleriDergisi, 1(2), 1-10, 2012.

 

B13- Kaya, Y, Lokman Kayci, RamazanTekin, A Computer Vision System Automatic Identification of Butterfly Species via Gabor-Filter-Based Texture Features and Extreme Learning Machine: GF+ELM,TEM Journal, 2(1), 13-20, 2013

 

B14- Kaya, Y, Murat Uyar, RamazanTekin. A Novel Crossover Operator Genetic Algorithms: Ring Crossover, AwerProcedia Inmation Technology &Computer Science, 1, 1286-1292,2012.

 

B15- Ramazan Tekin, Kaya, Y, Necmettin Sezgin. Comparison of Permance of Filters Feature Selection Methods in Biomedical Signals, AwerProcedia Inmation Technology& Computer Science, 1, 1556-1561,2012.

 

B16- Necmettin SEZGİN ,M.Emin TAĞLUK,Ramazan TEKİN , YılmazKAYA, Diagnostic Estimation of SAS From Snore Sounds Using LogisticRegression, AwerProcedia Inmation Technology & Computer Science, 1,1549-1555,2012

 

B17- Kaya, Y, Ramazan TEKİN, Necmettin Sezgin, M.Emin Tağluk. Epileptic EEG Classification Based on Rough Set Approach, AwerProcedia Inmation Technology & Computer Science, 2012

 

B18- Ö.Faruk Ertuğrul, Kaya, Y, Lokman Kayci, Ramazan Tekin. Identification of Butterfly Species Similarity Indexes Based on Prototypes. International Journal of Computer Vision, Machine Learning and Data Mining 01/2015; 1(1):11-19.

 

B19- Ö.Faruk Ertuğrul, Kaya, Y, Lokman Kayci, Ramazan Tekin.A Vision System Classifying Butterfly Species using Law’s Texture Energy Measures. International Journal of Biomedical Data Mining 01/2015; 1(1):16-24.

 

B20- Kaya, Y, et al. "Identification of Butterfly Species with Rough Set Approach Based on Textural Features." Journal ISSN: TBA 1 (2015).

 

B21- Kaya, Y, Ömer Faruk Ertuğrul, Ramazan Tekin. An Expert Spam Detection System Based on Extreme Learning Machine. Computer Science. 07/2014; 1(2):132-137.

 

B22- Kaya, Y, Ömer Faruk Ertuğrul, Ramazan Tekin. A Rough Set Approach Modeling E-mail Usage Habits. Computer Science 09/2014; 1(4):259-264.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           

C1- Y. Kaya, A.Yeşilova, R. Tekin. E-posta KullanımAlışkanlığının Kaba Kümeler ile İncelenmesi. Uluslararası 6. İleri TeknolojilerSempozyumu. 16-18 Mayıs 2011. Elazığ

 

C2- M. Uyar, Y.Kaya, Kaba Küme Yaklasımıyla Güç Kalitesindeki Bozulma TürlerininSınıflandırılması. Uluslararası 6. İleri Teknolojiler Sempozyumu. 16-18 Mayıs2011. Elazığ

 

C3- Kaya,Y., Yeşilova, A., Yapay Sinir Ağı Ve Lojistik Regresyon Kullanılarak Kategorik Verilerin Sınıflandırılmasına İlişkin Bir Uygulama. 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 7-8 Mayıs 2009. ANKARA

 

 C4- Kaya, Y., Yeşilova, A., Almalı., M.N., Eksik Gözlemlerin Tahmin Edilmesinde HotDeck Atfı Yöntemi Kullanılarak FarklıUzaklık Ölçütlerin Karşılaştırılması. 19. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 6-7Mayıs 2010. ANKARA

 

C5- Kaya, Y.,Yeşilova, A., Ser, G., Şehribanoğlu, S., Min-Max Dönüşümü Uygulanmış ve Uygulanmamış Veri Setindeki EksikGözlemlerin Tahmin Edilmesinde Hot Deck Atfı Yöntemlerinin Kullanılması. 12. UlusalBiyoistatistik Kogresi. 28 Haziran -1 Temmuz 2010. VAN

 

C6- Yeşilova, A., Kaya, Y., Akkol, S., Kaki, B., SıfırDeğer Ağırlıklı Genelleştirilmiş Poisson Regresyonun Sağlık AlanındaKullanılması. 12. Ulusal Biyoistatistik Kogresi. 28 Haziran -1 Temmuz 2010. VAN

 

C7- Şehribanoğlu, S., Ser, G., Kaya, Y. Yapısal EşitlikModellerinin Sağlık Alanında Kullanılması. 12. UlusalBiyoistatistik Kogresi. 28 Haziran -1 Temmuz 2010. VAN

 

C8- Y. Kaya, A.Yeşilova, İ. Çetinkaya. Akademik Yayın Başarısının Sıfır Değer AğırlıklıRegresyon Yöntemler Kullanılarak Modellenmnesi, Akademik Bilişim, Şubat 2011,Malatya.

 

C9- Y.Kaya, A. Yeşilova, R.Tekin. İstenmeyen Elektronik Postaların (Spam)Filtrelenmesinde Kaba Küme Yaklaşımının Kullanılması.Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Sempozyumu. 5-7 Ekim 2011. Elazığ.

 

C10-R.Tekin, Y. Kaya, M.E. Tağluk.K-Means ve YSA Temelli Hibrit Bir Model ile Epileptik EEG İşaretlerininSınıflandırılması. Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Sempozyumu. 5-7 Ekim 2011.Elazığ.

 

C11- Ömer Faruk Ertuğrul, Mehmet Emin Tağluk, Yılmaz Kaya, Enerji İletim Hatlarında Wigner Ville Dağılımı, Gri Düzey Eş Oluşum Matrisi Ve Örüntü Tanıma Yöntemleri İle Arıza Analizi. 20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişimUygulamaları Kurultayı. 18-20 Nisan 2012, Muğla.

 

C12- Yılmaz KAYA, Osman Karabacak, AbidinÇalışkan, Bazı Euphorbia (Euphorbiaceae) Tohum Türlerinin Sınıflandırılmasıiçin Yerel İkili Örüntüler Tabanlı bir Bilgisayar Görü Sistemi, 21. IEEE Sinyal İşleme ve İletişimUygulamaları Kurultayı, Kıbrıs, 23-26 Nisan, 2013.

 

C13- Yılmaz Kaya, Mehmet Emin Tağluk, Necmettin Sezgin, Uyku Apnesininİki Durumlu Kompozit Lojistik Regresyon ile Tespiti. 20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim UygulamalarıKurultayı. 18-20 Nisan 2012, Muğla.

 

C14-MusaAtaş, Yılmaz Kaya, Murat Uyar.Çember İzdüşüm Tekniğine Dayalı Etkili Bir DönmeBağımsız Öznitelik ÇıkarımıYöntemi, 21. IEEE Sinyalİşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı. Kıbrıs, 23-26 Nisan 2013

 

C15-Emre Erez, Yılmaz KAYA, AbidinÇalışkan, Polen Görüntülerinin Yapısal Özellikler ile Sınıflandırılması, 21. IEEE Sinyal İşleme ve İletişimUygulamaları Kurultayı, Kıbrıs, 23-26 Nisan 2013

 

C16-Yılmaz Kaya, Lokman Kayci, NecmettinSezgin, Çok Ölçekli Yerel İkili Örüntüler ile Kelebek GörüntülerinSınıflandırılması, 21.IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kıbrıs, 23-26 Nisan 2013.

 

C17- Ömer Faruk ERTUĞRUL, M. Emin TAĞLUK, Yılmaz KAYA, Enerji İletim HatlarındaOluşan Arızaların Aşırı Öğrenme Makinesi ile Tespiti,21. IEEE Sinyal İşlemeve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kıbrıs,23-26 Nisan 2013.

 

C18- Ömer FarukERTUĞRUL, M. Emin TAĞLUK, Yılmaz KAYA, Ramazan TEKİN, EMG Sinyallerinin AşırıÖğrenme Makinesi ile Sınıflandırılması, 21. IEEE Sinyal İşleme ve İletişimUygulamaları Kurultayı, Kıbrıs, 23-26 Nisan2013.

 

C19- Y, Kaya, R, Tekin. Üniversite Maaş Otomasyonu, Akademik Bilişim, 3-5 Şubat 2003, Adana

 

C20 - Y, Kaya, R,Tekin. Üniversite Kan Bankası, Akademik Bilişim, 2-4 Şubat 2005, Gaziantep

 

C21- Y, Kaya, M, Fidan, F, Özgökçe,M, Armağan, Pollen identification with Extreme Learning Machine (ELM) , International Symposium 8th Plant Life of South West Asia (8th PLoSWA) , Plant Life of South West Asia 8 , 50 , Edinburgh-Scotland (UK) , Temmuz 2013

 

C22- Omer Faruk Ertugrul · Yılmaz Kaya, Smart City Planning Estimating Energy Efficiency of Buildings Extreme Learning Machine, 4th International Istanbul Smart Grid and Cities Congress and Fair, İstanbul, 2016

 

C23- Lokman Kaycı, Yılmaz Kaya, Identification of Butterfly Species Using New Local Binary Patterns, International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, 2016

 

C24- Yılmaz Kaya · Ömer Faruk Ertuğrul · Cüneyt Özdemir, A New Approach Spam Filtering, International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, 2016

 

 C25- M.Emre EREZ · Yılmaz KAYA · S.Mesut Pınar · Lokman KAYCI · Mehmet Fidan, Classification of Grape Type with Computer Vision Systems, International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, 2016

 

C26- Ömer Faruk Ertuğrul, Yılmaz Kaya, M. Emin Tağluk, “Detecting Occupancy Of An Office Room By Recurrent Extreme Learning Machines”, International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) 2016, September 17-18, 2016, Malatya, 2016, 73-77.

 

C27- Yılmaz Kaya, Ömer Faruk Ertuğrul, “Reklam içerikli SMSlerin filtrelemesi için çok ölçekli halka ikili örüntüler tabanlı yeni bir yaklaşım”, International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) 2016, September 17-18, 2016, Malatya, 2016, 25-28.

 

C28- Ertugrul Ömer Faruk,Kaya Yilmaz (2016). Smart City Planning Estimating Energy Efficiency of Buildings Extreme Learning Machine. 4th International Istanbul Smart Grid and Cities Congress and Fair (ICSG 2016), 10.1109/SGCF.2016.7492420

 

C29- Yılmaz Kaya “A new feature extraction approach identification document language: Local similarity patterns”, International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) 2016, September 17-18, 2016, Malatya, 2016, 17-20.

 

C30- Burhan Özdemir, Yılmaz Kaya, “Multilayer Local Binary Patterns Grape Types Detection”, 8th International advanced technologies sympossium, Elazığ, 2017

 

C31- TUNÇTAN OZAY,KAYA YILMAZ, “A novel approach to filter spam SMSs and Android application”, Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), 2017 International, Malatya

 

C32- KAYA YILMAZ,SEZGIN NECMETTIN,ERTUGRUL ÖMER FARUK, “A Novel Approach to Diagnosis of Sleep Apnea from Snoring Signals: Ternary Pattern Method”, International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) 2017, Malatya

 

C33- YAVUZ BAHAR,KAYA YILMAZ,  A New Feature Extraction Method Motion Recognition, 8th International advanced technologies syspossium IATS’xx17, Elazığ

 

C34- KILIÇ SAFAK,KAYA YILMAZ,DOGAN YAHYA, “A New LBP Method Using Color Images in Butterfly Classification”, IMESET, 2017, Bitlis

 

C35- OGUZ ABDULHALIK,KAYA YILMAZ, “Gender and Age Group Estimation Based On Speech Signals”, 8th International Advanced Technologies Sympossium IATS’xx17, Elazığ

 

C36- ERTUGRUL ÖMER FARUK,TEKIN RAMAZAN,KAYA YILMAZ, “Randomized feed-ward artificial neural networks in estimating short-term power load ofsmall house:case study”, International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) 2017, Malatya

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            3. A.Yeşilova, MS. Özgökçe, Y. Kaya.Insecticides - Basic and Or Applications. 13. Bölüm yazarlığı , (Zero-Inflated Regression Methods Insecticides), ISBN: 978-953-51-0007-2

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Kaya,Y., Tekin, R., “ Veri Tabanı ve Uygulamaları” , Papatya Yayıncılık, 2007

2. Kaya, Y.,Tekin., R., Saka., İ., İnternet Programlama” , YYÜ Vakfı Yayınları, 2009

3. Kaya, Y., Tekin, R., Örnekler ile Arduino, Papatya Yayıncılık, 2018

4- Kaya, Y:  Uygulamalı Örnekler ile Phython Programlama Dili, 2019, Papatya Yayıncılık

5- Kaya, Y, Kuncan, M: Mikro PYthon ile BBC micro:bit Programlama, 2019, Papatya Yayıncılık


7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler, 

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1- Kelebek Görüntülerin Bilgisayar Görü Sistemler ile Teşhisi, BAP, 2015

2- Sıfır Değer Ağırlıklı Regresyon Yöntemlerin İncelenmesi, BAP, 2010

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Lisans

1-Veri Madenciliği

2-Algoritmalar ve Programlama

3-Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

4-Veri Yapıları

5-Otomata Teorisi ve Biçimsel Diller

6-Web Veri Tabanı Uygulamaları

 

Lisansüstü

1-Veri Madenciliği

2-Esnek Hesaplama

3-Çok Değişkenli İstatistik

 

 

Güncelleme : 9.11.2019 21:13:51
D1.1 (YDM-ISI) : Yurt Dışı (SCI-expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki) Dergilerde Yayımlanan Yayınları
A1-Yeşilova, A, Kaydan, M., B., Kaya, Y.,2010. Modeling insect-egg data with excess  zeros    using zero-inflatedregression models. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics. 39(2): 273-282.

A2-Balbay A, Kaya Y,Şahin Ö., 2012. Drying of black cumin (Nigella sativa) in a microwave assisteddrying system and modeling using extreme learning machine. Energy, 44,352-357

A3- Kaya, Y. A new intelligent classifier for breast cancer diagnosis based on rough set and extreme learning machine: RS+ELM. TurkishJournal of Electrical Engineering and Computer Sciences. (2013) 21: 2079 – 2091.

A4- Kaya Y, Erez E, Karabacak O, Kaycı, L.,Fidan M. An Automatic Identification Method for the Comparison of Plant and Honey Pollens Based On GLCM Texture Features and Artificial Neural Network.Grana, (2013) 52(1): 71-77.

A5-A. Yeşilova, M. S. Özgökçe, R. Atlıhan, İ. Karaca, F. Özgökçe, Ş. Tıldız, Y. Kaya. Investigation of the effectsof physico-chemical environmental conditions on population fluctuations ofNotonecta viridisDelcourt, 1909 (Hemiptera: Notonectidae) in Van Lake by using Zero-inflated generalized Poisson Regression. Türk. entomol. derg., 2011, 35(2): 325-338

A6- Yılmaz Kaya, S. Mesut Pınar , M. Emre Erez , Mehmet Fidan, An expert classification system of pollen of Onopordum usinga rough set approach, Review of Palaeobotany and Palynology, 189,50-56, 2013.

A7-Mehmet Sahin, Yılmaz Kaya, Murat Uyar, Comparison of ANN and MLR models for estimating solar radiation in Turkeyusing NOAA/AVHRR data. Advances in Space Research 51 (2013) 891-–904

A8-Mehmet Şahin, Yılmaz Kaya, Murat Uyar, Selçuk Yıldırım. Application of extreme learning machine for estimating solar radiation from satellite data. Internatıonal Journal Of Energy Research, (2013) 38(2), 205-212

A9-  Yılmaz Kaya,  Lokman Kayci, Application of artificial neural network for automatic detection of butterfly species usingcolor and texture features. Visual Computer, (2014), 30: 71-79

A10- Yılmaz KAYA, Murat UYAR, A Hybrid Decision Support System Based on Rough Set and Extreme Learning Machine for Diagnosis of Hepatitis Disease. Applied Soft Computing Journal, 13,3429-3438, 2013

A11-Yılmaz KAYA, Lokman KAYCİ, Ramazan TEKİN, Ö.Faruk ERTUĞRUL. Evaluation of texture features for automatic detecting butterfly species using extreme learning machine. Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence, (2014) 26(2): 267-281

A12- Yilmaz Kaya, S. Mesut Pinar, M. Emre Erez, Mehmet Fidan and James B. Riding, Identification of Onopordum pollen using the      extreme learning machine, a type of artificial neural network, Palynology, 2013,DOI:10.1080/09500340.2013.868173

A13- Lokman Kayci, Yılmaz KAYA, A vision system for automatic identification of butterfly species using a grey-level co-occurrence matrix and multinomial logistic regression, Zoology in the Middle East, (2014) 60(1): 57-64

A14- Yılmaz KAYA, Murat Uyar, Ramazan Tekin, Selçuk Yıldırım, 1D-Local Binary Pattern Based Feature Extraction for Classification of Epileptic EEG Signals, Applied Mathematics and Computation243 (2014): 209-219.

A15-Kaya, Yılmaz, Lokman Kayci, and Murat Uyar. "Automatic identification of butterfly species based on local binary patterns and artificial neural network."Applied Soft Computing 28 (2015): 132-137.

A16-Yılmaz Kaya, Ömer Faruk Ertuğrul, Ramazan Tekin, Two novel local binary pattern descriptors for texture analysis, Applied Soft Computing, 34(2015), 728-735

A17- Yılmaz KAYA,  Hidden Pattern Discovery on Epileptic EEG with 1-D Local Binary Patterns and Epileptic Seizures Detection by Grey Relational Analysis, Australasian Physical and Engineering Sciences in Medicine (APES), 2015,DOI: 10.1007/s13246-015-0362-5

A18- Yılmaz KAYA, Ömer Faruk ERTUĞRUL, A Novel Approach for Spam Email Detection Based On Shifted Binary Patterns, Security and Communication Networks, DOI: 10.1002/sec.1412

A19- Ömer Faruk Ertuğrul, Yılmaz KAYA, Ramazan Tekin, A Novel Approach for SEMG Signal Classification with Adaptive Local Binary Patterns, Medical & Biological Engineering & Computing,DOI: 10.1007/s11517-015-1443-z

A20- Ömer Faruk Ertuğrul, Yılmaz KAYA, Determining the Optimal Number of Body-Worn Sensors for Human Activity Recognition, Soft Computing, DOI: 10.1007 / s00500-016-2100-7

A21- Ömer Faruk Ertuğrul · Yılmaz Kaya · Ramazan Tekin · Mehmet Nuri Almalı, Detection of Parkinson's disease by Shifted One Dimensional Local Binary Patterns from Gait, Expert Systems with Applications,56,156–163, 2016

A22-Yılmaz Kaya, Ömer Faruk Ertuğrul, Doküman dili tanıma için yeni bir öznitelik çıkarım yaklaşımı: İkili Desenler,Journal of the Faculty of Engineering and Architecture ofGazi University, 31(4): 1085-1094, 2016

A23-Yılmaz Kaya, Ömer Faruk Ertuğrul, A Novel Feature Extraction Approach in SMS Spam Filtering for Mobile Communication: One-Dimensional Ternary Patterns,Security and Communication Networks ,9(17), 4680-4690,2016

A24-Yılmaz Kaya, Ömer Faruk Ertuğrul, Gender classification from facial images using gray relational analysis with novel local binary pattern descriptors, Signal Image and Video Processing , DOI: 10.1007/s11760-016-1021-3


D1.5 (YİM) : Yurt İçi Dergi Yayınları
D1.6 (YİT) : Yurt İçi Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları

1.  Kaya,Y., Tekin, R., “Veri Tabanı ve Uygulamaları”, Papatya Yayıncılık, 2007

2.  Kaya, Y.,Tekin., R., Saka., İ., “İnternet Programlama”, YYÜ Vakfı Yayınları, 2009

3. A.Yeşilova, MS. Özgökçe, Y. Kaya.Insecticides - Basic and Other Applications. 13. Bölüm yazarlığı (Zero-Inflated Regression Methods for Insecticides). ISBN 978-953-51-0007-2

D3: Destek Proje Yürütücülüğü
1-Kelebek görüntülerinin sınıflandırılması için yerel ikili örüntüler tabanlı bir içerik bazlı görüntü erişim sisteminin geliştirilmesi.  Siirt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Destekli Proje (Proje No : 2013-SİÜMÜH-M1) [Yürütücü, Tamamlandı.]

2-Siirt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarının Kurulması- Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)-2010K121370- Araştırmacı.

3-Sıfır Değer Ağırlıklı Regresyon Yöntemlerin İncelenmesi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Destekli Proje (Proje No : 2009-FBE-D029) [Araştırmacı, Proje Tamamlandı]
E.AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ – TARİHLERİ
G. EKLENMESİ DÜŞÜNÜLEN DİĞER HUSUSLAR:
Hakemlikler
 • Applied soft Computing
 • Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences
 • IET Computer Vision
 • Neural Computing and Applications Journal
 • Educational Sciences: Theory & Practice
 • Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence
 • Journal of Agricultural Science and Technology
 • Computers & Electrical Engineering
 • International Journal of Electrical Power and Energy Systems
 • Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
 • Journal of Visual Communication and Image Representation
 • IETE Technical Review
 • Journal of Food Process Engineering
 • Signal, Image and Video Processing (SIVP)
 • Oriental Insects
 • Journal of Food Process Engineering 
 • PLOS ONE
 • The Visual Computer (TVCJ)
 • IEEE Access
 • Australasian Physical and Engineering Sciences in Medicine (APES)
 • Transactions on Biomedical Engineering 
 • Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence 
 • Researcher ID :
  SCI Dışında Yer Alan Uluslararası Index Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

  B1- Yeşilova, A., Kaya,Y., Kaki, B., Kasap, İ., 2010. Analysis of plant protection studies with excess zeros using zero-inflated and negative binomial hurdle models.GU  Journal of Science, 23(2): 131-136.

  B2- Kaya, Y., Yeşilova, A., Almalı, M.,N., 2010. An Application ofExpection and Maximization, Multiple Imputatition and Neural Network Medhods for Missing Value. World Applied Sciences Journal.9(5): 561-566.

  B3- Kaya,Y., Yeşilova, A., Almalı,M.N., 2009. Çoklu DoğrusalRegresyonda Uygun Model  Seçiminde Genetik Algoritma Yaklaşımının Kullanılması. YYÜ Fen Bilimleri Dergisi. 14(1): 33-37

  B4- Kaya,Y., Yeşilova, A., 2009. Yapay Sinir Ağı Ve Lojistik RegresyonKullanılarak Kategorik Verilerin Modellenmesi. .YYÜ Fen Bilimleri Dergisi.  14(2): 112-116

  B5- Kaya, Y., Yeşilova, A., 2011. İki Durumlu Karışımlı Lojistik Regresyona İlişkin Bir Uygulama. Bilişim teknolojileri dergisi, 4(3), 53-58.

  B6- Yeşilova, A., Kaya,Y., Almalı, M.N., 2010. AComparison of Hot Deck Imputation and Substitution Methods In The Estimation Of Missing Data. GU  Journalof Science. 24(1):69-75

  B7- Kaya, Y., Yeşilova, A. 2012. E-Posta Trafiğinin Sıfır DeğerAğırlıklı Regresyon Yöntemleri Kullanılarak İncelenmesi. Anadolu ÜniversitesiJournal of Science and Engineering. 13(1). 51-63.

  B8- Kaya, Y., Yeşilova, A., Almalı, M.N. 2010. Eksik Gözlemlerin TahminEdilmesinde Hot Deck Atfı Yöntemi Kullanılarak Farklı Uzaklık ÖlçütlerinKarşılaştırılması. YYU Fen Bilimleri Dergisi. 15(1), 40-45.

  B9- Kaya, Y., Tekin, R., 2012. Epileptik Hastalıkların Teşhisi içinAşırı Öğrenme Makinesi Tabanlı bir Uzman Sistem, Bilişimteknolojileri dergisi, 5(2), 33-39

  B10- Ömer Faruk E., Kaya, Y, Emrullah ACAR, Enerji iletim hattı arızalarında Elman YSA kullanılarak çok hızlı arıza tetiklemeal goritması. Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 299-306, 2012.

  B11- Kaya, Y, Ömer Faruk E., Ramazan Tekin, Epileptik EEG İşaretlerinin Karar Kuralları ve Ağaçlarının Kullanılması.  Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 403-413, 2012.

  B12- Abidin Çalışkan,Emrullah Acar, Kaya, Y, GLCM Tabanlı K-nn Sınıflandırıcı Modeli ile Avuç içi tanıma sistemi. Yaşam BilimleriDergisi, 1(2), 1-10, 2012.

  B13- Kaya, Y, Lokman Kayci, RamazanTekin,  A Computer Vision System for the Automatic Identification of Butterfly Species via Gabor-Filter-Based Texture Features and Extreme Learning Machine: GF+ELM,TEM Journal, 2(1), 13-20, 2013

  B14- Kaya, Y, Murat Uyar, RamazanTekin. A Novel Crossover Operator for Genetic Algorithms: Ring Crossover, AwerProcedia Information Technology &Computer Science, 1, 1286-1292,2012.

  B15- Ramazan Tekin, Kaya, Y, Necmettin Sezgin.  Comparison of Performance of Filters Feature Selection Methods in Biomedical Signals, AwerProcedia Information Technology& Computer Science, 1, 1556-1561,2012.

  B16- Necmettin SEZGİN ,M.Emin TAĞLUK,Ramazan TEKİN , YılmazKAYA, Diagnostic Estimation of SAS From Snore Sounds Using LogisticRegression, AwerProcedia Information Technology & Computer Science, 1,1549-1555,2012

  B17- Kaya, Y, Ramazan TEKİN, Necmettin Sezgin, M.Emin Tağluk. Epileptic EEG Classification Based on Rough Set Approach, AwerProcedia Information Technology & Computer Science, 2012

  B18- Ö.Faruk Ertuğrul, Kaya, Y, Lokman Kayci, Ramazan Tekin. Identification of Butterfly Species by Similarity Indexes Based on Prototypes. International Journal of Computer Vision, Machine Learning and Data Mining 01/2015; 1(1):11-19.

  B19- Ö.Faruk Ertuğrul, Kaya, Y, Lokman Kayci, Ramazan Tekin.A Vision System for Classifying Butterfly Species by using Law’s Texture Energy Measures. International Journal of Biomedical Data Mining 01/2015; 1(1):16-24.

  B20- Kaya, Y, et al. "Identification of Butterfly Species with Rough Set Approach Based on Textural Features." Journal ISSN: TBA 1 (2015).

  B21- Kaya, Y, Ömer Faruk Ertuğrul, Ramazan Tekin. An Expert Spam Detection System Based on Extreme Learning Machine. Computer Science. 07/2014; 1(2):132-137.

  B22- Kaya, Y, Ömer Faruk Ertuğrul, Ramazan Tekin. A Rough Set Approach for Modeling E-mail Usage Habits. Computer Science 09/2014; 1(4):259-264.

  Sertifikalar

  1- Cisco Certified Network Associate(CCNA) , 2004, Van

  2- Storage ve Sanallaştırma Kursu, 2010, Kayseri

  3- MS SQL SERVER 7.0 MS DBA,2001, İstanbul

  Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Sunumlar

  C1- Y. Kaya, A.Yeşilova, R. Tekin. E-posta KullanımAlışkanlığının Kaba Kümeler ile İncelenmesi. Uluslararası 6. İleri TeknolojilerSempozyumu. 16-18 Mayıs 2011. Elazığ 

  C2-  M. Uyar, Y.Kaya, Kaba Küme Yaklasımıyla Güç Kalitesindeki Bozulma TürlerininSınıflandırılması. Uluslararası 6. İleri Teknolojiler Sempozyumu. 16-18 Mayıs2011. Elazığ 

  C3-  Kaya,Y., Yeşilova, A., Yapay Sinir Ağı Ve Lojistik Regresyon Kullanılarak  Kategorik  Verilerin  Sınıflandırılmasına İlişkin Bir Uygulama. 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 7-8 Mayıs 2009. ANKARA

  C4- Kaya, Y., Yeşilova, A., Almalı., M.N.,  Eksik Gözlemlerin Tahmin Edilmesinde HotDeck     Atfı Yöntemi Kullanılarak FarklıUzaklık Ölçütlerin Karşılaştırılması. 19. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 6-7Mayıs 2010. ANKARA

  C5- Kaya, Y.,Yeşilova, A., Ser, G., Şehribanoğlu, S., Min-Max Dönüşümü Uygulanmış ve Uygulanmamış Veri Setindeki EksikGözlemlerin Tahmin Edilmesinde Hot Deck Atfı Yöntemlerinin Kullanılması. 12. UlusalBiyoistatistik Kogresi. 28 Haziran -1 Temmuz 2010. VAN

  C6- Yeşilova, A., Kaya, Y., Akkol, S., Kaki, B., SıfırDeğer Ağırlıklı Genelleştirilmiş Poisson Regresyonun Sağlık AlanındaKullanılması. 12. Ulusal Biyoistatistik Kogresi. 28 Haziran   -1 Temmuz 2010. VAN

  C7- Şehribanoğlu, S., Ser, G., Kaya, Y. Yapısal EşitlikModellerinin  Sağlık Alanında  Kullanılması. 12. UlusalBiyoistatistik Kogresi. 28 Haziran -1 Temmuz 2010. VAN

  C8- Y. Kaya, A.Yeşilova, İ. Çetinkaya. Akademik Yayın Başarısının Sıfır Değer AğırlıklıRegresyon Yöntemler Kullanılarak Modellenmnesi, Akademik Bilişim, Şubat 2011,Malatya. 

  C9-  Y.Kaya, A. Yeşilova, R.Tekin. İstenmeyen Elektronik Postaların (Spam)Filtrelenmesinde Kaba Küme Yaklaşımının Kullanılması.Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Sempozyumu. 5-7 Ekim 2011. Elazığ.

  C10-R.Tekin, Y. Kaya, M.E. Tağluk.K-Means ve YSA Temelli Hibrit Bir Model ile Epileptik EEG İşaretlerininSınıflandırılması. Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Sempozyumu. 5-7 Ekim 2011.Elazığ.

  C11- Ömer Faruk  Ertuğrul, Mehmet Emin Tağluk, Yılmaz Kaya, Enerji  İletim Hatlarında Wigner Ville Dağılımı, Gri Düzey  Eş  Oluşum  Matrisi  Ve Örüntü  Tanıma Yöntemleri  İle  Arıza Analizi.  20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişimUygulamaları Kurultayı. 18-20 Nisan 2012, Muğla.

  C12- Yılmaz KAYA, Osman Karabacak, AbidinÇalışkan, Bazı Euphorbia (Euphorbiaceae) Tohum Türlerinin Sınıflandırılmasıiçin Yerel İkili Örüntüler Tabanlı bir Bilgisayar Görü Sistemi, 21. IEEE Sinyal İşleme ve İletişimUygulamaları Kurultayı, Kıbrıs, 23-26 Nisan, 2013.

  C13- Yılmaz Kaya, Mehmet  Emin  Tağluk, Necmettin  Sezgin, Uyku Apnesininİki Durumlu  Kompozit  Lojistik       Regresyon ile Tespiti. 20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim UygulamalarıKurultayı. 18-20 Nisan 2012, Muğla.

  C14-MusaAtaş, Yılmaz Kaya, Murat Uyar.Çember İzdüşüm Tekniğine Dayalı Etkili Bir Dönme-Bağımsız Öznitelik ÇıkarımıYöntemi, 21. IEEE Sinyalİşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı. Kıbrıs, 23-26 Nisan 2013

  C15-Emre Erez, Yılmaz KAYA, AbidinÇalışkan, Polen Görüntülerinin Yapısal Özellikler ile Sınıflandırılması, 21. IEEE Sinyal İşleme ve İletişimUygulamaları Kurultayı, Kıbrıs,  23-26 Nisan 2013

  C16-Yılmaz Kaya, Lokman Kayci, NecmettinSezgin, Çok Ölçekli Yerel İkili Örüntüler ile Kelebek GörüntülerinSınıflandırılması, 21.IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kıbrıs, 23-26 Nisan 2013.

  C17- Ömer Faruk ERTUĞRUL, M. Emin TAĞLUK, Yılmaz KAYA, Enerji İletim HatlarındaOluşan Arızaların Aşırı Öğrenme Makinesi ile Tespiti,21. IEEE Sinyal İşlemeve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kıbrıs,23-26 Nisan 2013.

  C18- Ömer FarukERTUĞRUL, M. Emin TAĞLUK, Yılmaz KAYA, Ramazan TEKİN, EMG Sinyallerinin AşırıÖğrenme Makinesi ile Sınıflandırılması, 21. IEEE Sinyal İşleme ve İletişimUygulamaları Kurultayı, Kıbrıs, 23-26 Nisan2013.

  C19- Y, Kaya, R, Tekin. Üniversite Maaş Otomasyonu, Akademik Bilişim, 3-5 Şubat 2003, Adana

  C20 - Y, Kaya, R,Tekin. Üniversite Kan Bankası, Akademik Bilişim, 2-4 Şubat 2005, Gaziantep

  C21- Y, Kaya, M, Fidan, F, Özgökçe,M, Armağan,  Pollen identification with Extreme Learning Machine (ELM) , International Symposium 8th Plant Life of South West Asia (8th PLoSWA) , Plant Life of South West Asia 8 , 50 , Edinburgh-Scotland (UK) , Temmuz 2013

  C22- Omer Faruk Ertugrul · Yılmaz Kaya, Smart City Planning by Estimating Energy Efficiency of Buildings by Extreme Learning Machine, 4th International Istanbul Smart Grid and Cities Congress and Fair, İstanbul, 2016

  C23- Lokman Kaycı, Yılmaz Kaya, Identification of Butterfly Species Using New Local Binary Patterns, International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, 2016

  C24- Yılmaz Kaya · Ömer Faruk Ertuğrul · Cüneyt Özdemir,  A New Approach for Spam Filtering, International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, 2016

  C25- M.Emre EREZ · Yılmaz KAYA · S.Mesut Pınar · Lokman KAYCI · Mehmet Fidan, Classification of Grape Type with Computer Vision Systems, International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, 2016

  C26- Ömer Faruk Ertuğrul, Yılmaz Kaya, M. Emin Tağluk, “Detecting Occupancy Of An Office Room By Recurrent Extreme Learning Machines”, International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) 2016, September 17-18, 2016, Malatya, 2016, 73-77.

  C27- Yılmaz Kaya, Ömer Faruk Ertuğrul, “Reklam içerikli SMSlerin filtrelemesi için çok ölçekli halka ikili örüntüler tabanlı yeni bir yaklaşım”, International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) 2016, September 17-18, 2016, Malatya, 2016, 25-28.

  C28- Ertugrul Ömer Faruk,Kaya Yilmaz (2016). Smart City Planning by Estimating Energy Efficiency of Buildings by Extreme Learning Machine. 4th International Istanbul Smart Grid and Cities Congress and Fair (ICSG 2016), 10.1109/SGCF.2016.7492420

  C29- Yılmaz Kaya “A new feature extraction approach for identification document language: Local similarity patterns”, International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) 2016, September 17-18, 2016, Malatya, 2016, 17-20.

  Verdiği Dersler

  1-Bilgisayar Ağ Sistemleri

  2-Temel Bilgisayar Dersleri

  3-Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

  4-Sayısal Tasarım

  5-C, C#, VB.NET Programlama Dilleri

  6-Görsel Programlama Dilleri

  7-Olasılık ve İstatistik, Uygulamalı İstatistik

  8-İnternet Tabanlı Programlama Dilleri 

  9- Veri Madenciliği Teknikleri

  10- Veri Yapıları ve Algoritmalar